cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Psaltire (greacă medie), 1700

        Psalterion tou Prophetou kai Basileos David / Antim Ivireanul . – (Snagov : Antim Ieromonah din Ivir, 1700). – [2], 79 f. ; in folio (33 x 22 cm), 34 R. ([23 x 13 cm])

* Numerotare greșită a foilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 122
Psaltire (greacă medie), 1700 [titlu uniform]
Psaltire grecească [titlu în Bibliografia românească veche]
Psaltirea Prorocului și Împăratului David [titlu tradus]
Antim, Ivireanu. tip.
Brâncoveanu, Ioan Constantin , domnitor al Țării Românești . patron. , ed. com.
Teodosie , mitropolit al Ungrovlahiei .

Datele de exemplar:

. – [2], 79 f.
* Conservare: Exemplar foarte bine conservat
* Legătură în piele, cu chenare și medalion presate ([sec. XVIII])
* Ex libris: Mănăstirea Bistrița [f. [1]]
* Ex libris: C. Brâncoveanu
Comisiunea Monumentelor Istorice [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 122, inv. 674
Proveniență: donat de Comisiunea Monumentelor Istorice în 1945
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 15 noiembrie 1999... Victor Toader