cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
77.3 Kb
Foaia de titlu, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.266
Dosoftei, mitropolit al Moldovei
Biblie.V.T. Psalmi
(română), 1673

NOTE DE EXEMPLAR:

* Primele 4 foi sunt scrise de mână, după care urmează 2 foi tipărite ce sunt nenumerotate. Foile celelalte, numerotate cu erori, au fost restaurate, iar prima este scrisă tot de mână
* Legătura în piele pe lemn, cu impresiuni ; încuietorile sunt din piele, având cârlige din alamă, la capete
* Citat în: Braunstein, Iancu -- Catalogul cărților vechi românești 1643-1830. – Iași : Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, 1981. 9
* Ex libris: manuscris, instituție [f. [1] și [6]]
* Însemnări: „Iubitului meu frate și veru Dimitrie C. Sturdza, spre aducere aminte. Septembrie 1859. D. Sturdza“ , alfabet: latin extins [forsatz v]
* Însemnări: „Bună carte și frumos este aceasta de omu ce are fire de cântare verșuri cântându și lui Dumnezeu laudă aducându“ / Iacov Zugrav, alfabet: chirilic [forsatz]
* Însemnări: „Să să știe că am scris și eu aice. Roman ficiorul Cărstii“ , alfabet: chirilic [f. 93]
* Însemnări: „Să să știe de cându s-au zugrăvit tărădaica cuconului Gheorghie Buhuș, 1797, noem. 28 și au zugrăvit - o Iacov Zugrav de la Spineni. Iacov Zugrav“ , alfabet: chirilic [cop. ant.]
Sturza , familia [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, inv. n.a.
Proveniență: posibilă donație a familiei Sturdza
bibliografi:
Iancu Braunstein (elaborare 1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 11 februarie 2000 Victor Toader