cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
106 Kb

Imagine: foaia 1, caiet 2, inv.89

Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579

        Evangheliar slavonesc / [tipărit de] diaconul Coresi, Mănăilă. – ([s.l.] : [Coresi] : [Mănăilă], 1579). – [208]f. ; in folio (28 cm.), 24R. și 23R. (23,5 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 23
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Mănăilă. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament


Datele de exemplar:

. – [204]f.
* Conservare: exemplar bine conservat; cotorul legăturii deteriorat; în caietul 2 sunt foi desprinse, fila 1 din caietul 10 este sfâșiată, fila 7 din caietul 25 și fila 1 din caietul 26 au colțurile rupte
* legătură veche în piele pe lemn, cu chenare și medalion (sec. XVIII)
Biblioteca Academiei Române, inv. 89
Proveniență: primit în schimb de la Biblioteca Seminarului de Bizantologie al Facultății de Litere din București, 1946
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 23 iulie 1999... Victor Toader