cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.164

Cazania lui Varlaam (română), 1643

NOTE DE EXEMPLAR:

. – f. [1]-[2], 1-384 ; f. 1-116, [1]-[3] : ilustrații

* Citat în: Mitric, Olimpia -- Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830). – 4 vol. . – Suceava, 1992-1995, 1. 2
* Foaia [2] este lipită înaintea foii de titlu.
* Conservare: exemplar incomplet ; lipsesc foile [3] și [4]
* Ornamente manuale: xilogravuri (titlul încadrat de două coloane, în câmpul de sus reprezentarea Sf. Gheorghe și Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, iar în medalion Sf. Trei Ierarhi), [negru] [f. de tit.]
* Legătură artistică, în lemn și piele. O încuietoare din piele
* Însemnări: „Costandin... în bejenie Moldovii de turci și de volintirii lui Ipsilant au cetit la aceasta carte ce esti bună a urma tot creștinul pentru să-ș spăsiască sufletul. 1822, fevruar 25, în casa lui Vasile Chifur“ , alfabet: chirilic [f.133v-134]
* Însemnări: „Aceasta este Cazania întâi tălmăcită“ , alfabet: chirilic [f.19v]
* Însemnări: „Această Cazanie este cumpărată de sat Corlata cu cinci lei de la popa Hristofor din Horodniceni și s-au dat sfintei biserici din Corlata, unde iaste hramul sfinților îngeri Mihail și Gavril. Și fiind dezlegată au plătit Ion Ungurul de o au legat ca să-i fie pomană lui și la tot neamul lui. Și m-am scris eu, preotul Maftei ot Berchișești, la v[ă]leat 1785, dec[embrie] 26“ , alfabet: chirilic [f. 71-86v]
* Însemnări: „Cumpărată această carte Sfânta Evanghelie... Ungurean cu giupâneasa sa, Tatiana, și cu feciorul, Grigoraș, și dată bisericii la Sf. Arhangheli în Corlata... ne-am trebe la dânsa sa slujie acolo în veci, care eu depărta de acolo să fie proca si furesi[t] în veci și giudecat hi nainte, amin“ , alfabet: chirilic [f. 5-11]
* Însemnări: „Acest sfânt și de Dumnezeu suflat mărgărit este a lui Cos[tantin]... și l-au cumpărat în martie 5 și cene îl va fura să fie afurisit de 300 și 18 oiteți [părinți] de la Nicheea. Ș-am scris eu, popa Felep ot Blehai [?]...“ , alfabet: chirilic [f. 201v-206v]
* Însemnări: „Sofronii Cernevschii, preot, 1915“ , alfabet: latin [f.218v]
* Însemnări: „Sofronii Cernevschii, exposit parohial în Corlata. 1913, 10/IX“ , alfabet: latin [f.363v]
* Însemnări: „Tuturor scârbiților bucurie și asupriților folositoarea, flămânzilor folositoare de hrană, celor învăluiți adăpostire, streinilor mângâiere, bolnavilor cercetare“ , alfabet: chirilic [f.de tit.v]

Constantin [din Corlata] [deținător istoric]
Hristofor, preot în Horodniceni [deținător istoric]
Ungurean [din Corlata] [deținător istoric]
Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril“ (satul Corlata), inv. 1396
Proveniență: donație
bibliografi:
Olimpia Mitric (reactualizare 1992-1995)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 10 februarie 2000 Victor Toader