cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
46 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.384

Biblie.V.T.N.T. (română), 1688

        Biblia : adecă Dumnezeiasca scriptură : ...care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înțăleagerea limbii rumânești / cu porunca Prea bunului creștin, și luminatului domn IOAN ȘERBAN, CATACOZINO BASARAB VOEVOD ; și cu îndemânarea dumnealui COSTADIN BRÂNCOVEANUL marele logofăt [...] . – Tipăritusau întâiu. – (București : În scaunul mitropoliei , 1688). – [5], 932 p., [1] f. : ilustrații ; in folio (42 x 28 cm.), 59 R. (30 x 18 cm.)

* Cuprinde două prefețe: o prefață aparține domnitorului Șerban Cantacuzino iar cealaltă lui Dosithei, patriarhul Ierusalimului și este dedicată lui Șerban Cantacuzino
* Caietele a câte 4 foi au ca signatură alfabetul chirilic repetat de trei ori
* Textul este tipărit pe două coloane iar prefețele pe una singură
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 86
Biblie.V.T.N.T. (română), 1688 [titlu uniform]
Biblia [titlu în Bibliografia românească veche]
Dosithei , patriarhul Ierusalimului . pref.
Brâncoveanu, Constantin , mare logofăt, apoi domnitor al Țării Românești . ed.com. ; ed.șt.
Cantacuzino, Ioan Șerban , domnitor al Țării Românești . patron. ; pref.

cuvinte cheie: Vechiul Testament; Noul Testament; Sfânta Scriptură


Datele de exemplar:

. – [2]-[5], p.1-924 : ilustrații

* Exemplarul conține însemnări în limbile polonă, greacă și slavonă aparținând Mitropolitului Dosoftei, la paginile 380, 729, 799 * Citat în: Mitric, Olimpia -- Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830) . – 4 vol. – Suceava, 1992-1995, 1. 32
* Conservare: lipsește foaia de titlu ; lipsesc: foaia [1] și paginile 925-932
* Legătură artistică în lemn și piele. O încuietoare din piele, un fixator metalic
* Însemnări: „Din neamul lui Mosoh sunt moscalii, căci se numesc mai de înțăles mosohalii“ , alfabet: chirilic [p. 586]
* Însemnări: „Dăruiutu-s-au această Biblie de Măriia Sa Ioan Costandin al doilea B[asara]b voevod, Domnul și oblăduitorul Țării Munt[enești] Sfinții sale părintelui Chir Dosoftei, mitropoli[t] Țărâi Moldovei“ , alfabet: chirilic [f.de tit.]
* Însemnări: „Așijdere, să să știe că m-au scos după doi ani și zeace săptămâni, 7224 [1716], ap[rilie] 29, v nedelni [duminică]“ , alfabet: chirilic [p. 831]
* Însemnări: „Să să știe când m-au egumenit pre mine, smeritul întru cei monași, Atanasie, Sfinția sa părintele Sava... mitropolit Suceavschii și cu Sfinția sa chir Calistru, episcop Radovschii, la sfânta mănăstire Putna, v leato 7222 [1714], meseațe fev[ruarie] 17. Atanasie, igumen ot Putna. Și au fost mănăstirea făr de egumen 58 zile și iar au socotit și m-au pus pe mine, iunie 25“ , alfabet: chirilic [p. 831]
Dosoftei, mitropolit al Moldovei [deținător istoric]
Basarab, Ioan Constantin al II-lea, domnitor al Țării Românești [deținător istoric]
Mănăstirea Putna (jud. Suceava), inv. 496/475
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Olimpia Mitric (elaborare 1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 30 septembrie 1999... Victor Toader