cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
180 Kb

Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.219

Biblie.N.T. (română), 1648

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [1]-[6],1-329 f. : ilustrații

* În locul foii 327 s-a introdus o foaie albă, probabil în vederea reconstituirii textului
* Citat în: Mitric, Olimpia -- Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830) . – 4 vol.– Suceava, 1992-1995, 1. 12
* Conservare: lipsește foaia 330
* Legătură artistică originală, în lemn și piele
* Însemnări: „Acest sfânt Testament este [al lui] Lupul Zaharie din Bârgău și l-au dat la biserica din Dorna Candreni ca să-mi fie pomană mie și la tot neamul meu, iară cine o ar fura“ 1787, fev[ruarie] 24... , alfabet: chirilic [f. 40v]
* Însemnări: „Lupul Zaharie din Bârgău a dăruit această carte bisericii din Candreni la a[nul] 1787“ , alfabet: latin [f. 1]
* Însemnări: „Părintele Gheorghie Procopovici s-a mutat la Cernăuți, la 14 april, 1844. Gheorghie Zugrav, preot“ , alfabet: chirilic [f. 331v]
Lupul, Zaharie (din Bârgău) [deținător istoric]
Mănăstirea Dragomirna (jud. Suceava), inv. 1666
Proveniență: achiziție
bibliografi:
Mitric, Olimpia (elaborare 1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1998)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 ianuarie 2000 Victor Toader