cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
151 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.207

Carte de învățătură (română), 1646

        Carte românească de învățătură / cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie Voivodul ; [traducere de Evstratie biv Logofăt]. – (Iași : În Tipariul Domnesc [...] în Mănăstirea a Atrei Stile, 1646). – 3, [14], 1-186 f. : ilustrații ; in folio (29 x 20 cm.), 27R. (23 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 50
Carte de învățătură (română), 1646 [titlu uniform]
Pravile împărătești [titlu în Bibliografia românească veche]
Evstratie, biv logofăt . trad.
Vasile Lupu, domnitor al Moldovei . patron. ; ed.com.

cuvinte cheie: catehizări


Datele de exemplar:

. – 3, [14], 1-186 f. : ilustrații
* Cele 14 foi sunt greșit intercalate
* Foile 81-84 sunt în dublu exemplar
* Legătură veche, în piele, cu medalion religios aurit
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Moldovei), negru [f. de tit.v]
* Însemnări: „Constantin logofăt, 1772“ , alfabet: chirilic [f. [3]]
Biblioteca Academiei Române, CRV 50, inv. 207
Proveniență: donație
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 02 august 1999... Victor Toader