cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
124 Kb
Foaia 1 a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.19
Molitvenic (slavonă), 1545

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [298]f.

* Conervare: exemplar cu file reparate
* legătură în piele
* Ornamente manuale: inițiala „P“ de la foaia 170 verso este ornată cu o coroană.
* Însemnări: „Această sfântă carte anume Molitvenic să se știe că o am dat eu Schimonah Roman sfintei și dumnezeieștii bisearecii domnești din Târgoviște unde iaste hramul uzbenie ca să fie de pomană mie și părinților mei anume Schimonah Zoitik eromonah Sofronie i Badea și o am dat în zilele lui Antonie Vodă și în zilele prea sfințitului Mitropolitului Chir Theodosie iar cine să va ispiti a o vinde ori strica să fie afurisit de domnul nostru Isus Hristos și 318 oteți și a fost Chir... 7179 [1671]“ / monahul Roman de la Biserica Domnească din Târgoviște , alfabet chirilic , limba română [filele 2-16]
Biblioteca Academiei Române, inv. 19
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 29 martie 2000 Victor Toader