cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Apostol (română), 1683

* Pagină de titlu:APOSTOLUL
CU DUMNEZĂU SVÂNTUL
care întru acesta chip tocmită depre orân
duiala Greciescului Apostol, acum întâi
sau Tipărit.
Den porunca, și cu toată cheltuiala, prea
luminatului și prea înălțatului domn și
oblăduitoriu a toată Țara Rumânească
Io SERBAN C: Voevod, adevăratul nepot
prea bunului bătrân Șărban Basarab Voevod.
Întru folosul și înțăleagerea pravoslav
nicii Rumâneșcii Beseareci.
Ispravnic fiind prea sfințitul kyr THEODOSIE Mitropolitul Țărâi, și
Exarh Laturilor.
În scaunul Mitropolii Bucureșcilor Tipărindul
La anul de la sp[e]seniia Lumii 1683.

 
Ultima modificare: 12 aprilie 2006 Victor Toader