cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
58.2 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.264

Biblie.V.T. Psalmi (română), 1651

NOTE DE EXEMPLAR:

. – F. [5-8, 12-18], 1-73, 75-291, 293-295, 298

* Față de descrierea din BRV I 60 notăm folosirea a cinci corpuri de literă, în textul propriu-zis numai două, iar acel "puțin roșu" dat neprecis, înseamnă de fapt câteva rânduri și două inițiale ornate de pe prima filă numerotată
* În foile 7-17 apare o lungă „Predoslovie la Psaltire și cătră cetitoriu“, în care se arată și sursele evreiești și grecești ale traducerii.
* Pe foaia 18 recto o notă de iertare din partea traducătorului care, însă, nu se numește
* La foaia 294 verso formulă de încheiere în limba slavonă: „Slava Bgu Davșemu Nacjati: I soverșiti // Cniga Seiu, Glagolemuiu Psaltiri“ , mai jos apar inițialele M S între semne și flori tipografice, evident ale mitropolitului Semion Ștefan
* Primul exemplar din „Psaltirea“ de Bălgrad din 1651, depistat în Bihor
* Învelitoare din piele maro pe scoarțe de carton, cu ornamente liniare în câmp și pe cotor, tranșa afumată. Legătura e secundară, după 1835, deoarece la repararea filelor, făcută cu acel prilej, s-au folosit benzi de hârtie dintr-un contract comercial cu acest an în text
* Citat în: Mălinaș, Constantin -- Catalog de carte românească veche (1643-1830). – Oradea : Editura „Mihai Eminescu“, 1993. 5
* Conservare: lipsesc file liminare și file interioare prin comparație cu exemplarul complet, care e de [18], 300 f. ; urme de închizători
* Ornamente manuale: xilogravură (emblema vechii mitropolii a Bălgradului, întocmai ca și în Noul Testament de la 1648, redând cina de la stejarul Mamvri), negru [f. [18]v]
* Însemnări: „Cu mila tatălui și cu ajutoriul fiiului și cu săvrășenia sfântului duh aciastă carte ce se chiamă Psaltire lui david cumpăratuom eu Pop Ion din Sarhige derept 7 florinți sămfie pomană mi și părinților mii Nicoară și Mărie și am datu lui Popa Toader feciorul lui Dudaș Ion din Jurtealec să ne pomenească la sfântu jertvălnic că o am datu lui până va fi viu să fie la popa Toader prinzând la mână și cetindu pre e să zică dmnzău iarte păcatele cine șau dat banii pre aciastă carte I a tot rodul lui viilor și morților și de va învăța carte vrun fecioru alui popa Toader să fie cartea aciasta la densii carii vor fi popi căoam datu așe eu Pop Ion lui Popa Toader să grăiască să iarte dmnzău păcatele a tot rodu nostru viilor și morților și dmnezău iarte pre toți amin“ , alfabet: chirilic [f. 144v-163r]

Pop, Ion [din Sarhige, Sălaj] [deținător istoric]
Popa, Toader [fiul lui Dudaș Ion din Jurteleac] [deținător istoric]
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“ (Oradea), inv. n.a.
Proveniență: achiziție

bibliografi:
Constantin Mălinaș (elaborare 1985)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 ianuarie 2000 Victor Toader