cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
117 Kb
Imagine: foaia de titlu, inv.308
Dosoftei, mitropolit al Moldovei
Viețile sfinților
(română), 1682-1686

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [485], 51, 1f. : ilustrații

* Cele 51 de foi sunt completate de mână
* Conservare: exemplar cu lipsuri față de exemplarul descris în BRV ; legătură reparată ; lipsesc foile 1=1 sept., 8=5 sept.,17-19=14-16 sept., 1=1 ian., 130-131=14-15 mai, 1=2 iulie, 4=6 iulie ; lipsesc închizătorile
* Legătură veche, în piele pe lemn,cu chenare și medalion
* Ex libris: Universitatea București. Facultatea de Filologie [f. 3]
* Ornamente manuale: Desene (flori, portrete, figuri geometrice), negru, roșu [passim]
* Ornamente manuale: frontispicii și viniete xilogravate (motive fitomorfe), negru [ff.: 186, 148, 84, 1, 105, 137]
* Însemnări: „Acest prologar este al dumnealui răposatului vistier Constantin luat de la Moldova în zilele măriei sale 1767“ , alfabet: chirilic [f. 67v]
Constantin , vistier [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 73, inv. 308
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1980-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 8 februarie 2000 Victor Toader