cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
104 Kb

Imagine: foaia 7 recto, caiet 21, inv.116

Liturghier (slavonă), 1588

        Liturghier slavonesc. – (Brașov : [S.n.] , 1588). – [277]f. ; in quarto (20 x 17 cm.), 17R. (15 x 11 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 33
Liturghier (slavonă), 1588 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Tudor, diacul. tip.

cuvinte cheie: ritual creștin; cărți liturgice


Datele de exemplar:

. – [277]f.
* Conservare: exemplar restaurat
* legătură nouă în piele
* Ornamente manuale: 5 xilogravuri cu inițialele „B O
Biblioteca Academiei Române, inv. 116
Proveniență: donație a Ministerului Instrucțiunii, 1885
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 26 iulie 1999... Victor Toader