cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.164

Cazania lui Varlaam (română), 1643

NOTE DE EXEMPLAR:

. – f. 1-384, 116, [4]

* Conservare: lipsă f. de titlu și primele 2 foi nenumerotate de la început
* Legătura: copertă cu piele brună; coperta 1 chenare din linii și flori
* Însemnări: „1769 această paosenie s-au luat în cheltuiala besearicii [...]“ [f. 360]
* Însemnări: „Să știe că această carte au fostu a lui Statie Vistiernicul“ [f. 32]
* Însemnări: „Să știe că am scris eu Vasile Balsot Boteni să știe cine va [...]“ [f. 7]
* Însemnări: însemnare în limba slavonă [f. 48-85]
Parohia Ortodoxă Voivodeni (județul Mureș) [deținător istoric]
Parohia Ortodoxă Târgu-Mureș (Târgu-Mureș)
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 16 februarie 2000 Victor Toader