cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Tomos agapes kata Latinon (greacă medie), 1698

* Pagină de titlu:TOMOS AGAPES
KATA LATINON
SYLLEGEIS KAI TYPOTHEIS
PARA
DOSITHEOU PATRIARKHOU HIEROSOLYMON.
EPI TES HEGEMONIAS TOU EUSEBESTATOU KAI EKLAMPROTATOU
AUTHENTOS KAI HEGEMONOS KYRIOU IOANNOU
ANTIOKHOU KONSTANTINOU
BOEBODA
PASES MOLDOBLAKHIAS.
EN ETEI 1698

 
coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 08 iunie 2000 Victor Toader