cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
115 Kb

Foaia 1, caiet 14, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.40

Biblie N.T. Evanghelie (română), 1561

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [115]f.

* Conservare: lipsesc începutul și sfârșitul cărții ; patru file rupte
* lipsă legătură
* Citat în: Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecțiile Arhiepiscopiei Sibiului, p. 49-50
* Însemnări: „Am dat pre ea 7 florinți. Văl(ea)t 7225“ [1717] , alfabet chirilic [f. 22-24 recto]
* Însemnări: „Să să știe câte cărți are mănăstirea de la Sibiel: întâiu (E)vanghelia aceasta și a doa Apostolul, a 3(-a) o foaie, 2 Psaltire rumânească și 2 Ceaslovețe și altă cărțeluie cu molitve și 2 feloane și stiha(r)iu și patrafir și potiriu și discus și zveazdă, toate de cusitoriu. Aceste cine le-ar lua să fie afurisit de Dumnezeu și de 318 ot(e)ți din Nichei. Scris-am eu popa Oprea, Văleat 1722 meseța noiemvrie zile 30.“ (30.11.1722) , alfabet chirilic [forzațul inferior]
Biblioteca Mitropoliei Sibiu, inv. IV /1
Proveniență: donație de la Mănăstirea Sibiel, Sibiu
bibliografi:
Cristina Gologan (realizare 29.06.1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 22 mai 2000 Victor Toader