cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
131 Kb

Imagine: foaia 3 verso, caiet 21, inv.83

Biblia V.T. Psalmi (slavonă și română), 1578

        Psaltire. – (Brașov : [S.n.], 1578). – [323]f. ; in quarto (20 x 17 cm.) , 16R. (16 x 12 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 14
* Ioan Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche anul 1588 ca an de tipărire al acestei Psaltiri.
Biblia V.T. Psalmi (slavonă și română), 1578 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Tudor, diacul. tip.

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament


Datele de exemplar:

. – [166]f.
* Conservare: lipsă caietele 1-18, 61-85, f.2 și 3 c.25, f.2 c.45
* legătură nouă în pergamoid
Biblioteca Academiei Române, inv. 84
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 23 iulie 1999... Victor Toader