cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
133 Kb

Imagine: foaia 1, inv.105

Palia de la Orăștie (română), 1582

        Palia / [tipărită de] diaconul Șerban, și Marien diacul. – (Orăștie : Șerban : Marien, 1582). – [159]f., 21R. și 27R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 30
Palia de la Orăștie (română), 1582 [titlu uniform]
Șerban, diaconul. tip.
Marien, diacul. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; biblie


Datele de exemplar:

. – [114]f.
* Conservare: lipsesc cele 6f. nenumerotate, 2f. c.5, 1f. c.6, f.2-8 c.16, c.17-20 în întregime
* legătură veche în piele pe lemn cu ornamente presate și medalion religios
* Ornamente manuale: xilogravură (blazonul familiei Bathory), negru [f.1 nenumerotată]
Biblioteca Academiei Române, inv. 108
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 26 iulie 1999... Victor Toader