cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
120 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.147

Antologhion (slavonă), 1643

        Antologhion. – s''vr''zenija pervie napecatasja. – (Câmpulung : Ștefan, ieromonah , 1643). – [10], 494 f. : ilustrații ; in folio (30 x 19 cm.), 34R. (22 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 44
* Unele exemplare au ca patron pe Theofil, mitropolitul Ungrovlahiei, trecut pe pagina de titlu ; vezi Bibliografia românească veche vol. I, p.128 și vol. IV, p.189
Antologhion (slavonă), 1643 [titlu uniform]
Ștefan, ieromonah. tip.
Melchisedec, din Pelopones, egumen al mănăstirii Adormirea Maicii Domnului (Câmpulung). pref.
Theofil, mitropolit al Ungrovlahiei. patron.
Cunotovici, Ioan. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Vechiul Testament; Noul Testament


Datele de exemplar:

. – [375]f. : ilustrații
* Conservare: deasupra legăturii noi s-a păstrat vechea legătură cu ornamente presate ; exemplar incomplet, lipsesc foile [1-10], 1-13, 97-110, 140, 144-148, 162, 177-178, 247-274, 335-337, 376-494 ; file restaurate, cu lipsuri în text
* Legătură nouă, în piele
* Ornamente manuale: chenar xilogravat (Iisus, Fecioara Maria, Sf. Ioan (Deisis ?) și portretele a 26 de sfinți), negru [f. de tit.]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Țării Românești), negru [f. de tit.v]
Muzeul Biserica Domnească [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 44, inv. 150
Proveniență: donație, 1961.
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 27 iulie 1999... Victor Toader