cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.164

Cazania lui Varlaam (română), 1643

NOTE DE EXEMPLAR:

. – f. [2]-[3],1-384

* Citat în: Mitric, Olimpia -- Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830) . – 4 vol. . – Suceava, 1992-1995, 1. 5
* Conservare: exemplar incomplet ; lipsesc foile [1], 116, [3]-[4]
* Legătură artistică în lemn și piele ; două încuietori
* Ornamente manuale: xilogravuri (titlul încadrat de două coloane, în câmpul de sus reprezentarea Sf. Gheorghe și Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, iar în medalion Sf. Trei Ierarhi), [negru] [f. de tit.]
* Însemnări: „Această carte ce se numești Cazanie s-au dăruit de Ioan Popovici, dascal, la satul Ciocănești, la biserica sfânt ierarh Nicolae, spre vecinica pomenire a părinților lui și a tot neamul lor. Și această Cazanie s-au dăruit sfintei biserici în zilele prealuminatului înpărat al Austriei Ferdinat întîle, episcop fiind Înalt Măria sa Domnul domn Evtenie von Hacman, bucovinevschii episcopii și arhimandrit Sf[inția] sa domnul d[omn] Filaret Bendevschii, iară păstori acestei parohie au fost Sf[inția] sa Constantin Vorobchevici, paroh. Ciocănești, la 30 mai, anul 1838, Gheorghie Zugrav, bisericesc dascal“ , alfabet: chirilic [f. gardă ant.]
* Însemnări: „Să să știe că această Ucetelnă o am răs[cumpărat] eu, Dumitrașcă diiacu, din Budușă... de la frații mei, derept 12...“ , alfabet: chirilic [f.218]
* Însemnări: „Aceasta ce să numește Cazanie este a lui Matei Popovici din Dorna Candreni. La 27 noemvrie, 1832“ , alfabet: chirilic [f. gardă ant.]
* Însemnări: „Biserica Parohială Ciocănești. Inv. Bis. 91. Orest Bendeschi, paroh“ , alfabet: latin [f. de gardă ant.]
* Însemnări: „Ciocăneștile, 5“ , alfabet: chirilic [șnit, jos]
* Însemnări: „Iară de la anul 1851 s-au sfințit în anul Ciocănești, la 2 noiemvre, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Gheorghe Zugrav, preot“ , alfabet: chirilic [f. gardă ant.v]
Dumitrașcă, diac în Budușă [deținător istoric]
Popovici, Ioan, dascăl în Ciocănești [deținător istoric]
Popovici, Matei [din Dorna Căndreni] [deținător istoric]
Biserica Parohială "Sf. Nicolae" (Ciocănești, sat) (jud. Suceava), (1838) [deținător istoric]
Biserica Parohială (Dorna Căndreni) (jud. Suceava), (1787) [deținător istoric]
Mănăstirea Dragomirna (jud. Suceava), inv. 1675
Proveniență: donație
bibliografi:
Monica Tatușescu (1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 10 februarie 2000 Victor Toader