Institutul Național al Patrimoniului: patrimoniu.gov.ro     /    e-Patrimoniu.ro este întreținut de INP, colectivul CIMEC

Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România

Ne-am gândit să vă oferim un ghid ordonat pe localităţile în care există muzee şi colecţii. Am înregistrat peste 1043 de muzee și colecții. Veţi găsi cu uşurinţă, alfabetic, localitatea care vă interesează şi veţi afla ce se poate vizita acolo.

În orice ţară, există un număr mic de muzee faimoase şi foarte vizitate, care ocupă locurile fruntaşe în statistici. Şi la noi sunt câteva muzee foarte populare, puternic mediatizate, situate în Capitală, în zone turistice sau în aer liber, într-un ambient natural deosebit (Castelul Peleş, Castelul Bran, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Muzeul Brukenthal, Complexul Muzeal ASTRA Sibiu, ca să numim doar câteva). Muzeele nu se pot măsura în numărul celor care le trec pragul, ci în rolul pe care îl joacă în comunitate: de memorie culturală, de învățare, de delectare.

Contribuţii la Europeana.eu

Europeana.eu este un portal „despre idei și inspirație” care oferă acces utilizatorilor la peste 51 de milioane de obiecte digitale (în ian. 2018), de următoarele tipuri: imagini: picturi, desene, hărți, fotografii și imagini de piese muzeale;

  • texte: cărți, ziare, scrisori, jurnale și documente de arhivă;
  • fonograme: muzică și text vorbit de pe cilindri, benzi, discuri și emsiuni radio;
  • videograme: filme, jurnale de actualități și emisiuni TV.

Partenerul din România în cadrul proiectului este Institutul Național al Patrimoniului (participant atât la proiectul EDLnet, cât și la urmașul său, proiectul Europeana v.1.0).

Inventarul bunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional

Număr de bunuri clasate: peste 54.000 (ian. 2018)

Găsiți aici Inventarul Patrimoniului Cultural Național din România (bunuri culturale mobile) , ilustrat. Este cel mai mare catalog de bunuri culturale ilustrat al patrimoniului românesc. disponibil online.

Baza de date online oferă facilități de căutare pe categorie juridică de clasare (Tezaur sau Fond), domeniu de patrimoniu, deținător, autor, tip de bun, ordin de clasare etc. Puteți parcurge secvențial înregistrările de bunuri culturale și puteți vedea cele adăugate recent. Clasarea bunurilor culturale a fost prevăzută în Legea 182/2000 ca un proces continuu de înscriere în Inventarul patrimoniului cultural de interes național a bunurilor culturale de valoare excepțională sau deosebită artistice, etnografice, arheologice, numismatice, memoriale, științifice și naturale, la propunerea deținătorilor de bunuri (mai ales muzee) sau a direcțiilor județene de patrimoniu (pentru bunuri descoperite întâmplător, exportate temporar sau definitiv, confiscate, aflate la persoane fizice care solicită clasarea etc.) Dosarul de clasare se înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din România și se consfințește prin ordin al ministrului culturii. Bunurile din Patrimoniul Cultural Național beneficiază de o protecție specială și nu pot fi exportate definitiv.

Programul DOCPAT, versiunea martie 2017

DOCPAT este un program informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil (fişe de obiect) şi a arhivelor documentare din muzee (fişe de fototecă, clişotecă, videotecă, şi altele).Programul acoperă toate domeniile de patrimoniu mobil

(artă decorativă, artă plastică, arheologie, documente, etnografie, istorie, numismatică, medalii şi decoraţii, ştiinţă şi tehnică, ştiinţele naturii), carte veche. DOCPAT poate fi utilizat în muzee, direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural, institute de cercetare, precum şi de alţi deţinători de colecţii de bunuri culturale mobile care au nevoie de o evidenţă rapidă, modernă, de analiza şi selecţia datelor, de ordonarea acestora pe diverse criterii, de listarea unor inventare, cataloage de expoziţie, fişe de obiecte. Marele avantaj al unei evidenţe informatizate este posibilitatea de actualizare a informaţiilor în timp.


Bibliotecă digitală


Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Muzee și colecții din Romania. Museums and Collections in Romania / Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duțu, (editori) – Bucureşti: cIMeC, 2009, 437 pagini, ISBN 978-973-7930-24-8 (versiune digitală, martie 2013

Acest ghid al muzeelor şi colecţiilor din România oferă cea mai completă imagine a peste 800 de instituţii muzeale de interes public din ţară, fiind bazat pe o amplă cercetare realizată cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, care aduce publicului informaţii complete şi la zi privind adresele, programul de vizitare, colecţiile şi elementele de interes cultural deosebit, numeroase imagini, indici pe localităţi şi profil. Text bilingv român-englez.

Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România / The Guide to Museums and Collections in Romania / Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duțu, (editori) – Bucureşti: cIMeC, 2006, 358 pagini, ISBN 978-973-87004-5-1 (versiune digitală, martie 2013)

Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România reprezintă ceva mai mult decât o simplă actualizare a unor date administrate (şi ţinute la zi) pe o pagină de Internet. Este o carte de referinţă, pentru oricare profesionist al muzeelor, ca şi pentru cei care le sunt, pur şi simplu, apropiaţi. Ghidul reprezintă un moment de analiză a ceea ce au obţinut muzeografii români, la 17 ani de la răsturnarea regimului comunist.

Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Ioan Opriș, Aurelia Duţu, Rodica Antonescu, Georgeta Roşu, Angelica Mihăilescu, Daniela Mihai, Narcisa Știucă - Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea patrimoniului cultural rural, Aurelia Duțu: coordonator, București, Institutul Național al Patrimoniului, 2012. (pdf, 7 MB)

Prezentul volum reprezintă un ghid destinat custozilor colecțiilor publice sau private din mediul rural, fiind unul dintre rezultatele proiectului cultural Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii – II, finanțat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional. Acest volum, dar și cel rezultat din prima etapă a proiectului, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat proiectului cultural http://muzee-rurale.cimec.ro/

Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Aurelia Duţu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdalena Andreescu - Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2010, IS978-973-0-09285-1. (pdf, 30 MB)

Acest ghid este destinat custozilor colecțiilor publice locale și oferă suportul de cunoştinţe necesare pentru organizarea corectă a expoziţiilor, pentru efectuarea evidenţei bunurilor culturale şi pentru asigurarea unor condiţii optime de conservare şi promovare a patrimoniului cultural mobil. Este produsul unui proiect cultural finanțat de către AFCN http://www.cimec.ro/ghid-muzee-rurale

Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Catalogul expoziției "Biserici cu pictură murală exterioară din Oltenia (sec. XVIII–XIX)". Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, București, 2010, ISBN 978-973-7930-20-0. (pdf, 9 MB)

Expoziția a fost găzduită în Italia (Terni, 2010), din 2011 în București (Muzeul Național al Țăranului Român, Patriarhia Română) și Oltenia (Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu" Târgu Jiu, Muzeul Județean Vâlcea și Muzeul Judeţean Olt). http://terni.cimec.ro

Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Adriana Scripcariu - Patrimoniul cultural din judeţul Ilfov. Manual opțional pentru clasele III-V, 2012, Editura Piscu (Școala Agatonia), Piscu, 2012, ISBN 978-973-0-13260-1. (lucrare finanțată de către AFCN) (pdf, 86 MB)

Lucrarea de faţă este destinată în primul rând școlarilor din clasele III-V din județul Ilfov, dar este un manual extrem de util privind modalități de abordare pentru prezentarea patrimoniului cultural (mobil, imobil și imaterial). Numeroasele imagini, exemplificări și teme fac din acest manual opțional un reper și pentru alte lucrări similare.

Robii frumosului - Muzee şi colecţii săteşti din România Muzeul Ţăranului Român, coord.: Carmen Mihalache, Editura MARTOR, Bucureşti, 2008. (pdf, 36 MB

La realizarea acestui volum au colaborat cu înregistrări, transcrieri şi texte: Carmen Mihalache (coordonator), Magdalena Andreescu, Adrian Dimcea, Vladimir Manoliu, Rodica Marinescu, Maria Mateoniu, Costion Nicolescu, Ana Pascu, Adrian Petrechescu, Petre Popovăţ, Dan Turcu.

Din istoria evidenței patrimoniului cultural

Pagini web de muzee şi colecţii muzeale