Institutul Național al Patrimoniului: patrimoniu.gov.ro     /    e-Patrimoniu.ro este întreținut de INP, colectivul CIMEC

Biblioteca digitală a fost creată în special ca urmare a dorinţei de a contribui la accesarea mai largă a rezultatelor cercetărilor istorice şi arheologice, desfăşurate de specialiştii românii din domeniile amintite. Această motivaţie a fost animată şi de preocuparea mondială, înlesnită de revoluţia tehnologică a internetului şi a dispozitivelor mobile, pentru partajarea informaţiilor simultan de un număr nelimitat de utilizatori.

Printre celelalte motive care ne-au determinat să dezvoltăm acest proiect se numără şi lansarea de către Comisia Europeană a proiectului bibliotecii digitale europene, Europeana (europeana.eu) şi a obligaţiilor care i s-au trasat României prin “Recomandarea Comisiei Europene din 27.10.2011 privind digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală".

Nu în ultimul rând un obiectiv al bibliotecii digitale se regăseşte şi în datoria morală şi legală a instituţiilor muzeale faţă de publicul contribuabil, căruia trebuie să i se permită şi să i se înlesnească accesul la produsele culturale pe care l-a achitat cu scopul îmbunătăţirii propriei educaţii.

Criteriul principal care s-a aplicat în alegerea publicaţiilor rezidă în apartenenţa la o etapă istoriografică recentă, care a început după anii 1950, când, cel puţin în domeniul arheologiei, dar şi al istoriei, se manifestă perioada modernă, ştiinţifică a disciplinelor.

Originile proiectului bibliotecii digitale se găsesc în colaborarea dintre Institutul de Memorie Culturală-CIMEC şi Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan, desfăşurată între anii 2001-2004, sub egida proiectului european ARENA. Scopul declarat al acţiunii a fost de digitizare a unor documente semnificative din arhiva istorică şi din arhiva-fişier "Repertoriul Arheologic al României″, provenind de la Institutul de Arheologie care urmau apoi să fie conservate dar şi diseminate on-line publicului larg. Rezultatele pot fi consultate în paginile special create: www.cimec.ro/Arheologie/Arhiva-Digitala/Sumar.htm pentru arhiva de documente şi www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp pentru baza de date a Repertoriului Arheologic al României.

După încheierea proiectului ARENA, între 2005-2006 a început procesul de indexare a revistelor "Dacia" şi "Materiale şi Cercetări de Arheologie", ale căror prime serii au fost digitizate integral şi expuse on-line.

O etapă distinctă, consumată în anul 2007, a reprezentat-o campania specială de scanare şi publicare on-line a studiilor arheologice semnate de Vasile Pârvan, care s-a concretizat cu publicarea on-line a 31 de cărţi, studii şi articole de preistorie, epigrafie şi istorie antică.

În anii următori (2008-2009) s-a urmărit fără o strategie anume digitizare a diverse publicaţii din domeniul arheologiei şi istoriei, în funcţie de contacte circumstanţiale pe care le-am stabilit cu diverşi autori.

Începând cu anul 2011 (când CIMEC devine parte a Institutului Naţional al Patrimoniului) ne-am concentrat predilect asupra publicaţiilor periodice editate de muzeele judeţene sau locale. Am considerat prioritar să facem accesibile specialiştilor din alte regiuni dar şi unui public cât mai larg, studii ştiinţifice de dată recentă, concentrare în marea majoritate asupra unor subiecte locale dar care întregesc substanţial o imagine mai largă a unei epoci, concept sau problematici arheologice sau istorice.

Scopul propus a fost de a digitiza cât mai multe din revistele muzeale şi am stabilit astfel ca strategie de acţiune concentrarea pe o anumită zonă geografică a României. Ca urmare a bunelor relaţii avute la instituţiile de profil din Moldova am început această etapă cu periodicele editate de Muzeul Judeţean Botoşani şi am coborât spre sud, ajungând azi la judeţul Giurgiu. O excepţie de remarcat este includerea în această colecţie şi a publicaţiilor Complexului Muzeal Bistriţa din afara ariei geografice stabilită iniţial. De asemenea trebuie amintită absenţa revistelor editate de către Muzeul Bucovinei, Institutul de Arheologie Iaşi, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea, Muzeul Brăilei şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea Galaţi" care fie sunt deja accessible on-line gratuit pe site-ul web al instituţiei, fie contra cost prin prin baza de date CEEOL, ori fie încă nu s-a obţinut un acord de digitizare şi expunere on-line.

Coordonatori proiect: Bogdan Şandric şi Vasile Andrei


 • Biblioteca Digitală

 • Arheologie - Etnografie / Etnologie - Muzeologie - Istorie - Carte modernă - Artă / Arhitectură - Numismatică - Muzică - Teatru - Științele naturii - Varia

 • Arheologie

 • Revista Ialomița

  Daniel Spânu – Contribuții arheologice și iconografice la cercetarea sitului „Cetate” de la Zimnicea, Piteşti, Editura Ordessos, 2014. ISBN 978-606-8604-04-6 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!

  Daniel Spânu – Pe urmele tezaurului de la Aţel. scurtă contribuţie la studiul fibulelor ancoră din Dacia Romană – Studii și cercetării de istorie veche si arheologie TOMUL 66 – 2015 pdf (13 MB); nou!

  Une contribution archéologique à l’étude du trésor du IIIe siècle av. J.-c. D’Epureni (Roumanie). DACIA LVIII, 2014 (pdf 2 MB). nou!
 • Dobrogea otomană-coordonate istorice şi arheologice

  Condurachi Emil, Dumitrescu Vladimir, Matei D. Mircea - Harta arheologică a României, 1972 versiune digitală februarie 2019


  Lucrarea aceasta, adresîndu-se cu precădere nespecialiştilor, dornici să cunoască încheierile arheologilor şi istoricilor, încearcă să prezinte - aşa cum cere însuşi titlul - harta arheologică a României de-a lungul istoriei străvechi, vechi, prefeudale şi feudale, într-o serie de imagini grafice care să înfăţişeze succesiunea culturilor şi a monumentelor istorice mai importante, începînd din îndepărtatele timpuri prepaleolitice şi pînă în secolul XVII e.n. Iar textul atît de redus care însoțeşte aceste hărţi nu aspiră să fie mai mult decît un rezumat cu totul succint, axat pe această îndelungată evoluţie cultural-istorică, rezumat care nu întotdeauna va putea trece dincolo de semnalarea diferitelor culturi, perioade şi momente istorice, pentru a indica în chip cu totul incomplet, mai ales pentru perioadele aşa de lungi ale istoriei străvechi, caracterele majore ale acestora. • Dobrogea otomană-coordonate istorice şi arheologice

  Dobrogea: coordonate istorice şi arheologice, Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu, - Iaşi: StudiS, 2016 ISBN 978-606-775-387-5 versiune digitală aprilie 2018


  Publicația conține rezultatele lucrărilor dezbătute în carul workshop-ului "Dobrogea otomană-coordonate istorice și arheologice", organizat la Tulcea, în perioada 20-22 octombrie 2016. Workshop-ul s-a desfășurat în cadrul proiectului cultural Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. • Vlădeni-Popina Blagodeasca

  Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca (vol. I). Aşezarea medieval-timpurie. Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013 versiune digitală decembrie 2017


  Cercetările arheologice desfăşurate pe grindul sudic al Popinei Blagodeasca (com. Vlădeni, jud. Ialomiţa) între anii 2000-2012 au dus la descoperirea şi analizarea unei aşezări medieval-timpurii importante.
  Stadiul actual al cercetării arheologice medieval-timpurii indică un dezechilibru între periegheze şi cercetări sistematice. Doar în sudul României au fost repertoriate peste 200 de aşezări, în majoritate covârşitoare, rurale. In biblioteci există însă doar cinci monografii arheologice şi o singură lucrare de sinteză pentru acest teritoriu. Este inutil să mai arăt că din cele cinci lucrări, trei se referă la cetăţi bizantine care au, în virtutea istoriei lor, un specific aparte. Publicarea celor aproape 60 de complexe arheologice cercetate integral (locuinţe, gropi de bucate, cuptoate menajere) vor aduce astfel, sperăm, un plus de informaţie necesar studierii acestei epoci la nordul Dunării.
  Obiectivele lucrării sunt specifice unei monografii arheologice. Ne vom referi la cadrul natural al aşezării atât la cel istoric cât şi contemporan, atât de diferit de epoca în care aşezarea a evoluat. Apoi, am considerat necesar să spunem câteva lucruri despre istoria scrisă a locului în lumina primelor atestări documentare.
  Complexele arheologice cercetate integral adică locuinţe adâncite, gropi de bucate, cuptoare menajere sunt descrise în detaliu, în conformitate cu vocabular arheologic. Am destinat câte un capitol stratigrafiei şi evoluţiei aşezării cât şi cercetărilor interdisciplinare care întregesc demersul arheologic. Nu lipsesc nici datele referitoare la istoricul cercetărilor, dar nici studiile speciale dedicate fie unor anumite categorii ceramice, fie unor evenimente, fie unor aspecte specifice istoriei şi arheologiei medieval-timpurii.
  Deasemenea am beneficiat de sprijinul unor specialişti, cărora le adresez întreaga mea consideraţie şi mă refer la prof. univ.dr. Ştefan Olteanu care ne-a călăuzit în primii ani de săpături, Dragoş Moise şi Adrian Bălăşescu care s-au ocupat de cercetarea unei părţi a materialului paleofaunistic, la doamna Maria Constantinescu autoarea analizelor carpologice şi nu în ultimul rând la domnul Călin Şuteu, autorul determinărilor arheomagnetice.
  Sperăm ca publicarea acestor rezultate să fie o contribuţie la arheologia Bărăganului care se dovedeşte, iată, locuit din timpuri istorice şi nu populat în timpuri moderne, aşa cum din lipsă de informaţie susţin unii etnografi până azi. Să nu uităm că în judeţul Ialomiţa se află o serie de situri arheologice importante la nivel naţional cum ar fi Piscul Crăsani, Oraşul de Floci, Dridu (aşezarea care a dat denumirea eponimă culturii medieval-timpurii - secolele VIII-XI) din România.


 • Revista Ialomița

  Revista Ialomița, editată de Muzeul Județean Ialomița din Slobozia, 1983-2003/2004. versiune digitală noiembrie 2017


  Revista Ialomița, cu contribuții în domeniul istoriei, arheologiei, etnografiei și muzeologiei, și-a reluat activitatea în anul 2000 după o absență în domeniu de șaisprezece ani, fiind editată de către Muzeul Județean Ialomița cu sediul în Bulevardul Matei Basarab, nr. 30, Slobozia. În urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate era publicat un număr special al revistei intitulat Materiale de istorie agrară a României, coordonat de Răzvan Ciucă și editată de către același muzeu. Articolele din numerele recente ale revistei sunt redactate în limba română, fiind acompaniate de către un rezumat în limba engleză, în timp ce în trecut rezumatul lipsea, studiile fiind scrise doar în limba română.  Ialomița - Materiale de istorie agrară a României - 1983 (pdf 89 MB), cuprins (pdf); nou!
  Ialomița - Studii și comunicari de istorie, arheologie, etnografie - III - 2000 (pdf 22 MB), cuprins (pdf); nou!
  Ialomița - Studii și comunicari de arheologie, istorie, etnografie și muzeologie - IV - 2003-2004 (pdf 50 MB), cuprins (pdf); nou!
 • Tîrgşor

  Diaconu, Gheorghe - Tîrgşor. Necropola din secolele III-IV e.n., Bucureşti: Editura Academiei Române, 1965, 332 p. cu il. versiune digitală iulie 2017


  La Tîrgşor, au fost descoperite vestigii arheologice începînd din paleoliticul superior şi continuînd fără întrerupere pînă în secolele XVIII-XIX. În lucrarea de faţă ne propunem să valorificăm cercetările arheologice privind necropola complexă de la Tîrgşor, care datează din secolele III -IV e.n. Pentru prima oară într-o staţiune arheologică din ţara noastră au fost surprinse trei necropole deosebite din punct de vedere etnic, dar care au folosit acelaşi teritoriu de înmormîntare. Datorită acestei împrejurări, la Tîrgşor au fost obţinute date preţioase privind raportul de întretăieri şi suprapuneri dintre mormintele celor trei necropole, şi anume cea sarmatică, cea geto-dacică şi cea de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov. Gruparea mormintelor pe acelaşi teritoriu de înmormîntare ne-a dat putinţa de a studia legăturile pe care le-au avut populaţiile care au folosit necropola atît în ceea ce priveşte cultura materială, cît şi în practicile rituale.

 • Lămpile antice din colecţia Muzeului Brăilei Carol I

  Topoleanu, Florin; Costin Croitoru - Lămpile antice din colecţia Muzeului Brăilei "Carol I" (Lampes antiques dans les collections du Musée de Brăila "Carol I"), Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2015, Bibliogr ISBN 978-606-654-166-4 versiune digitală iulie 2017


  Marea majoritate a pieselor studiate provin din Dobrogea: de la Callatis 35 de opaiţe, reprezentând 65% din total, secondat la mare distanţă de situl de la Arrubium cu doar opt exemplare reprezentând 15%, Histria, cu patru piese și Beroe / Ostrov cu două. Câteva opaiţe au fost găsite în situri din stânga Dunării, trei la Barboși și unul la Grădiștea. 0Cele mai multe dintre piesele la care facem referire au fost donate muzeului de către Paul Bălcănescu, celebru colecţionar brăilean, sau au fost preluate din „fondul muzeal” al liceului „Nicolae Bălcescu”, la care se adaugă desigur achiziţiile de la persoane fizice.

 • Sucidava Celei Ghid ştiinţific

  Toropu, Octavian; Tătulea, Corneliu - Sucidava Celei: Ghid ştiinţific, Bucureşti, Sport-Turism, 1987, 275 p.: [12] f. în parte color ; fig., plan, h. versiune digitală iulie 2017


  Cercetările întreprinse pe şantierul arheologic Sucidava-Celei (Corabia, judeţul Olt) au contribuit, în mod fundamental, la reconstituirea istorică a procesului de formare a poporului român şi a limbii române, precum şi la elucidarea unor probleme privitoare la istoria universală antică, ceea ce i-a adus Suciclavei un binemeritat renume în cercurile ştiinţifice nu numai din ţară, ci şi de peste hotare. Lucrarea de faţă caută să prezinte, sintetic dar exhaustiv, în lumina ultimelor cercetări, istoria multimilenară a Sucidavei antice şi medievale, care - sperăm - va interesa, deopotrivă, pe istorici, ca şi pe toţi iubitorii de istorie. Structurarea şi metodologia redării conţinutului, aparatul critic, ilustraţia etc. au fost impuse de caracterul de ghid ştiinţific al cărţii, care se adresează, în primul rînd, publicului larg.

 • Aşezările arheologice de pe Căţănaş

  Lupu, Nicolae – Tilişca. Aşezările arheologice de pe Căţănaş, Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, 160 p. ; [8] f. pl.: fig., ISBN: 973-29-0023-7 versiune digitală iulie 2017


  Descoperirile arheologice de pe dealul Căţănaş (comuna Tilişca, jud.Sibiu) au constituit cu aproape trei decenii în urmă o surpriză îmbucurătoare. De atunci şi pînă la apariţia acestei lucrări, o serie de articole şi de studii, sau numeroase alte referiri, au pus în circulaţie diferite aspecte legate de viaţa şi de activitatea celor ce au populat această zonă, începînd cu finele mileniului II î.e.n. şi pînă în pragul cuceririi romane a Daciei. Avem în vedere, desigur, şi hiatusul de locuire dintre Hallstattul mijlociu şi prima fază de locuire Latene, care comportă aproximativ trei secole. Dar achiziţiile ştiinţifice pe care ni le-au oferit cercetărilede pe Căţănaş nu se reduc numai la elucidarea stărilor de lucruri din acest punct. Ele au dus, în mai multe privinţe, la cunoaşterea unor aspecte legate de evoluţia generală a poporului dac.

 • aspectul cultural Stoicani-Aldeni

  Dragomir, Ion T. - Eneoliticul din sud-estul României: aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Bucureşti: Editura Academiei Române, 1983, 184 p. versiune digitală iulie 2017


  Am elaborat prezenta lucrare cu scopul de a elucida o serie de fa(ete mai puţin cunoscute pînă la cercetările noastre cu privire la geneza, evoluţia şi creaţiile comunităţilor omeneşti făuritoare ale aspectului cultural Sloicani-Aldeni. In cadrul acestui grup cultural care la începutul perioadei cneolitice era răspindit în regiunea sud-estiră a României s-au petrecut ample fenomene de simbioză etnoculturală pe care le prezentăm în fireasca lor desfăşurare. Lucararea noastră caută să afle răspunsuri multor întrebări dc esenţă documentar-ştiinţifică, contribuind pe de o parte la cunoaşterea cit mai aprofundată a acestui foarte interesant facies cultural protolracic. iar pe de alta. aduce in circuitul ştiinţific numeroase şi valoroase vestigii arheologice dintre care nu puţine sunt unicate atît pentru finalul neoliticului de pe teritoriul tării noastre, cât şi a celui balcanic. Monografia însumează un volum considerabil de. cercetări in teren, lucrări desfăşurate pe parcursul a mai bine de două decenii.

 • Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa

  Alicu, Dorin; Daicoviciu, Hadrian - Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Bucureşti, 1984, editura Sport-Turism, 248 p. [8] f. pl. în parte color versiune digitală iulie 2017


  Au trecut aproape două decenii de la apariţia ultimului ghid destinat vizitatorilor vestigiilor arheologice din capitala Daciei romane şi în acest răstimp peisajul monumental al oraşului antic s-a schimbat în foarte mare măsură. Săpăturile reluate pe scară largă în 1973 au scos la iveală o serie de edificii necunoscute, la multe din acestea efectuîndu-se şi lucrări de consolidare. Muzeul, îmbogăţit cu numeroase şi valoroase piese epigrafice, sculpturale, arheologice, a dobîndit un nou local şi se prezintă astăzi vizitatorului Într-o organizare mult diferită faţă de trecut. Acestea au fost raţiunile de căpetenie care ne-au îndemnat să oferim publicului larg un nou ghid al Upiei Traiane. Ni s-a părut potrivit să includem în el -pe lângă descrierea monumentelor vizibile astăzi şi a muzeului - un scurt istoric al metropolei provinciale și prezentarea sumară a unor monumente care fie că nu mai există, fie că au fost iarăşi acoperite de ţărînă; credem că numai astfel cititorul va putea avea o idee mai limpede despre ceea ce a fost odinioară capitala provinciei traiane. De asemenea, am socotit că n-ar fi lipsită de interes prezentarea unor descoperiri care se află astăzi în alte muzee decât cel din comuna Sarmizegetusa.
  La capătul acestor scurte lămuriri, cel care poposeşte, cu Ghidul în mînă, printre ruinele monumentale ale Ulpiei Traiane să îngăduie a fi salutat de autori cu antica urare: Vale viator!

 • Cetatea dacică de la Căpîlna

  Glodariu, Ioan; Moga, Vasile - Cetatea dacică de la Căpîlna, Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, 238 p., ISBN: 973-29-0022-9 versiune digitală iulie 2017


  Cetatea Căpîlnei - simplă parte componentă în ansamblul sistemului defensiv al statului dac - rămîne totuşi una dintre cele mai importante şi mai bine înzestrate nu numai cu elemente de fortificare din pămînt şi piatră ecarisată, ci şi cu monumente felurite, toate împreună menite să stea mărturie stadiului înaintat de dezvoltare, civilizaţiei superioare şi marilor posibilităţi ale poporului care a înfruntat cu vitejie oștile Romei imperiale.

 • Din istoria militară a Daciei romane

  Protase, Dumitru; Gudea, Nicolae; Ardevan, Radu - Din istoria militară a Daciei romane: castrul roman de interior de la Gherla (Aus der Militârgeschichte des Romischen Dakien: das Romische Binnenkastell von Gherla), Timişoara, editura Mirton, 2008, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XLVI, ISBN 978-973-52-0387-0 versiune digitală iulie 2017


  Castrului de la Gherla se află la cca. 1 km spre sud de centrul vechi al oraşului, pe un teren plan în formă de triunghi, cuprins între cursul Someşului Mic, "Canalul Morii" şi şoseaua naţională E 15 Cluj-Napoca – Dej. Castrul a fost construit în lunca Someşului Mic, pe malul drept al acestuia, puţin în amonte de curbura pe care râul o face spre nord-vest, înainte de a intra în oraşul Gherla. Astăzi, chiar la nord de locul castrului, se găsesc podul rutier modern şi băile Băiţa, pe malul stâng al râului.
  Scopul lucrării de faţă este prezentarea de ansamblu, pentru prima dată, a castrului roman de la Gherla.
  Demersul nostru a urmărit şi o asamblare a cunoştinţelor obţinute, din puţinul material disponibil, despre aşezarea civilă şi cimitirul de epocă romană.

 • Armata în sud-vestul Daciei Romane

  Nemeth, Eduard - Armata în sud-vestul Daciei Romane (Die Armee im Sildwesten des Romischen Dakien), Timişoara, editura Mirton, 2005, 228 p.; 24 cm., Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXXVII, ISBN 973-661-691-6 versiune digitală iulie 2017


  Premisele istorice ale studiului de faţă se găsesc în relaţiile daco-romane din întâiul secol al erei creştine, de la primele acţiuni romane în nordul imediat al Dunării până la conflictele din vremea lui Domitian şi Traian. Interesante ni se par ipotezele referitoare la prezenţa unor garnizoane romane pretraianice la Vărădia, punctul "Chilii" şi la Surducul Mare. Totodată, este posibil ca prima fază a castrului mic tibiscens să dateze din perioada dintre cele două războaie dacice ale lui Traian.
  În organizarea şi funcţionarea sistemului defensiv roman prin Banat autorul deosebeşte fireşti etape cronologice, şi anume: etapa I - epoca lui Traian, apoi perioada dintre începutul domniei lui Hadrian şi până la războaiele marcomanice inclusiv, ultima etapă începând cu Severii şi încheindu-se cu sfârşitul epocii romane în Dacia.

 • Festschrift für Florin Medeleţ

  Festschrift für Florin Medeleţ, zum 60. Geburtstag, Timişoara, editură Mirton, 2004, 368 p. : h., il., tab. ; 24 cm., seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXXII, ISBN 973-661-364-X versiune digitală iulie 2017


  A parcurs întreg nomenclatorul funcţiilor dintr-un muzeu (muzeograf, muzeograf principal, director adjunct, director), fiind întotdeauna primul la muncă şi exemplu. Expoziţia de bază a muzeului Banatului este în primul rând rodul muncii şi gândirii sale, dar şi al unui colectiv pe care l-a însufleţit cu ideile sau autoritatea sa. Convins că dragostea, respectul şi învăţătură pentru istoria locală se poate face doar prin exemplu concret a înfiinţat sau a fost ferventul unor muzee şi expoziţii orăşeneşti, comunale, şcolare la Buziaş, Recaş, Sânnicolau Mare, Deta, Giroc, Uivar, Teremia, Coştei, dacă ar fi să le pomenim pe cele mai importante. La aceasta se adaugă numeroase expoziţii tematice de interes şi prestanţă naţională şi unele de importanţă internaţională. FI. Medeleţ a fost şi este Preşedinte fondator al Asociaţiei Muzeografilor din Banat. Muzeografia s-a ales cu cărţi şi studii despre expoziţiile sale, cărora le-a prezentat specificul sau importanţa, fiind un model de urmat.

 • Florin Drașovean - Cultura Vinca Târzie

  Florin Drașovean - Cultura Vinca Târzie, (faza C) în Banat, Timișoara, Editura Mirton, an 1996. Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica
  versiune digitală iulie 2017


  Volumul Arta culturii Cucuteni a apărut în 1979 în cadrul colecţiei "Comori de artă din România", lansată de prestigioasa editură Meridiane, alături de alte publicații artei tradiționale sau culte precum: Arbore, Voroneţ, Broderia medievală românească, Popoare medievale în Ţările Române, Arhitectura populară în România, Arta brâncovenească etc.). Volumul de faţă, semnat de unul dintre fondatorii arheologiei neolitice din România, îşi propune prezentarea artei culturii arheologice Cucuteni în lumina descoperirilor și cercetărilor petrecute încă din anul 1885. Cartea este structurată pe mai multe capitole în care discută cele două forme de artă cucuteniană: ceramica şi sculptur. Lucrarea este completată cu un catalog cu ceramică şi un capitol dedicat concluziilor, ce este tradus atât în limba franceză cât şi engleză. Cultura Cucuteni sau Cucuteni-Tripolia se situează în perioada eneolitică (datată în a doua jumătate a mileniului V î. Hr.) și se întindea pe teritoriul actual al României (Moldova, sud-estul Transilvaniei şi nord-estul Munteniei), Republicii Moldava şi Ucrainei. Civilizaţia Cucuteni este cunoscută în special pentru ceramica pictată, decorată cu motive geometrice spiralomeandrice, culorile predominante folosite fiind roşul, albul şi negrul, cu unele variaţii în funcţie de temperatura la care au fost arse vasele. Sculptura cucuteniană în lut este reprezentată de numeroase statuete feminine ornamentate cu modele geometrice prin incizie pe toată suprafaţa corpului.

 • Balcania

  ACTA MVSEI POROLISSENSIS, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, versiune digitală iulie 2017


  Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Acta Mvsei Porolissensis a fost publicată începând cu anul 1977, odată cu împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea muzeului. Scopul principal al publicației afost de a promova și valorifica atât patrimoniului cultural al judeţului Sălaj cât şi al Transilvaniei în general. În acord cu profilul multidisciplinar al instituţiei muzeale, revista a fost structurată pe câteva domenii ale cercetării ştiinţifice: arheologie, conservare-restaurare, istorie, etnografie şi artă. În decursul apariţie sale au existat volume tematice care au reunit lucrări prezentate la manifestări cu caracter naţional sau internaţional, organizate de instituţia noastră. Colegiul de redacție al revistei urmărește permanent să extindă sfera colaborărilor pentru a da un plus de valoare acestui demers editorial.
  Acta Mvsei Porolissensis, the magazine of the Zalau County Museum of History, has been published since 1977, starting with the 25th anniversary of the establishment of the museum. The main purpose of the publication was to promote and capitalize the cultural heritage of Salaj County, as well as the Transylvanian one in general. Accordingly with the multidisciplinary profile of the museum, the magazine has been structured on several areas of scientific research: archaeology, conservation-restoration, history, ethnography and art. During its publishing there were thematic volumes that brought together papers presented at national and international events organized by our institution. The editorial board of the magazine is constantly seeking to expand the line of collaborations, to add value to this editorial undertaking.

  I - 1977 (pdf 68 MB), cuprins (pdf); nou!
  II - 1978 (pdf 63 MB), cuprins (pdf); nou!
  III - 1979 (pdf 60 MB), cuprins (pdf); nou!
  IV - 1980 (pdf 100 MB), cuprins (pdf); nou!
  V - 1981 (pdf 88 MB), cuprins (pdf); nou!
  VI - 1982 (pdf 51 MB), cuprins (pdf); nou!
  VIII - 1984 (pdf 74 MB), cuprins (pdf); nou!
  XI - 1985 (pdf 51 MB), cuprins (pdf); nou!
  X - 1986 (pdf 68 MB), cuprins (pdf); nou!
  XI - 1987 (pdf 52 MB), cuprins (pdf); nou!
  XII - 1988 (pdf 97 MB), cuprins (pdf);
  XIII - 1989 (pdf 101 MB), cuprins (pdf);
  XIV-XV - 1990-1991 (pdf 63 MB), cuprins (pdf);
  XVI - 1992 (pdf 46 MB), cuprins (pdf);
  XVII - 1993 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);
  XVIII - 1994 (pdf 40 MB), cuprins (pdf);
  XIX - 1995 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
  XX - 1996 (pdf 55 MB), cuprins (pdf);
  XXI - 1997 (pdf 53 MB), cuprins (pdf);
  XXII - 1998 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  XXIII/1 - 2000 (pdf 45 MB), cuprins (pdf);
  XXIII/2 - 2000 (pdf 94 MB), cuprins (pdf);
  XXIV - 2002 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  XXV - 2003 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
  XXVI - 2004 (pdf 104 MB), cuprins (pdf);
  XXVII - 2005 (pdf 58 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX - 2006-2007 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
  XXX - 2008 (pdf 48 MB), cuprins (pdf);
  XXXI-XXXII - 2009-2010 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  XXXIII - 2011 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);
  XXXIV - 2012 (pdf 59 MB), cuprins (pdf);
  XXXV - 2013 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
  XXXVI - 2014 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
  XXXVII - 2015 (pdf 34 MB), cuprins (pdf);

 • Balcania

  Anuarul Balcania, revistă editată de Institutul de Studii și Cercetări Balcanice, 1938-1945 versiune digitală aprilie 2017


  Anuarul Balcania, cu profil de arheologie, istorie antică, istorie medievală, istorie modernă, numismatică, artă, lingvistică, etnologie şi filologie, a fost un periodic ale cărui articole sunt redactate în limbile română, franceză şi germană. Apariţia anuarului Balcania a avut loc în anul 1938 şi a fost editat de nou înfiinţatul Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice, al cărui director a fost Victor Papacostea. Atât anuarul, cât şi institutul au o existenţă scurtă, de doar 7 ani, în cazul anuarului, respectiv 9 ani în cazul institutului. Ca urmare numărul de volume ale anuarului Balcania nu este numeros şi se limitează la 8, editate între 1938 şi 1945.
  Balania reuneşte în paginile sale studii de o înaltă calitate ştiinţifică aparţinând unor autori străini şi români de prestigiu, precum George Murnu, Sextil Puşcariu, Nicolae Drăganu, Theodor Capidan, Nicolae Bănescu, Alexe Procopovici, Sever Pop, Emil Petrovici, Nestor Camariano, Emil Condurachii, Hagop Djololian Siruni, Gheorghe Longinescu, Victor Papacostea, Dumitru Berciu, Andrei Oţetea, Ion-Radu Mircea, Constantin Moisil, Victor Tufescu, Ion Nestor, Alexandru Elian, P.P. Panaitescu, Radu Vulpe, M. Lascaris, N. Camariano, Cl. Tsurkas, Constantin Moisil, Grgore Florescu, Fr. Pall, V. Laurent, Ion Nestor, Gh. Ştefan, Téophile Sauciuc-Săveanu, Dumitru Tudor, Ion Barnea, Mircea Petrescu Dâmboviţa dar şi mulţi alţii.

  I (pdf 14 MB); nou!
  II-III (pdf 23 MB), cuprins (pdf); nou!
  IV (pdf 75 MB), cuprins (pdf); nou!
  V (pdf 81 MB), cuprins (pdf); nou!
  VI (pdf 29 MB), cuprins (pdf); nou!
  VII (pdf 50 MB), cuprins (pdf); nou!
  VIII (pdf 16 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului

  Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Colecţia "Comori de artă din România", editura Meridiane, Bucureşti, 1979, pp. 116
  versiune digitală martie 2017


  Volumul Arta culturii Cucuteni a apărut în 1979 în cadrul colecţiei "Comori de artă din România", lansată de prestigioasa editură Meridiane, alături de alte publicații artei tradiționale sau culte precum: Arbore, Voroneţ, Broderia medievală românească, Popoare medievale în Ţările Române, Arhitectura populară în România, Arta brâncovenească etc.). Volumul de faţă, semnat de unul dintre fondatorii arheologiei neolitice din România, îşi propune prezentarea artei culturii arheologice Cucuteni în lumina descoperirilor și cercetărilor petrecute încă din anul 1885. Cartea este structurată pe mai multe capitole în care discută cele două forme de artă cucuteniană: ceramica şi sculptur. Lucrarea este completată cu un catalog cu ceramică şi un capitol dedicat concluziilor, ce este tradus atât în limba franceză cât şi engleză. Cultura Cucuteni sau Cucuteni-Tripolia se situează în perioada eneolitică (datată în a doua jumătate a mileniului V î. Hr.) și se întindea pe teritoriul actual al României (Moldova, sud-estul Transilvaniei şi nord-estul Munteniei), Republicii Moldava şi Ucrainei. Civilizaţia Cucuteni este cunoscută în special pentru ceramica pictată, decorată cu motive geometrice spiralomeandrice, culorile predominante folosite fiind roşul, albul şi negrul, cu unele variaţii în funcţie de temperatura la care au fost arse vasele. Sculptura cucuteniană în lut este reprezentată de numeroase statuete feminine ornamentate cu modele geometrice prin incizie pe toată suprafaţa corpului.

 • Drobeta, seria Arheologie-Istorie

  Drobeta, seria Arheologie-Istorie - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Arheologie-Istorie - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2014 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); nou! • Acta Siculica

  Acta Siculica. Anuar editat de Muzeul Naţional Secuiesc, 1995 - prezent versiune digitală martie 2017


  Anuarul Acta Siculica, cu profil de ştiinţele naturii-arheologie-istorie-istoria culturii-etnografie-muzeologie, în principiu bilingv (de limbă maghiară şi română) şi cu rezumate române/maghiare şi engleze, editat de muzeul regional Muzeul Naţional Secuiesc cu sediul în Sf. Gheorghe, este continuarea anuarelor Aluta I-XVIII, apărute între 1968 şi 1988. Între 1996 şi 2002, este editat în colaborare cu Muzeul Secuiesc al Ciucului, din Miercurea-Ciuc, cele două muzee contribuind la redactarea şi finanţarea anuarului în măsura posibilităţilor fiecăruia. Redactarea propriu-zisă, lucrările de tipar, cât şi managementul proiectului sunt asumate de sfântugheorgheni. În această perioadă, anuarul poartă subtitlul Aluta XIX-XXIV, Acta Hargitensia II-VII, pe copertă figurând numai Acta 1995-2001. Titlul „Siculica”, epiteton folosit de autori, este afişat prima dată în 2001, în paranteză. În anii 2002-2005, perioadă de criză, Muzeul Secuiesc al Ciucului iese din colaborare, anuarul fiind editat de Institutul de Sud-Est, program-cadru ştiinţific al Muzeului Naţional Secuiesc. Volumele Acta (Siculica) 2001/1, 2000/2, 2003/3 apar cu coperte individuale, formând împreună un Volum Memorial dedicat celor 125 ani de existenţă ai Muzeului Naţional Secuiesc, exclusiv cu publicaţii din domeniul istoriei instituţiei [Aluta XXV]. Prin Acta (Siculica) 2003/2 se încearcă separarea/individualizarea unei reviste pentru publicarea izvoarelor de arhivă privind grăniceria Habsburgică din zonă, din anii 1762-1918. Anuarul rămâne fără finanţare: volumul Acta (Siculica) 2003/1 şi 3 apare în tiraj sub 50 de exemplare, iar anuarul din 2005 (Acta Siculica 2002/1-2) numai în formă digitală (https://www.szekelyfoldert.info/acta_siculica_2005_1_8.html etc.), articolele din primul şi ultimele vor vedea lumina tiparului, respectiv se vor retipări, completate cu un set Aluta XXVI, abia în volumele anuarului Acta (Siculica) 2006. În continuare, începând cu Acta Siculica 2007, se trece la formatul actual, îmbunătăţit, muzeul bucurându-se de concursul acordat de un consiliu de redacţie format din academicieni şi profesori universitari cu înalt prestigiu ştiinţific. Coperta din anii 1995-2006, cu stema naţiunii secuieşti, este schimbată şi ea, cu emblema şi sigiliul Muzeului Naţional Secuiesc, dar atât stema, cât şi acestea din urmă, sunt reprezentări realizate de acelaşi József Keöpeczi Sebestyén, heraldicianul căruia îi datorăm stema regală a României, deci, cu schimbări minore, şi cea actuală a ţării.

  Acta [Siculica] 1995 (1996), (pdf 160 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1996 (1997) (pdf 280 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1997 (1998) (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1998 (1999) (pdf 86 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1999 (2000) (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2000/1 (2001) (pdf 43 MB), cuprins (pdf); Acta [Siculica] 2001/2 (2002) (pdf 9 MB), cuprins (pdf);
  Volumul memorial „Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 125 éves jubileumára” 1-3 (2002-2004):

  Acta [Siculica] 2001/1 (2002) (pdf 9 MB), cuprins (pdf);

  Acta [Siculica] 2000/2 (2002) (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  Acta [Siculica] 2003/3 (2004) (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  Acta [Siculica] 2006 (2006) (pdf 31 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2007 (2007) (pdf 31 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2008 (2008) (pdf 123 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2009 (2009) (pdf 193 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2010 (2010) (pdf 67 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2011 (2011) (pdf 68 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2012-2013 (2013) (pdf 90 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2014-2015 (2015) (pdf 130 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2016-2017 (2017) (pdf 130 MB), cuprins (pdf);
 • litua

  Litua. Studii și cercetări. Revistă editată de Muzeul județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 1982 - prezent versiune digitală martie 2017


  Revista cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, muzeologie, folclor, pedagogie muzeală, memorialistică, recenzii şi note de lectură. Din aprile 1896 se editează buletinul "Publicaţiunile Muzeului Judeţean al Gorjului - Litua", publicaţie ce valorifică studiile şi cercetările intelectualilor gorjeni, publicaţie care însă nu a aparut decaât într-un singur număr.
  După reamenajarea Muzeului Judeţean Gorj în sediul din str. Griviţei nr. 8 (actuală str. Geneva nr. 8) s-a reluat editarea revistei "Litua. Studii şi cercetări" în serie nouă, începând cu anul 1978. A apărut apoi periodic în funcţie de resursele financiare ale momentului şi de strategia ştiinţifică a managerilor, din anul 2009, devine anuar.


  II - 1982 (pdf 41 MB), cuprins (pdf); nou!
  III - 1986 (pdf 50 MB), cuprins (pdf); nou!
  IV - 1988 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou!
  V - 1992 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); nou!
  VI - 1994 (pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou!
  VII - 1997 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); nou!
  VIII - 2000(pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou!
  IX - 2003(pdf 19 MB), cuprins (pdf); nou!
  X - 2004(pdf 14 MB), cuprins (pdf); nou!
  XI - 2006(pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!
  XII - 2009(pdf 41 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIII - 2011(pdf 10 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIV - 2012(pdf 10 MB), cuprins (pdf); nou!
  XV - 2013(pdf 23 MB), cuprins (pdf); nou!
  XVI - 2014(pdf 12 MB), cuprins (pdf); nou!
  XVII - 2015(pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!
  XVIII - 2016(pdf 36 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIX - 2017(pdf 34 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIX - 2017(pdf 210 MB), cuprins (pdf); nou!
 • Buridava

  Buridava. Studii şi materiale, editată de Muzeul Judeţean "Aurelian Sacerdoteanu" Vâlcea, 1972 - prezent versiune digitală martie 2017


  Buridava. Studii şi materiale este editată de Muzeul Judeţean "Aurelian Sacerdoteanu" Vâlcea şi cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeologie, recenzii şi note de lectură, numismatica precum şi cercetări complementare făcute prin metodele ştiinţelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc.). Revista este indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus şi pe platforma editorială SCIPIO.

  Pagina revistei: http://www.muzee-valcea.ro/buridava/buridava.html


  I - 1972 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
  II - 1976 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  III - 1979 (pdf 37 MB), cuprins (pdf);
  IV - 1982 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  V - 2007 (pdf 6 MB), cuprins (pdf);
  VI - 2008 (pdf 6 MB), cuprins (pdf);
  VII - 2009 (pdf 7 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 2010 (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  IX - 2011 (pdf 9 MB), cuprins (pdf);
  X - 2012 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  XI - 2013-2014 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  XII - 2015 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  XII/2 - 2015 (pdf 7 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIII - 2018 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); nou!
  Supliment XIII - 2018
  Tuţulescu, Ion; Terteci, Carol; Tulugea, Claudiu - 100 de ani de la Marea Unire - Cercetarea arheologică de la Perișani-Poiana Spinului
  (pdf 8 MB), cuprins (pdf); nou!
 • Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului

  Cristian Ioan Popa, Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului: locuiri Coţofeni din zona deluroasă, 2012, Alba Iulia, editura Altip, ISBN 978-973-117-421-1 versiune digitală martie 2017


  Lipsa unor monografii de sit pentru cei care studiază cultura Coţofeni se simte tot mai acut. Paradoxal, cu toate că reprezintă una dintre cele mai prezente culturi preistorice de pe teritoriul românesc şi nu numai, probabil că este printre puţinele care încă nu a beneficiat de o astfel de tratare. Cu toate că în literatura de specialitate există studii consistente cu caracter monografic, prelucrarea completă a descoperirilor nu a constituit, nici pe departe, o prioritate în valorificarea lor ştiinţifică. Este motivul pentru care lucrarea de faţă se doreşte a fi, în primul rând, un prim pas în publicarea exhaustivă a unor monografii de sit Coţofeni, aducând în atenţie, cu acest volum, locuirea de la Răchita-Vârfu Zăpozii, cu rezonanţă în cercetarea acestei culturi, alături de care vom trata alte câteva situri şi descoperiri izolate, toate răspândite în zona de dealuri a Văii Sebeşului, pe teritoriul administrativ al comunelor Săsciori şi Şugag. Drept urmare, lucrarea va aborda un tip de habitat aparte, reprezentat de locuirile situate într-un areal geografic bine definit.

 • Aspecte ale epocii bronzului în Transilvania

  Cristian Ioan Popa, Radu Totoianu, Aspecte ale epocii bronzului în Transilvania (între vechile şi noile cercetări), / Features of the Bronze Age in Transylvania (Between Old and New Research), Alba Iulia, Editura Altip, 2010, ISBN 978-973-117-297-2. versiune digitală martie 2017


  Volumul de faţă cuprinde rodul unor cercetări prezentat sub forma unor studii care au ca numitor comun epoca bronzului din Transilvania. Cel puţin o parte a acestor contribuţii, unele deja publicate, altele inedite, au avut ca punct de plecare artefacte, situri, realităţi arheologice aflate în perimetrul sau vecinătatea localităţii Sebeş. Unele descoperiri, prin importanţa lor în cunoaşterea epocii bronzului, au constituit pretextul pentru analize de amploare care au vizat fie zona transilvană, fie legăturile cu regiuni culturale mai îndepărtate.

 • Bibliografia paleoliticului și mezoliticului de pe teritoriul României

  Eugen Comșa, Bibliografia paleoliticului și mezoliticului de pe teritoriul României, Muzeul Național de Istorie, București, 1978 versiune digitală ianuarie 2017


  "Doctorul Eugen Comșa, reputat specialist în domeniul arheologiei Comunei Primitive, cel căruia cercetarea arheologică de la noi îi datorează și cea dintâi bibliografie a neo-eneoliticului carpato-danubian, are meritul incontestabil de a fi inițiat și elaborat acum o nouă lucrare de gen: "Bibliografia paleoliticului și mezoliticului de pe teritoriul României". Lucrarea de fată completează cu încă un element o ambițioasă întreprindere științifică anunțată de autor și pe care, se vede, o realizează pe cit de competent, pe atât de entuziast și de tenace: alcătuirea unei bibliografii a "preistoriei României, de la primele manifestări de activitate conștientă a omului pe meleagurile noastre şi pînă la anul 100 e.n." Prof .dr. Florian Georgescu

 • Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice

  Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, editată de Muzeul Municipiului București, 2015 - prezent

  Muzeul Municipiului București supune atenţiei un nou proiect editorial, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, având menirea de a valorifica prin publicare, cercetarea în domeniul arheologiei și numismaticii cu precădere, dar și a cercetărilor inter și pluridisciplinare care și-au făcut un loc din ce în ce mai important, în cadrul studiilor arheologice în decursul ultimilor ani. Publicaţia intenţionează a fi un spaţiu de dezbatere știinţifică la care să participe specialiști din domeniile menţionate și este deschisă unui spectru larg de abordări, metode și perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de teren dar și pentru cele teoretice. Încercăm să oferim posibilitatea publicării în paginile revistei noastre, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare, discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură știinţifică de specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista își propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de artefacte.
  http://rcan.muzeulbucurestiului.ro/

 • Sargetia. Acta Musei Devensis

  Sargetia. Acta Musei Devensis, Anuarul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, 1937- prezent versiune digitală septembrie 2016


  Anuarul Sargetia, editat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, vede lumina tiparului pentru prima dată în anul 1937, pentru ca în anul 2008, după 36 de numere să se încheie seria veche. Din anul 2010 și până în prezent, periodicul a continuat să fie publicat în forma unei serii noui. Publicația a găzduit între paginile sale cu precădere studii dedicate cercetărilor arheologice și istorice, dar și celor etnografice, de istoria artei sau muzeografie. O atenție specială este acordată în fiecare număr recenziilor și prezentărilor de carte.

  I - 1937 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  II - 1941 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
  IV - 1966 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  V - 1968 (pdf 61 MB), cuprins (pdf);
  VI - 1969 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  VII - 1970 (pdf 41 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1971 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  IX - 1972 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
  X - 1973 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  XI-XII - 1974-1975 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XIII - 1977 (pdf 66 MB), cuprins (pdf);
  XIV - 1979 (pdf 80 MB), cuprins (pdf);
  XV - 1981 (pdf 44 MB), cuprins (pdf);
  XVI-XVII - 1982-1983 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  XVIII-XIX - 1984-1985 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
  XX - 1986-1987 (pdf 300 MB), cuprins (pdf);
  XXI-XXIV - 1988-1991 (pdf 56 MB), cuprins (pdf);
  XXV - 1992-1994 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XXVI/1 - 1995-1996 (pdf 49 MB), cuprins (pdf);
  XXVI/2 - 1995-1996 (pdf 46 MB), cuprins (pdf);
  XXVII/1 - 1997-1998 (pdf 67 MB), cuprins (pdf);
  XXVII/2 - 1997-1998 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX/1 - 1999-2000 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX/2 - 1999-2000 (pdf 67 MB), cuprins (pdf);
  XXX - 2001-2002 (pdf 98 MB), cuprins (pdf);
  XXXI - 2003 (pdf 44 MB), cuprins (pdf);
  XXXII - 2004(pdf 75 MB), cuprins (pdf);
  XXXIII - 2005(pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  XXXIV - 2006(pdf 85 MB), cuprins (pdf);
  XXXV-XXXVI - 2007-2008(pdf 75 MB), cuprins (pdf);
  I - 2010 (pdf 34 MB), cuprins (pdf);
  II - 2011 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
  III - 2012 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  IV - 2013 (pdf 176 MB), cuprins (pdf);
  V - 2014 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);
  VI - 2015 (pdf 92 MB), cuprins (pdf);
  VII - 2016 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!
  VIII - 2017 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!
  IX - 2018 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!


  Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara, 1956 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

 • Continuitatea populației autohtone la est de Carpați

  Dan Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din secolele VI-XI e.n. de la Dodeşti - Vaslui, Ed. Junimea, Iaşi, 1984, 153 pp.
  versiune digitală iunie 2016


  Cartea apărută la editura Junimea în 1984 îşi propune să facă publice cercetările arheologice care au avut loc în zona localităţii Dodeşti , care până în anul 2004 a făcut parte din componenţa comunei Viişoara, din judeţul Vaslui. Săpăturilor arheologice s-au desfăşurat la iniţiativa regretatului profesor universitar Ion Nestor, între anii 1967-1975. În această regiune urmele arheologice au fost descoperite încă din 1936, iar primele cercetări au avut loc între anii 1955-1960, fiind efectuate de profesorul Ghenuţă Coman.
  Publicaţia este structurată pe patru capitole care prezintă metodele de săpătură, evoluţia aşezării începând din sec. VI până în secolul XI e.n. şi importanţa aşezării de la Dodeşti pentru confirmarea continuităţii populaţiei autohtone din regiunile sudice ale Moldovei. Volumul conţine şi un rezumat al cercetărilor în limba franceză şi o anexă cu indici: toponime, onomastici şi localităţi.

 • Anuarul Muzeului Oltului

  Anuarul Muzeului Oltului, Muzeul Județean Olt din Slatina, 2011-2013 versiune digitală iunie 2016


  Anuarul Muzeul Oltului, editat de Muzeul Judeţean Olt din Slatina, apare cu primul număr în 2011, ultima publicaţie fiind apărută în 2013. Propunându-şi să constituie un forum de analiză şi dezbatere intelectuală asupra evoluţiei istorice a României, Slatinei şi judeţului Olt,anuarul este structurat tematic pe şase secţiuni: arheologie, istorie, evocări, documentar, etnografie şi patrimoniu, conţinând totodată şi studii de caz. Articolele sunt realizate de istorici, cercetători ştiinţifici, profesori, muzeografi, restauratori şi conservatori.

  I - 2011 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou!
  II - 2012 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou!
  III - 2013 (pdf 28 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Satu Mare. Studii și Comunicări

  Satu Mare. Studii și Comunicări. Seria Arheologie
  Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare. versiune digitală mai 2016


  Periodicul Satu Mare. Studii şi Comunicări. Seria Areologie este publicat de Muzeul Judeţean Satu Mare , ajungând în anul 2014 la numărul XXX. Studiile ce se regăsesc în cuprinsul publicaţiei acoperă cu precădere perioada preistorică, dacică şi romană dar nu lipsesc nici articolele dedicate cercetărilor întreprinse în siturile arheologice medievale.
  O calitate remarcabilă a publicaţie constă în publicarea articolelor şi în alte limbii decât limba română, precum engleză, rusă, maghiară sau germană.
  O parte din volumele editate sunt dedicate unor teme predilecte sau reprezintă actele unor simpozioane organizate de Muzeul Judeţean Satu Mare, iar altele omagiază personalităţi ale arheologiei sătmărene precum Nemeti Janos şi Tiberiu Bader.

  XIV - 1997 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou!
  XV-XVI - 1998-1999 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!
  XVIII–XXI/I - 2000-2004 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  XXII/I - 2005 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  XXV/I - 2008(pdf 82 MB), cuprins (pdf);
  XXVI/I - 2010(pdf 110 MB), cuprins (pdf);
  XXVII/I - 2011(pdf 34 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII/I - 2012(pdf 86 MB), cuprins (pdf);
  XXIX/I - 2013(pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XXX/I - 2014(pdf 140 MB), cuprins (pdf);

 • Satu Mare
 • Animale, tehnologie și artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc

  Animale, tehnologie și artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita
  Editura Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2012
  versiune digitală august 2015


  Proiect editorial finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, catalogul Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita este o inițiativă a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, creat cu scopul informării publicului despre culturile preistorice din arealul sud-est transilvănean. Exploatarea resurselor oferite de diverse specii animale, tehnologia şi modul de confecţionare al obiectelor din materii dure animale (os, corn, dinţi, scoici etc.), din perioada eneoliticului şi din epoca bronzului sunt subiecte abordate în cuprinsul lucrării în discuție. Acest catalog prezintă peste 100 de artefacte preistorice din materii dure animale, descoperite pe parcursul a 14 ani de cercetări arheologice sistematice, organizate de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni alături de partenerii săi din ţară şi străinătate, în situl preistoric de la "Dâmbul Cetăţii" ( Vardomb), corn. Păuleni-Ciuc, satul Şoimeni, jud. Harghita.

 • Catalogul expoziției Dacii din Curbura Carpaților

  Catalogul expoziției "Dacii din Curbura Carpaților", editura Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2009 versiune digitală august 2015


  Expoziţia Dacii din curbura Carpaților a prezentat spre cunoașterea publicului piesele cele mai reprezentative descoperite în şase situri situate de-o parte şi de alta a lanţului montan Carpaţii de Curbură, respectiv pe cele de la Cârlomăneşti - "Cetăţuia’’, Pietroasa Mică - "Gruiu Dării’’, Olteni -"Cariera de nisip’’, Covasna - "Cetatea Zânelor', Ormeniş - "Tipia Ormenişului" şi Racoşul de Jos - "Piatra Detunată’’. Deși artefactele descoperite și prezentate în expoziție sunt de o importanță semnificativă pentru perioada preclasică și clasică a civilizației dacice, ele nu reprezentau la momentul respectiv decât o mică parte din potențialul arheologic al zonei extra și intracarpatică.

 • CULTURA COSTIȘA ÎN CONTEXTUL EPOCII BRONZULUI DIN ROMÂNIA

  Catalogul expoziției "Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România", Piatra-Neamț. 2001
  Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe
  Coordonatori: Valeriu Cavruc și Gheorghe Dumitroaia
  versiune digitală august 2015


  Publicația de față reprezintă catalogul expoziției Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România realizată în paralel cu colocviul internațional Carpații Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costișa-Komarov-Bialy Potok. Cuprinzând materialele arheologice, descoperiri întâmplătoare, vestigii descoperite după anii 80’ până în 2001, în siturile de la Lunca și Siliștea (jud. Neamț), Poduri (jud. Bacău), Păuleni (jud. Harghita), a reprezentat o bogată sursă de informare pentru specialiștii care au avut acces la o ,,cunoaștere directă și comparată a diferitelor tipuri de materiale care sunt prezentate pentru prima dată împreună.’’ Expoziția și colocviul au fost însoțite de acest catalog conținând considerații generale despre perioada mijlocie a epocii bronzului , fișe de stațiuni și obiecte, planșe cu imagini ale unor situri, majoritatea exponatelor și bibliografie, reprezentând un instrument util de lucru pentru specialiști și publicul avizat.

 • CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA DIN CARPAŢII RĂSĂRITENI ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI ARHEOLOGICE

  Catalogul expoziţiei "Cultura şi civilizaţia din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor cercetări arheologice", Sfântu Gheorghe, 1998 versiune digitală august 2015


  Catalogul a fost realizat ca urmare a expoziției Cultură și civilizație din Carpații Răsăriteni în lumina noilor cercetări arheologice, expoziție ce a reunit descoperiri arheologice, mult timp inaccesibile publicului larg. Conceptul expoziției a vizat ,,punerea în valoare a raporturilor culturale și demografice dintre Moldova și Transilvania în antichitate, raporturile în contextul cărora zona Carpaților Răsăriteni de cele mai multe ori apare ca o arie de confluențe culturale.’’ Catalogul reunește fișe de sit conținând informații legate de descrierea sitului, istoricul cercetării și materialul descoperit precum și reproduceri ale obiectelor descoperite, inventariate și descrise în prealabil.

 • Cumidava

  Revista Cumidava, Muzeul de Istorie Brașov, 1967-2011 versiune digitală iunie 2015


  Revista Cumidava, editată de Muzeul de Istorie Brașov a fost fondată în 1967, ajungând la numărul 31, publicat, din păcate, în anul 2011. Periodicul a găzduit între paginile sale cu precădere studii dedicate cercetărilor arheologice și istorice, dar și celor etnografice, de istoria artei sau metodelor de restaurare și conservare a patrimoniului cultural. O atenție specială este acordată în fiecare număr recenziilor și prezentărilor de carte precum și evenimentelor de tipul expozițiilor, simpozioanelor, conferințelor și proiectelor de cercetare. Periodicul se remarcă si prin faptul că între autorii semnatari se regăsesc și cercetători străini iar o parte din articole sunt redactate în alte limbi decât limba română.
  I - 1967
  (pdf 34 MB), cuprins (pdf); nou!
  II - 1968
  (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
  III - 1969
  (pdf 120 MB), cuprins (pdf);
  IV - 1970
  (pdf 120 MB), cuprins (pdf);
  V - 1971(pdf 120 MB), cuprins (pdf);
  VI - 1973 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  VII - 1973 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1974-1975 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  IX/1 - 1976 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  IX/2 - 1976 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  X - 1977 (pdf 60 MB), cuprins (pdf); nou!
  XI - 1978 (pdf 70 MB), cuprins (pdf);
  XII/1 - 1979-1980 (pdf 84 MB), cuprins (pdf);
  XII/2 - 1979-1980 (pdf 84 MB), cuprins (pdf);
  XII/3 - 1979-1980 (pdf 56 MB), cuprins (pdf);
  XII/4 - 1980 (pdf 13 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIII/2 - 1983 (pdf 26 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIV - 1989 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  XV-XIX 1990-1994 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  XX - 1996 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  XXI - 1997 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  XXII-XXIV - 1998-2000 (pdf 66 MB), cuprins (pdf);
  XXV - 2002
  (pdf 56 MB), cuprins (pdf);
  XXVI - 2003
  (pdf 27 MB), cuprins (pdf);
  XXVII - 2004
  (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII - 2005
  (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
  XXIX - 2007
  (pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  XXX - 2007
  (pdf 8 MB), cuprins (pdf);
  XXXI-XXXIV - 2011
  (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

 • Patrimonium Banaticum

  Patrimonium Banaticum, Ed. Mirton/Waldpress, Timișoara, 2003-2006. Redactor coordonator: Dan Leopold Ciobotaru versiune digitală mai 2015


  Colecția de lucrări a apărut sub forma unui anuar de arheologie, istorie, istoria artei, istoria culturii, și, uneori, de arhitectură, sub egida Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Timiș. Lucrările cuprinse au o tematică destul de variată, având în vedere multitudinea secțiunilor anuarului și diversitatea lor. Astfel, se regăsesc atât prezentări ale unor situri arheologice, studii legate de anumite descoperiri sau descrieri ale pieselor de artă, cât și analize ale problemelor apărute de-a lungul istoriei românești medievale, pre-moderne și moderne, biografii sau recenzii.
  I - 2002
  (pdf 46 MB), cuprins (pdf);
  II - 2003
  (pdf 13 MB), cuprins (pdf);
  III - 2004
  (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  IV - 2005
  (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
  VI - 2006
  (pdf 18 MB), cuprins (pdf).

 • Pagini din trecutul istoric al județului Prahova

  Pagini din trecutul istoric al județului Prahova, volum editat de Muzeul de Istorie al Județului Prahova, Ploiești, 1971, 266 p. versiune digitală mai 2015, cuprins (pdf)


  Publicația este un volum de studii dedicat trecutului istoric al județului Prahova și conține studii realizate de un colectiv de autori dintre care se remarcă nume sonore precum academicianul Ștefan Ștefănescu, Constantin C. Giurescu sau Emanoil Hagi Moscu. Tematica subiectelor abordate variază de la probleme sociale la cele administrative și culturale dar sunt prezente și informații documentare despre activitățile diferitelor muzee sau despre recentele descoperiri de pe teritoriul prahovean. Volumul se adresează tutoro celor interesați de memoria culturală a județului Prahova.

 • Din activitatea muzeelor noastre. Studii, referate, documente

  Din activitatea muzeelor noastre. Studii, referate, documente, Sfatul Popular al Regiunii Ploiești – Secțiunea Culturală, Muzeul Regional de Istorie, Ploiești, 1956 versiune digitală aprilie 2015.


  Volumul apărut în 1956 adună o serie de articole mai puţin ştiinţifice şi mai mult de propagandă a mişcării muncitoreşti. Încă din primul articol (Rolul muzeelor în înfăptuirea revoluţiei culturale, semnat de Gheorghe Banu, Şeful Secţiunii Culturale a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Ploieşti) aflăm care este unul dintre obiectivele acestei publicaţii: "Toate acestea dovedesc pe deplin că în Regiunea noastră, sub îndrumarea organelor de partid şi de stat, numeroase cadre de specialitate şi oameni ai muncii au înţeles cu prisosinţă rolul muzeelor ca instrumente pentru făurirea unei culturi noi, fapt pentru care ţinem să le aducem deosebite mulţumiri, urîndu-le ca şi pe viitor să obţină succese din ce în ce mai mari şi aceasta cu atît mai mult cu cît sîntem convinşi ca în Regiunea noastră mai avem mult de făcut în această direcţie, dar cu asemenea forţe creatoare pe care le avem şi acelea care se vor alătura, vom rezolva sarcinile care ne stau în faţă.".
  Articolele prezente în această revistă abordează în special istoria locală: "Contribuţii la istoricul muzeelor din regiunea Ploieşti", "Muzeul Raional din Buzău, Muzeul Raional al Cricovului", "Însemnări istorice despre cel mai vechi sat din regiune Star-Chiojdul", "Descoperiri monetare în regiunea Ploieşti", "Medalii din regiunea Ploieşti", "Eroul răscoalei lui Tudor Vladimirescu în regiunea Ploieşti", "O străveche aşezare din regiunea Ploieşti: Tîrgşoru Vechi, dar sunt abordate şi studii de analiză a documentelor istorice, referitoare la răscoalele ţărăneşti din regiunea Ploieşti sau la mişcarea muncitorească.

 • Prima sesiune de comunicări științifice a muzeelor prahovene

  Prima sesiune de comunicări științifice a muzeelor prahovene, redactor responsabil Prof. N. I. Simache, Comitetul pentru Cultură și Artă al Județului Prahova, Ploiești, 1968 versiune digitală aprilie 2015


  Volumul, apărut în 1968 și editat de profesorul N. I. Simache, directorul Muzeului de Istorie al Județului Prahova, conține articole care au participat la prima sesiune de comunicări științifice a muzeelor prahovene. Comunicările publicate abordează subiecte diverse: de la geografie până la istorie și cultură. Trei dintre articole prezintă geografia și flora județului Prahova („Județul Prahova” și „Flora ornamentală urbană din Ploiești”, „Plantele folosite pe valea Teleajenului pentru obținerea culorilor”), două articole au teme istorice („Pruncul român” care prezintă gazeta cu același nume ce îl avea ca redactor pe C. A., și „Descoperiri arheologice ale mileniului I e.n. pe teritoriul jud. Prahova”), iar ultimele trei articole au vizează personalitățile Al. Zagorit, I. L. Caragiale și B. P. Hașdeu.

 • Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova

  Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova, Muzeul de Istorie al județului Prahova, Ploiești versiune digitală aprilie 2015


  Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova este o revistă editată de Muzeul de Istorie al județului Prahova care a apărut în trei volume, între anii 1968-1970. Volumele sunt împărțite în trei secțiuni: articole științifice, documente și prezentarea activității muzeului. Articolele publicate în revistă tratează teme diverse: arheologie, istorie medievală, istorie modernă, istorie contemporană, istoria literaturii și istoria artei.
  1 - 1968
  (pdf 18 MB);
  2 - 1969 (pdf 17 MB);
  3 - 1970 (pdf 27 MB);.

 • Colecţia bibliografică Eugen şi Maria Comşa

  Colecţia bibliografică Eugen şi Maria Comşa versiune digitală aprilie 2015


  Colecţia bibliografică creată de arheologii Eugen şi Maria Comşa conţine în special publicaţiile în reviste periodice, redactate în diferite limbi (română, franceză, germană, engleză). Digitizarea acesteia, întreprinsă de Direcţia de Cercetare, Evidenţă a Patrimoniului Mobil, Imaterial şi Digital (CIMEC) din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului apare ca un demers firesc în contextul recomandărilor la nivel european de punere în valoare prin digitizare a patrimoniului cultural.
  Pe lângă articole, colecţia mai conţine filme pe celuloid şi fotografii din călătorii pe care Eugen şi Maria Comşa le-au întreprins în străinătate şi din numeroasele campanii de săpătură pe diverse şantiere arheologice. O componentă specială este seria de obiecte personale de tipul memorabilia : ecusoane de la conferinţe, hărţi, planuri, desene făcute în cadrul campaniilor de săpătură, memorii de activitate, caiete cu notiţe etc.

 • Civilizația tradițională a sării în sud-estul Transilvaniei

  Civilizația tradițională a sării în sud-estul Transilvaniei: raport de cercetare, autor: Andreea Chiricescu, prefață: Valeriu Cavruc, editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2013 versiune digitală aprilie 2015


  Cercetarea inițiată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni este menită să contureze scenariul etnografic determinat de prezența sau absența surselor de sare dintr-o anumită zonă, mai exact impactul creat la nivelul societății rurale tradiționale. Pe de altă parte, lucrarea documentează metodele tradiționale de exploatare, procesare și utilizare a sării în viața de zi cu zi. Atenția autorilor se concentrează asupra celor cinci mari zone salifere din sud-estul Transilvaniei: zona Bistrița-Năsăud, zona Reghin - Valea Giurgiului, zona Praid – Sovata – Corund, zona Văii Homoroadelor și zona Covasna, bogate în diverse tipuri de surse: mlaștini, izvoare, fântâni, lacuri sărate sau masive de sare. Lucrarea este însoțită de planșe relevante.

 • Revista Angvstia

  Revista Angvstia, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Editura Carpatica, Cluj-Napoca.


  Revista Angustia a aparut ca rezultat al colaborării dintre Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, continuând activitatea publicaţiei Aluta, editată de fostul Muzeu Judeţean Covasna din Sfântu Gheorghe, într-o nouă formă şi purtând un alt mesaj.
  Având o apariție anuală, periodicul reuneaște între paginile sale studii şi articole din domenii precum arheologie, istorie, sociologie şi etnografie, în special referitoare la realităţile spaţiului sud-estic transilvănean. Remarcabilă este abordarea multidisciplinară în studiul culturii şi spiritualităţii româneşti.
  Facsimil digital volumele:
  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=175-angvstia-muzeul-national-al-carpatilor-rasariteni

 • New Archaeological Discoveries in South-Eastern Transylvania

  New Archaeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Catalog de expoziţie, Coordonator: Valeriu Cavruc, Editura Angvstia, 2003 versiune digitală martie 2015


  Demersul finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor concentrează câteva din eforturile cercetătorilor de a studia descoperiri arheologice din Transilvania. Sunt reunite lucrări referitoare la cele mai recente descoperiri din judeţele Braşov, Harghita şi Covasna datând din diferite perioade istorice, de la Epoca Bronzului până la Evul Mediu timpuriu. Câteva dintre obiectele studiului sunt complexul arheologic de la Chilieni, Cetatea Zânelor, necropola tumulară de la Brăduţ, aşezarea fortificată de la Mereşti, Turia – Fortul Balvanyos şi descoperirile arheologice din defileul Oltului, de la Racoş.

 • Dacii din estul Transilvaniei

  Viorica Crişan, Dacii din estul Transilvaniei, Ministerul Culturii, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Institutul de pre- şi protoistorie al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Seria Monografii Arheologice II, Editura Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000 versiune digitală martie 2015


  Între paginile lucrării Dacii din estul Transilvaniei se regăseşte o analiză amplă atât a descoperirilor arheologice din această zonă, cât şi a relaţiilor strânse dintre mediu natural şi cultura în dezvoltare. Sunt tratate subiecte precum tipurile de aşezări, elementele aparţinând culturii materiale şi manifestările ce ţin de ritual şi cult. Prezentarea valorilor materiale şi spirituale ale dacilor este susţinută de cercetările efectuate pe teritoriul judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş, acoperind perioada dintre secolele III-II î. Chr. şi secolul I d. Chr.

 • Antichitatea Târzie în bazinul Prutului

  Repertoriul arheologic al județului Harghita, Redactor: Valeriu Cavruc, Autori: Attila Bato, Mihai Bărbulescu, Valeriu Cavruc, Eugen Chirilă, Ion Horațiu Crișan, Viorica Crișan, Valentin Vasilev, Seria Monografii Arheologice II, Editura Carpații Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000 versiune digitală martie 2015


  Cercetările arheologice din cadrul teritorial al județului Harghita sunt înglobate în această lucrare, întocmită după modelul Repertoriului arheologic al județului Covasna și păstrând aceeași structură în clasificare. Lucrarea face parte din Repertoriul arheologic al României și cercetează monumentele arheologice, expunând unele cercetări sistematice de amploare ale unor obiective lipsite de atenție în literatura de specialitate existentă în acel moment: descoperirile de la Cristuru Secuiesc, Avrămești sau Păuleni. Informațiile de natură arheologică sunt însoțite și de cele documentare, preluate din surse de specialitate. Hărțile, planșele, fotografiile și desenele sunt menite să întregească repertoriul și să contribuie la documentarea patrimoniului local.

 • Antichitatea Târzie în bazinul Prutului

  Repertoriul arheologic al județului Covasna, Redactor: Valeriu Cavruc, Autori: Bartok Botond, Mihai Bărbulescu, Valeriu Cavruc, Eugen Chirilă, Ion Horațiu Crișan, Viorica Crișan, Szekely Zoltan, Szekely Zsolt, Valentin Vasiliev, Iudita Winkler. Seria Monografii Arheologice I, Sfântu Gheorghe, 1998 versiune digitală martie 2015


  Lucrarea este menită să actualizeze și să îmbunătățească un demers mai vechi al fostului Institut de Arheologie din Cluj-Napoca, nepublicat la acea vreme. Repertoriul urmărește descoperirile arheologice de pe teritoriul județului Covasna, clasificate după comune cu satele lor componente și după orașe, constituind un instrument de lucru pentru cei interesați de arheologie. Mai mult, poate fi privit drept o contribuție importantă în protejarea patrimoniului cultural local. Hărțile, planșele, fotografiile de teren și desenele conferă consistență lucrării.

 • Antichitatea Târzie în bazinul Prutului

  Antichitatea Târzie în bazinul Prutului, Catalog Coordonatori: Ion Ioniţă, Mircea Mamalaucă, Vlad Vornic Editura Sfera, Bârlad, 2009 versiune digitală martie 2015


  Antichitatea târzie în bazinul Prutului este un proiect iniţiat de Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, jud. Vaslui și realizat împreună cu alți cinci parteneri: Consiliul Județean Vaslui, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei din Chișinău, Institutul de Arheologie Iași, Muzeul Județean de Istorie Botoșani, Muzeul Mixt Tecuci, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul Phare CBC 2006. Eforturile autorilor sunt îndreptate și către studiul şi cunoaşterea evoluţiei comunităţilor umane în perioada Antichităţii târzii, stabilite de o parte şi de alta a Prutului. În cele trei mari secţiuni ale lucrării sunt analizate descoperiri aparţinând dacilor liberi, descoperiri sarmatice şi descoperiri aparţinând culturii Sântana de Mureş. Partea cea mai consistentă a lucrării aduce în atenţie elemente de cultură materială şi spirituală surprinse de cercetările perioadei dintre secolele II şi V d.Chr.

 • Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova

  Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări, Serie Nouă III-IV (11-12), editor Lia Maria Dulgheru, 2008 versiune digitală martie 2015


  Volumul marchează un moment de revenire al publicației „Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova” după o absență de mai mulți ani, ultimul număr fiind tipărit în 1995. Volumul este împărțit în patru secțiuni: arheologie, istorie și istoria culturii, varia și in memoriam. Studiile arheologice ce se regăsesc în volum sunt atât rezultatele cercetărilor sistematice și preventive întreprinse de muzeul județean, dar în egalăm măsură pot fi citite și lucrări dedicate unor alte regiuni. În celelalte secțiuni sunt abordate în special diverse subiecte cu referire momente, personaje și realități prahovene. Numărul de față se încheie cu un articol de comemorare a lui Victor (Vicus) Teodorescu, arheolog strălucit al Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, plecat dintre noi cu mai mulți în urmă.

 • Trestian. Monografie arheologică

  Eugenia Popușoi, Trestiana. Monografie arheologică, Editura Sfera, Bârlad, 2005, 376 pagini și 177 de figuri versiune digitală martie 2015


  Lucrarea conține monografia așezării neolitice Starčevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui, ce a fost cercetată timp de 30 de ani de către autoare.
  Monografia a fost realizată utilizând metoda stratigrafiei comparate care, prin analogii cu alte descoperiri, culturi, grupe şi complexe care au permis autoarei să facă observații referitoare la începuturile procesului de neolitizare, a originii evoluţiei şi cronologiei așezării. Complexele (locuinţele) au fost ordonate pe nivele precum și obiectele din ceramică. Întreaga ilustraţie anexată este realizată pe categorii de piese şi pe complexe de locuire, excepţie făcând ilustraţiile uneltelor din piatră cioplită. În final autoare menţionează că această monografie va fi urmată de cataloage pe categorii de materiale, cu reconstituiri de forme şi decoruri, precum şi cu analize şi studii interdisciplinare complete.
  Lucrarea se grupează în nouă capitole, începând cu Istoricul cercetărilor, continuând cu Cadru Naural și Arhitectura așezării, care pe lângă descrierea locuințelor și a altor construcții studiază și descoperirile funerare, aparținând și altor epoci și perioade nu numai neoliticului, precum și obiectele de port și podoabă. Următoarele șase capitole sunt: Uneltele, Ceramica, Plastica, Ocupațiile, Credințele și practicile magico-cultuale și Cronologia. Acestor capitole se adaugă și Lista figurilor, Bibliografia selectivă, Lista prescurtărilor, Postfață și Iustrația.

 • Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani, 1976

  Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul Arheologic al Judeţului Botoşani, vol I şi II, Bucureşti, 1976 versiune digitală februarie 2015


  Lucrearea Repertoriul Arheologic al Judeţului Botoşani, ediţia 1976, a apărut ca urmare a unei colaborări între 3 instituţii: Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan" din Bucureşti, Institutul de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol" din Iaşi şi Muzeul Judeţean Botoşani, fiecare fiind reprezentată de către un autor. Publicaţia este pusă de asemenea sub egida Comisiei arheologice aflată în subordinea Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România.
  Lucrarea se deschide prin "Cuvântul înainte" semnat de profesurul D. M. Pippidi, ca o dovadă a calităţii ştiinţifice şi se continuă cu “Istoricul cercetărilor"şi alte trei capitole în care se discută metodologia, cadrul fizico-geografic şi consieraţii generale asupra arheologiei Moldovei de Nord. Repertoriul descoperirilor arheologice se desfăşoara de-a lungul a cca. 300 de pagini în care siturile arheologice sunt împărţite pe comune, respectiv în relaţie cu cea mai apropiată localitate. Criteriul de prezentare este alabetic atât pentru comune cât şi pentru satele componente. Fiecare voce de comună are ataşată o harta a descoperilor, dar scara foarte mare la care este redată o face aproape inutilizabilă.
  Volumul II conţine un repertoriu al localităţilor actuale şi dispărute din judeţul Botoşani, pentru care se menţionează atât apartenenţa administrativă cât şi prima menţiune documentară precum. Volumul se încheie cu indicii pentru siturilor arheologice şi localităţi.
  Repertoriul Arheologic al Judeţului Botoşani a fost publicat, din păcate, în condiţii grafice foarte modeste, fiind dactilografiat şi nu tipărit, dar pentru multă vreme a rămas un model de colaborare între specialişti şi instituţii centrale şi locale, precum şi un model de ordonare a unui repertoriu arheologic.
  vol I, 1976 (pdf 74 MB);
  vol II, 1976 (pdf 13 MB);

 • Diaconu Vasile - Depresiunea Neamţ
 • Diaconu Vasile - Depresiunea Neamţ

  Diaconu Vasile - Depresiunea Neamţ. contribuţii arheologice, ed. "Constantin Matasă”, Piatra Neamţ, 2012, ISBN: 978-973-7777-21-8. versiune digitală februarie 2015


  Volumul este o lucrare de sinteză care valorifică cercetările de teren ale autorului, coroborate cu vechile descoperiri din zona Depresiunii Neamţ. Sunt repertoriate toate siturile arheologice din subunitatea geografică amintită, de la paleolitic şi până în sec. VIII p. Chr. Pe baza acestui corpus al descoperirilor, autorul a făcut o serie de consideraţii privitoare la caracteristicile fiecărei epoci, fiind evidenţiate aspecte care sunt legate de dinamica teritorială, inventarul arheologic, cronologie, raportul cu alte comunităţi învecinate. Un segment important al lucrării îl reprezintă studiile interdisciplinare, realizate de cercetători de la Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea ,,Babeş Bolyai” Cluj şi de la Muzeul Naţional de Istorie a României. Astfel, au fost valorificate o serie de analize petrografice, metalografice, arheozoologice şi sedimentare, pe loturi de obiecte provenite din spaţiul de referinţă şi aparţinând unor epoci diferite. Textul lucrării este însoţit de 92 de hărţi şi figuri care prezintă localizarea siturilor pe epoci, precum şi cele mai edificatoare materiale arheologice. Principalul merit al acestui volum este acela că ilustrează un studiu microzonal, care poate constitui la rândul său un reper pentru alte demersuri ştiinţifice similare.

 • Ioan Neculce

  Ioan Neculce: buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), publicație științifică periodică a Complexului Muzeal „Moldova” Iași, 1995- . versiune digitală ianuarie 2015


  Buletinul „Ioan Neculce” este una din publicațiile Complexului Muzeal Moldova ce reunește în paginile sale studii și articole din domenii precum istorie medievală, modernă, dar și cercetări despre istoria orașului Iași. O altă secțiune importantă este cea de articole despre patrimoniul moldovean, unde sunt discutate expoziții, descoperiri, colecții, dar și activitățile cercetătorilor din acest domeniu. Alte secțiuni cuprind note memoralistice, prezentări de izvoare documentare, dar și recenzii și note bibliografice.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1995 (pdf 27 MB); cuprins (pdf);
  II-III - 1996-1997 (pdf 38 MB); cuprins (pdf);
  IV-VII - 1999-2001 (pdf 63 MB); cuprins (pdf);
  VIII-IX - 2002-2003 (pdf 29 MB); cuprins (pdf);
  X-XII - 2004-2006 (pdf 17 MB); cuprins (pdf);
  XIII - 2007-2009 (pdf 30 MB); cuprins (pdf);
  XVI-XVIII - 2010-2012 (pdf 45 MB); cuprins (pdf);
  XIX - 2013 (pdf 58 MB), cuprins (pdf).

 • Cercetări istorice

  Cercetări istorice, publicație științifică periodică a Muzeului de Istorie a Moldovei, Iași, 1970-


  Continuând prin titlu memoria revistei apărută sub conducerea istoricului și profesorului universitar Ilie Minea, publicația științifică periodică a Muzeului de Istorie a Moldovei - “Cercetări istorice” - adună în paginile sale studii de istorie, muzeografie și arheologie semnate atât de prestigioși cercetători ieșeni, dar și de specialiști din alte regiuni. Pe lângă acestea, o secțiune generoasă este dedicată istoriografiei, prin recenzii și note de lectură. Numerele recente se adresează deopotrivă publicului internațional, fiind redactate, pe lângă limba română, în diferite limbi străine.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1970 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  II - 1971 (pdf 48 MB), cuprins (pdf);
  III - 1972 (pdf 62 M), cuprins (pdf);
  IV - 1973 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  V - 1974 (pdf 61 MB), cuprins (pdf);
  VI - 1975 (pdf 45 MB), cuprins (pdf);
  VII - 1976 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1977 (pdf 61 MB), cuprins (pdf);
  IX-X - 1978-1979 (pdf 260 MB), cuprins (pdf);
  XI - 1980 (pdf 180 MB), cuprins (pdf);
  XII - 1981-1982 (pdf 100 MB), cuprins (pdf);
  XVIV-XV - 1983-1984 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  XVI - 1997 (pdf 23 MB), cuprins (pdf);
  XVII-1 1998 (pdf 12 MB), cuprins (pdf);
  XVII-2 1998 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XVIII-XX 1999-2001 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);
  XXI-XXIII 2002-2004 (pdf 9 MB), cuprins (pdf);
  XXIV-XXVI 2005-2007 (pdf 44 MB), cuprins (pdf);
  XXVII-XXIX 2008-2010 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XXX-XXXI 2011-2012 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
  XXXII 2013 (pdf 12 MB), cuprins (pdf);
  XXXIII 2014 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

  XXXIV 2015 (pdf 31 MB), cuprins (pdf).

  nou!
 • Tezaurul eneolitic de la Brad

  Vasile Ursachi, Tezaurul eneolitic de la Brad, editura Papirus Media, 2012. versiune digitală ianuarie 2015


  Volumul semnat de arheologul nemțean Vasile Ursachi este o prezentare multilingvă, detaliată a tezaurului eneolitic de la Brad şi un produs rezultat în urma campaniilor de săpătură desfăşurate în cadrul sitului arheologic cu acelaşi nume din judeţul Roman. Descoperirea de excepţie din anul 1982, tezaurul eneolitic de la Brad, reprezintă o serie de obiecte de podoabă, între care şi primele obiecte din aur din cultura Cucuteni, fiind considerat unul din cele mai mari tezaure, ca număr de piese, din zona carpato-balcanică. În cadrul volumului sunt descrise piesele din tezaur, sunt realizate analize tipologice şi comparaţii cu alte descoperiri regionale şi sunt oferite de asemenea informaţii despre semnificaţia pieselor şi meşteşugul metalurgiei din epocă.

 • ilfov

  Arheologia mileniului I p. Chr.. Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor, Editura Oscar Print, București, 2010, editor dr. Lia Maria Voicu, ISBN: 978-973-668-260-5 versiune digitală ianuarie 2015


  Volumul de față conține o parte din comunicările prezentare în cadrul Sesiunii anuale de comunicări științifice organizate din anul 2002 de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Culegerea de studii este dedicată cercetării primului mileniu creștin, mai precis al fenomenului migrației. Printre lucrările publicate în acest volum se numără Prezențe germanice la Dunărea de Jos la sfârșitul secolului III și începutul secolului IV p. Chr. (Dan Lichiardopol), Cuptoare performante de ars ceramica în spațiul dintre Carpați și Prut, secolele III a. Chr. – V p. Chr. (Ruxandra Alaiba), Locuințe din a doua jumătate a mileniului I p. Chr. descoperite la Târgșoru Vechi (Bogdan Ciupercă, Andrei Măgureanu), Ritualurile funerare și problematica grupurilor culturale în Bazinul Transilvan în secolul X (Erwin Gall). Acest volum este de asemenea un omagiu adus lui Dan Lichiardopol, arheolog și director adjunct al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

 • ilfov

  Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic, Proceedings of the International Symposium celebrating the 85th birth anniversary of Eugen Comșa, 6-12 October 2008, Bucharest, Romania, volum editat de Alexandra Comșa, Editura Academiei Române, București, 2013, 786 pg. versiune digitală ianuarie 2015


  Volumul conține rezultatele simpozionului internațional dedicat aniversării de 85 de ani a unei figuri prolifice a arheologiei românești, dr. Eugen Comșa. Editată de fiica acestuia, dr. Alexandra Comșa, cartea este divizată în trei părți: activitatea lui Eugen Comșa, contribuțiile participanților la conferință și note despre expozițiile și excursiile informative. Contribuțiile la simpozion au fost organizate în ordine cronologică (de la culturile Neoliticului timpuriu până în contemporaneitate) și aparțin specialiștilor în arheologie, arhitectură, arheozoologie, antropologie, geologie, genetică, geografie și din alte domenii.

 • ilfov

  Ilfov-File de istorie, Virgil Vrabie (ed.), București, 1978, 610 pg. versiune digitală decembrie 2014


  Volumul „Ilfov-File de istorie”, editat de Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Ilfov este o culegere de studii grupate tematic în categorii specifice: arheologie, istoria evului mediu, istoria modernă, istoria contemporană și etnografie. Printre cei care semnează articolele apar nume răsunătoare de specialiști în domeniu precum Radu Florescu, Panait I. Panait, Mihai Retegan, Alexandru Duțu, ș.a. Valoarea volumului este amplificată de faptul că este o publicație a unei instituții de cultură ce a fost desființată după încheierea regimului comunist.

 • ENEA Sergiu Constantin

  Vasile Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad - Valea Seacă (sfârşitul sec. al III-lea - a doua jumătate a sec. al IV-lea, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2004, ISBN 973-7703-05-7, 738 pag, 12 fotografii şi 446 planşe. versiune digitală decembrie 2014


  Lucrarea “Aşezarea şi necropola de la Bârlad - Valea Seacă (sfârşitul sec. al III-lea - a doua jumătate a sec. al IV-lea)" reprezintă o monografie dedicată staţiunii de tip Sântana de Mureş-Cerneahov cercetată de către Vasile Palade între 1960 şi 1980. Varianta finală a lucrării nu a fost terminată în timpul vieţii de către autor şi ca urmare a fost finalizată de către Eugenia Popuşoi, colegă cu Vasile Palade la Muzeul din Bârlad. La corectarea ultimei versiuni a mai contribuit şi Ion Ioniţă de la Institutul de Arheologie din Iaşi.
  Publicaţia este împărţită în şapte capitole (Introducere, Aşezare, Necropolă, Ocupaţii, Manifestării magico-rituale şi de cult, Inventarul aşezării şi al necropolei, Cronologia aşezării şi al necropolei) precum şi o prefaţă, semnată de Ion Ioniţă, o postfaţă a cărei autoare este Eugenia Popuşoi şi un prezentare a lui Vasile Palade, realizată de Dan Gh. Teodor.De asemenea lucrarea mai conţine 446 de planşe care redau prin desene inventarul locuinţelor şi al mormintelor şi 12 fotografii a unor morminte de inhumaţie.

 • ENEA Sergiu Constantin

  ENEA Sergiu Constantin Elemente de arheologie funerară în spaţiul carpato-danubian: neolitic şi eneolitic; prefaţă de Dumitru D. Boghian. – Cluj-Napoca: Argonaut, 2011. – 27 cm; 197 p. Rezumat în lb. engleză, ISBN 978-973-109-301-7 versiune digitală decembrie 2014


  Volumul de faţă valorifică o parte însemnată a muncii din cadrul programului de doctorat ce s-a încheiat cu susţinerea la Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi, în 2009, a tezei Simboluri ale ierarhiilor sociale la civilizaţiile eneolitice din spaţiul românesc, sub coordonarea prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu, şi în care un capitol important se referă la necropolele neolitice şi eneolitice. În perspectiva unei abordări monografice, am îmbogăţit atât baza documentară, cât şi interpretările de arheologie socială pentru a realiza un volum de sine stătător.

 • Les vases archaïques d’Histria

  Marcelle F. Lambrino, Les vases archaïques d’Histria, București, Fundația Regele Carol I, 1938, 375 p. versiune digitală decembrie 2014


  Lucrarea lui Marcelle F. Lambrino, redactată în limba franceză, tratează despre vasele arhaice din ceramică descoperite în situl arheologic de la Histria. Autorul prezintă inițial câteva informații generale despre cetatea grecească, cuprinzând atât istoricul cât și un sumar al săpăturilor de cercetare. Urmează un incurs în lumea ceramicii histriene. Sunt puse în discuție fabricile locale, caracteristicile generale și tehnica în care era realizată ceramica. Sunt prezentate și analizate vasele cu reliefuri, bolurile și cupele ioniene, dar și mărcile ceramice. Capitolele 8-10 pun în discuție vasele grecești cu decor oriental, împărțite după apartenența la trei stiluri: Camiros, Naucratis și Fikellura. Lucrarea este însoțită de bibliografie și de planșe cu imagini ale obiectelor prezentate.

 • Acta Moldaviae Meridionalis

  Acta Musei Tutovensis este o revistă de specialitate publicată anual începând cu 2006 de Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad.


  Acta Musei Tutovensis este o revistă de specialitate publicată anual începând cu 2006 de Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad. Primul număr a apărut la aniversarea a 90 de ani de existență a muzeului bârlădean. Pe lângă editorialele tematice, revista este în mod obișnuit împărțită în mai multe secțiuni: arheologie, artă, memorialistică, științele naturii, conservare, educație muzeală, dar cuprinde și secțiuni de studii miscelanee și recenzii.
  I - 2006 (pdf 34 MB); cuprins (pdf);
  II - 2007 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  III - 2008 (pdf 26 MB); cuprins (pdf);
  IV - 2009 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  V - 2010 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  VI - 2011 (pdf 15 MB); cuprins (pdf);
  VII - 2012 (pdf 24 MB); cuprins (pdf);
  VIII - 2013 (pdf 57 MB); cuprins (pdf);
  IX-X - 2014 (pdf 117 MB); cuprins (pdf);
  XI - 2015 (pdf 53 MB); cuprins (pdf).
  XII/1 - 2016 (pdf 40 MB); cuprins (pdf);
  XII/2 - 2016 (pdf 34 MB); cuprins (pdf).
  XIII - 2017 (pdf 101 MB); cuprins (pdf)
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, I, 2015 (pdf 8 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, II - 2016 Memorialistica (pdf 9 MB); cuprins (pdf);
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, III, 2018 (pdf 8 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Științele vieții și ale pământului, I, 2018 (pdf 8 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Arheologie, XV, 2019 (pdf 40 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, IV, 2019 (pdf 5 MB); cuprins (pdf).

 • Tezaure din Moldova

  Tezaure din Moldova. Secolele XIV-XIX, 2 vol., coordonatori Viorel M. Butnariu, Aurel Vîlcu, editura Ștef, Iași, 2013, 39 pag. + XXVIII planșe. versiune digitală septembrie 2014


  Lucrarea „Tezaure din Moldova. Secolele XIV-XIX” valorifică materialul numismatic provenit din cercetări arheologice și, de cele mai multe ori, din descopriti fortuite. Sunt prezentate atât descoperiri deja cunoscute (din lucrări de specialitate precum cronici numismatice, repertorii și numeroase articole), dar și tezaure păstrate în colecții publice (muzee, cabinete numismatice) și în colecții private. Repertoriul este însoțit de o ilustrație completă și de calitate a materialului, index, bibliografie și hărți.

 • Complexul cultural Cucuteni – Tripolie

  Ruxandra Alaiba, Complexul cultural Cucuteni – Tripolie. Meșteșugul olăritului, Iași, Editura Junimea, 2007, 194 pg. versiune digitală septembrie 2014


  O parte din lucrarea de doctorat a arheologului Ruxandra Alaiba, susținută în anul 2000 sub conducerea prof. dr. doc. Mircea Petrescu Dâmbovița, membru al Academiei Române este un studiu asupra meșteșugului olăritului în arealul complexului cultural Cucuteni-Tripolie. În prima parte este prezentat atelierul de olărit de la Dumești: locuința-atelier și amenajările din exterior și din interior, trusa olarului (vase, ponsoane, lustruitori, pigmenți, coloranți) și modul în care se desfășura meșugul olăritului (de la extragere și prepararea lutului la tehnicile de ardere și răspândirea produselor). În continuare sunt prezentate categoriile ceramicii pictate, funcționalitățile, formele și decorul. Un aport important este repertoriul stațiunilor din arealul complexului Cucuteni-Tripolie în care s-au descoperit cuptoare de ars ceramica. Lucrarea este completată cu o bogată bibliografie, un indice de culturi, un indice onomastic și un indice toponimic.

 • Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos

  Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Editată de: Muzeul Dunării de Jos versiune digitală iunie 2014


  Periodicul Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos este o revistă anuală a Muzeului Dunării de Jos din municipiul Călăraşi. Primul număr al publicaţiei a văzut lumina tiparului în anul 1985, iar de atunci au fost tipărite 28 de numere. Cele mai multe articole din cuprinsul revistei sunt dedicate studiilor de arheologie, dar se pot regăsi şi articole de istorie, cultură şi civilizaţie, etnografie sau numismatică. O parte din numerele publicaţiei au fost realizate în jurul unor teme unice precum arta, relaţiei muzee, monumente, turism, legăturii dintre Orient şi Occident, numismaticii. Alte numere conţin studii monografice precum cel despre neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos sau omagii şi comemorări ale unor arheologi români: Silvia Marinescu Bâlcu, Nicolae Conovici, Vladimir Dumitrescu.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1985 (pdf 22 MB);
  II - 1986
  (pdf 27 MB);
  III-IV - 1987 (pdf 24 MB);
  V, VI, VII - 1988-1989 (pdf 12 MB);
  VIII - 1990 (pdf 8 MB), Complexul neolitic de la Radovanu;
  IX - 1991 (pdf 20 MB)
  X - 1993 (pdf 8 MB);
  XI - 1993
  (pdf 13 MB); Vladimir Dumitrescu, Oameni și cioburi;
  XII - 1994
  (pdf 10 MB);
  XIII, XIV - 1995 (pdf 12 MB);
  XV - 1997
  (pdf 21 MB), Prehistoire du Das Danube / Prehistory of the Lower Danube;
  XVI, XVII - 2001 (pdf 10 MB), Preistoria Dunării de Jos;
  XVIII - 2001 (pdf 12 MB);
  XIX - 2002 (pdf 12 MB), Vladimir Dumitrescu - 100 de ani de la naştere;
  XX - 2003 (pdf 40 MB), Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos cu privire specială asupra centrului Munteniei;
  XXI - 2004 (pdf 6 MB), Mai avem nevoie de arta?;
  XXII - 2005 (pdf 22 MB), In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu;
  XXIII - 2006 (pdf 30 MB), Catalogul colecțiilor de artă;
  XXIV - 2008 (pdf 44 MB);
  XXV - 2008 (pdf 21 MB), Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici;
  XXVI - 2008 (pdf 14 MB), Numismatică;
  XXVII - 2009 (pdf 13 MB), Muzee, monumente şi turism la Dunărea de Jos;
  XXVIII - 2011 (pdf 28 MB), Orient și Occident.

 • Zargidava

  Zargidava. Revistă de istorie. Editată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu versiune digitală mai 2014


  Zargidava. Revistă de istorie apare anual, începând din 2009, sub coordonarea filialei Bacău a SSIR și a fundației cultural-științifice „Iulian Antonescu”. Periodicul este conceput ca o revistă de cultură și istorie, al cărei nume a fost ales după un sit arheologic, așezarea dacică Zargidava, situată pe valea Siretului. De-a lungul celor 13 numere publicația a fost împărțită în secțiuni dedicate istoriei românilor și istoriei universale, dar și didacticii, istoriei învățământului și studiului religiei. De asemenea în fiecare număr s-a regăsit de fiecare dată o rubrică de recenzii și note bibliografice. Calitatea deosebită din punct de vedere al conținutului științific se datoreaza redactorului-șef Ioan Mitrea, distins arheolog și muzeograf, cu stagii importante în învățământul preuniversitar și universitar, și, nu în ultimul rând, președintele vreme de peste 40 de ani al filialei SSIR din Bacău. De altfel, numărul din 2012 se deschide cu o largă prezentare a vieții și operei celui mai sus numit, prilejuită de a 75-a sa aniversare.
  Facsimil digital volumele:
  I, 2002 (pdf 18 MB);
  II, 2003 (pdf 8 MB);
  III, 2004 (pdf 8 MB);
  IV, 2005 (pdf 6 MB);
  V, 2006 (pdf 6 MB);
  VI, 2007 (pdf 7 MB);
  VII, 2008 (pdf 12 MB);
  VIII, 2009 (pdf 9 MB);
  IX, 2010 (pdf 8 MB);
  X, 2011 (pdf 12 MB);
  XI, 2012 (pdf 30 MB);
  XII, 2013 (pdf 14 MB);
  XIII, 2014 (pdf 14 MB).

 • Hăneşti-Botoşani. Mărturii arheologice şi istorice,

  Vasile Diaconu, Hăneşti-Botoşani. Mărturii arheologice şi istorice, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2010 versiune digitală mai 2014


  Cartea îşi propune să aducă în prim plan un set de informaţii privitoare la evoluţia comunităţilor umane din zona de nord-est a României şi mai precis de pe valea Başeului. Lucrarea este de fapt o cercetare microzonală, concentrată asupra teritoriului actualei comune Hăneşti (jud. Botoşani), urmărindu-se o prezentare a vestigiilor arheologice şi a surselor documentare din spaţiul amintit. În baza unui repertoriu complet al descoperirilor, autorul a discutat fiecare etapă istorică în parte, pornind de la mărturiile paleolitice şi până la cele din evul mediu târziu, acestea din urmă fiind completate şi printr-o interpretare a documentelor cunoscute în prezent.

 • Acta Moldaviae Meridionalis

  Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului Județean Vaslui, Vaslui, 1979. versiune digitală martie 2017


  Acta Moldaviae Meridionalis este o revistă științifică publicată de Muzeul Județean Vaslui. Însumând până în prezent 33 de volume (ultimele numere fiind apărute în 2012), revista cuprinde studii, comunicări și note privind cercetările arheologice, istoria și cultura zonei Vaslui. Conținutul este întregit de studii de muzeologie, recenzii și note bibliografice și este semnat de autori prestigioși din institute locale și naționale.

  Facsimil digital volumele:
  I 1979 (pdf 50 MB); cuprins (pdf);
  II 1980 (pdf 37 MB); cuprins (pdf);
  III-IV 1981-1982 (pdf 23 MB); cuprins (pdf);
  V-VI 1983-1984 (pdf 66 MB); cuprins (pdf);
  VII-VIII 1985-1986 (pdf 42 MB); cuprins (pdf);
  IX-XI, 1987-1989 (pdf 48 MB); cuprins (pdf);
  XII-XIV, 1990-1992 (pdf 95 MB); cuprins (pdf);
  XV-XX, 1993-1998, vol. 1 (pdf 16 MB); cuprins (pdf);
  XV-XX, 1993-1998, vol. 2 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  XXI, 1999-2000; (pdf 42 MB); cuprins (pdf);
  XXII-XXIV, 2001-2003, vol. 1 (pdf 32 MB); cuprins (pdf);
  XXII-XXIV, 2001-2003, vol. 2 (pdf 33 MB); cuprins (pdf);
  XXV-XXVII, 2004-2006, vol. 1 (pdf 24 MB); cuprins (pdf);
  XXV-XXVII, 2004-2006, vol. 2 (pdf 19 MB); cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX, 2007-2008, vol. 1 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX, 2007-2008, vol. 2 (pdf 36 MB); cuprins (pdf);
  XXX, 2009, vol. 1 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  XXX, 2009, vol. 2 (pdf 18 MB); cuprins (pdf);
  XXXI, 2010, vol. 1 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  XXXI, 2010, vol. 2 (pdf 48 MB); cuprins (pdf);
  XXXII, 2011, vol. 1 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  XXXII, 2011, vol. 2 (pdf 38 MB); cuprins (pdf);
  XXXIII, 2012 (pdf 26 MB); cuprins (pdf);
  XXXIV, 2013 (pdf 145 MB); cuprins (pdf);
  XXXV, 2014 (pdf 41 MB); cuprins (pdf);
  XXXVI, 2015 (pdf 25 MB); cuprins (pdf).
 • carpica

  Revista Carpica, revistă publicată de Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, ed. Corgal Press Bacău, 2008. versiune digitală mai 2014


  Revista Carpica este o revistă științifică, fondată de istoricul Iulian Antonescu și publicată anual de Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău, începând cu anul 1968. Conține articole, studii și recenzii semnate de arheologi, istorici, muzeografi și arhiviști din multe centre academice și universitare ale țării, iar subiectele abordate se înscriu într-o arie tematică diversificată: arheologie, istorie medie, modernă și contemporană a românilor, istorie universală, științe conexe.

  Facsimil digital volumele: https://biblioteca-digitala.ro/?pub=247-carpica-complexul-muzeal-iulian-antonescu-din-bacau
 • Arhiva Someșană

  Arhiva Someșană – Studii și comunicări, Muzeul Năsăudean, Năsăud, 1972 – 1977; 2002-2012. versiune digitală martie 2014


  Arhiva Someșană este o revistă științifică publicată de Muzeul Grăniceresc Năsăudean în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj. Prima serie din această prestigioasă revista, însumând 27 de numere, a apărut între anii 1924-1940. Seria a II-a a fost publicată în doar 4 numere, în intervalul 1972-1977, și a cuprins o altă abordare istoriografică, cu articole mult mai eterogene. Din anul 2002 a fost inițiată seria a III-a a revistei, ce a dorit să revină la orientarea primei serii, fiind publicate studii şi cercetări din diverse domenii: istorie, cultură, studii sociale, economie, lingvistică, etc., referitoare la zona Bistriței-Năsăud, dar și la zonele învecinate, bazinul someșan și Transilvania.

  Facsimil digital volumele:
  Seria I la Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
  Seria II:
  1972
  I (pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  1974 II (pdf 48 MB), cuprins (pdf);
  1975 III (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
  1977 IV (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  Seria III:
  2002 I (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  2003 II (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
  2004 III (pdf 12 MB), cuprins (pdf);
  2005 IV (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
  2006 V (pdf 27 MB), cuprins (pdf);
  2007 VI (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  2008 VII (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  2009 VIII (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  2010 IX (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  2011 X (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  2012 XI (pdf 16 MB), cuprins (pdf).
  2013 XII (pdf 9 MB), cuprins (pdf).
  2014 XIII (pdf 15 MB), cuprins (pdf).
  2015 XIV (pdf 20 MB), cuprins (pdf).
  2016 XV (pdf 11 MB), cuprins (pdf).
  2017-2018 XVI-XVII (pdf 20 MB), cuprins (pdf).
 • Cronica Vrancei, revistă publicată de Muzeul Vrancei, coord. Horia Dumitrescu, editura Pallas, Focșani. versiune digitală martie 2014


  Cronica Vrancei este o revistă științifică, publicată bianual de către Muzeul Vrancei din Focșani, începând cu anul 2010, cu scopul de a promova patrimoniul cultural-istoric al județului Vrancea. Așa cum este semnalat și în argumentul ce precede fiecare număr al revistei, conținutul cuprinde evenimente, autori de seamă din toate domeniile, informații legate de istoria instituțiilor administrative, juridice, de învățământ, de cultură, de monumentele de cult și laice. ” Subiectele și temele articolelor științifice acoperă o arie temporală vastă, începând cu preistoria și mergând până la epoca contemporană adresându-se mai multor domenii și științe: arheologia, istoria, memorialistica etc.


  Facsimil digital volumele: https://biblioteca-digitala.ro/?pub=146-cronica-vrancei-muzeul-vrancei-din-focsani

 • “Vrancea” Studii și Comunicări, revistă publicată de Complexul Muzeal al județului Vrancea, redactor coordonator Victor Bobi, ed. Pallas, Focșani, 1978 - 2005. versiune digitală martie 2014


  “Vrancea” Studii și Comunicări este o revistă științifică, publicată de initial de Complexul Muzeal al județului Vrancea, devenit azi Muzeu Vrancei, cu sediul în municipiul Focșani, în perioada 1978 – 2005. În cele 12 volume au fost publicate rezultatele cercetărilor făcute în cele peste 1352 șantiere arheologice, periegheze și săpături de salvare, acoperind perioada preistorică, antică și medievală. Pe lângă articolele din domeniul arheologiei, în revistă apar și articole de istorie, etnografie, istoria culturii, patrimoniu, muzeografie. Sunt prezentate deasemenea tezaurele etnofolclorice ale Vrancei, elemente de artă și arhitectură populară vrânceană.
  Facsimil digital volumele:
  1978 I (pdf 40 MB);
  1979 II (pdf 44 MB);
  1980 III (pdf 63 MB);
  1981 IV (pdf 78 MB);
  1982-1984 V-VII (pdf 40 MB);
  19914 VIII-X (pdf 76 MB);
  1997 XI (pdf 25 MB);
  2005 XII (pdf 21 MB).

 • CANARACHE, V., Măști și figurine Tanagra din atelierele de la Callatis

  CANARACHE, Vasile, Măști și figurine Tanagra din atelierele de la Callatis – Mangalia, Muzeul de Arheologie Constanța, 1969, 191 pg. (75 MB) versiune digitală februarie 2014


  Lucrarea conține un studiu despre 281 de figurine elenistice de tip Tanagra descoperite pe teritoriul orașului Mangalia, construit sub forma unui catalog extins.. Autorul analizează pe rând tiparele și tipurile de figuri reprezentate: figuri mitologice (zeități-eroi), figuri de bărbat (efebi), femei cu văl, capete și busturi de femei, statuete întregi, statuete fără cap, portrete de copii și animale sau figuri de actori. Fiecare reprezentare, despre care se menționează colecția sau muzeul din care provine, este descrisă în detaliu și însoțită de o fotografie de detaliu.

 • Tabula Imperii Romani

  D. Tudor, Tabula Imperii Romani. Drobeta – Romula - Sucidava, Editura Academiei R.S.R., București, 1965, 25 pg. + hartă. versiune digitală ianuarie 2014


  Prezentată sub forma unei broşuri, lucrarea de faţă este un suport scris ce însoţeşte harta provinciei romane din Dacia inferior, din secolele II - III e. n.: TABVULA IMPERII ROMANI - DROBETA ROMVULA SVCIDAVA. Harta conţine vestigiile romane în provincia Dacia păstrate din în cele două perioade successive: perioada Traiano-Aureliană şi sec. IV-V. Textul însoţitor conţine transcrierea datelor antice cu caracter geografic şi politico-administrativ (nume de trib, provincii şi râuri) şi repertoriul localităţilo unde s-au făcut descoperiri arheologice .

 • Dacia înainte de romani

  Gr. G. Tocilescu, Dacia înainte de romani, Tipografia Academiei Române, 1880, 638 pg. versiune digitală ianuarie 2014


  Dacia înainte de romani este o lucrare reprezentativă pentru prima etapă a „epocii Tocilescu" din arheologia română, aşa cum a denumit-o profesorul Mircea Babeş. În 1877 a fost distinsă de Societatea Academică Română cu un premiu instituit de Alexandru Odobescu (1834 - 1895). Lucrarea lui Tocilescu, tratând geografia şi etnografia Daciei, este întemeiată în principal pe izvoarele scrise Greco-romane, în timp ce datele arheologice, la acea dată puţin numeroase, greu de clasificat şi înseriat cronologic, sunt discutate într-un singur capitol. (Mircea Babeş)
  Având studii făcute la Viena şi la Praga, Grigore Tocilescu (1850-1909) a fost numit director al Muzeului Naţional de Antichităţi şi profesor de istorie antică la Universitatea Bucureşti (1881). Ca arheolog a identificat peste 60 de staţiuni romane şi peste 600 de inscripţii din Dobrogea, printre care şi monumentul triumfal şi cetatea de la Adamclisi, iar în Oltenia a participat la cercetarea fortificaţiilor de pe limes alutanus şi a celor de pe limes transalutanus.

 • Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România, Vol. II – epoca cuprului

  Cornelia-Magda LAZAROVICI, Gheorghe LAZAROVICI, Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România, Vol. II – epoca cuprului, Trinitas, Iași, 2007, 466 pg. versiune digitală decembrie 2013


  Al doilea volum din colecția Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România conține referințe detaliate despre cele trei epoci ale arhitecturii cuprului și culturile specifice fiecăreia: epoca timpurie (Cultura Petrești, Sălcuța, Gumelnița și Cucuteni), epoca mijlocie (Tiszapolgar, Bodrogkeresztur- Toarte pastilate, Cernavodă I, Grupul Decea Mureșului) și epoca târzie (Coțofeni, Foltești-Cernavodă II, Horodiștea-Erbiceni, Cernavodă III-Boleranz, Grupul Celei, Baden ). Pentru fiecare cultură sunt date indormații despre origine, cronologie, răspândire, tipuri de locuință, etc. Ultimul capitol cuprinde o sinteză a locuințelor și interioarelor și concluzii.
  Cornelia-Magda LAZAROVICI, Gheorghe LAZAROVICI, Arhitectura neoliticului și epocii cuprului din România, Vol. I, Neoliticul, Trinitas, Iași, 2006

 • Catalogul sculpturilor eneolitice din Muzeul Raional Oltenița

  Silvia-Marinescu Bîlcu, Barbu Ionescu, Catalogul sculpturilor eneolitice din Muzeul Raional Oltenița, Sibiu, 1967, 43 pg., 7 pl. versiune digitală decembrie 2013


  Volumul de față se constituie într-un catalog unde sunt prezentate sculpturile în lut, marmură și os din colecțiile Muzeului Raional Oltenița, azi Muzeul Civilizației Gumelnița. Autorii au grupat materialul prezentat în funcție de material din care sunt făcute (lut, os, marmură) dar și de forme și tipuri de reprezentări. În mod deosebit datorită frecvenței tipurilor în toate stațiunile gumelnițene, autorii au decis să-și concentreze lucrarea pe exemplarele deosebite. Pentru piesele provenite din săpături sunt oferite indicații precise privind secțunile, locuințele sau nivelurile arheologice în care au fost găsite, iar pentru cele provenite din descoperiri întâmplătoare sau din cercetări de suprafață sunt oferite indicații privind locul și anul descopririi.

 • Memoria Antiquitatis (Acta Musei Petrodavensis) versiune digitală martie 2014

  Anuar științific al Complexului Muzeal Neamț. Începând din 1969, sub egida Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamţ, parte a Complexului Muzeal Neamț a apărut revista anuar Memoria Antiqvitatis, care cuprinde cu predilecţie studii şi articole de arheologie și istorie, dar și numismatică, memorialistică, cronicii și recenzii . Revista Memoria Antiqvitatis este difuzată în peste 200 de biblioteci din Europa, Asia şi Statele Unite.
  Facsimil digital volumele:
  1969 I (pdf 28 MB);
  1970 II (pdf 48 MB);
  1971 III (pdf 25 MB);
  1972-1973 IV-V (pdf 25 MB);
  1974-1976 VI-VIII (pdf 50 MB);
  1977-1979 IX-XI (pdf 64 MB);
  1980-1982 XII-XIV (pdf 29 MB);
  1983-1985 XV-XVII (pdf 23 MB);
  1992 XVIII (pdf 28 MB);
  1994 XIX (pdf 34 MB);
  1995 XX (pdf 34 MB);
  1997 XXI (pdf 22 MB);
  2001 XXII (pdf 36 MB);
  2004 XXIII (pdf 28 MB);
  2007 XXIV (pdf 18 MB);
  2010 XXV-XXVI (pdf 28 MB).

  2011 XXVII (pdf 22 MB).

  2012 XXVII (pdf 22 MB).

  2013-2014 XXIX-XXX (pdf 28 MB).

 • Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare / Volum îngrijit de Sorin Cristian Ailincăi, Cristian Micu, Florian Mihail, Constanţa : Editura Dobrogea, 2008. ISBN 978-973-1839-64-6


  Publicația Omagiu lui Gavrilă SIMION la a 80-a aniversare aduce un tribut științific celui care a fost întemeietorul muzeelor din județul Tulcea și unul dintre cei mai buni muzeografi din țară, dar și un apreciat arheolog și istoric. Cartea cuprinde alături expuneri pe scurt a vieții și activității lui Simion Gavrilă, lista lucrărilor de specialitate publicate de dr. Gavrilă Simion, Tabula Gratulatoria, articole științifice semnate de reputați arheologi și istorici români dar și din Franța, Republica Moldova, Rusia, Cehia, Bulgaria, Ucraina, Italia.

 • File de istorie”, publicaţie a Muzeului de Istorie Bistrița


  Revista „File de istorie” a fost un anuar publicat de Muzeul de Istorie Bistrița între anii 1971-1989, apărut din 1993 sub numele de „Revista Bistriței” și dedicat cercetării istorice și arheologice din județul Bistrița-Năsăud și Transilvania. Volumele sunt recomandate atât profesioniștilor din țară cât și publicului pasionat de studiul istoriei și cadrelor didactice de specialitate. Articolele sunt structurate tematic pe trei secțiuni: arheologie, istorie, respectiv recenzii.
  Facsimil digital volumele:
  1971, vol 1 (pdf 35 MB);
  1972, vol 2 (pdf 26 MB),
  1974, vol 3 (pdf 42 MB);
  1976, vol 4 (pdf 42 MB),
  1988, vol 5 (pdf 23 MB);
  1989, vol 6 (pdf 25 MB).

 • Vasile Canarache, Importul amforelor ștampilate la Istria, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1957.

  Volumul cu titlul „Importul amforelor ștampilate la Istria”, avându-l ca autor pe V. Canarache este primul din colecția Biblioteca Istorică și a fost publicat la Editura Academiei Republicii Populare Române în anul 1957. Vasile Canarache (1896 – 1969 a deținut funcția de cercetător științific la Institutul de Istorie și la Institutul de Arheologie al Academiei Române (din 1949) și de director al Muzeului de Arheologie Constanța (1959 – 1969). În această ultimă calitate a inițiat și condus revista de istorie și arheologie Pontica.
  Lucrarea „Importul amforelor ștampilate la Istria”a fost structurată în nouă capitole, clasificând ștampilele de pe amfore comerciale de la Istria după centrele de producție: Thasos, Sinope, Heraclea, Chersonesos, Paros, Rhodos, Cos, Cnidos. Un capitol special este dedicat ștampilelor a căror origine nu a putut fi identificată. Volumul este completat cu anexe ce cuprin indecși cu numele proprii de pe ștampile, ilustrații și rezumate în limba rusa și franceză.

 • Florin Topoleanu, Ceramica romană și romano-bizantină de la Halmyris (sec. I-VIII d.Chr.), Tulcea, 2000.

  După o scurtă introducere, lucrarea de față se continuă prin schițarea unei imagini a cetății Halmyris. Sunt prezentate date generale cu privire la cadrul geografic, istoricul cercetărilor, principalele sectoare și descoperiri de la Halmyris etc. Partea cea mai consistentă a acestei cărți este reprezentată prin capitolul: Catalogul Ceramicii Romane de la Halmyris. Acest capitol se împarte în mai multe părți. Ceramica descoperită este prezentată și împărțită pe categorii: Vesela pentru servitul mâncării - Vasa escaria; Vesela pentru servitul lichidelor - Vasa po(ta)toria; Vesela de toaletă; Vesela de bucătărie – Vasa conquina(to)ria; Amfore – Amforae; Opaiţe – Lucernae. Lucrarea este însoțită de ilustrații: figuri și planșe.

 • Mihail Macrea, Viața în Dacia Romană, Editura Științifică, București, 1969

  Lucrarea de față a adus la momentul publicării un bogat material de informații cu privire la antica provincie romană, Dacia. Autorul începe incursiunea sa printr-o scurtă prezentare a Daciei înainte de cucerirea romană. Lucrarea se continuă cu prezentarea cuceririi Daciei de către romani, pentru ca, mai apoi, lucrarea să trateaze pe rând aspecte ce țin de: constituirea Provinciei Dacia și istoria ei până în vremea Severilor; organizarea administrativă a Daciei romane; armata și sistemul de apărarea al provinciei; populația provinciei și clasele sociale; viața economică, viața culturală și viața socială ale provinciei. Autorul încheie cu o scurtă imagine a Daciei de după retragerea stăpânirii romane.

 • Mihai Sâmpetru, Tropaeum Traiani, vol. II << Monumente Romane >, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1984, 197 pg

  După publicarea în 1979 a volumului monografic privind cetatea Tropaeum Traiani, acest al II-lea volum continuă prezentarea celorlalte monumente ce intră în alcătuirea ansamblului de la Adamclisi și anume: monumentul triumfal al lui Traian, altarul funerar militar și tumulul (sau mausoleul). În prima parte ni se prezintă condițiile istorice și împrejurările ridicării complexului și apoi evoluția lor până în sec. al XIX-lea. Urmează apoi istoricul cercetărilor arheologice cu o incursiune în cercetările noi la monumental triumfal (construcția, situația arheologică din jurul monumentului, materiale arheologice și numismatice, inscriții și efecte secundare ale construcției). Următoarele capitole tratează modalitatea de elaborare a proiectului architectural, un studiu asupra reliefurilor monumentului și apoi al ansamblului architectural în întregime. Ultimele părți prezintă trofeul, altarul funerar militar și tumulul, analizând toate elementele ce țin de acestea.

 • Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Marco Merlini, Tărtăria and the Sacred Tablets, include contribuții ale autorilor Diana Bindea, Cosmin Suciu, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 414 pg.

  Prezentul volum reprezintă rezultatul colaborării internaționale între cercetătorii de la instituțiile Euro Innovanet Italy, Institute of Archaeomythology (Sebastopol) și Romanian Academy Institute of Archaeology (Iași). Este vorba despre o prezentare în limba engreză a celebrelor tăblițe de la Tărtăria, descoperite de arheologul Nicolae Vlassa în septembrie 1961 în interiorul sitului neolitic din Groapa Luncii (județul Alba, România). Prima parte este o introducere în spațiul geografic și sunt amintite primele înregistrări de pe teren. Urmează o sinteză despre evoluția cercetărilor arheologice de la Tărtăria, urmărind progresul arheologilor Kurt Horedt, Nicolae Vlassa și Iulia Paul. Capitolele V-VI prezintă arhitectura așezării, studiul și evoluția ceramicii de la Tărtăria, instrumentele, armele, obiectee de cult și alte artefacte din cadrul sitului. În continuare sunt abordate amănunțit subiectele complexului funerar și al tăblițelor de ceramică, împreună cu însemnările acestora. În ultimele capitole sunt introduse rezultatului studiilor de cercetări arheozoologice realizate în cadrul sitului neolitic și o cronologie relativă și absolută. Volumul este completat cu o listă bibliografică.

 • Alexandru Barnea, Ion Barnea (coordonator) Ioana Bogdan Cătăniciu arhitect Monica Mărgineanu-Cârstoiu Gheorghe Papuc, Tropaeum Traiani I Cetatea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979

  În volumul de față, a carui redactare a fost încheiată în septembrie 1976, autorii urmăreresc valorificarea științifică a celei mai mari părți a rezultatelor săpăturilor arheologice dintre anii 1968-1975 în cetatea Tropaeum Traiani. Lucrare, care este mai mult decît un raport definitiv de săpătură, debutează cu un istoric al cercetărilor, continuă cu o prezentare generală a stratigrafiei așezarii și cu considerații cu caracter general asupra incintei și urbanisticii cetății. Ultimile trei capitole sunt dedicate: prezentării sistematice a pieselor de arhitectură, ceramicii și concluziilor. O atenție deosebită a fost acordată ilustrației compusă din imagini de artfecte și planuri și profiluri de săpături.

 • Revista de Preistorie și Antichități Naționale - Buletin al Seminarului de Arheologie Preistorică de la Facultatea de Litere și Filosofie – Universitatea București, dir. I. Andrieșescu.
  An I, Nr. 1, 1937
  An II, Nr. 2, 1940

  Revista de Preistorie și Antichități Naționale (RPAN) este o publicație în două numere (nr. 1/1937 și nr. 2/1940) a Seminarului de Arheologie Preistorică de la Facultatea de Litere și Filozofie din Universitatea București, apărută la străduința prof. I. Andrieșescu, devenit ulterior și directorul revistei. „[…] O asemenea publicație am socotit-o cea mai potrivită ca, în mijlocul celorlalte, chiar dacă de atâtea ori unele din ele tratează și antichități de acest gel, de aici să pornească îndrumările metodice și informațiile trebuitoare, orientări și îndrumări, care fie zis în treacăt, cu toată dragostea mea pentru tinerime, cred că nu le poate da cine nu a ajuns să se sprijine bine pe știința și experiența sa proprie.” (I. Andrieșescu în RPAN, nr.2 / 1940, p. 4). Primul număr este dedicat membrilor celui de-al XVII-lea Congres internațional de antropologie și arheologie preistorică din 1937 de la București și Cluj. Volumul cuprinde o parte introductivă realizată de I. Andrieșescu, după care sunt prezentate contribuțiile diferiților autori (I.Andrieșescu, Gr. C. Buțureanu, Alex. Donici și prof. dr. Tadeusz Sulimirski), redactate în lb. franceză și germană. Urmează un capitol dedicat cronicilor unde este comemorată contribuția lui Alex. Donici, iar partea finală este rezervată unui număr de XXXVI de planșe realizate de I. Andrieșescu cu ocazia diverselor săpături arheologice la Sarata-Monteoru, Poiana Coțofenești, Oinac și Agighiol. Volumul doi, corespunzător anilor II-IV, conține cercetări și studii despre săpături și monumente (stațiunea-preistorică de la Costești-Baia, Cetățuia de la Homorici și Movila de la Gura –Vitioarei, descoperirile de Cristești și Silistra), despre descoperiri izolate și întâmplătoare din zona Tecuci, și însumează contribuțiile profesorului I. Andrieșescu și ale colaboratorilor săi . Alte părți tratează subiectul antichităților din colecțiile naționale și din străinătate și stadiul cercetărilor arheologice în raport cu străinatatea și o cronică prescurtată în amintirea lui Ioachim Miloia.

 • Carol Kacso - Repertoriul arheologic al județului Maramureș, Vol I (629 pg.), Vol II (320 pg., 230 MB) – Editura EUROTIP, Baia Mare, 2011


  Prezentul volum cuprinde un repertoriu al descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Maramureș, inclusiv al obiectivelor ce apațin domeniilor arheologiei industriale și arheologiei montane (lucrări miniere, șteampuri, turnătorii etc.) Fiecare descoperire este precedată de informații cu privire la datele geologice la localitățile discutate și la istoria mineritului practicat în aceste localități. Uneori apar descrieri și ale monumentelor istorice din județ. Sunt repertoriate de asemenea peșterile identificate în granițele județului. Repertoriul este însoțit de hărțile unităților administrative cu indicarea locurilor de descoperire, precum și de ilustrația unei părți ale materialului arheologic descris, dar și de planuri de obiective arheologice, profile de secțiuni arheologice etc.

 • M. Petrescu – Dîmbovița - Depozitele de bronzuri din România – Editura Academiei Republicii Socialiste România


  Lucrarea este prima din literatura de specialitate ce studiază depozitele de bronzuri descoperite pe teritorul României, ce provin din epoca bronzului și a rămas până astăzi cartea de referință a acestui subiect. Publicația este împărțită în patru mari capitole structurate cronologic: „Bronzul mijlociu”, „Bronzul tîrziu și Hallstatt timpuriu”, „Hallstatt mijlociu” și „Hallstatt târziu”, în cadrul cărora depozitele sunt prezentate pe regiuni: Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea. Lucrarea conține de asemenea un rezumat în limba franceză, un număr mare de planșe și alte ilustrații, hărți și un indice de locuri.

 • Eugen Paveleț - Ceramica Stoicani-Aldeni din așezările de la Mălăeștii de Jos (jud. Prahova) și Coțatcu (jud. Buzău) – Editura Musica Viva Ploiești, 2010


  Lucrare analizează informaţiile privitoare la materialele ceramice descoperite în două aşezări preistorice, aparținând aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Primele două capitole dunt dedicate prezentării cadrului geografic, respectiv istoricului cercetării și evoluției conceptului de aspect cultural Stoicani-Aldeni, iar următorul prezentării și analizării datelor generale privind prelucrarea materialul ceramic. Cu acest prilej autorul trece în revistă și cele două situri amintite în titlu, atât din punct de vedere al cercetărilor întreprinse, stratigrafiei și amplasamentul dar mai prin perspectiva unui studiu asupra ceramicii, încheiat cu concluzii solid argumentate. În încheiere este aprofundată cronologia aspectului cultural Stoicani-Aldeni și sunt formulate ultimile concluzii generalizatoare. Volumul conține și un rezumat în limba engleză, listă bibliografică extinsă și un număr foarte mare de planșe, desene și fotografii.

 • Ion Ioniță, Vasile Ursachi - Văleni, o necropolă a dacilor liberi – Editura Junimea, Iași, 1988


  Acest volum este o prezentare detaliată a uneia din cele mai întinse necropole a dacilor liberi, cunoscute până în prezent, unde săpăturile arheologice au început în 1959, și au fost reluate în 1965. Autorii expun pe rând corpusul descoperirilor: unelte, piesele vestimentare, obiecte de podoabă, monede, recipiente de lut și sticlă și oase de animale, descoperite în morminte, completând apoi cu informații despre etapele de inmormantare, riturile și ritualurile funerare ale dacilor liberi, dar și despre portul acestora. Lucrarea este însoțită de ilustrații și de un indice general.

 • Alexandru Suceveanu, Alexandru Barnea - La Dobroudja Roumaine – Editura Enciclopedică, București, 1991


  Lucrarea este o prezentare în limba franceză a istoriei antice a regiunii Dobrogea, între secolele I – VII e.n. Prima parte este dedicată descrierii cadrului geografic, iar apoi volumul continuă cu celelalte patru părți, ce conțin fiecare informații despre istoria, organizarea administrativă, organizarea militară, economia și clasele sociale și cultura Dobrogei în secolele I-III e.n., respectiv IV-VII e.n. În partea finală autorii tratează rolul Dobrogei în istoria românilor și a Europei de Sud-Est. Volumul este însoțit de un index alfabetic și cuprinde în text diverse imagini precum fotografii și hărții care completează cu succes demersul științific.

 • N. Zaharia, M. Petrescu-Dâmbovița și Em. Zaharia - Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea – Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1970


  Colectivul de autori a reușit să realizat un volum a cărui parte substanțială este alcătuită dintr-un Corpus al descoperirilor de așezări de pe teritoriul Moldovei. Lucrarea începe cu un capitol intitulat sugestiv: Considerații privind așezările din Moldova, în care sunt prezentate pe larg, cronologic, epocile și perioadele preistorice și istorice, începând cu Paleoliticul și terminând cu secolul al XVIII-lea. Publicația conține și un număr foarte mare de ilustrații de obiecte ceramice, un rezumat în limba franceză, un index grupat în locuri și persoane precum și o aneză cu 13 hărți.

 • Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici Ruginoasa - Dealul Drăghici. Monografie Arheologică – Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, ISBN 978-606-93329-0-0


  Așezarea cucuteniană este cunoscută datorită cercetărilor efectuate de Hortensia Dumitrescu din 1926 și publicate ulterior în revista Dacia. În urma deschiderii unei cariere de piatră, în 2001, s-au descoperit urme de locuire și s-a hotărât demararea unor săpături de salvare. Decoperirile importante au dus la trecerea la o săpătură sistematică și la protejarea stațiunii. Monografia de față prezintă descoperirile arheologice de la Ruginoasa-Dealul Drăghici în urma săpăturilor din 2001-2005 și 2010 efectuate de Cornelia-Magda Lazarovici.

 • Palmer, Rog; Oberländer-Târnoveanu, Irina; Bem, Carmen (coord.) Arheologie aeriană. În România şi în Europa – Bucureşti: CIMEC, 2009, ISBN 978-973-7930-25-5

  Arheologia aeriană reprezintă un domeniu de cercetare destul de puțin valorificat în România. Lucrarea de față își propune să aducă în atenția arheologilor și celor interesați de acest domeniu ceea ce înseamnă utilizarea fotografiilor aeriene și a imaginilor satelitare în arheologie și rolul acestora în protejarea vestigiilor trecutului. Prima parte a volumului cuprinde metode și tehnici de fotografiere, interpretare și cartografiere în arheologia aeriană, iar partea a doua raportul final al proiectului ˝EUROPEAN LANDSCAPES - Past, present and future˝ care prezintă în texte şi imagini programele de investigație aeriană din 11 țări europene partenere, inclusiv România, prin CIMEC. La sfârșitul cărții a fost adăugată o bibliografie selectivă și o listă de referințe pe web pentru cei care vor să citească mai mult, iar termenii mai tehnici (uneori greu de tradus în românește) sunt explicați într-un glosar. 

 • "Revista Bistriței", publicaţie a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud


  Revista Bistriței este un anuar publicat de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud Publicația este dedicat cercetării istorice și arheologice în județul Bistrița-Năsăud si Transilvania și se adresează atât publicului pasionat de studiul istoriei și cadrelor didactice de specialitate, cât și tuturor profesioniștilor din țară, fie istorici sau arheologi. Articolele sunt structurate tematic pe trei secțiuni: arheologie, istorie, respectiv recenzii. Subiectele tratate acoperă teme de istorie locală, transilvană, dar și națională.
  VII - 1993 (pdf 22 MB);
  VIII - 1994 (pdf 36 MB);
  IX - 1995 (pdf 24 MB);
  X-XI - 1997 (pdf 23 MB);
  XII-XIII - 1999 (pdf 38 MB);
  XIV - 2000 (pdf 27 MB);
  XV - 2001 (pdf 25 MB);
  XVI - 2002 (pdf 35 MB);
  XVII - 2003 (pdf 41 MB);
  XVIII - 2004 (pdf 40 MB);
  XIX - 2005 (pdf 27 MB);
  XX - 2006 (pdf 44 MB);
  XXI-1 - 2007 (pdf 39 MB);
  XXI-2 - 2007 (pdf 18 MB);
  XXII - 2008 (pdf 40 MB);
  XXIII - 2009 (pdf 25 MB);
  XXIV - 2010 (pdf 59 MB);
  XXV - 2011 (pdf 59 MB).

 • "Acta Moldaviae Septentrionalis", publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani versiune digitală martie 2017


  Acta Moldaviae Septentrionalis este o publicație anuală a Muzeului Judeţean Botoşani. Primul număr a apărut în anul 1978, sub denumirea de „Hierasus”, iar din anul 1999 și-a schimbat titlul în „Acta Moldaviae Septentrionalis”, vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 19 volume, ultimul, cu numărul XI, fiind lansat în 2012. Publicația este împărțită în mai multe secțiuni, care se pot schimba de la număr la număr. Domeniile acoperite sunt istorie, arheologie, memorialistică, muzeografie, restaurare-conservare, etnografie, dar și notelor, comentariilor și ideilor.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1999 (pdf 24 MB); cuprins (pdf);
  II - 2002 (pdf 46 MB); cuprins (pdf);
  III - 2004 (pdf 17 MB); cuprins (pdf);
  IV - 2005 (pdf 20 MB); cuprins (pdf);
  V-VI - 2007 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  VII-VIII - 2008-2009 (pdf 28 MB); cuprins (pdf);
  IX - 2010 (pdf 28 MB); cuprins (pdf);
  X - 2011 (pdf 36 MB); cuprins (pdf);
  XI - 2012 (pdf 36 MB).cuprins (pdf);
  XII - 2013 (pdf 10 MB); cuprins (pdf);
  XIII - 2014 (pdf 15 MB); cuprins (pdf).

 • "Hierasus", publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani


  Apărută în anul 1978, sub denumirea de "Hierasus", publicaţia anuală a Muzeului Judeţean Botoşani şi-a schimbat din anul 1999 titlul în "Acta Moldaviae Septentrionalis", vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 11 volume.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1978 (pdf 44 MB);
  II - 1979 (pdf 26 MB);
  III - 1980 (pdf 12 MB);
  IV - 1981 (pdf 49 MB);
  V - 1983 (pdf 35 MB);
  VI -1986 (pdf 15 MB);
  VII-VIII 1989 (pdf 23 MB);
  IX 1994 (pdf 28 MB);
  X - 1996 (pdf 16 MB);
  XI - 2001 (pdf 28 MB)

 • Crisan, IH - Ceramica daco getica - Cu speciala privire la Transilvania, Editura Științifică, București 1969. 530 p., (pdf 90 MB)

  Lucrarea de față este structurată pe cinci capitole tratate din punct de vedere cronologic. Autorul pornește cercetarea plecând de la ceramica protodacică atribuită secolelor VI-V î.Hr. și încheie periplul științific cu ceramica daco-getică de Faza a III-a, clasică, atribuită secolelor I î.Hr.- I d.Hr. Astfel, autorul oferă o privire de ansamblu asupra fenomenului ceramic dacic pe cuprinsul țării prin analiza și discutarea unui bogat material arheologic.

 • Indicatorul localităților din România, 6 aprilie 1941. Datele recensământului general din 6 aprilie 1941. Imprimeria Institutului Statistic, București, 1943, 1074 p., (pdf 27 MB)

  Indicatorul Statistic înfăţişează distribuţia populației României pe județe, orașe și sate așa cum a fost înregistrată în anul 1941, în comparaţie cu cifra populației acelorași unități administrative, stabilită la recensământul din anul 1930. În partea finală Indicatorul cuprinde și un repertoriu alfabetic al localităților din România, existente la 1941. Lucrarea prezintă realitatea demografică, socială, economică și culturală a României așa cum se prezintă în anul 1941, elemente ce sunt pentru istorici și sociali tot atâtea documente.

 • Ioniță Ion - Din istoria și civilizația dacilor liberi dacii din spatiul est-carpatic în secolele II-IV e. n., Editura Junimea, Iaşi 1982. 170 p.,

  Lucrarea se conturează ca o monografie arheologică și istorică a dacilor liberi de la Est de Carpați în veacurile II-IV d. Hr. Sunt tratate problemele care s-au conturat a fi mai importante, în viziunea autorului. Descoperirile arheologice sunt coroborate cu informațiile din izvoarele scrise ale epocii pentru o mai bună cercetare a consecințelor războaielor daco-romane, a stăpânirii romane din Dacia, a retragerii aureliene cât și a invaziei hune. Sunt prezentați dacii, daco-romanii, goții și sarmații.

 • Vasile Chirica și Ilie Borziac - Gisements du paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, Editura Pim, Iaşi 2009. 321 p.,

  Lucrarea aduce informații cu privire la zăcămintele paleoliticului superior recent între râurile Nistru și Tisa, aducând o contribuție la cunoașterea realităților arheologice-preistorice din spațiul român. În cadrul acestui volum sunt tratate descoperirile atribuite de către cercetători paleoliticului superior recent, printre care sunt incluse și habitatele de tip gravettian, cu toate caracteristicile lor specifice sau generale.

 • Edité par Vasile Chirica et Mădălin-Cornel Văleanu - Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole, Editura Pim, Iaşi 2008. 355 p., ISBN 978-606-520-080-7

  Lucrarea însumează o serie de conferințe prilejuite cu ocazia Colocviului petrecut la Iași, în anul 2007 (perioada 10-12 decembrie). Temele abordate de cercetători vorbesc despre stabilimentele și locuințele preistorice, despre structura, organizarea și simbolistica acestora. Conferințele se axează pe cercetări ce privesc spațiul carpato-danubian. De exemplu, un autor a adus în discuție modele de organizare ale spațiului locuibil în cadrul culturii Precucuteni între Siret și Prut iar un alt studiu prezintă grupul cultural Horodiștea/Erbiceni-Gordinești din perspectiva locuințelor.

 • Borziac Ilie, Chirica Vasile și Văleanu Mădălin-Cornel - Culture et sociétés pendant le paléolithique supérieur à travers l'espace carpato – dniestréen, Editura Pim, Iaşi 2006. 440 p., ISBN 973-716-495-4

  Autorii cărții prezente își propun să analizeze paleoliticul superior din spațiul carpato-nistrean, abordând probleme referitoare la istoriografia temei, la cronologie și metode de datare a siturilor arheologice, la diversele etape culturale în care a evoluat paleoliticul superior (pre-aurignacianul, aurignacianul, gravetianul) precum și epipaleoliticul. În final, ca o concluzie a cercetării sunt dezbătute societatea, arta și spiritualitatea oamenilor din paleoliticului superior.

 • Chirica Vasile şi Bodi George (editori) - Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului carpato-nistrean, volum dedicat memoriei prof. dr. doc. Ilie Borziac, Editura Pim, Iaşi 2010. 265 p., ISBN 978-606-520-966-4

  Cartea este un omagiu adus regretatului cercetător Ilie Borziac, arheolog al epocii paleolitice din spațiul carpato-nistrean și profesor la Universitatea Liberă Internaţională a Republicii Moldova. În cuprinsul cărții semnează diverși cercetători români și basarabeni ai epocii paleolitice și neolitice, fiecare încercând să aducă prin studiul său un tribut amintirii profesorului Ilie Borziac.

 • Borziac Ilie; Chirica Vasile și David, Anatol - L'Aurignacien moyen et tardif de l'espace Carpatique - Dniestreen. Le gisement Climăuţi II. Editura Pim, Iaşi 2007. 225 p., ISBN 978-973-716-839-9

  Lucrarea urmărește prezentarea și analiza perioadei din epoca paleolitică denumită aurignacian mijlociu și târziu din spațiul cuprins între Nistru și Carpații Răsăriteni. Studiul de caz se concentrează pe descoperirile făcute în stațiuniile paleolitice de la Climăuți (Republica Moldova). Autorii trec în revistă si supun unor analize sistematice atât cadrul general al siturilor arheologice cât și descoperirile propriu-zise care sunt prezentate tiopologic și încadrate cultural. Nu sunt ignorate nici fauna contemporană descoperirilor sau aspectele artistice și religioase așa cum reies din studiul artefactelor și al contextelor religioase.

 • Boghian Dumitru și Chirica Vasile - Arheologia preistorică a lumii, paleolitic - mezolitic, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XII, Editura Helios, Iași, 2003. ISBN 973-99952-8-4

  Autorii dr. Vasile Chirica şi dr. D. Boghian, au urmărit în cuprinsul celor două părţi ale lucrării Arheologia preistorică a lumii să răspundă dezideratului de reevaluare a cunoștințelor existente în domeniul amintit în titlu, prin analizarea unor mari spaţii geografice ale lumii preistorice: Europa (în care s-au inclus subcapitole consacrate Paleoliticului şi Neoliticului pe teritoriul României), Orientul Apropiat şi Mijlociu, Extremul Orient, Africa, Australia (în sensul geografic cel mai larg) și America. Fiecărei zone geografice ia fost rezervat un spaţiu tipografic deosebit, în funcţie de locul său în componenţa întregii lumi preistorice, dar a fost relevată şi importanţa descoperirilor arheologice pentru lărgirea orizontului cunoaşterii generale a evoluţiei civilizaţiilor mai semnificative din perioada Paleoliticului și Mezoliticului şi Neoliticului și Eneoliticului. S-a reușit astfel prezentarea cunoașterii întreagii evoluţii a umanităţii în epoca pietrei, într-o lucrare care se adresează nu numai specialiştilor, ci şi cititorilor interesaţi de cunoaşterea evoluţiei omenirii, de la începuturile sale şi până la apariţia documentelor scrise.

 • Chirica, Vasile și Bodi George - Contribuţii la crearea unui sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arheologic al spaţiului carpato-nistrean. Staţiuni paleolitice între Carpaţii Orientali şi Nistru, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XXIV, Editura Pim, Iași, 2011

  Lucrarea este rezultatul parțial al unei proiect interdisciplinar creat de Institutul de Arheologie și Institutul de Informatică Teoretică, amândouă din Iași și aparținând Academiei Române. Proiectul urmărea crearea unui sistem de cartare a celor mai importante obiective (situri) arheologice din spaţiul carpato-nistrean. Din diverse motive proiectul nu a fost finalizat. Ceea ce s-a obținut totuși în urma activităților ce au fost totuși desfășurate se regăsește în cuprinsul acestei cărți: repertoriul siturilor arheologice paleolitice prezentate de la est (Nistru), către vest (Carpații Rărăriteni), aflate de-a lungul celor mai importante bazine hidrografice ale regiunii.

 • Aparaschivei Dan și Chirica Vasile - Institutul de Arheologie, Iaşi. În căutarea timpului trecut, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XIII, Iași, 2004. ISBN 973-7755-02-2

  Lucrarea prezintă istoria Institutului de Arheologie din Iași al Academiei Române încă de la apariția primelor preocupări savante în domeniul arheologiei în Moldova și până la structura administrativă a Institutului din 2004. Institutul de Arheologie din Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică în 1990 prin divizarea Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol". Cea mai mare parte a cărții este dedicată prezentării cercetătorilor care au activat în secția de arheologie a instituțiilor predecesoare sau activează încă în prezentul Institut de Arheologie Iași.

 • Chirica Vasile și Văleanu Mădălin-Cornel - Umanizarea taurului celest. Mărturii ale spiritualității comunităților cucuteniene de la Ruginoasa - Iași, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008. ISBN 978-973-152-064-3

  Lucrarea aduce în discuție vasta problematică a existenței fenomenului religios la comunitățile umane vechi. Se știe că acest subiect a constituit o componentă importantă a studiilor de specialitate, ale arheologilor și exegeților din domeniul artei și religiilor preistorice. Autorii acestei cărți nu au intenționat să realizeze un întreg excurs în istoricul temei, ci doar să identifice unele dintre cele mai importante mărturii asupra sacrului colectiv la comunitățile umane paleolitice și neo-eneolitice. Astfel, autorii tratează în această lucrare mărturiile spiritualității comunităților cucuteniene de la Ruginoasa – Iași. Ne este prezentat cadrul fizico-geografic al așezării, istoricul cercetărilor și descoperirile arheologice din zonă. Un capitol întreg vorbește despre arta religioasă la comunitățile umane eneolitice de la Ruginoasa.

 • Etnografie / Etnologie

 • Guide Book. Museum of Folk Technology

  Guide Book. Museum of Folk Technology. The Museums Complex of Sibiu, Sibiu, 1986, 291 p., versiune digitală martie 2019


  The Museum of Folk Technology was organized in the year 1963 through the common effort of specialists from all over the country and with the generous backini and help of the local authorities and the constant methodological guidance of the Council of Socialist Culture and Education. Today it brings its contribution not only in terms of completing in a happy way the range of the Sibiu Complex of Museums (whose core - the universal art gallery and the Brukenthal Library were given the character of public Museum in 1817, being one of the earliest museums in Europe), but also in terms of the national network of museums from Roumania.

 • CIVILIZAȚIE MILENARĂ ROMÂNEASCĂ în Muzeul ASTRA Sibiu

  CIVILIZAȚIE MILENARĂ ROMÂNEASCĂ în Muzeul "ASTRA" Sibiu, Catalog – ghid, Editura "ASTRA MUSEUM", 1996, ISBN 973-976 17-0-4, 360 p., versiune digitală martie 2019


  În anul 1963, după doi ani de la elaborare a "Proiectului tematic" (aprobat de Academia României, în anull962) şi a "Proiectului de o:rganizare expozitională", initiate, sub îndrumarea ştiinţifică a lui Cornel Irimie, de către un colectiv entuziast, avându-i în frunte pe Herbert Hoffmann şi arh. Paul Niedennaier, debutau lucrările de o:rganizare a MUZEULill TEHNICII POPULARE, care, prin terenul arondat (96 ha) şi prin ambitiosul său proiect tematic (146 monumente) se anunta a fi cel mai mare muzeu în aer liber din România şi unul din cele mai mari din Europa. Cum s-a născut această idee, care au fost antecedentele ei şi chiar initiativele antemergătoare? ...

 • Ion Cherciu – Costumul popular din Țara Vrancei

  Ion Cherciu – Costumul popular din Țara Vrancei, Colecția "Albumul de Artă Populară" vol. 3, Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, București, 2008, ISBN 978-973-0-05932-8 , 246 p., versiune digitală martie 2019


  În ciuda paseismelor inerente, trebuie conştientizat faptul că evoluţia societăţii româneşti în ansamblul ei şi "turburarea" lumii contemporane - cum ar numi cronicarii globalizarea - impun şi includ în mod logic şi absolut firesc, şi fenomenul dispariţiei straiului ţărănesc; revine factorilor şi instituţiilor de resort responsabilitatea perpetuării sale în noile condiţii, - evident sub alte aspecte decât cel utilitarşi sarcina conştientizării a ceea ce el reprezintă ca marcă identitară de prestigiu pentru comunitatea vrânceană.

 • Sinteze 1994-2008

  Sinteze 1994-2008, Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, București, 2009, 741 p., versiune digitală martie 2019


  Volumul retrospectiv publicat de Centrul National pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în anul 2009 este mărturia continuității unui apreciat proiect cultural al instituției, „Colocviile CNCPCT”. „Sinteze 1994-2008" este cartea dedicată celor care au fost și sunt implicați în acest proiect - inițiatori, prestigioși participanți, organizatori și parteneri, celor pentru care aceste sesiuni de comunicări științifice sunt deopotrivă competiții ale spiritului și bucurii ale sufletului. Și dacă în fiecare an „Colocviile" au fost finalizate prin publicarea comunicărilor, volumul de fată se constituie și într-un remember al celor cincisprezece ediții. Lucrarea apare într-un format nou și un tiraj care se adresează lumii etnologiei și etnografiei contemporane și viitoare. Când vorbim despre viața profesională, există lucruri pe care dorim și trebuie să le împlinim. Este important ca fiecare ediție a "Colocviilor" să fie valorificată prin propriul volum și vom încerca, prin Editura Centrului National pentru Conservarea și Promovarea Culturii Naționale, să împlinim această dorință.
  Oana Gabriela Petrică

 • Măști populare din România

  Măști populare din România, Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare, București, 2001, ISBN 973-0-02484-7, 129 p., versiune digitală martie 2019


  Este bine să ştiţi că ceea ce urmează după ce veţi întoarce aceste file nu reprezintă imagini din poveşti, ci sunt mărturii vii ale celei mai reprezentative expoziţii naţionale dedicate măştilor populare din România, organizată de Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare în lunile noiembrie-decembrie 2000, în incinta Teatrului Naţional din Bucureşti, la Galeriile Oficiului Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă. Apreciată la modul superlativ atât de specialiştii din domeniu şi de reprezentanţii presei scrise. cât şi de vizitatorii fără număr care i-au trecut pragul, expoziţia a fost totodată un experiment care a demonstrat, printr-o viziune inedită de organizare şi de prezentare a unui bogat şi impresionant material, că masca populară românească este o istorie vie, o cultură grăitoare, o lume neobişnuită, ale cărei sensuri se dezvăluie cu greu doritorilor de a cunoaşte "faţa" sa adevărată.

 • CERAMICA POPULARĂ la Sfârșit de Mileniu

  CERAMICA POPULARĂ la Sfârșit de Mileniu, editată de Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1998, ISBN 973-0-00720-9, 106 p., versiune digitală martie 2019


  Puţine sunt compartimentele culturii noastre populare în care filonul tradiţional să se manifeste cu vigoarea şi prospeţimea pe care le relevă domeniul ceramicii. Situat la cumpăna dintre meşteşug şi artă încă din cele mai vechi timpuri, olăritul se bucură şi astăzi de o largă preţuire. Cântecul tainic al roţii olarului îşi poartă biruinţa prin vremuri, lăsându-se desluşit doar de cei "Sortiţi să-nmoaie şi să coacă lutul, Ca nişte zmei întârziaţi şi blânzi, Cu feţe prelungite în cimpoaie, Arhaici inşi, îşi poartă pe sub plai Un vis fragil prin zilele greoaie". Este frântura de gând în care Lucian Blaga i-a încrustat, pentru eternitate, pe cei ce practică acest meşteşug "de la-nceputul cel dintâi".

 • Vasile Munteanu - Pagini de etnografie

  Gheorghe Ciobanu - pictură naivă – sculptură. București, Editura Datini, 1994. ISBN 973-96 353-2-6 versiune digitală martie 2019


  Gheorghe Ciobanu - un maestru al metaforei naïve. Arta naivă, bazată pe spontaneitatea absolută a viziunii artistice, pe o francheţe şi o ingenuitate a sufletului care nu se învaţă, a fost considerată o activitate creatoare ce nu cunoaşte progresul estetic. Fiind considerată o artă a cărei forţă de atracţie stă mai puţin în calitatea ei estetică şi mai mult în valoarea ei psihologică şi morală, ea nu a fost evocată până acum prin prisma calităţii ei estetice intrinseci. Pictura lui Gheorghe Ciobanu răstoarnă, însă, ambele prejudecăţi. Ea cucereşte nu numai prin trăsăturile existenţiale ce asigură farmecul artei naive: ingenuitatea viziunii, spontaneitatea, sinceritatea, candoarea etc., ci prin calităţi estetice care fac pânzele sale omologabile în orice context artistic, oricât de elevat. .

 • Obiceiuri tradiționale din România. Sărbători în imagini

  Obiceiuri tradiționale din România. Sărbători în imagini. Colecția TRADIŢII. Album editat de Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. București, 2006. ISBN - 10: 973-0-04653-0. ISBN - 13: 978-973-0-04653-0 versiune digitală martie 2019


  Am urmărit să surprindem îmbinarea laturii folclorice cu cea religioasă în obiceiurile de peste an din România zilelor noastre. Cercetarea acestora după anul 1990 ne-a făcut să credem că aceasta este o etapă decisivă în evoluţia culturii populare româneşti. De aceea, am selectat din arhiva foto a Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale fotografii referitoare la obiceiurile calendaristice, pentru a oferi o imagine a sărbătorilor tradiţionale, aşa cum se prezintă acestea în prezent. Cu alte cuvinte, un document etnologic referitor la tradiţiile locale, o carte de vizită, un posibil instrument de rememorare a tradiţiei, mărturii pentru viitor.

 • Vasile Munteanu - Pagini de etnografie

  Vasile Munteanu - Pagini de etnografie: studii, articole, comentarii, Iași, Editura Palatul Culturii, 2012 ISBN 978-606-93119-4-3 versiune digitală martie 2019


  Reunim în acest volum crâmpeie din publicistica de specialitate a lui Vasile Munteanu, întru pioasã aducere aminte,
  Angelica Olaru
  Victor Munteanu
  Cornel Ciucanu


  .

 • Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei

  Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi - Muzeul Etnografic Al Moldovei versiune digitală februarie 2019  Anuarul este destinat în primul rînd specialiştilor fiind proiectat ca un instrument de comunicare ştiinţifică, îsi oferă deopotrivă spaţiul muzeografilor, conservatorilor, cercetătorilor în domeniu. In paginile sale îsi vor alătura contribuţiile foştii si actualii angajaţi ai muzeului ieşean, evidenţiindu-se si pe această cale preocuparea comună, constantă, situată deasupra diferenţelor pe care le-ar putea da în alte situaţii apartenenţa la o generaţie, pentru domeniul civilizaţiei tradiţionale. In chip firesc, aşteptăm spre publicare, pentru numerele viitoare, materialele colegilor noştri de pretutindeni din ţara, din stînga si din dreapta Prutului.

  2001 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  2002 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);

  2003 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);

  2004 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

  2005 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

  2006 (pdf 33 MB), cuprins (pdf);

  2007 (pdf 142 MB), cuprins (pdf);

  2008 (pdf 32 MB), cuprins (pdf);

  2009 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

  2010 (pdf 59 MB), cuprins (pdf);

  2011 (pdf 59 MB), cuprins (pdf);

  2012 (pdf 108 MB), cuprins (pdf);

  2013 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

  2014 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

  2015 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);

  2016 (pdf 102 MB), cuprins (pdf);

  2017 (pdf 52 MB), cuprins (pdf);

  2018 (pdf 76 MB), cuprins (pdf);

  2019 (pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Colecția ANOTIMPURI CULTURALE

  Colecția "ANOTIMPURI CULTURALE" versiune digitală aprilie 2018


  Colecție editată de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti.

  Anotimpuri culturale, vol. 1 (pdf 17 MB) - Al.I. Amzudescu – Mioriţa şi alte studii şi note de folclor românesc;


  Anotimpuri culturale, vol. 2 (pdf 8 MB) - Narcisa Alexandra Ştiucă - În pragul lunii albe;


  Anotimpuri culturale, vol. 3 (pdf 8 MB) - Stelian Cârstean – Creația populară românească - Bibliografie 1954 – 2002;


  Anotimpuri culturale, vol. 4 (pdf 18 MB) - Repere dobrogene. Note și comentarii de teren, 2004; cuprins (pdf);


  Anotimpuri culturale, vol. 5 (pdf 14 MB) - Nicolae Constantinescu - Citite de mine... Folclor, Etnologie, Antropologie / Repere ale cercetării (1967-2007) vol I, 2008; cuprins (pdf);


  Anotimpuri culturale, vol. 6 (pdf 10 MB) - Nicolae Constantinescu - Citite de mine... Folclor, Etnologie, Antropologie / Repere ale cercetării (1967-2007), vol II, 2011; cuprins (pdf);


 • Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii

  Pistolea, Vasile - Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii, Carabsebeş: Dalami, 2015, ISBN 978-973-1717-61-6 versiune digitală martie 2017


  Indiferent de cultura în care a trăit, omul a dorit dintotdeauna să afte măcar o frântură din viitor. Istoria popoarelor antice demonstrează că principala preocupare din punct de vedere religios a unei comunităţi, a unui popor, a fost aceea de a afta viitorul. Adoptând concepţii religioase dintre cele mai diverse, poporul român şi-a creat un sistem propriu de credinţe, concepând raporturile cu divinitatea nu sub forma unei transcendenţe, a unei exaltări spirituale, ci în conformitate cu un ansamblu de practici minuţioase de la care se aşteptau eficacitate şi randament. Lucrarea Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii, cuprinde trei părţi si anume, Mitologia sorţii. Soarta sau destinul. Prevestirea ursitei. Toate se remarcă prin multitudinea surselor de informare şi prin ampla documentare. În condiţiile parcurgerii atente a unei imense bibliografii aferente temei, a tuturor categoriilor de izrnare istorice publicate şi a multora inedite, autorul au alcătuit o lucrare închegată, sistematică şi originală.
  Carmen Neumann Muzeograf .

 • Cibinium

  Cibinium, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA versiune digitală iulie 2017


  Cibinium, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA

  1966 (pdf 27 MB), cuprins (pdf); nou!

  1967-1968 (pdf 82 MB), cuprins (pdf); nou!

  1969-1973 (pdf 80 MB), cuprins (pdf); nou!

  1974-1978 (pdf 74 MB), cuprins (pdf); nou!

  1979-1983 (pdf 93 MB), cuprins (pdf); nou!

  1990-2000 (pdf 84 MB), cuprins (pdf); nou!

  2001-2005 (pdf 131 MB), cuprins (pdf); nou!

  2006-2008/I (pdf 63 MB), cuprins (pdf); nou!

  2006-2008/II (pdf 77 MB), cuprins (pdf); nou!

  2009-2010 (pdf 133 MB), cuprins (pdf); nou!

  2011 (pdf 86 MB), cuprins (pdf); nou!

  2012 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou!

  2013 (pdf 212 MB), cuprins (pdf); nou!

  2014 (pdf 256 MB), cuprins (pdf); nou!

  2015 (pdf 208 MB), cuprins (pdf); nou!

  2016 (pdf 160 MB), cuprins (pdf); nou!

 • revista-martor

  Memoria Satului Românesc. Anuar editat de Muzeului Satului Bănăţean Timişoara versiune digitală martie 2017


  Memoria Satului Românesc. Anuarul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara


  VII / 2009 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  X / 2012 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);

  XI / 2013 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);

  XII / 2014 (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  XIII / 2015 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);


 • Drobeta, seria Etnografie

  Drobeta, seria Etnografie - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Etnografie - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2014 (pdf 36 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 2015 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou! • eramica populară din Oltenia

  Dr. Corina Mihăescu, Ceramica populară din Oltenia, Colecţia „Albumul de artă populară”, tom I, Album editat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti, 2006, 310 p. versiune digitală martie 2017


  Lucrarea, bogat ilustrată, reprezintă o modalitate de prezentare a unui meşteşug popular dintr-o întinsă şi complexă arie geografică şi etnografică şi, în acelaşi timp, o sinteză de analize, discuţii, impresii şi idei născute în urma relaţiei de comunicare dintre olarii - informatori şi autoare.
  Reperele metodologice, științifice sunt dublate de repere vizuale, indispensabile într-un astfel de demers. Lectura volumului îl introduce pe cititor într-o lume fascinantă, cea a lutului care, prin truda mâinilor olarului, este învestit cu suflet. .

 • Costumul popular românesc

  Maria Bâtcă, Costumul popular românesc, Colecţia „Albumul de artă populară”, tom II, Album editat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Bucureşti, 2006, 240 p., versiuni în limbile română, engleză şi franceză versiune digitală martie 2017


  Element al culturii şi civilizaţiei populare româneşti, costumul, alături de limbă, obiceiuri şi tradiţii, constituie, spune autoarea, „o emblemă de recunoaştere, un simbol, un reper, o constantă identitară fundamentală, o marcă de apartenenţă a purtătorului la un anumit spaţiu cultural pe care îl identifică şi îl defineşte spiritual.”
  Un documentat studiu istoric precede capitolului „Unitatea și diversitatea costumului popular românesc”, emblemă a unor unități teritoriale din care s-au format ariile etnografice, „creatoare, deținătoare și generatoare de spritualitate, de valori și tradiții”.
  Analiza științifică tratează tipologia și piesele componente ale portului popular femeiesc, precum și cele ale ansamblului vestimentar bărbătesc. Capitolele „Podoabe și bijuterii populare” (cu referire la costumul femeiesc) și „Podoabe ale costumului bărbătesc” completează studiul din perspective istorico-sociale și artistice.
  Remarcabilă este prezentarea mărcilor costumului popular, pe zonele etnografice emblematice: Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Bărăgan și Dobrogea, Moldova.
  Albumul este bogat ilustrat cu fotografii atât din colecții instituționale, cât și particulare.
  Discursul autoarei demonstrează că, mai mult decât oricare fenomen de cultură, portul popular reflectă structuri sociale, mentalităţi, credinţe, tradiţii şi datini, iar costumul popular românesc se caracterizează printr-o puternică personalitate, fiind generator de modele vestimentare care au iradiat și în ariile vecine”.

 • Covoare, scoarţe, păretare

  *** Covoare, scoarţe, păretare, Album editat de Centrul Naţional al Creaţiei Populare cu sprijinul Ministerului Culturii, Bucureşti, 1996, 48 p. versiune digitală martie 2017


  Centrul Naţional al Creaţiei Populare a organizat, în toamna anului 1996, expoziţia naţională dedicată meșteșugului artistic tradițional al țesutului - o selecţie a celor mai valoroase lucrări, reprezentative pentru ariile etnografice din România.
  Lucrarea reprezintă o continuare a acestui demers expoziţional şi o invitaţie de a intra în lumea plină de culoare a covoarelor tradiţionale româneşti, în încercarea de a privi scoarţa tradiţională ca o sinteză a măiestriei meşteşugului ţesutului.

 • Muzică corală religioasă

  **** Antologie - Muzică corală religioasă. Culegere alcătuită şi îngrijită de Ludovic Paceag, editată de Ministerul Culturii, prin Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Casa Editorială „ODEON”, Bucureşti, 1993, 168 p. versiune digitală februarie 2017


  Culegerea - alcătuită şi îngrijită de compozitorul şi folcloristul Ludovic Paceag - este utilă portofoliului repertorial al corurilor de copii, tineri şi adulţi și cuprinde 102 piese - rugăciuni, cântări liturgice şi lucrări corale religioase româneşti şi din repertoriul universal. În prefața lucrării, se subliniază faptul că după o întreagă perioadă marcată de comunism şi de constrângerile care au caracterizat acele vremuri, muzica corală liturgică trebuie să revină pe făgaşul normalității, fiind repusă în drepturi, valorificată, încurajată, alături de introducerea studiului religiei în scoli.

 • Artă naivă

  *** Artă naivă, Album editat de Centrul Naţional al Creaţiei Populare cu sprijinul Ministerului Culturii, Bucureşti, 1997, 58 p. versiune digitală februarie 2017


  Albumul oferă o selecție din lucrările expuse pe simezele celei de-a IV-a ediţii a Salonului Internaţional de Artă Naivă şi posibilitatea de a pătrunde în tainele acestei arte tributare unei viziuni ingenue asupra lumii. Prefaţa, semnată de esteticianul Victor Ernest Maşek, oferă elemente de istorie, definiţii şi trasează coordonate în abordarea şi înțelegerea artei naive de pretutindeni: „Prin modul său de a privi și înțelege viața, prin credința sa în posibilitatea unei lumi dominate de înțelegere, comuniune și pace, prin căldura cu care se apropie de oamenii pe care-i pictează și prin aspirațiile pe care le exprimă pânzele sale, pictorul naiv oferă (...) răspunsuri la multe dintre întrebările (...) cu privire la dimensiunile fericirii și la valorile ce dau sens vieții”.

 • revista-martor

  Martor. Revistă editată de Muzeul Naţional al Ţăranului Român, 1996


  Martor The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review is the journal of the National Museum of the Romanian Peasant in Bucharest. The journal was established in 1996. Interdisciplinary and international in scope, the journal publishes scientific papers in the fields of anthropology, museography, history, ethnomusicology and history of art aimed at academic and non-academic readership.
  It promotes both established and up-and-coming researchers from Central and Eastern Europe and beyond, with a special focus on this area, and endeavours to advance knowledge about the region. As part of the intellectual vitality of the journal, it also features, in every issue, a Museology Section which engages with latest museum discourses in the region, a thriving Book Review Section which discusses outstanding books with a focus on Central and Eastern Europe, and a Fieldnotes Section which hosts research diaries relevant to the theme of an issue.
  The journal excels in its visual layout which features high quality photography, illustrative for the bridge between arts and ethnography, – a feature which distinguishes the Romanian Peasant Museum from others in the region. The journal is annual and thematic; articles are published in English and in French.


  I / 1996 (pdf 115 MB);

  II / 1997 (pdf 91 MB);

  III / 1998 (pdf 144 MB);

  III / 1998 - supliment (pdf 44 MB);

  IV / 1999 (pdf 135 MB);

  IV / 1999 - supliment (pdf 67 MB);

  V / 2000 (pdf 122 MB);

  VI / 2001 (pdf 142 MB);

  VII / 2002 (pdf 89 MB);

  VIII-XIX / 2003-2004 (pdf 86 MB);

  X / 2005 (pdf 8 MB);

  XI / 2006 (pdf 17 MB);

  XII / 2007 (pdf 22 MB);

  XIII / 2008 (pdf 24 MB);

  XIV / 2009 (pdf 22 MB);

  XV / 2010 (pdf 9 MB);

  XVI / 2011 (pdf 29 MB);

  XVII / 2012 (pdf 39 MB);

  XVIII / 2013 (pdf 34 MB);

  XIX / 2014 (pdf 6 MB);

  XX / 2015 (pdf 11 MB);

  XXI / 2016 (pdf 61 MB);

  XXII / 2017 (pdf 10 MB);

  XXIII / 2018 (pdf 18 MB);

  XXIV / 2019 (pdf 16 MB);

 • Dicţionar de Simboluri şi Credinţe Tradiţionale Româneşti

  Romulus Antonescu - Dicţionar de Simboluri şi Credinţe Tradiţionale Româneşti, 2009, Ediţie digitală 2016

  Acest lexicon elaborat de regretatul etnolog Romului Antonescu își propune ca informațiile aflate în diferite lucrări etnologice să fie structurate în jurul unei singure realități, fie că aceasta era un obiect, un gest, o profesiune sau ocupație, un personaj anume, o etnie etc., dar limitându-se numai la zonele etno-folclorice ale arealului românesc contemporan. Nu s-au consemnat informații referitoare la basarabeni și și nici la grupurile etnice macedo-române, deoarece obiceiurile și credințele acestora sunt – de cele mai multe ori – contaminate de cele ale grupurilor etnice în vecinătatea sau în mijlocul cărora au trăit etnicii români.

 • Repertoriu național de
patrimoniu cultural imaterial

  Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial - Repertoriul național al patrimoniului cultural imaterial, vol. I versiune digitală martie 2014

  Primul volum al Repertoriului patrimoniului cultural imaterial din România definește coordonatele celui mai fragil tip de patrimoniui cultural, cel imaterial. Lucrarea prezintă elemente definitorii legate de formele de artă a cuvântului, elemente de folclor muzical și coregrafic, jocuri de copii și tineret, sărbători, obiceiuri și ritualuri, practici tradiționale vindecare a bolilor, meșteșuguri artistice și alimentație tradițională.

 • Narcisa Alexandra Știucă - În pragul lumii albe

  Narcisa Alexandra Știucă - În pragul lumii albe, Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare - 2001 ISBN 973 - 0 - 02483 - 99 versiune digitală martie 2014

  Ansamblul de obiceiuri ce însoțesc nașterea, este unul dintre momentele marcante ale vieții omului, având rădăcinile mitice într-o lume incertă, a preexistenței. Integrând elemente de teorie a obiceiurilor, volumul analizează atent manifestările prilejuite de naștere precum și componentele sale poetice.

 • căluşul, emblemă identitară

  coord. Narcisa Alexandra Știucă - Căluşul, emblemă identitară, Editura Universităţii, Bucureşti, 2009 versiune digitală aprilie 2013

  Ritualul Căluşului este înscris pe Lista valorilor reprezentative ale patrimoniului imaterial al umanităţii alcătuită de UNESCO. Volumul prezintă rezultatele cercetării realizate prin grantul Căluşul – emblemă identitară şi factor de cunoaştere şi armonizare cu alte culturi europene derulat între 2006 şi 2008 în judeţul Olt şi în trei localităţi din Argeş, Dolj şi Teleorman. Abordarea subiectului urmărește o cercetare sistematică asupra Căluşului care să pună în valoare o serie de caracteristici ale acestuia ce s-au modificat substanţial în ultimele trei decenii.

 • Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

  Narcisa Alexandra Știucă - Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs), Editura Universităţii, Bucureşti, 2007

  Lucrarea de faţă este destinată în primul rând studenţilor Facultăţii de Litere secţia Studii culturale. Etnologie şi masteranzilor în antropologie, etnologie şi folclor. Ea va fi utilă, de asemenea, celor care urmează cursuri opţionale şi facultative, precum şi celor care vor alege ca subiect pentru lucrările de diplomă studii aplicate în aceste domenii.

 • Artă Populară din Zona Botoșanilor - Ceramica populară

  Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor - Ceramica populară; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1981 versiune digitală aprilie 2013

  Volum analizează ceramica populară din zona Botoșanilor, cu o privire amănunțită asupra ceramicii populare din această zonă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. De asemenea, este examinată succint și ornamentica vaselor ceramice. Lucrarea dispune și de numeroase reprezentări grafice și ilustrații care vin în sprijinul informațiilor aduse în discuție de către autoare prin intermediul acestei lucrări. Textul lucrării este disponibil atât în limba franceză și în limba engleză.


 • Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor

  Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor - Portul popular; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1980 versiune digitală aprilie 2013

  Volumul aduce în discuție portul popular tradițional din zona Botoșanilor. Ne sunt prezentate, în capitole separate, costumul femeiesc și costumul bărbătesc, după care ne este oferită și o scurtă privire de ansamblu asupra portului popular din zona Botoșanilor, la momentul publicării lucrării. Textul lucrării este disponibil bilingv, atât în limba franceză și în limba engleză, și este însoțit de câteva concluzii scurte. De asemenea, lucrarea se bucură de reprezentări și reproduceri grafice precum și de ilustrații numeroase.

 • Arta populară din Zona Botoșanilor; Scoarțe și lăicere

  Angela Paveliuc Olariu: Arta populară din Zona Botoșanilor; Scoarțe și lăicere; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1976 versiune digitală aprilie 2013

  Lucrarea de față a fost consacrată colecției de scoarțe și lăicere ce se afla în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani la data publicării volumului. După un scurt istoric al acestor covoare țărănești, autoarea ne prezintă rolul lăicerelor și a scoarțelor în casa țărănească, precum și categoriile în care se împart acestea. Capitolul intitulat Tehnică și material este însoțit de reprezentări grafice și este urmat de un alt capitol care privește compoziția și concepția ornamentală a lăicerelor și a scoarțelor. Lucrarea dispune și de o versiune în franceză și engleză a textului, precum și de un bogat capitol de ilustrații.

 • Istorie

 • Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne

  V.I. Lenin - Opere versiune digitală februarie 2019


  Lenin - Opere alese, vol. I, Editura Partidului Comunist Român, 1946 (pdf 25 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Lenin - Opere alese, vol. II, Editura Partidului Comunist Român, 1946 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); nou! ;


  Lenin - Opere, vol. V, Editura Pentru Literatură Politică, 1956 (pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Lenin - Opere, vol. VI, Editura Pentru Literatură Politică, 1956 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Lenin - Opere, vol. XX, Editura Patridului Muncitoresc Român, 1950 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou! ;

 • Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne

  Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne - 1408-1800. Editate de Ioan Caproșu. Editura Dosoftei, 1999-2007 versiune digitală februarie 2019


  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol I, acte interne, 1408-1660 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol II, acte interne, 1661-1690 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol III, acte interne, 1691-1725 (pdf 44 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol IV, acte interne, 1726-1740 (pdf 93 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol V, acte interne, 1741-1755 (pdf 112 MB); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol VI, acte interne, 1756-1770 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol VII, acte interne, 1771-1780 (pdf 32 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol VIII, acte interne, 1781-1790 (pdf 36 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol IX, acte interne, 1791-1795 (pdf 63 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol X, acte interne, 1796-1800 (pdf 63 MB); nou! ;


 • Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne

  Iorga, Nicolae - Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşul. Conferinţă ţinută în aula Universităţii din Iaşi la 6 aprilie 1935 [broşură tipărită], Bucureşti, Tipografiile Române Unite, 1935, 24 p.


  Iorga, Nicolae - Discursuri parlamentare, Vol. 1. Partea I-a, Bucureşti : S.n., 1939, 415 p.


  Iorga, Nicolae - Discursuri parlamentare, Vol. 1. Partea II-a, Bucureşti : S.n., 1939, 384 p.


  Iorga, Nicolae - Frederic II, Roi de Prusse, et l'influence Francaise : Conference donnes en Sorbonne, 30 mai - 1er juin 1939, Bucarest, 1939, 50 p.


  Iorga, Nicolae - Generalităţi cu privire la studiile istorice, Ed. a 3-a., Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului "Imprimeria Naţională", 1944, 350 p.


  Iorga, Nicolae - La France dans le Sud Est de l'Europe: conferences en Sorbonne, Paris, 1936, 118 p.


  Iorga, Nicolae - Memorii: Sinuciderea partidelor (1932-1938), Vol. 7, Vălenii de Munte, Editura Datina Românească, 1939, 467 p.


  Iorga, Nicolae - Războiul pentru independenţa României. Acţiuni diplomatice şi stări de spirit, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927, 247 p. + XII f. il.


  Iorga, Nicolae - Şcoala nouă de istorie: o lămurire definitivă, Bucureşti, 1936, Vălenii de Munte: Datina Românească, 19 p.


  Iorga, Nicolae - Istoria lui Ștefan cel Mare. 1978 versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - Scrieri istorice, vol I. versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - Scrieri istorice, vol II. versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - Studii literare - Scriitori străini, vol II. versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - Studii literare - Scriitori români, vol I. versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - O viața de om așa cum a fost - autobiografie. versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - Pagini alese, vol. I. versiune digitală februarie 2019


  Iorga, Nicolae - Pagini alese, vol. II. versiune digitală februarie 2019
 • Muzeul-Secuiesc-al-Ciucului

  Muzeul Secuiesc al Ciucului versiune digitală aprilie 2018


  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Természettudományok (Csíkszereda, 2004) (pdf 8 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Társadalom-és Humántudományok (Csíkszereda, 2004) (pdf 17 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Természettudományok (Csíkszereda, 2006) (pdf 26 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Természettudományok (Csíkszereda, 2006) (pdf 16 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Humán-és Természettudományok (Csíkszereda, 2007) (pdf 31 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Humán-és Természettudományok (Csíkszereda, 2008) (pdf 30 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Művelődéstörténet (Csíkszereda, 2008) (pdf 20 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009 - I (pdf 50 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009 - II (pdf 30 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010 (pdf 86 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII - 2011 (pdf 72 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII – 2012 (pdf 60 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve IX - 2013 (pdf 68 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X – 2014 (pdf 74 MB);
  A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI-XII - 2016 (pdf 51 MB);
  A Csíki Székely Múzeum "Régi Magyar Könyvtár"-a I. (1498-1710) (pdf 13 MB);
  Muckenhaupt Erzsébet (szerk.) : A Csíksomlyói Ferences Nyomda és Könyvkötő Műhely, Csíki Székely Múzeum, 2007, ISBN: 0045465 (pdf 35 MB);
  A Mikó-vár története -- a Csíki Székely Múzeum állandó kiállítása (pdf 9 MB);
  Barabás, Munkácsy, Szinyei és kortársaik : Remekművek a 19. századi magyar festészetből (pdf 22 MB);
  Calendar (pdf 6 MB);
  CSÍKI IDŐK JÁRÁSA – Népi életképek a mindennapokból – a Csíki Székely Múzeum új állandó kiállítása (pdf 6 MB);
  Egyiptom művészete a fáraók karában. Az egyiptomi halotti kultusz emlékei. ISBN 978-963-7063-66-4. (pdf 12 MB);
  Kegy 18. Századi Konyha ízei. Ma is elkészíthető! (pdf 5 MB);
  Salló Szilárd - Mara Zsuzsanna (szerk.): Munkácsy-képek Erdélyben. Kiskatalógus. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007 (pdf 20 MB);
  Régikönyv-gyűjtemény. In: A LXX éves Csíki Székely Múzeum évkönyve. Szerk. Szabó András. Csíki Székely Múzeum. Csíkszereda, 2000 (pdf 15 MB);
  Megmentett szakrálís kíncseínk. Restaurálási Kiállítás Katalógusa. Csiki SZÊKELY MUZEUM. Csíkszereda. 2006 (pdf 14 MB);
  Restaurált és tisztított fegyverek (pdf 22 MB);
  Rippl-Rónai József – a magyar festészet első modern mestere. Csíki Székely Múzeum, 2014 (pdf 79 MB);
  Csíki Székely Múzeum. Svány és őzetvilága (pdf 9 MB);
  Csíki Székely Múzeum. Svány és őzetvilága (pdf 9 MB);
  Hargitáról Észak-Bácskába: Nagy István, Csíkmindszent, 1873: Baja, 1937 / Szabó András; A Csíki Székely Múzeum Nagy István-gyüjteménye / Szabó Zsuzsa. - Miercurea-Ciuc: Editura Csíkszereda, 2010. ISBN 978-606-92179-7-9 (pdf 63 MB);
  Vederi (pdf 6 MB);


 • Personalităţi decedate în închisorile comuniste, vol.1

  Daniel Lăcătuş - Feţele durerii - Apel la memorie. Personalităţi decedate în închisorile comuniste, vol.1, Iaşi, Editura StudIS, 2018. ISBN 978-606-775-876-4 versiune digitală martie 2019


  Prin caracterul aparte al unui dicționar, cititorii vor regăsi în paginile ce urmează informații despre eroi care au făcut parte din rezistența anticomunistă armată, cum ar fi Toma Arnăuțoiu sau Gheorghe Arsenescu, oameni politici exterminați mai ales în „închisoarea demnitarilor” de la Sighet, dar și membrii lotului Antonescu, executați în 1946 după procesul „Marii trădări naționale”. Este o lectură care deschide apetitul pentru studierea regimului totalitar comunist, instaurat sub protecția Armatei Roșii și menținut apoi cu ajutorul organelor represive în frunte cu Securitatea, toate dirijate de conducerea Partidului Comunist. Îl felicităm pe autor pentru acest demers și așteptăm continuarea promisă a proiectului. Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru

 • Inscripțiile Medievale ale României

  Inscripțiile Medievale ale României, vol. I – Orașul București, 1395-1800, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965 versiune digitală iulie 2017


  Colecția reprezintă un instrument de lucru pentru studiul izvoarelor epigrafice medievale aflate în București, indiferent de proveniența lor. Inscripțiile aparținând epocii feudale, până în anul 1800, sunt redate atât în forma lor originală, cât și în traducere, și sunt însoțite de aparatul științific specific înțelegerii importanței lor. Acestea sunt deopotrivă edite și inedite, pentru a asigura caracterul cuprinzător și diversitatea conținutului. Corpus-ul se alătură altor serii inițiate anterior de către Institutul de Istorie al Academiei Republicii Populare Române.

 • Jugureni, între mit și pamflet

  Șoldea, Viorel - Monografia „Jugureni, între mit și pamflet”, 2015, ISBN 978-973-0-18936-0 versiune digitală iulie 2017


  Monografia „Jugureni, între mit și pamflet” reprezintă o radiografie a comunei cu același nume, localizată în județul Prahova, aproape de hotarul cu județul Buzău. Autorul, Viorel Șoldea, a abordat în acest volum cele mai importante caracteristici care definesc în general o așezare umană: istoricul comunei, geografia, viața religioasă, aspecte demografice și economice. Astfel, volumul debutează cu descrierea climei, reliefului, apelor, solului, florei și faunei, în timp ce un capitol special tratează problematica onomiasticei și toponimelor. Mult mai detaliată este istoria comunei, descrisă pe parcursul mai multor capitole, unde cititorul descoperă influența pe care au avut-o asupra localității personaje precum Mihnea Turcitul, Alexandu Coconul, sau diverse evenimente (Unirea de la 1859, cele două conflagrații mondiale, electrificarea și sistematizarea loclității și nu numai). În ultima parte regăsim cele mai importante figuri asociate cu Jugureni, printre care se numără prințul Nicolae de Hohenzollern, Alexandru Marghiloman, acarul Păun, stolnicul Constantin Cantacuzino și Radu Popescu. Volumul se încheie cu o serie de documente, catagrafii și testamente, iar în final cu anexele reprezentate de bibliogtafie și iconografie. Autorul a consultat în redactarea acestui volum registre parohiale, cărți de hotărnicie și documente referitoare la ocupațiile locuitorilor în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, lucrarea se remarcă prin complexitatea aspectelor pe care le tratează, prin bogăția surselor și a ilustrației.

 • Momente din istoria Olteniţei

  Şerbănescu, Done - Momente din istoria Olteniţei, Călăraşi: Agora, 2009, ISBN 978-973-8295-82-7 versiune digitală iulie 2017


  ... este o frumoasă şi instructivă sinteză de istorie, arheologie şi poveste, într-un stil direct, simplu şi curgător, despre începuturile vieţii pe aceste locuri, mărginite de Dunărea veşnic curgătoare şi de orizontul prăfuit al câmpiei, despre întemeierea aşezării care a devenit, mai apoi, oraşul Olteniţa, despre normalitatea şi farmecul vieţii din târgul interbelic, cu reperul său inconfundabil, eleganta Stradă Mare, cu personalităţile locale, care i-au marcat existenţa, cu importante evenimente istorice. O carte pentru mintea, inima şi învăţătura olteniţenilor.
  Liviu Capşa


 • Die Trajanssaule - Grundfragen und Tafeln
 • Gheorghe Bona, Lugoj

  Groza, Liviu - Gheorghe Bona, Lugoj: Nagard, 2014, 100 p., l.S.B.N.: 978-606-592-160-3 versiune digitală iulie 2017


  A intrat în obişnuinţa lui Liviu Groza să ne ofere o nouă carte. Este vorba de viaţa şi activitatea caransebeşanului Gheorghe Bona, cunoscut de contemporanii lui sub numele de Ghiţă Bona. Aşa cum ţine să precizeze autorul, s-a folosit de informaţiile cei le-a dat Sidonia (Sidonica) Motolan, fiica lui Ghiţă Bona. Am avut plăcerea să ascult interviul pe care Liviu Groza l-a relizat cu Sidonica Motolan. Este o plăcere să-l asculţi deoarece Sidonica a răspuns la întrebările puse cu multă căldură, ea întorcându-se cu ani în urmă la cele trăite. M-a impresionat cu cât patos a vorbit despre participarea tatălui ei în calitate de delegat cu drept de vot la adunarea de la Alba Julia la 1 Decembrie 1918. Era mândră că tatăl ei a fost persoana care a dus drapelul Reuniunii de Cântări şi Muzică din Caransebeş la Alba Iulia. Capitolele cărţii, scrise cu multă acribie, te duc cu mulţi ani în urmă în orăşelul de pe Timiş şi Sebeş, orăşel în care spiritualitatea creştin ortodoxă şi cultura şi-a găsit un loc binemeritat. Citind manuscrisul lui Liviu Groza, spun cu toată convingerea că mă mândresc pe deplin cu faptul că îmi desfăşor activitatea în oraşul în care s-a scris şi se scrie istorie. se scrie istorie. Mai mult, în acest oraş, ca in mai toate localităţile, s-a ţinut trează conştiinţa de neam, s-a păstrat nealterată limba moştenită de la străbuni. Când Liviu Groza mi-a propus să ii prefaţez cartea, iniţial am ezitat, dar citind manuscrisul şi ascultând interviul am fost mândru de propunerea ce mi s-a făcut.Toate acestea mă îndreptăţesc să mă să adresez iubitorilor de istorie şi de cultură românească, recomandându-le să fie posesorii cărţii pe care Liviu Groza ne-o oferă cu generozitatea ce îl caracterizează. Prof. dr. Adrian Ardeţ


 • Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal

  Oprescu, G. - Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal, Bucureşti: Editura Academiei Române, 1956, 230 p. versiune digitală iulie 2017


  Bisericile cetăţi nu sînt un fenomen particular şi exclusiv al Ardealului. Cazuri izolate de biserici întărite - ceea ce este altceva decît biserici înconjurate cu un zid de apărare, ca la Dragomirna, de pildă - mai există în Europa. Nicăieri însă, monumentele acestea, ieşite dintr-o cumplită necesitate, din primejdii grave care s-au succedat timp de sute de ani, n-au luat proporţiile, n-au cunoscut acea varietate de soluţii, n-au dat naştere la atît de ingenioase combinaţii arhitectonice, ca la saşi. Căci - şi acest lucru trebuie accentuat de la început biserica cetate nu este o mică şi neînsemnată variantă a bisericii ratolice ori luterane din vremea ei; ea este o concepţie arhitectonică nouă, puternică, originală, capabilă de posibilităţi multiple, trăind o viaţă proprie în domeniul vast al artei medievale, concepţie fertilă, în stare să dea naştere la construcţii de vaste proporţii, derivate, evident, de la monumentul religios, dar în care interiorul acestui monument, biserica propriu-zisă, devine un element secundar, accentul fiind în întregime pus pe transformarea ei în aşa fel încît să devină un instrument formidabil de apărare a comunităţii.
  Au existat aproximativ trei sute de asemenea biserici cetăţi. Azi, numărul celor care mai merită acest nume s-a redus la cel mult două sute. Unele s-au dărîmat de vechime sau pentru că, trecînd primejdia care sta la origine şi împotriva căreia comunitatea se văzuse silită să facă faţă, sau încă, perfecţionîndu-se armele de foc, cum s-a întîmplat la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea, iar mijloacele de apărare ale bisericilor cetăţi dovedindu-se ineficace, sătenii n-au mai întreţinut zidurile. Altele, îndeosebi turnurile şi bastioanele, înalte şi de acces dificil, greu de întrebuinţat în alt scop, au fost pur şi simplu dărîmate, pentru ca, din materialul rezultat, să se zidească şcoala comunei ori o altă construcţie de interes comun.


 • Balcanologie şi politică în România secolului XX

  Nicolae-Șerban Tanașoca, Balcanologie şi politică în România secolului XX. Victor Papacostea în documente din arhivele securităţii și din arhiva personală, Biblioteca De Studii Şi Cercetări Sud-Est Europene II
  Editura Biblioteca Bucureștilor, București, 2010
  versiune digitală iulie 2017


  Lucrarea regretatului savant Nicolae-Șerban Tanașoca dedicată studiilor de balcanologie și fondatorului de drept ale acestor studii, istoricul Victor Papacostea, a fost realizată, după cum însuși autorul menționează în Cuvântul înaninte, cu ajutorul direct al Bibliotecii Metropolitane București, a CNSAS și a arhivei personale a familiei Papacostea.
  Documentele amintite în volum recompun activitatea de profesor universitar, de cercetător şi expert în problemele balcanice a lui Victor Papacostea, dar și pe cea de deputat liberal de Caliacra. O categorie specială o reprezintă documentele din Arhiva CNSAS care dezvăluie anchetele derulată de regimul comunist atât împotriva atât grupului liberal Aurelian Bentoiu cât și împotriva familiei Papacostea.


 • Organizarea spațiului geografic în Banat

  Rusu, Raularian - Organizarea spațiului geografic în Banat, Timişoara, Mirton, 2007, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XLII, ISBN 978‐973‐52‐0201‐9 versiune digitală iulie 2017


  Cartea de faţă este rezultatul unei stăruitoare munci de documentare şi confruntare cu realitatea teritorială. Autorul sesizează şi argumentează corect faptul că, din punctul de vedere al organizării spaţiului geografic, limitele istorice sunt adesea „anulate” (cum este şi în cazul de faţă, cu referire la Banat), preluându-se limitele administrative, în cadrul cărora se înfiripă şi se încheagă relaţii de tip sistemic. Autorul fundamentează aspectele teoretico-metodologice pe baza cărora construieşte întregul edificiu al cărţii, aceasta impunându-se în literatura geografică printr-o remarcabilă originalitate şi o prezentare riguroasă. Prin formele şi metodele specifice geografiei, „devenirea teritorială” a spaţiului Banatului Românesc este descrisă şi explicată, cu trimiteri şi conexiuni la „părţile bănăţene” situate în afara graniţelor României. Cu această carte, de referinţă specială asupra spaţiului geografic al Banatului, autorul realizează saltul calitativ cel mai expresiv al prezentului său profesional şi al devenirii sale ştiinţifice.
  Prof. Univ. Dr. Vasile Surd


 • un condotier italian pe meleaguri dunărene

  Haţegan, Ioan - Fillipo Scolari, un condotier italian pe meleaguri dunărene, Timişoara, editura Mirton, 1997, 214 p.; il.; 25 cm, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, ISBN 973-578-362-2 versiune digitală iulie 2017


  Un ipotetic bilanţ al tumultoasei existenţe a florentinului care şi-a legat destinul de poporul român în mijlocul căruia şi-a petrecut majoritatea timpului, în calitatea de comite de Timiş, nu va putea ocoli sau omite întrebările prin ce anume a reuşit acest oştean cu o reputaţie de excepţie să rămână în conştiinţa locuitorilor ţărilor pe care le-a străbătut? Căror scopuri şi-a închinat viaţa şi ce a reuşit să lase în urma sa? Care i-au fost reuşitele şi minusurile? Acestora, treptat, le-a dat răspuns timpul, iar cele peste şase veacuri care au trecut de la naşterea sa mărturisesc mai bine decât orice persistenţa personalităţii sale în memoria colectivă europeană.


 • - Rezistenta anticomunistă din Muntii Banatului

  Milin, Miodrag (coordonator) - Rezistenta anticomunistă din Muntii Banatului (Zona Mehadia-Iablaniţa-Breazova) - Interviuri şi evocări, Timişoara, editura Marineasa, 2000, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXVIII versiune digitală iulie 2017


  După o primă fază de cercetare în teren (finalizată prin volumul Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului - Zona Domaşnea-Teregova, Editura Marineasa şi Editura Presa Universitară Română, Timişoara, 1998) şi o a doua etapă de cercetare arhivistică (concretizată prin volumul Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului în documente, Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000), iată-ne în postura fericită de a încheia, prin volumul de faţă, proiectul de cercetare destinat cunoaşterii fenomenului rezistenţei anticomuniste din Banat.
  Acest ambiţios proiect a prins viaţă datorită dăruirii entuziastului colectiv de studenţi şi profesori de la Departamentul de Cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative, sprijinit material de conducerea Universităţii Banatului şi de către Muzeul Banatului din Timişoara. Sprijinul generos venit din partea Ministerului Culturii, a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi a Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan a făcut posibilă şi valorificarea rezultatelor cercetării, prin publicarea celor trei volume. Acestea reprezintă un util exerciţiu de muncă de cercetare pentru tinerii specialişti formaţi de Universitatea Banatului, dar şi - sperăm – o necesară contribuţie la elucidarea unor tragice spaţii de umbră din istoria noastră recentă.
  Timişoara, septembrie 2000
  Miodrag Milin


 • Istoricul gazetei Cuvântul satelor

  Rămneanţu, Vasile - Istoricul gazetei "Cuvântul satelor", (scris de Ion Ciucurel), Timişoara, editura Mirton, 2005, 248 p. : il. ; 24 cm, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXXIV, ISBN 973-661-682-7 versiune digitală iulie 2017


  Unul dintre fenomenele cele mai interesante ale culturii bănăţene interbelice îl reprezintă existenţa scriitorilor şi publiciştilor ţărani. Această realitate presupune o situaţie economică bună, care să permită apariţia unor ziare scrise de către ţărani, precum şi posibilitatea cumpărării acestora. În al doilea rând cei care scriau au dovedit că aveau o cultură generală temeinică, realizată în bună parte prin educaţie proprie. Pe de altă parte, supravieţuirea unui ziar timp de 20 de ani, precum Cuvântul Satelor de exemplu, denotă interesul locuitorilor satelor bănăţene de a fi informaţi, de a-şi îmbogăţi nivelul de cultură. Acest lucru nu era posibil fără ca plugarii din această provincie să nu aibe un grad minim (cel puţin) de cultură generală.
  Ion Ciucurel este unul dintre cei mai importanţi condeieri bănăţeni din prima parte a secolului XX. Lucrarea de faţă îşi propune să scoată în evidenţă personalitatea acestui ţăran luminat de la Şoşdea, judeţul Timiş.


 • Istoria relaţiilor româno-iugoslave în perioada interbelică

  Rămneanţu, Vasile - Istoria relaţiilor româno-iugoslave în perioada interbelică, Timişoara, editura Mirton, 2006, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXXIX, ISBN (10) 973-52-0041-4, ISBN (13) 978-973-52-0041-1 versiune digitală iulie 2017


  Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze relaţiile româno-iugoslave din perioada interbelică, atât din punct de vedere politic cât, şi economic şi cultural.
  Primul capitol al lucrării de faţă îşi propune să analizeze relaţiile diplomatice dintre România şi Iugoslavia din perioada cuprinsă între toamna anului 1918 şi primele zile ale lunii septembrie 1940. De asemenea s-a încercat şi evidenţierea colaborării dintre cele două state în cadrul Micii înţelegeri şi înţelegerii Balcanice, pentru ca, la sfârşitul acestui capitol să abordăm relaţiile militare româno-iugoslave, precum şi pe cele dintre Ministerele de Interne ale celor două ţări (aspecte mai puţin cunoscute până astăzi).
  Relaţiile culturale dintre România şi Iugoslavia sunt tratate în capitolul doi al lucrării. în prima sa parte se încearcă o analiză a schimburilor culturale româno-iugoslave în diverse domenii: istoriografie, filologic, etnografic, folcloric, muzical etc. în continuare preocupările noastre s-au îndreptat asupra problemelor învăţământului românesc şi, respectiv, celui sârbesc, precum şi asupra celor două biserici ortodoxe din Banatul românesc şi cel iugoslav.
  Capitolul trei a fost consacrat legăturii economice româno-iugoslave, scoţând în evidenţă şi unele probleme economice divergente, datorate în special împărţirii Banatului între cele două state.


 • Emanuil Ungurianu 1845-1929

  Rămneanţu, Vasile - Emanuil Ungurianu 1845-1929, Timişoara, editura Mirton, 1996, 102 p. : il. ; 24 cm, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, ISBN 973-578-218-9 versiune digitală iulie 2017


  Banatul în epoca modernă şi contemporană a avut, în toate domeniile, o serie de personalităţi remarcabile, care din păcate sunt prea puţin cunoscute astăzi.
  O astfel de personalitate marcantă a fost şi Emanuil Ungurianu. Jurist de profesie, E. Ungurianu a fost preocupat de emanciparea spirituală, economică şi politică a neamului său. El s-a pus în slujba "cetăţii" într-o epocă deosebit de complexă, când într-o primă etapă, autorităţile diriguitoare de la Budapesta şi-au intensificat politica antiromânească, dar şi mai apoi în deceniul III al secolului XX când se resimte acut necesitatea consolidării statului naţional unitar român.
  Lucrările care au ca subiect viața şi activitatea fruntaşului bănăţean, sunt incomplete şi uneori chiar superficiale. De aici, încercarea noastră de a realiza o sinteză privitoare la personalitatea lui E. Ungurianu.
  În vederea întocmirii lucrării de faţă, am consultat arhiva personală a lui E. Ungurianu, scrierile sale, presa timpului, precum şi lucrări care tratează această problemă.


 • Situaţia politică în judeţele Caraş şi Severi

  Narai, Eusebiu - Situaţia politică în judeţele Caraş şi Severin (1944-1948), Timişoara, editura Mirton, 2008, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XLVII, ISBN 978-973-52-0457-0 versiune digitală iulie 2017


  Prezenta carte reprezintă o încercare, încununată de succes, de a trata - în mod obiectiv şi ştiinţific - o perioadă foarte complexă şi, în egală măsură, controversată din istoria fostelor judeţe Caraş şi Severin şi, implicit, a Banatului. În primul capitol sunt prezentate etapele comunizării Europei centrale şi sud-estice şi principalele evenimente din viaţa politică românească petrecute în intervalul 1944-1948, următoarele două capitole ale lucrării de faţă reliefează multiple aspecte din activitatea formaţiunilor politice reprezentative de pe cuprinsul judeţelor Caraş şi Severin în perioada 1944-1948: partidele tradiţionale (naţional-ţărănesc, liberal şi social-democrat), Partidul Comunist, Frontul Plugarilor, Madosz (ulterior, Uniunea Populară Maghiară), Comitetul Democratic Evreiesc, Organizaţia Antifascistă Slavă ş.a.m.d. Ultimul capitol descrie, în mod sumar, începuturile mişcării de rezistenţă în judeţele Caraş şi Severin, ca o reacţie a populaţiei din zonă faţă de noul regim impus de Moscova.
  Bazată pe o bogată documentaţie de arhivă, în mare majoritate inedită şi bine redactată, această carte se încadrează în eforturile istoriografiei româneşti contemporane de a recupera - în plan istoric - epoca imediat următoare loviturii de stat de la 23 august 1944, instaurării guvernului Petru Groza şi începerii sovietizării şi comunizării României. Prin bogata documentaţie pe care se bazează, prin modul de tratare şi interpretare obiectivă a evenimentelor politice, lucrarea de faţă se înscrie ca o adevărată reuşită a istoriografiei româneşti.
  Prof. univ. dr. Radu PĂIUŞAN,
  Preşedintele Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni

 •  Sever Bocu

  Munteanu, Ioan - Sever Bocu (1874-1954), Timişoara, editura Mirton, 1999, 252 p.; ii.; 24 cm., Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XX, ISBN 973-578-760-1 versiune digitală iulie 2017


  Epoca în care a trăit şi s-a afirmat Sever Bocu, încărcată de tensiuni, contradicţii şi confruntări, a marcat puternic destinul multor personalităţi proeminente din societatea românească. Viaţa şi activitatea lui Sever Bocu s-au integrat deplin acestui destin, străbătut de pilduitoare strădanii închinate poporului din rândurile căruia s-a ridicat, de notabile realizări, dar şi de multiple suferinţe şi nedrepte încercări de care a avut parte în cursul anilor. Aparţinea unei familii în care morala creştină şi credinţa în Dumnezeu s-au contopit într-o Religie a Libertăţii naţiunii române. Străbunul, Pavel Bocu, a fost tras pe roată în răscoala lui Horea de la 1784, iar tatăl său, învăţătorul Gheorghe Bocu, a fost şi el întemniţat datorită răspândirii Doinei lui Lucaciu în lumea satelor arădene şi bănăţene.
  Educat în spiritul sacrificiului pe altarul idealurilor naţionale, Sever Bocu s-a implicat din tinereţe în opera de regenerare şi de făurire a statului român unitar. Participă, ca jurnalist, la mişcarea politică din Transilvania şi Banat până la primul război mondial, suportă condamnări la închisoare, dictate de justiţia maghiară, pentru curajul de a spune adevărul şi de a incrimina opresiunea naţională din monarhia austro - ungară. Privaţiunile şi temniţa nu-i zdruncină voinţa de a lupta cu toată puterea minţii pentru eliberarea provinciilor româneşti aflate sub stăpânirea străină.

 • Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului

  Vertan, Maria - Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului: catalog I, Timişoara, editura Mirton, 2008, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XLV; ISBN 978-973-52-0308-5 versiune digitală martie 2017


  Publicarea colecţiei de matrice sigilare a Muzeului Banatului este un demers important şi pentru că prezintă un set complet de imagini de calitate ale unor piese unice, restaurate cu migală de specialiştii muzeului. Faţă de lucrările anterioare de sfragistică din Banat, în această carte sunt expuse doar matricele originale, fără a se recurge la copii ale unor documente care le păstrează amprenta. Este menirea unui muzeu să păstreze bunuri cu valoare istorică şi culturală, să le organizeze în colecţii şi să dezvolte aceste unităţi în timp, dar la fel de important este să introducă aceste bunuri în circuitul ştiinţific şi în interesul publicului. Cu fiecare lucrare de acest gen care este publicată, se cizelează şi dezvoltă gustul consumatorului de cultură din spaţiul bănăţean transnaţional faţă de o istorie locală cu un mare potenţial în viitor.
  Dan Ciobotaru

 • Traian Vuia

  Borugă, Elena - Traian Vuia: 1872-1950: studiu monografic şi catalog, Timişoara, editura Mirton 1999, 124 p; 24 cm., ISBN 973-578-988-4, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXII versiune digitală martie 2017


  Modesta contribuţie pe care încercăm să o aducem în valorificarea unor fonduri documentare răspândite prin arhive şi biblioteci din ţară, printre care şi preţiosul patrimoniu aflat în păstrarea Muzeului Banatului referitor la părintele aviaţiei moderne, este de a se semnala aspecte mai puţin aprofundate asupra gândirii şi a personalităţii inventatorului român. Această fascinantă personalitate, învăluită într-o prea mare modestie, încă îşi mai caută cercetătorul capabil de o sinteză pe măsura Omului care a fost Traian Vuia.
  Pliant Traian Vuia, Muzeul Banatului Timișoara

 • Banatul catolic al secolului al XVIII-lea

  Mihoc-Andrásy, Diana - Banatul catolic al secolului al XVIII-lea ilustrat în argintăria barocă, 18th century catholic Banat illustrated in Baroque silverwork, Timişoara, Editura Mirton, An 2006. Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica; XLI, ISBN 973-52-0024-4, 978-973-52-0024-4 versiune digitală martie 2017


  Biserica catolicã, zguduitã de reforma religioasã și de conflictele militare din timpul rãzboiului de treizeci de ani (încheiat în anul 1648), va încerca o revenire în forțã prin Contrareformã. În Europa catolicã, barocul a devenit expresia artisticã a Contrareformei, un baroc care a fãcut uz de toate mijloacele în efortul sãu de a obține maximum de efect. Era de așteptat ca arta argintãriei, la rândul sãu, sã atingã apogeul în acele zone în care Contrareforma s-a manifestat cel mai puternic în artã: la Roma și în Italia de Sud, Spania, Germania de Sud și principatele ereditare ale Austriei

 • Studii Clasice

  Studii Clasice, revistă editată de Societatea de Studii Clasice din România versiune digitală iulie 2017


  În primăvara anului 1958 a luat fiinţă Societatea de Studii Clasice, iar la numai un an distanţă, în 1959, avea să apară primul număr din seria culegerilor de „Studii Clasice".
  Studii Clasice tezaurizează în paginile sale lucrări de filologie, de arheologie, de istorie veche, de filozofie, de istorie a dreptului, de metodica predării limbilor clasice, adresîndu-se cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor de pretutindeni. Culegerea de Studii Clasice oferă posibilitatea de a fi lecturată de un public numeros datorită limbilor de circulaţie în care au fost publicate majoritatea articolelor. Aşadar, cititorul va descoperi articole publicate în limbile franceză, italiană, engleză, germană şi rusă, a unor autori de o erudiţie excepţională precum, Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian , Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea şi numeroase alte personalităţi din ţară şi de peste hotare.

  In the spring of 1958, the Society of Classical Studies was founded and, at only one year after, in 1959, the first issue of the series of Classical Studies collection appeared.
  Classical Studies explores in its pages works of philology, archaeology, history, philosophy, history of law, methodology of classical language teaching, addressing to teachers, researchers and students from all around. The Classical Studies collection offers the opportunity to be read by a large audience, due to the international languages in which most articles were published. Therefore, the reader will find articles published in French, Italian, English, German and Russian of authors of exceptional knowledge, such as: Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian, Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea, and many other personalities from the country and abroad.


  I / 1959 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  II / 1960 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

  III / 1961 (pdf 47 MB), cuprins (pdf);

  IV / 1962 (pdf 33 MB), cuprins (pdf);

  V / 1963 (pdf 39 MB), cuprins (pdf);

  VI / 1964 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);

  VII / 1965 (pdf 38 MB), cuprins (pdf);

  VIII / 1966 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);

  IX / 1967 (pdf 32 MB), cuprins (pdf);

  X / 1968 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);

  XI / 1969 (pdf 156 MB), cuprins (pdf);

  XII / 1970 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);

  XIII / 1971 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);

  XIV / 1972 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);

  XV / 1973 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

  XVI / 1974 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);

  XVII / 1977 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

  XX / 1981 (pdf 8 MB), cuprins (pdf);

  XXIII / 1985 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);

  XXIV / 1986 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

  XXV / 1988 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

  XXXVII-XXXIX / 2001-2003 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

  XLV / 2009 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);

 • Brătianu, G. I. - Nicolae Iorga, apărător al drepturilor românești (ședința de deschidere a anului academic, din 6 decembrie 1942), Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, Bucureşti, 1943. versiune digitală iunie 2017


  Esarcu Constantin - Discursul pronunțat cu ocasiunea punerii petrei fundamentale a Palatului Atheneului: 26 octombrie 1886, București, Tipografia Curtii Regale F. Göbl, 1886, 18 p. versiune digitală iunie 2017


  Cleobule Tsourkas - Les Débuts de l'Enseignement Philosophique Et de la Libre Pensée Dans les Balkans la Vie Et l'Œvre de Théophile Corydalée, Bucarest, 1948 versiune digitală iunie 2017


  Iordan, Alexandru - Constantin Berariu. Schiţă biografică [broşură tipărită], Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice "Glasul Bucovinei", 1930. 21 p. Extras din revista „Junimea Literară" Anul XIX, No. 1-4, Ianuarie-Aprilie 1930. versiune digitală iunie 2017  Kogălniceanu, Mihail - Despre cultură şi judecata istoriei, Bucureşti, Tipografiile Române Unite, 1938, 28 p. versiune digitală iunie 2017


  Manciulea, Ştefan - La frontière ouest de la Roumanie, Bucarest, 1940 versiune digitală iunie 2017


  Nistor, Ion - Vechea graniţă de Nord a Moldovei: Conferinţă ţinută la 10 mart, Datina Românească, Bucureşti, 1939. versiune digitală iunie 2017


  Sturdza, Dimitrie A, Commission européenne du Danube, Galatz, 1856 - Recueil de documents relatifs à la liberté de navigation du Danube, Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht, 1904 versiune digitală iunie 2017


 • Terra Sebvs

  TERRA SEBVS. ACTA MVSEI SABESIENSIS (ISSN 2066 - 9143; EISSN 2344 - 5432). Revistă editată de Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș. 2009 - prezent versiune digitală martie 2017


  Publicaţia apare începând din anul 2009, iar studiile și articolele publicate abordează problematica istoriei vechi și arheologiei, istoriei medievale, moderne și contemporane. De asemenea, revista are o secţiune de Muzeologie-Restaurare-Conservare şi publică articole de Etnografie, Antropologie şi Istoria Artei. Articolele și studiile se publică în limba româna sau în limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană și franceză), insoţite de rezumate și cuvinte cheie în limbile engleză și română.
  Pagina revistei: http://www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica/terra-sebus.html


  I / 2009 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

  II / 2010 (pdf 31 MB), cuprins (pdf);

  III / 2011 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);

  IV / 2012 (pdf 27 MB), cuprins (pdf);

  V / 2013 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);

  VI / 2014 (pdf 45 MB), cuprins (pdf);

  Special issue / 2014 (pdf 13 MB), cuprins (pdf);

  VII / 2015 (pdf 27 MB), cuprins (pdf);

  VIII / 2016 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);

  IX / 2017 (pdf 10 MB).

 • Sebeșul, o istorie în imagini

  Călin Anghel, Radu Totoianu, Adrian Popa, Constantin Șalapi, Sebeșul, o istorie în imagini, / Sebeş. A history in pictures, Alba Iulia, Editura Altip, 2014. versiune digitală martie 2017


  Oraşul Sebeş şi monumentele sale au fost imortalizate de-a lungul timpului în numeroase reprezentări grafice, dintre care, destul de numeroase, variate şi valoroase sunt cărţile poştale. Aceste veritabile documente vizuale ne permit să privim localitatea aşa cum era la sfârşitul secolului al XlX-lea şi prima jumătate a celui următor, oferindu-ne în acelaşi timp şi informaţii referitoare la circulaţia imaginilor cu oraşul atât în ţară cât şi în străinătate.
  Ilustratele ne prezintă instantanee din pieţele oraşului, clădiri importante precum şi străzile Sebeşului, dintre care unele, din nefericire, nu se mai păstrează astăzi, cum este cazul frontului stradal sudic al uliţei Grecilor, ale cărui clădiri au fost demolate în ultimii ani ai regimului comunist.

 • Documente privind istoria orașului București

  Documente privind istoria orașului București, Comitetul de redacție: Florian Georgescu – redactor responsabil, Paul I. Cernovodeanu, Ioana Cristache Panait, Muzeul de istorie a orașului București, 1960 versiune digitală ianuarie 2017


  Colecția de documente originale a Muzeului de istorie a orașului București și de reproduceri fotografice din arhive particulare privitoare la istoria feudală a orașului cuprinde un număr de 605 piese, dintre care au fost selecționate în prezentul volum 173 documente și fotocopii ce corespund prin conținutul lor, unor probleme mai însemnate. Documentele, prezentate în ordine cronologică, reflectă în majoritatea lor aspecte economico-sociale menite a sublinia creșterea forțelor de producție și dezvoltarea plină de contradicții a societății bucureștene, începând din prima jumătate a veacului al XVII-lea și până la mijlocul secolului al XIX-lea.

 • Țara Bârsei

  Țara Bârsei. Serie nouă. ISSN 1583-3119. Revistă editată de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, 2002 - prezent versiune digitală ianuarie 2017


  Revista de cultură a Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov. Articole de istorie, literatură, geografie, sociologie și muzicologie.


  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=708-tara-barsei-muzeul-casa-muresenilor-brasov


 • Tibiscum

  București. Materiale de Istorie și Muzeografie. Muzeul Municipiului București, 1964 - versiune digitală august 2016


  București. Materiale de Istorie și Muzeografie este o publicației editată de Muzeul Municipiului București începând cu anul 1964. În cuprinsul ei se regăsesc 4 secțiuni: Cercetări Arheologice, Studii de Istorie, Materiale de Muzeografie, Comunicări-Note și Recenzii. Articole publicate au rezumate în limbi de circulație internațională precum franceza, engleza și germana, pentru o mai mare audiență a studiilor prezentate.
  Cu o apariție neîntreruptă până la numărul 24 din anul 2011publicația este una dintre cele mai apreciate reviste din România. De-a lungul timpului în acest periodic au fost publicate studii fundamentale asupra istoriei capitalei României.


  I / 1964 (pdf 85 MB), cuprins (pdf);

  II / 1965 (pdf 85 MB), cuprins (pdf);

  III / 1965 (pdf 85 MB), cuprins (pdf);

  IV / 1966 (pdf 85 MB), cuprins (pdf);

  V / 1967 (pdf 85 MB), cuprins (pdf);

  VI / 1968 (pdf 85 MB), cuprins (pdf);

  VII / 1969 (pdf 80 MB), cuprins (pdf);

  VIII / 1971 (pdf 93 MB), cuprins (pdf);

  IX / 1972 (pdf 130 MB), cuprins (pdf);

  X / 1981 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);

  XI / 1992 (pdf 53 MB), cuprins (pdf);

  XII / 1997 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);

  XIII / 1999 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);

  XIV / 2000 (pdf 55 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XV / 2001 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);

  XVI / 2002 (pdf 50 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XVII / 2003 (pdf 68 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XVIII / 2004 (pdf 42 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XIX / 2005 (pdf 52 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XX / 2006 (pdf 52 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXI / 2007 (pdf 62 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXII / 2008 (pdf 39 MB), cuprins (pdf);

  XXIII / 2009 (pdf 39 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXIV / 2010 (pdf 39 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXV / 2011 (pdf 100 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXVI / 2012 (pdf 47 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXVII / 2013 (pdf 38 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXVIII / 2014 (pdf 25 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

  XXIX / 2015 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); decembrie 2016

 • Astra Salvensis

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Revistă editată de cercul Salva al ASTRA


  Revista “Astra Salvensis” este o publicaţie ştiinţifică, ce îşi propune să ofere un cadru propice valorificării cercetării ştiinţifice, prin membrii cercului Astra Salva, sau în colaborare cu oameni de cultură, universităţi sau institute de cercetare din țară și străinătate.

   

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul I, nr. 1, 2013 (pdf 3 MB), cuprins (pdf);

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul I, nr. 2, 2013 (pdf 3 MB), cuprins (pdf);

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul II, nr. 3, 2014 (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul II, nr. 4, 2014 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul III, nr. 5, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul III, nr. 6, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul IV, nr. 7, 2016 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul IV, nr. 8, 2016 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul V, nr. 9, 2017 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul V, nr. 10, 2017 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul VI, nr. 12, 2018 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul VII, nr. 13, 2019 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 1. Anul III, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 1. Anul V, 2017 (pdf 15 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 2. Anul V, 2017 (pdf 15 MB), cuprins (pdf).

  ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 1. Anul VI, 2018 (pdf 19 MB), cuprins (pdf).

 • Astra Salvensis

  Astra Sabesiensis, revistă de cultură editată de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Romană și Cultura Poporului Român (ASTRA) și Despărțământul ASTRA "Vasile Moga" Sebeș versiune digitală septembrie 2016


  Despărțământul ASTRA "Vasile Moga" Sebeș editează revista stiințifică ASTRA Sabesiensis, prima revistă stiințifică a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română si Cultura Poporului Român (ASTRA) de după 1990, revistă ce îsi propune să ofere un cadru pentru valorificarea cercetării stiințifice. Cel dintâi număr al revistei ASTRA Sabesiensis are un cuprins variat, interesant din toate punctele de vedere, primele pagini fiind dedicate, cum este firesc, istoriei locale, celelalte grupaje fiind dedicate istoriei moderne si contemporane, după care sunt prezentate o serie de recenzii. Asadar, acest prim număr al revistei ASTRA Sabesiensis ne oferă diversitate, ne oferă oportunitatea de a citi despre personaje si episoade variate, de a descoperi sau redescoperi teme si subiecte de cercetare cât se poate de diferite, motiv pentru care îi îndemn pe autori să persevereze pe acest drum.


  Astra Sabesiensis. anul I, nr. 1, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

  Astra Sabesiensis. anul I, nr. 1, 2015 - supliment (pdf 26 MB), cuprins (pdf);
  Astra Sabesiensis. anul II, nr. 2, 2016 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

  Astra Sabesiensis. anul III, nr. 3, 2017 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

 • Tibiscum

  Periodicul Tibiscum, Acta Musei Caransebesiensis, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, 1984-2014 versiune digitală iunie 2016


  Periodicul Tibiscum continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeș: Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie (1975 – 1982) și Studii și Comunicări de Istorie (1979). Publicat din 1984 până în 2014, acesta conține studii și comunicări de etnografie, istorie și etnomuzicologie. Un important aspect îl constituie publicarea rezumatelor articolelor în mai multe limbi străine: engleză, franceză și germană ceea ce îi conferă vizibilitate la nivel internațional.

   

  Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie I / 1975 (pdf 46 MB), cuprins (pdf);

  Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie II / 1977 (pdf 83 MB), cuprins (pdf);

  Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie III / 1979 (pdf 47 MB), cuprins (pdf);

  Studii și Comunicări Istorie III / 1979 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);

  Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie IV / 1982 (pdf 64 MB), cuprins (pdf);

  VI / 1986 (pdf 41 MB), cuprins (pdf);

  VII / 1988 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

  VIII / 1993 (pdf 58 MB), cuprins (pdf);

  X / 2000 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);

  XI / 2003 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);

  XII / 2005 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);

  XIII / 2007 (pdf 6 MB), cuprins (pdf);

  I / 2011 (pdf 38 MB), cuprins (pdf);

  II / 2012 (pdf 27 MB), cuprins (pdf);

  III / 2013 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

  IV/ 2014 (pdf 20 MB), cuprins (pdf).

  V/ 2015 (pdf 30 MB), cuprins (pdf).

  VI/ 2016 (pdf 55 MB), cuprins (pdf).

  VII/ 2017 (pdf 73 MB), cuprins (pdf).

 • Manual auxiliar didactic Romii din Romania

  Manual auxiliar didactic Romii din România: Identitate şi Alteritate. Irina Nastasă-Matei (coord.), Ligia Livadă-Cadeschi, Dan Drăghia, Alexandra Iancu şi Caterina Preda, Editura ŞCOALA ARDELEANĂ, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-797-007-4 versiune digitală iunie 2016


  Cuprins:
  Irina Nastasă-Matei
  Introducere
  Ligia Livadă-Cadeschi
  Robia în Ţările Române în secolele XIV -XIX
  Dan Drăghia
  De la deschidere la reprimare şi negare. Romii din România în perioada 1918-1989
  Alexandra Iancu
  Romii în perioada post-decembristă „europenizarea" stereotipurilor privitoare la romi
  Caterina Preda
  Reprezentări artistice ale romilor în cultura română în secolele XIX - XXI

 • Înscrisurile de la Nerău

  Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie
  Editura Ordessos. Piteşti.


  Periodicul Argesis este editat anual de către Muzeul Județean Argeș începând cu anul 1995, continuând revista Studii şi Comunicări - Muzeul Piteşti, iniţiat de Radu Stancu, directorul din acea perioadă al muzeului. Publicația acoperă cu precădere domeniile istoriei medievale, moderne și contemporane, dar oferă spații și studiilor arheologice și de istorie antică. De asemenea în cuprinsul revistei se regăsesc și articole de istoriea a culturii, recenzii și note bibliografice.
  De-a lungul timpului, din colegiul de redacţie au făcut parte personalităţi ale arheologiei şi istoriografiei precum: Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, dr. Nicolae Constantinescu, conf. univ. dr. Spiridon Cristocea, prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, dr. Cristian Moisescu, prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu, dr. Constantin Rezachevici


  Volumele facsimilate https://biblioteca-digitala.ro/?pub=226-argesis-studii-si-comunicari-muzeul-judetean-arges • Înscrisurile de la Nerău

  Aurel Nistor - O pagină din istoria Bisericii și Neamului. Volum de studii şi documente alcătuit şi îngrijit de Ioan Lăcătuşu.
  Editura Carpații Răsăriteni, Sfântul Gheorghe, 1999.
  versiune digitală iulie 2015


  Lucrarea este dedicată protopopului Aurel Nistor al Bisericii Ortodoxe din Covasna, personalitate locală marcantă a perioadei interbelice cu un rol decisiv în păstrarea identității naționale ,,ale cărei concepţii despre problema românească din Secuime, despre afirmarea religioasă, culturală, socială a românilor din această parte a ţării se constituie într-un important capitol de istorie locală’’. Volumul, alcătuit metodic, are mai multe părți distincte: Aurel Nistor - portretul moral al preotului şi omului de cultură, studii și articole, documente privind activitatea preotului Aurel Nistor; documente referitoare la activitatea Comitetului Cultural Judeţean Treiscaune pentru reromânizarea elementului etnic românesc maghiarizat. O parte substanțială a volumului o constituie studiile și articolele, din care menționăm: raportul preotului Aurel Nistor despre prelegerile economice ținute în Țara Oltului", file autobiografice, date monografice despre localitatea Araci, studii realizate cu intenția de a surprinde aspectele relevante și reprezentative pentru această personalitate mai puțin cunoscută.

 • Înscrisurile de la Nerău

  Analele Bucovinei, periodic editat de Centrul de Studii “Bucovina" sub egida Academiei Române-Filiala Iaşi.


  “Analele Bucovinei" este un periodic ştiinţific semestrial apărut începând cu anul 1994 sub egida Institutului Bucovina al Academiei Române, ce funcţionează în Suceava, începând cu anul 1994. Prin structura sa abordează problemele “Enciclopediei Bucovinei", anume istoria şi cultura Bucovinei, dar încurajează şi evocarea personalităţilor bucovinene, semnalarea cărţilor şi revistelor apărute în provincie, precum şi a manifestărilor diverse având ca temă Bucovina. Articolele sunt în general axate pe teme de viaţă politică, culturală, literară şi artistică, folclor, etnografie şi ştiinţele naturii.


  I - 2/1994 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  II - 1/1995 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  II - 2/1995 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  III - 1/1996 (pdf 13 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  III - 2/1996 (pdf 13 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  IV - 1/1997 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  IV - 2/1997 (pdf 15 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  IV - 3/1997 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  V - 1/1998 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
  V - 2/1998 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
  VI - 1/1999 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
  VI - 2/1999 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
  VII - 1/2000 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
  VII - 2/2000 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1/2001 (pdf 13 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 2/2001 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
  IX - 1/2002 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
  IX - 2/2002 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  X - 1/2003 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  X - 2/2003 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
  XI - 1/2004 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XI - 2/2004 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  XII - 1/2005 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  XII - 2/2005 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  XIII - 1/2006 (pdf 23 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  XIII - 2/2006 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
  XIV - 1/2007 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);
  XIV - 2/2007 (pdf 51 MB), cuprins (pdf);
  XV - 1/2008 (pdf 25 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
  XV - 2/2008 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XVI - 1/2009 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);
  XVI - 2/2009 (pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  XVII - 1/2010 (pdf 23 MB), cuprins (pdf);
  XVII - 2/2010 (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  XVIII - 1/2011 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XVIII - 2/2011 (pdf 18 MB), cuprins (pdf);
  XIX - 1/2012 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  XIX - 2/2012 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  XX - 1/2013 (pdf 7 MB) cuprins (pdf);
  XX - 2/2013 (pdf 7 MB), cuprins (pdf);
  XXI - 1/2014 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
  XXI - 2/2014 (pdf 23 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
 • Înscrisurile de la Nerău

  Înscrisurile de la Nerău – o istorie a locului: cronica bisericei parochiale Gr. Ort. Române din comuna Nerău-Dugosello.
  Direcția petru Cultură, Culte și Patrimoniu Național a Județului Timiș (Timișoara), Mitropolia Banatului (Timișoara), Graphite, Timișoara, 2005, 234 p.
  versiune digitală iulie 2015


  Volumul este o lucrare de istorie locală, fiind vorba despre cronica bisericii parohiale ortodoxe din satul Nerău (fost Dugasello), din județul Timiș. Păstrate prin grija preotului paroh Silviu Bichineanu, însemnările olografe ale oamenilor bisericii de peste secole au consemnat schimbările apărute în viața comunității, evenimentele sociale, dar și impactul catastrofelor naturale sau ale războaielor. Editată în cadrul Programului AREAL BANAT – Patrimoniu mobil, inițiat de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului Timiș în parteneriat cu Mitropolia Banatului, cartea este, prin bogația materialului documentar, un demers valoros în conservarea memoriei culturale a zonei.

 • Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea

  Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Coordonatori: M. Petrescu-Dâmboviţa, Hadrian Daicoviciu, Ligia Bârzu, Dan Gh. Teodor, Florentina Preda. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1995
  versiune digitală mai 2015


  Lucrarea tratează problematica procesului de apariţie şi dezvoltare a societăţii din spaţiul carpato-dunăreano-pontic şi elementele culturale definitorii pentru specificul românesc, urmărind firul cronologic. Este subliniată importanţa plasării evenimentelor petrecute în această perioadă într-un context internaţional, prin raportul cu cele din sud-estul, estul şi centrul Europei, dar şi cercetarea interdisciplinară a surselor de care dispunem. De-a lungul celor trei părţi ale lucrării sunt expuse tematici precum Societatea omenească de pe teritoriul Daciei, de la primii locuitori până la stăpânirea romană, Romanii în Dacia nord-dunăreană şi în Moesia Inferior şi Autohtoni şi migratori.

 • Civilizaţia lemnului în estul Transilvaniei

  Civilizaţia lemnului în estul Transilvaniei. Interferenţe – Plutăritul, prelucrarea şi comerţul lemnului, Catalog de expoziţie Editori: Valeriu Cavruc şi Marc Dorel Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2006 versiune digitală martie 2015


  Lucrarea constituie catalogul de expoziţie organizatî în cadrul Muzeului Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe şi al Muzeului Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea Ciuc, având ca temă centrală practicarea plutăritului pe Valea Mureşului Superior. Cercetarea reuneşte consemnări din secole trecute, documente de arhivă şi mărturii ale unor foşti plutaşi, reuşind să contureze din mai multe puncte de vedere acest fenomen complex. Studiul etnologic propus în catalog este însoţit de fişele exponatelor.

 • Istoria Salinei Cacica

  Istoria Salinei Cacica, Vasile Chindriș, Muzeul Chindriș Ilișești, 2008, versiune digitală februarie 2015


  Lucrarea de față prezintă istoria Salinei Cacica scrisă de Vasile Chindriș, descendent al familiei Țâpurlea din Bălăceana căreia i-a fost atribuită descoperirea izvorul de saramură de la intrare în Cacica. Cartea a fost lansată odată cu expoziția de pictură a soților V. și L. Chindriș dedicată unei mine. În scrierea sa, valoarea documentară este dată și de folosirea Monografiei Salinei Cacica scrisă de ing. Corneliu Zup. Prezentând istoricul localității Cacica și al familiei Țâpurlea, autorul surprinde principalele etape de evoluție ale salinei și minei, felul în care a fost administrată în diferite regimuri politice și cum a fost organizată spre a deveni o atracție turistică. Lucrarea cuprinde pe lângă fotografii surprinzând imagini din muzeul salinei, imagini din mină cu locurile amenajate pentru tratament și agrement și unele fotografii ale unor documente în care este surprinsă istoria salinei.

 • Gh. Gheorghiu Dej, Articole şi cuvintări

  Gh. Gheorghiu Dej, Articole şi cuvintări. Ediţia a IV-a, Editura de stat pentru literatură politică, Bucureşti - 1955 versiune digitală ianuarie 2015


  Pentru istoria României discursurile secretarului general al PCR, în acelaşi timp şi şef al statului sunt de mare importanţă, în special pentru cercetători dar şi pentru publicul larg. Desigur, discursurile trebuie citite cu atenţie, încadrate în contextul politic, social, economic şi cultural al perioadei - de dominaţie totală a regimului comunist în interiorul ţării, de dominaţie a Uniunii Sovietice prin armata sa de ocupaţie, cel puţin până în 1958. O frunzărire a acestora şi chiar o citire la suprafaţă, neaprofundată poate înşela. Discursul politic are prin excelenţă şi definiţie rolul de a manipula, iar manipularea poate fi de-o fiinţă cu înşelăciunea şi minciuna. Întâlnim în discursuri preocupări precum grija faţă de ţăranul mijlocaş confruntat cu chiaburul (cel slab faţă de cel puternic), grija faţă de muncitorul care nu-şi poate trimite la şcoală copiii, faţă de familiile cu mulţi copii; preocupări faţă de învăţământ, sănătate, sindicate, asistenţă socială, etc, lucruri nobile, fără îndoială dar care îşi pierd nobleţea atunci când observăm falia creată cu intenţie, de sus, între clasele sociale; ura cultivată între aceste clase prin antrenarea invidiei între sărac şi bogat, între cel care a cunoscut succesul datorită iniţiativei şi inteligenţei şi cel care nu şi-a putut depăşi condiţia. ... citește mai mult.

 • Enciclopedia României 1938

  Enciclopedia României 1938 versiune digitală mai 2014


  Enciclopedia României a fost publicată sub forma a patru volume între anii 1938 si 1943.
  Lucrarea a fost editată de Asociaţia Ştiinţifică pentru Enciclopedia României, sub patronajul regelui Carol al II-lea, şi a fost coordonată de sociologul Dimitrie Gusti. La realizarea Enciclopediei au contribuit şi Nicolae Iorga, Constantin Rădulescu-Motru, Virgil Madgearu, Constantin C. Giurescu, Mircea Vulcănescu, Dan Botta, Constantin Moisil, Cezar Petrescu etc.
  Cele patru volume sunt împărţite după cum urmează:
  - volumul 1 este intitulat “Statul" şi este dedicat prezentării istoriei, geografiei, regimului politic, sistemului juridic, administrativ, religios, diplomatic al României;
  - volumul 2 are titlul “Ţara Românească" şi prezintă regimul administrativ al acestei provincii;
  - volumul 3 se numeşte “Economia naţională. Cadre şi producţia" şi urmăreşte o descriere a geografiei economice, a populaţie, legislaţiei economice şi a producţiei, amintită prin industriile care o compun;
  - volumul 4 este intitulat “Economia naţională. Circulaţie, distribuţie şi consum"; temele abordate sunt transportul şi comunicaţiile comerţul interior şi exterior, unităţile şi titlurile de valoare, creditul, finanţele publice, consumul.
  Lucrarea este formată din peste 5000 de pagini în care se regăsesc 800 de planşe color, 800 de hărţi, 6000 de fotografii, fotogravuri, planşe etc.

  Vol. 1. (pdf 120 MB);
  Vol. 2. (pdf 134 MB);
  Vol. 3. (pdf 141 MB);
  Vol. 4. (pdf 162 MB).

 • Columna lui Traian = Trajan’s Column / Radu Vulpe; Trad.: Anca Doina Cornaciu. – București: CIMEC, 2002 p. 312; cm. 23,5 x 31,5 – (Restitutio) versiune digitală aprilie 2014


  Autorul a dorit ca lucrarea de față să se adreseze, în primul rând, cititorilor cu pregătiri diferite, spre a satisface interesul mereu viu față de acest monument de importanță primordială pentru istoria veche a patriei noastre. Nu e mai puțin adevărat că specialiștii pot găsi, la rândul lor, sugestii prețioase pentru descifrarea scenelor controversate încă sau ambigue. Radu Vulpe a procedat la descrierea și analizarea reliefului în ordinea desfășurării scenelor. Prezentarea amplă a primului război dacic și descrierea mai succintă a celui de al doilea război - aparent o disproporție - își au explicația, în mare parte, în grija autorului de a evita cu orice preț ipoteze riscante și speculații asupra evenimentelor legate de cel de al doilea război, despre care sursele antice dau puține detalii. Se cuvine precizat însă și faptul că partea finală a fost alcătuită în ultimele luni ale vieții sale, încheierea fiind scrisă în mod precipitat, chiar în noiembrie 1982, cu puține zile înaintea sfârșitului survenit fulgerător. Ecaterina Dunăreanu-Vulpe

 • Loredana-Mihaela Chindriș, Cronica lui Dressler, Ilișești, 2009 versiune digitală septembrie 2016


  Rectorul universitar Iohann Chriastian Dressler, neamţ din Ilişeşti, a fost un om de cultură devotat investigaţiilor istorice; a făcut diverse cercetări, precum şi săpături arheologice şi a adunat o impresionantă colecţie documentară, atât arheologică cât şi scrieri şi diverse bunuri culturale mobile.

 • Constanţa Caităr Ghioldum - Corul - tradiţie culturală a Oituzului, Bacău - ed. Plumb, 2002 p.:100; ISBN 973-9362- 99-0 versiune digitală martie 2014


  Dedic aceste pagini formaţiei corale din Oituz, înfiinţată la 14 octombrie 1903, de către teologul doctorand Ioan Tudorache, publicată cu prilejul aniversării celor 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (1902-2002).
  Anul 1903, pentru Oituz, reprezintă un salt calitativ în domeniul cultural, când teologul doctorand Ioan Tudorache a fondat corul bisericesc şi popular, care a devenit o puternică tradiţie culturală. Acţiunile cultural-muzicale odată declanşate nu s-au mai oprit nici până azi, formaţia corală fiind instruită şi dirijată în cei 100 de ani, pe rând, de către preotul Ioan Tudorache, preotul Valeriu Tudorache, învăţătorul Constantin Radu, învăţătorul Constantin Pîslaru şi profesorul Gh. Oprea, minunaţi fii luminători ai Oituzului, culegătorii aplauzelor la spectacole. Actualmente se păstrează corul religios la toate bisericile ortodoxe şi catolice din Oituz şi corul căminului cultural ,,Ciripel”.

 • Constanţa Caităr Ghioldum - Din istoria localităţii Oituz, Bacău, ed. Plumb, 2001 p.:136; ISBN 973 - 9362 - 77x versiune digitală martie 2014


  Bazată pe o bogată documentaţie, cu multe informaţii inedite, unele nu numai de interes local, lucrarea tratează aspecte esenţiale din evoluţia comunităţilor săteşti din Valea Oituzului din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă. Se detaşează informaţiile privind unele descoperiri arheologice din zonă; paginile de ,,istorie, adevăr, şi legendă” despre Oituz; 1907 în Valea Oituzului; epopeea din 1916-1917 în pasul Oituzului, precum şi datele privind ,,memoria eroilor” din Oituz şi localităţile învecinate.

   

 • Constanţa Caităr Ghioldum - Gheorghe Grigore Caităr-Oituz, Oneşti, ed. Magic Print, 2006 ISBN (10) 973-87764-5-7; ISBN (13) 978-973-87764-5-6 versiune digitală martie 2014


  Pe parcursul vieţii sale, profesorul de istorie Gh. Gr. Caităr din Oituz a trăit în trei regimuri diferite, din care două dictaturi, (regală şi comunistă) şi regimul democratic instaurat în România în urma evenimentelor din anul 1989. Pentru că prezentarea la un examen de limba română ce trebuia dat cu profesorul Ioan Dănilă era condiţionată de redactarea micromonografiei localităţii natale, cu dezvoltarea biografiei unei personalităţi ori prezentarea unei activităţi deosebite a cuiva, m-am consultat cu tatăl meu, profesorul de istorie Gh. Gr. Caităr. În primul rând am remarcat că din însemnările lui biografice lipsea o perioadă foarte mare, îndeosebi stagiul militar, concentrările şi perioada cât a fost muncitor. Am trecut imediat împreună la elaborarea lucrării, tata povestea iar eu însemnam evenimentele începând cu străbunii şi continuând cu viaţa lui de la naştere (1916) până la anul 1949, când demarează activitatea didactică.

 • Chindriș Vasile, Istoria Ilișeștiului, 2001, 120 pag.


  Lucrarea prezintă monografia comunei Ilișești scrisă de proprietarul Muzeului Chindriș din satul Ilișești, Vasile Chindriș. ( http://ghidulmuzeelor.cimec.ro).
  Monografia conține numeroase imagini cu valoare documentară, documente și hărți. Sursele de documentare sunt: bunurile culturale din muzeu; documente și imagini de la Arhivele Statului, Biblioteca Județeană și Biblioteca Comunală.

 • Ștefan Cervatiuc Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi la susţinerea Războiului de Independenţă. Mărturii documentare, ed. Axa, Botoșani, 2002, 356 pg, ISBN: 973-8053-88-9.


  Reunind numeroasele documente aflate la Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor Naţionale și la Arhivele Naţionale Centrale, volum editat de Ștefan Cervatiuc a apărut în contexul împlinirii a 125 de ani de la de la proclamarea Independenţei de Stat a României (1877). Prima parte este o comemorare și un elogiu la adresa eroilor botoșăneni morți pe câmpul de luptă, dar și a celor răniți și a supraviețuitorilor decorați ulterior. Partea a doua regrupează documente privind contribuția materială benevolă a botoșănenilor la susținerea Războiului de Independență. Volumul este însoțit de un glosar, anexe și un indice de localități.

 • Chirica Vasile, Cucolea Mihai și Davidescu Gabriel - Istorie şi viaţă spirituală în zona montană şi submontană a Neamţului, Editura Pim, Iași, 2005

  Zona montană şi submontană a Neamţului constituie o importantă "piaţă" turistică, cu o ofertă complexă, datorată unui patrimoniu bogat, în care se evidenţiază staţiunile arheologice, muzeele, mănăstirile şi bisericile. Peisajul deosebit cu numeroase zone constituite în rezervaţii naturale, este completat de obiective istorice, monumente de arhitectură şi de artă, case memoriale, muzee etc. Staţiunile balneoclimaterice, care folosesc factorii naturali de tratament, prin amenajări specifice şi regimul climateric anual, permit practicarea unei activităţi turistice permanente, diversificate în forme de turism de vară sau de iarnă cu posibilităţi de a avea o activitate sportivă specifică fiecărui anotimp. Săptămânal se practică turismul de weekend, îndeosebi de caracter religios, cu o durată de 1-2 zile, de către credincioşii care se îndreaptă spre aşezămintele bisericeşti, sau de către orăşenii dornici de a petrece timpul liber în mijlocul naturii.

 • Mihail Kogalniceanu - Opere: Scrieri istorice (tomul 1), Editura: Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.


  Introducere
  Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Daces transdanubiens
  Romanische oder wallachische Sprache und Literatur
  Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des cigains, connus en France sur le nom de Bohemiens
  Arhiva românească: Introductie
  Gheorghe Sincai
  Bătălia de la Războieni și pricinile ei
  Ștefan cel Mare în Târgul Baiei
  Desrobirea țiganilor
  Prefața la Letopisețile Moldovei(1852)
  Prefața la Cronicele României(1872)
  Răpirea Bucovinei

 • Bogdan Murgescu (coordonator) - Istoria României în texte, Editura Corint, Bucureşti, 2001

  Selecţia şi comentariul textelor au fost realizate de: Bogdan Murgescu (coordonator), Alexandru Barnea, Ion Bucur, Simion Câlţia, Ioan Cârjă, Adrian Cioroianu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela–Luminiţa Murgescu, Constantin Petolescu, Bogdan Popovici, Florin Ţurcanu

 • Carte modernă

 • Anton Maria del Chiaro, Revolutiile Valahiei, Veneţia, 1718

  Unul din cele mai preţioase daruri pe care ni le-a făcut Italia în domeniul cunoaşterii trecutului nostru e cartea secretarului brâncovenesc Del Chiaro pe care acum râvna d-lui Cristian o strămută în româneşte. Avem a face cu altceva decât arată titlul. În secolul al XVIII-lea istoria se prezenta adesea, supt influenţa curentului „filosofic“ de preschimbare ca „Revoluţii“. I s-a părut acestui Florentin că lucrarea lui va întâlni mai mulţi cetitori dacă o va întitula „Revoluţiile Valahiei"....

 • Ion Luca Caragiale

  "1907 - din primavara pâna în toamna"

  Astăzi, cînd oricine are dreptul a se preocupa de marile noastre probleme de Stat, i se pare autorului că n'ar fi nepotrivit să-şi publice articolul aşa cum l'a aşternut el pe atunci, cu un adaus, ce se impune acuma, o jumătate de an mai tîrziu. .....


  Scrieri politice

  Dacă însă guvernul are o părere contrară sentimentului public, şi dacă dela această părere este angajat, faţă nu ştim cu cine, d'a nu se abate, atunci cum crede că o va scoate la capăt neavând două treimi în adunările de revizuire ?

 • Mihai Eminescu Poezii

  Cu penetul ca sideful

  Cu penetul ca sideful
  Străluceste-o porumbiţă
  Cu căpşorul sub aripă
  Adormită sub o viţă

  Şi tăcere e afară
  Luminează aer, stele.
  Mută-i noaptea, numai râul
  Se frământă-n pietricele
 • Doina Sălăjan Amintirea miresmelor (1977)

  Era ca şi când n-ar fi fost
  Acea grădină fermecată
  Ca o poemă pe de rost
  Ştiută într-un vechi alt-dată...
 • Artă - Arhitectură

 • Muzeul Zambaccian
 • Drobeta, seria Restaurare Conservare

  Drobeta, seria Restaurare Conservare - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Restaurare - Conservare - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2014 (pdf 43 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 2015 (pdf 43 MB), cuprins (pdf); nou! • Drobeta, seria Artă Plastică

  Drobeta, seria Artă Plastică - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Artă Plastică - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2015 (pdf 24 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 2015 (pdf 12 MB), cuprins (pdf); nou! • Călin Anghel - Evoluția urbanistică a orașului Sebeș

  Călin Anghel - Evoluția urbanistică a orașului Sebeș, Alba Iulia, editura Altip, 2011, ISBN 978-973-117-312-2. Bibliotheca Musei Sabesiensis II

  "Dr. Călin Anghel a realizat o lucrare valoroasă prin bogatul material inedit, prin cercetarea unui sit medieval de arhitectură, remarcabil prin monumentele sale de excepţie, demersul ştiinţific privind acest spaţiu parcurgând un itinerar cronologic până în zilele noastre.
  Cercetarea şi studiul realizat cu pasiune şi dăruire de dr. Călin Anghel, este o contribuţie ştiinţifică importantă la cunoaşterea istoriei, arhitecturii şi dezvoltării urbanistice a unui remarcabil oraş medieval din Transilvania, Sebeşul păstrând un adevărat tezaur istoric şi artistic, ce trebuie cunoscut şi preţuit."
  Acad. MARIUS PORUMB

 • Lucian Pop, Lumina si culoare

  Iulia Mesea, Lucian Pop, Lumină și culoare. Colecția de artă Lucian Pop [Light and Colour. The Lucian Pop Art Collection]

  Album editat cu prilejul expoziţiei organizată la Institutul Cultural Român Budapesta,15 februarie – 30 aprilie 2016 [Album edited on the occasion of the Exhibition organized at the Romanian Cultural Institute Budapest, February 15th – April 30th 2016].
  În peisajul colecţionarilor din România, Lucian Pop îşi conturează tot mai expresiv şi pregnant personalitatea. Cu un debut macat pe la jumătatea anilor ’90, colecţia sa cuprinde acum peste 250 de lucrări, majoritatea semnate de artişti din România, între care un număr destul de însemnat îl reprezintă operele artiştilor transilvăneni. Proiectul pornit cu miză financiară s-a transformat treptat, inevitabil şi ireversibil, într-un proiect de suflet. Se aşează unul lângă altul, în încăperile galeriei din centrul oraşului Târgu Mureş, nume dintre cele mai mari ale artei româneşti: clasici, moderni, contemporani. Colecţia a fost recent acreditată nu doar prin aprecierile celor care deja au văzut-o, remarcat-o şi admirat-o, ci şi de forurile competente, astfel încât deschiderea porţilor către public, cu titlul de expoziţie permanentă, mai depinde doar de câteva detalii organizatorice ale spaţiului expoziţional

 • Managementul integrat al patrimoniului imobil

  Managementul integrat al patrimoniului imobil
  NOTE DE CURS, Sfântu Gheorghe, 2013

  Lucrarea de față a fost publicată în cadrul proiectului cultural Management de proiect pentru patrimoniul imobil finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național. Fără a fi un manual operațional, lucrarea se vrea a fi un exemplu demn de urmat pentru dezvoltarea de programe de instruire în managementul integrat sau durabil al patrimoniului imobil, programe ce ar trebui să se plieze pe fiecare caz în parte și pe soluțiile ce se cer a fi propuse. Bogat în studii de caz acest manual vizează exemple de bune practici aplicate în prezent atât în România cât și în Republica Moldova în managementul durabil al patrimoniului imobil.

 • Cărările credinţei. Biserici de lemn monument-istoric din judeţul Timiş

  Cărările credinţei. Biserici de lemn monument-istoric din judeţul Timiş.
  Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Timiş, Mitropolia Banatului - Editura Graphite 2006.

  Volumul, editat în cadrul Programului AREAL BANAT-Patrimoniu mobil-2006, aduce în atenția publicului bisericile de lemn monument istoric din județul Timiș. Dintre acestea, 25, ridicate în secolele XVII-XVIII, se află printre cele mai vechi lăcașe de cult din lemn din Romania. Din fotografiile deosebit de frumoase se poate constata totuși starea de conservare precară a multor monumente, fapt ce ar trebui interpretat ca un semnal de alarmă asupra necesității conservării acestor martori ai arhitecturii de lemn aflați pe „cărările credinței” atât din zona Banatului, cât și din restul țării.

 • Tradiţie şi Postmodernitate – 200 de ani de artă plastică în Banat- ediție revăzută și adăugită

  Tradiţie şi Postmodernitate – 200 de ani de artă plastică în Banat - ediție revăzută și adăugită
  Cosmopolitan Art, Timișoara, 2002

  Albumul Tradiţie şi Postmodernitate – 200 de ani de artă plastică în Banat- ediţie revăzută şi adăugită, cuprinde completările privind perioada artiştilor bănăţeni interbelici, Colecţia Ormos şi Corneliu Baba de la Timişoara, referiri critice la generaţia tânără de artişti bănăţeni de după anul 2003, anul primei ediţii, până astăzi, consemnări despre taberele de creaţie plastică din zonă, precum şi un indice(index) de nume al artiştilor şi a altor personalităţi care au contribuit într-un fel sau altul la propăşirea artelor plastice în Banat.
  Albumul editat de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural național a județului Timiș, prezintă lucrări ale artiștilor plastici români, germani, maghiari, sârbi și alte naționalități, care au trăit și au lucrat în Banat precum și o analiză critică a artei diverselor generații și perioade de creație.

 • Timișoara Monumente de Artă Plastică

  Timișoara - Monumente de Artă Plastică
  Cosmopolitan Art, Timișoara, 2002

  Volumul debutează cu Apostrof scris de Ion Mărin Almăjan, Director al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş în care se prezintă statutul Timișoarei ca oraș respectabil reflectat prin arta monumentală. Se prezintă un mini istoric al primului monument și al contextului în care Timișoara a devenit un oraș cu o bogată artă monumentală după cel de-al Doilea Război Mondial. Argument-ul criticului de artă Deliu Petroiu privind importanța artei monumentale văzută drept un ,, curriculum vitae al cetăţii’’ amintește de seria de lucrări care constitue Monumentele Revoluţiei, realizate de asociaţia Memorialul Revoluţiei sprijinită de autorităţile centrale şi locale (civile şi religioase) considerate printr-un act oficial ,,de interes național.’’ Menit să atragă atenția comunității asupra nevoii păstrării și promovării acestor monumente, volumul de față este inițiativa Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, reunind în paginile sale toate lucrările de artă monumentală din Timişoara pentru a le supune atenţiei autorităţilor, comunității și de ce nu a turiștilor care vizitează Timișoara.

 • Județul Timiș- Monumente de For Public

  Județul Timiș - Monumente de For Public
  Timișoara, Graphite, 2010

  Albumul JUDEŢUL TIMIŞ -Monumente de For Public reprezintă o inventariere a bunurilor culturale imobile amplasate în spaţiul public pe raza teritoriului judeţului Timiş reunind lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcţii sau amenajări neutilitare având caracter decorativ, comemorativ care sunt sau ar putea dobândi statutul de monumente de for public. Andrei Medinski Consilier-Expert patrimoniu mobil, menționează în textul introductiv necesitatea acordării unui interes mai mare asupra monumentelor de For Public atât din partea autorităților cât și a comunității. Volumul este editat în cadrul Programului Areal BanatPatrimoniu imobil-monumente 2010, Proiectul -Monumente de For Public din judeţul Timif 2010 al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş şi apare în COLECŢIA MONUMENTE ISTORICE DIN JUDEŢUL TIMIŞ.

 • Monumente comemorative ale eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial în Județul Timiș

  Monumente comemorative ale eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial în Județul Timiș
  Editura Brumar, Timișoara, 2004

  Volumul debutează cu un cuvânt înainte scris de istoricul Vasile Dudaș despre importanța și consecințele celor două războaie mondiale asupra județului Timiș și despre felul în care comunitățile și-au comemorat eroii prin monumentele ridicate aproape în fiecare localitate a județului. Volumul de față este o colecție de fotografii ale monumentelor și crucilor commemorative dedicate eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial, documentariate metodic, pe fiecare localitate în parte, devenind o mărturiei a gesturilor comunităților timișene de a comemora victimele celor două evenimente marcante ale istoriei.

 • Lista Monumentelor Istorice 2010

  Lista Monumentelor Istorice 2010 - Judeţul Timiş.
  Direcţia pentru cultură şi patrimoniul cultural naţional a judeţului Timiş.
  Colegiul de redacţie: Doina Antoniuc, Vasile Hotopilă, Andrei Medinski, Dorel Micle, Virgiliu Streian, Violeta Zonte. Editura Graphite, 2011, Timişoara.

  Volumul LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010-Judeţul Timiş este editat în cadrul Programului Areal Banat-Patrimoniu imobil-monumente-2011 al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş şi apare în colecţia Monumente istorice din judeţul Timiş.
  Extras din Lista Monumentelor Istorice 2010 - judeţul Timiş, publicată în M. OF. 670 bis/1 Octombrie 201 O (Ordin MCPN 2361112 Iulie 2010)

  Publicaţia pune în circulaţie formula Listei Monumentelor Istorice (periodic actualizată), a judeţului Timiş din anul 2010, completată cu imagini ale respectivelor monumente, la care se adaugă extrase din legislaţia de profil. Prin aceasta, ea devine un ghid al monumentelor istorice din aria geografică timişană, organizată pe municipii, oraşe, comune şi sate, sau pe categorii de monumente. Lucrarea este un extras referitor la judeţul Timiş din Lista Monumentelor Istorice şi urmează structura acesteia, fiind organizată pe categorii de monumente, de la sirurile arheologice şi ansambluri urbane sau rurale protejate, până la monumentele de for public sau funerare. Acestea sunt însoţite de imagini relevante pentru recunoaşterea monumentelor şi a elementelor specifice şi promovarea acestora. Având ca dominantă Timişoara cu ansamblurile şi arhitecturile sale protejate, publicaţia nu exclude valorile patrimoniului urban ale Lugojului, Ciacovei, Detei, Cenadului, Făgetului sau cel rural, încă insuficient studiat sau valorificat, atrăgând atenţia asupra necesităţii administrării corectă şi a includerii acestuia în programele dezvoltării teritoriale.

 • România Mare Pitorească. Album cu vederi și porturi naționale

  SALONUL OFICIAL desen, gravură, pictură, sculptură, afiș

  Cu un istoric extraordinar de bogat, instituţia Salonului Oficial a reprezentat în perioada interbelică şi ulterior încheierii celui de-al doilea Război Mondial un reper al fenomenului artistic autohton. Permiţând coabitarea unor formule estetice complexe (de la cele tradiţionaliste, până la cele academiste şi chiar avangardiste), Salonul Oficial era în acea perioadă un spaţiu al libertăţii expresiei artistice făcute cu cel mai mare profesionalism şi asumare. După cum vor scrie în cuvânt înainte din ediţia din 1945: "Salonul Oficial nu reprezintă o anumită artă oficială, după cum nu impune sau preferă un anumit curent artistic. În Salonul nostru Oficial îşi găseşte locul orice tendinţă artistică, în cea mai perfectă libertate. Aceste diverse tendinţe înfăţişează adevărata realitate a spiritului şi a nivelului de cultură a epocei în care se produc." Nume precum: N. Grigorescu, N. Tonitza, Gh. Petraşcu, St. Luchian, Th. Pallady, Cecilia Cuţescu-Storck, J. Al. Steriadi, Ligia Macovei erau prezenţe obişnuite ale Salonului înainte de 1947. Cum odată cu apariţia Republicii Populare Române aceste nume au refuzat să se afilieze Salonului, prezenţele artistice au fost asociate propagandismului cultural, determinând deteriorarea progresivă a autenticităţii fenomenului artistic pe care vechiul Salon Oficial îl adăpostea.

 • România Mare Pitorească. Album cu vederi și porturi naționale

  România Mare Pitorească. Album cu vederi și porturi naționale, ed. Socec & Comp. S.A., București, 1923.

  Albumul a fost publicat pentru a celebra momentul încoronării regelui Ferdinand și a Reginei Maria de la Alba-Iulia, ce a avut loc cu un an înaintea publicării, la 15 octombrie 1922. Încă de la primele pagini apar portretele fotografice ale celor doi monarhi urmate de cele ale moștenitorilor, principele Carol și Principesa Elena, ale Mitropolitului UngroVlahiei, Miron Cristea și Mitropolitului Moldovei, Pimen. Primele ilustrate sunt chiar imaginile de la serbările încoronării, atât de la Alba Iulia, cât și de la Arenele Romane din București. Cele mai multe fotografii sunt imortalizări ale bulevardelor, clădirilor publice și statuilor din orașe precum București, Câmpina, Ploiești, Buzău, Râmnicu-Sărat, Focșani, Brăila, Constanța, Cernavodă, Turnu-Severin, Târgu-Jiu, Craiova, Slatina, Curtea de Argeș, Pitești, Târgoviște, Giurigiu, Alexandria, Turnu-Măgurele, Galați, Bușteni, Sinaia, Brașov, Orșova, Sibiu, Târgu-Mureș, Cluj, Arad, Timișoara, Oradea. Albumul este completat cu portrete de țărani îmbrăcați în portul național și cu imagini pitorești de la culesul viei, de la bâlci, din timpul horelor, etc.

 • Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Piteşti, Paralela 45, Piteşti, 2007, 215 p.

  Republicat într-o nouă ediţie în anul 2007, volumul Ansamblul urban medieval Piteşti a apărut iniţial în 1972 ca un studiu în colecţia "Ansambluri istorice arhitecturale", realizată în cadrul Muzeului Naţional de Istorie al R.P.R. Cu o poveste de redactare asemănătoare unui act de bravură într-o epocă în care ansamblurile istorice erau victimele campaniilor de distrugere, lucrarea reprezintă o afirmare a valorii istorice şi artistice a oraşului Piteşti.
  Volumul este structurat în patru capitole în care sunt tratate pe rând istoricul oraşului medieval Piteşti, etapele de evoluţie ale ansamblului urban, valorile istorice, urbanistice şi arhitecturale ale vechiului oraş, dar şi etapele dispariţiei inevitable a centrului istoric piteştean. Publicaţia este întregită cu un rezumat în limba franceză şi cu o notă biografică a autoarei.

 • Desenul italian în secolele al XVI-lea – XIX-lea, Muzeul Toma Stelian, Imprimeria Națională, București, 1932

  Catalogul Desenul italian a fost realizat de către Muzeul Toma Stelian în urma expoziției organizată între 5 noiembrie și 25 decembrie 1932, fiind rezultatul Înaltului concurs al direcțiunei artelor frumoase din Italia și al Comisiunei Naționale Italiene de Cooperație Intelectuală. Reunind desene reprezentative pentru școala italiană a Renașterii și a secolelor următoare, catalogul expoziției prezintă reproduceri după desenele lui Tintoretto, Andrea del Sarto, Pontormo, Guercino, Bernini, Carracci, Parmigiano, Tiziano și mulți alții. Capodoperele au fost aduse din colecțiile galeriilor Uffizi, Corsiniana, Accademia din Veneția, Galleria din Bolonia cu sprijinul Ministrului Italiei la București, Marchizul Preziosi. Pe lângă desenele trimise de muzeele italiene s-au expus peste 100 de lucrări din colecțiile românești, cele mai multe provenind din colecția Dr. I. Cantacuzino, însă acestea nu apar reproduse în catalogul expoziției.

 • Sulina

  Catalogul Sulina este o lucrare publicată de Serviciul Monumetnelor Istorice din cadrul Direcției Patrimoniului Cultural Național sub egida Ministerului Culturii. Textul este o prezentare istorică și turistică a orașului Sulina, marcând evoluția sa în raport cu sursa principală de apă: Dunărea. Autorii scot în evidență modelul cultural al acestui orășel nu demult cosmopolit, marcat de stilul arhitectural cu influențe occidentale și sud dunărene, dar și caracterul plurietnic, multiconfesional și multicultural al populației riverane. Lucrarea se încheie cu o serie proiecte ce vizează dezvoltarea orașului Sulina.

 • Monumente istorice. Studii și lucrări de restaurare, Comitetul de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare. Direcția Monumentelor istorice, Editura Tehnică, București, 1967, 194 de pagini

  Lucrare Monumente istorice. Studii și lucrări de restaurare, reprezintă o colecție de șapte studii și nouă note, semnate de arhitecți renumiți, specialiști în restaurarea monumentelor istorice ai celei de a doua jumătăți ai secolului XX, toți angajați ai Direcției Monumentelor Istorice. Majoritatea subiectelor abordate de către autori au legătură cu procesele de restaurare a diferite monumente ecleziastice precum bisericile gotice Sfântul Mihail și Mathias de la Cluj, mănăstirea Cozia sau biserica fostei mânăstiri Cotmeana. În capitolul intitulat Note se regăsesc și însă și discuții despre conceptul de monument, contribuții la istoria unor bisericii folosind elemente arhitectonice pentru datare sau sistemul de fortificații al orașului Sibiu, așa cum este descris în documentele cartografice ale sec. XVIII.

 • Sorin Ullea – Încheierea cronologiei picturii moldovenești secolele XV XVI cu datarea ansamblurilor de la Părhăuți și Arbure, ed.: Emilia Ţuţuianu Dospinescu.-Roman, Muşatinia, 2012. ISBN 978-606-8203-13-3

  Cronologia şcolii moldoveneşti de pictură din secolele de aur – XV-XVI. Zugravii lui Ştefan nu erau nişte meşteri din afară ci nişte oameni formaţi în acelaşi mediu artistic local, în aceeaşi şcoală, şi transmiţându-şi unul altuia aceleaşi principii decorative.

   

 • Eugenia GRECEANU, Ansamblul urban medieval Botoşani, București, 1981.

  Studiul ansamblului istoric arhitectural al Botoşanilor a fost început în 1975, în cadrul Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional, la cererea expresă a Consiliului popular judeţean, care dorea să dispună de documentarea necesară valorificării oraşului vechi în procesul de sistematizare, orientat - la acea dată - către integrarea armonioasă a elementelor noi într-o structură urbană cu valoare istorică şi artistică unanim recunoscută

 • Eugenia GRECEANU, Ansamblul urban medieval Botoşani - Botoşanii care s-au dus.

  Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009. Ediţia a II-a revizuită şi adăugată, apărută sub îngrijirea lui Octavian Liviu ŞOVAN. Cuvânt înainte de Ioan CAPROŞU. Indice general de Alexandrina IONIŢĂ.

 • Arta daneză contemporană (ultimii cincizeci de ani), catalog apărut cu prilejul Expoziției de pictură, sculptură și ceramică, organizată cu înaltul concurs al Guvernului Danez (5 decembrie 1936 – 18 ianuarie 1937), București, 1936, 32 pg + XXI planșe. versiune digitală septembrie 2014

  Catalogul reprezintă o publicație apărută cu ocazia Expoziției de pictura, sculptura și ceramică daneză ce a avut loc în perioada 5 decembrie 1936 – 18 ianuarie 1937 la muzeul Toma Stelian din București (muzeu desființat în 1950). Expoziția a fost pusă sub patronajul Reginei Maria și al Principelui Moștenitor Frederik al Danemarcei. Cuvântul înainte este semnat de directorul muzeului de la acea vreme, istoricul de artă George Oprescu (1881 – 1969), iar textul este împărțit în două secțiuni dedicate picturii și sculpturii, semnate de doi istorici de artă danezi, Peter Hertz (1874 – 1939), respectiv Leo Swane (1887-1968).

 • Expoziția de artă plastică româno-bulgară: pictură, sculptură, desen (București, aprilie-mai – Sofia, mai-iunie 1947), București, 1947, 56 pg + XXIX planșe. versiune digitală septembrie 2014

  Catalogul este o publicație apărută cu prilejul Expoziției de artă plastică româno-bulgară din 1947, găzduită în lunile aprilie-mai la București și în lunile mai-iunie la Sofia. Printre artiștii ale căror opere au fost expuse se numără pictorii Angheluș Boris, Boiadjiev Zlatiu, Obreșcov Bencio, Perez David, Stamenov Alexandăr, Acontz Nutzi, Băjenaru Dan, Constantinescu Ștefan, Cordescu Marcela, Dărăscu Nicolae, Istrati Alexandru, Steriadi Al. Jean și sculptorii Geo Ada și Medrea Cornel.

 • Catalogul Expoziției de artă română modernă, luna Bucureștilor, iunie 1940, 22 pag. + LIX planșe. versiune digitală septembrie 2014

  Catalogul este o publicație apărută cu ocazia Expoziției de artă românească, organizată de Ministerul Cultelor și Artelor în cadrul evenimentului „Luna Bucureștilor” ( iunie 1940 ). Printre operele ilustrate se numără picturi semnate Ion Andreescu, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Octav Angheluță, Henri Catargi, Iosif Iser, Theodor Pallady, Jean Al. Steriadi, N.N. Tonitza și sculpturi semnate de Dumitru Paciurea, Mac Constantinescu, Dem Anastasescu, Oscar Han, Ion Jalea, Milița Petrașcu, Frederic Storck. Operele provin din colecții precum K.H. Zambaccian, Colecția Ministerului Cultelor și Artelor, Colecția Muzeului Toma Stelian și Sophie Bragadiru.

 • Numismatică

 • Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia

  Dudău, Oltea - Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, Timişoara, editura Graphite, 2006, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica; XXXVIII, ISBN 973-87485-6-9; ISBN 978-973-87485-6-9
  versiune digitală iulie 2017


  Preocupată de peste două decenii de studiul monedelor romane şi medievale, ca numismat la Muzeul Brukenthal din Sibiu, doamna Oltea Dudău a reuşit să realizeze o lucrare de numismatică pusă în serviciul istoriei, lucrare care interesează îndeaproape viaţa economică şi militară a Daciei Romane. Având un profil special, inedit, asemenea cercetare nu are precedente în literatura de specialitate din România şi nici din alte ţări europene, situate în spaţiul geografic al fostului Imperiu Roman. Ne aflăm în faţa unei lucrări de analiză, care aduce contribuţii noi la mai buna cunoaştere a circulaţiei monetare în general şi în special în mediul militar roman din Provincia Dacia. Ţin să menţionez de la început că realizarea acestei lucrări – chiar cu unele lipsuri – a fost posibilă abia acum, după ce, în ultimele şaseşapte decenii, în urma cercetărilor şi a descoperirilor fortuite, fondul documentar numismatic a crescut considerabil.
  Prof. univ. dr. Dumitru Protase
  Membru de onoare al Academiei Române

 • Ernest Oberländer-Târnoveanu, Monedă şi societate pe teritoriile de la sud şi est de Carpaţi (secolele VI-XIV), 2003.

  I. Introducere

  II. Tranziţia de la antichitate la evul mediu
  La marginea Imperiului – de la dispariţia circulaţiei monetare la premizele renaşterii ei în zona Porţilor de Fier ale Dunării.

  III. Naşterea economiei monetare la sud şi est de Carpaţi şi lumea sud-est europeană din secolele XII-XIV

  IV. Români, bulgari, sârbi, dalmatini şi “frânci” la Dunărea de Jos în secolele XIII-XIV
  A) Relaţiile Ţării Româneşti cu cel de Al Doilea Ţarat bulgar - a doua jumătate a secolului al XIII-lea - sfârşitul secolului al XIV-lea
  B) Spaţiul românesc - punte între zona adriatică şi cea pontică
  C) Spaţiul românesc şi lumea levantină în lumina descoperirilor de monede ale statelor “cruciate” (secolele XIII-XIV)

  V. Monedă, economie, politică şi societatea la sud şi est de Carpaţi în context Sud-Est European în secolele XII-XIV

  VI. Moştenirea bizantino-balcanică în domeniul monetăriei şi al practicilor monetare medievale româneşti.

 • Aurel Vîlcu, Mihai Dima, Monede de aur din colecţii româneşti, vol. I, Colecţii din Muntenia.

  colab.: Ana Dicu, Marian Neagu, Emil Păunescu, Elisabeta Savu. Bucureşti, cIMeC, 2001. Text bilingv român - englez, 118 pagini (10 planşe color),
  ISBN 973-85287-0-4, (pdf, 2 mb)
 • Mihai Dima, Eugen-Marius Constantinescu - Tezaurul de la Cislău, în seria: Tezaure monetare din România. Bucureşti, cIMeC, 2001. 48 pagini, ISBN 973-85287-1-2, (pdf, 5 mb)

  Cele 244 de monede din tezaurul de la Cislău, care se găsesc în prezent la Muzeul Județean Buzău, sunt denari romani imperiali din sec. I-II, bătuți după reforma monetară a împăratului Nero. Starea lor de conservare este bună, dar majoritatea prezintă un grad avansat de uzură, din cauza circulației îndelungate


 • Teatru

 • Metamorfoza unui vis de Anaid Tavitian

  “Metamorfoza unui vis” de Anaid Tavitian, Editura “Ex Ponto” Constanţa, 2011, ISBN: 978-606-598-109-6 versiune digitală decebrie 2017 (pdf 14 MB)


  “Cu mult lirism, dar şi cu amprenta personalităţii individuale, Anaid Tavitian scrie o carte-jurnal născută din impulsul iubirii pentru profesie…. Studiul monografic de faţă este o evocare de istorie, de spiritualitate a unui perimetru mirific, o incursiune în memoria teatrală şi într-o armonie scenică transformată în metaforă. Numai aici, în Teatrul de Păpuşi textul se transformă în imagine poetică, jocul în tensiune, imaginarul în real, sugestia în exemplificare, iar Timpul stă pe loc.” (Conf. univ. dr. Constanţa Călinescu)


 • Dinu Cernescu, Întâlniri

  Dinu Cernescu, Întâlniri, București, Editura Semne, 2017, ISBN 978-606-15-0949-2 versiune digitală noiembrie 2017 (pdf 14 MB)


  “În meseria mea orice întâlnire e importantă…. În rândurile care urmează sunt notate în dezordine o parte din întâlnirile mele. Ele sunt adevărata mea lume – lumea Teatrului. Unele dintre ele le-am mai pomenit în alte cărţi – însă întâlnirile de excepţie pot fi reamintite fără să facă rău. Dimpotrivă.” (Dinu Cernescu)


 • Badea, Jean - Omul care aduce… hazul

  Badea, Jean - Omul care aduce… hazul, editura Leda & Muntenia, Constanţa, 2000, ISBN: 973-9286-60-7, ISBN: 973-8082-16-1 versiune digitală iulie 2017 (pdf 14 MB)


  “O carte despre actor, cu un capitol privind viaţa lui, restrâns la câteva (principale repere). Fără cancanuri, fără picanterii și bârfe de culise, fără dezvăluiri senzaţionale despre iubiriele şi căsătoriile omului. … Pentru mine Jean Constantin a fost şi rămâne ACTORUL. ” (Jean Badea)


 • Badea, Jean - Omul care aduce… hazul

  Badea, Jean – Dicționar. Lumea artistică a Constanţei (I) - Teatrul de Balet “Oleg Danovski”, editura: MONDOGRAF, Constanţa, 2001, ISBN: 973-99953-4-9 versiune digitală iulie 2017 (pdf 8 MB)


  ““Lucrarea noastră este un instrument pentru cunoaşterea unui teatru prin artiştii şi spectacolele sale….Sunt prezentate în afara fişelor de subiect câteva anexe, care intenţionează să contureze dimensiunile principale ale “uzinei de basme în poante”: colaboratorii, repertoriul, turneele, concursurile-festivalurile, structurile administrative...” (Jean Badea)

 • SCENA şi ECRANUL

  SCENA şi ECRANUL, editată de Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, Bucureşti, 1956-1957 versiune digitală februarie 2017


  “Uneori nu-i uşor să alegi: sînt atît de multe concerte, piese, filme ! Ai vrea să-ţi stea alături cineva, un prieten – şi să te sfătuiască : ”Vrei să rîdem împreună astă seară ? Hai să mergem la...” sau “Nu ţi-ar place să vezi o piesă, în care este vorba despre… ?” Acest prieten este aproape. “Scena şi ecranul” e gata să-ţi călăuzească paşii spre spectacolelor capitalei…” (“Scena şi ecranul”)

  nr. 1 septembrie 1956 (pdf 18 MB);
  nr. 2 septembrie 1956 (pdf 18 MB);
  nr. 3 octombrie 1956 (pdf 15 MB);
  nr. 4 octombrie 1956 (pdf 15 MB);
  nr. 5 noiembrie 1956 (pdf 16 MB);
  nr. 6 decembrie 1956 (pdf 17 MB);
  nr. 7 decembrie 1956 (pdf 17 MB);
  nr. 1 ianuarie 1957 (pdf 17 MB);
  nr. 2 ianuarie 1957 (pdf 17 MB);
  nr. 3 februarie 1957 (pdf 15 MB);
  nr. 4 februarie 1957 (pdf 15 MB);
  nr. 5 martie 1957 (pdf 15 MB);
  nr. 6 martie 1957 (pdf 13 MB);
  nr. 7 aprilie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 8 aprilie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 9 mai 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 10 mai 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 11 iunie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 12 iunie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 13 iulie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 14 august 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 15 august 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 16 septembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 17 septembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 18 septembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 19 octombrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 20 octombrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 21 noiembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 22 decembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 23 decembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 24 decembrie 1957 (pdf 14 MB);
  nr. 1 ianuarie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 2 ianuarie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 3 februarie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 4 februarie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 5 martie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 6 martie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 7 aprilie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 8 aprilie 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 9 mai 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 10 mai 1958 (pdf 14 MB);
  nr. 11 iunie 1958 (pdf 14 MB);

 • TEATRU ȘI MUZICĂ

  TEATRU ȘI MUZICĂ, Editată de Agenția de Stat (AGES), Bucureşti, 1953-1955 versiune digitală februarie 2017


  “Publicația aceasta are menirea să popularizeze spectacolele teatrale și muzicale, prin informarea exactă a spectatorilor.”Teatru și muzică” va cuprinde repertoriile săptămânale ale tuturor teatrelor, subiectele și distribuțiile pieselor, informații despre viața noastră artistică, spicuiri din cronice dramatice…” (“Teatru şi muzică”)

  1 / 1953 (pdf 20 MB);
  2-3 / 1954 (pdf 18 MB);
  4 / 1954 (pdf 18 MB);
  5-6 / 1954 (pdf 18 MB);
  7 / 1954 (pdf 18 MB);
  8 / 1954 (pdf 18 MB);
  9 / 1954 (pdf 18 MB);
  1 / 1955 (pdf 15 MB);
  2 / 1955 (pdf 15 MB);
  3 / 1955 (pdf 15 MB);
  4 / 1955 (pdf 15 MB);
  5 / 1955 (pdf 15 MB);
  6 / 1955 (pdf 15 MB).

 • Istoria Universală a teatrului

  Ion Zamfirescu, Istoria Universală a teatrului, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, vol. I - 1958, Editura pentru Literatura Universală, vol. II - 1966, vol. III – 1968 versiune digitală ianuarie 2017


  “Toţi aceia care se apropie de teatru,…, trebuie să ştie că au de răzbătut într-un domeniu care închide în el mari fonduri morale şi culturale ale umanităţii. …Teatrul e o formă de cultură, e o şcoală superioară a vieţii, e o tribună universală de gîndire şi simţire umană.
  … Teatrul trebuie simţit ca închizînd în el o permanenţă umană. O istorie a teatrului şi a literaturii dramatice universale are menirea să răspundă acestei necesităţi.” (Ion Zamfirescu)
  1 / 1958/ (pdf 33 MB);
  2 / 1966/ (pdf 60 MB);
  3 / 1968/ (pdf 88 MB);

 • Almanahul Teatrului Românesc

  Almanahul Teatrului Românesc 1942, Atelierele grafice “Dacia traiană”, Bucureşti, 1942 versiune digitală ianuarie 2017


  “Acest almanah al teatrului românesc a fost alcătuit în timp de numai 40 de zile, socotindu-se din prima zi a cererii manuscriselor. Primul exemplar complet gata, a fost înmânat d-lui Liviu Rebreanu, directorul general al teatrelor şi Operelor române, în seara zilei de 1 decembrie 1942.”


 • Treizeci de ani de teatru

  Ioan I. Livescu, Treizeci de ani de teatru, Editura Rampa, Bucureşti, 1925 versiune digitală ianuarie 2017


  O carieră remarcabilă în teatru ca actor, regizor, dramaturg, director, publicist, profesor, evocată în volumul “Treizeci de ani de teatru”
  “Pentru mine,…, teatrul şi cu şcoala au fost şi sânt singurele preocupări ale unei vieţi de strădanie, petrecută între scenă şi catedră.” (Ioan Livescu)


 • Dinu Cernescu, Regizor

  Dinu Cernescu, Regizor, București, Editura SemnE, 2009, ISBN 978-973-624-788-0 versiune digitală ianuarie 2017


  “Paginile înşirate până aici sunt viaţa artistică a unui regizor. Le-am scris să fie o mărturie a muncii mele. Dacă ele au creat imaginea regizorului Dinu Cernescu, înseamnă că şi-au găsit rostul” (Dinu Cernescu)


 • Dinu Cernescu, Martor

  Dinu Cernescu, Martor, București, Editura SemnE, 2012, ISBN 978-606-15-0238-7 versiune digitală ianuarie 2017


  “Am scris rândurile acestea ca să-mi aduc din memorie personaje şi fapte între care a trebuit să trăiesc, să lucrez şi să încerc să fiu fericit. O lume amestecată. Ştiu că putea să fie şi mai rău şi că am avut noroc…. Acum, când adun şi scad, sper că am fost un regizor bun. Dacă da – restul nu mai are nicio importanţă ” (Dinu Cernescu)
 • FANTASIO 40

  Badea, Jean - FANTASIO 40, Constanta, Editura LEDA, 1997, ISBN: 973-97712-7-0 versiune digitală aprilie 2016


  “Demersul prezentei lucrări a plecat de la convingerea că, la 40 de ani, Teatrul Fantasio are dreptul la o reconstituire a drumului parcurs, pentru a rămâne urmașilor osteneala celor care au creat și întreținut Revista la malul mării.... „(Autorul)
  „Omul de teatru, Jean Badea și-a propus o migăloasă muncă de cercetare. El a recompus, printr-un talent portretistic de invidiat, chipul unor creatori care au “făcut” Fantasio. ...oricine, fie și cineva de pe o altă planetă, care va dori să cunoască Teatrul de revistă Fantasio, va trebui să înceapă neapărat, cu monografia lui Jean Badea.” (Aurel Storin)

 • Capcana de şobolani

  Ştefan Zicher, Capcana de şobolani, Bucureşti, Editura UNITEXT, 1997, ISBN: 973-97805-8-X versiune digitală iulie 2015


  “Un teatru care trece peste condiţia obişnuită a dramaturgiei noastre de azi. …Autorul este sedus de mitologia şi subiectele ce se revendică de la solida cultură clasică. Ceea ce aduc aceste piese în discuţie este, fără dubiu, şansa unei ordini morale de a supravieţui în sistemul social, fie el democraţie sau tiranie. …Scrisul lui Ştefan Zicher presupune o lectură atentă căci, …există mereu invitaţia de a percepe discursul teatral prin actualitatea sa. Volumul oferă imaginea unui autor care şi-a conturat un univers ce poate fi descifrat de către scena teatrală românească de azi.” Marian Popescu

 • Șase piese în căutarea unui teatru

  Candid Stoica, Șase piese în căutarea unui teatru, editura Tipo Moldova, 2013, ISBN 976-606-676-113-0 versiune digitală martie 2015


  Candid Stoica actor cunoscut şi apreciat pentru ştiinţa portretistică a compoziţiilor sale şi-a dat la iveală în ultimii ani şi condeiul literar. A publicat câteva proze scurte încărcate de observaţie caracteriologică suculentă pusă în priza ironiei şi uneori de un umor situaţional de foarte bună calitate a privirii critice. Odată apetitul literar descoperit omul de teatru din el nu putea ocoli, fireşte, ispita de a putea deveni şi dramaturg…Cele șase piese pe care le-a publicat până acum, Candid Stoica, folosind generic titlul unei celebre piese a lui Pirandelo (schimbând doar un cuvânt) „curg” în albia acestei autenticităţi a dozajului compoziţional, în ciuda faptului că în cazul său, nu avem de a face cu un teatru de imaginaţie ci cu un teatru sau o dramaturgie - document Nu doar faptele din texte ţin de document ci, în foarte bună măsură, chiar replicile personajelor. Slalomul pe care şi-l propune dramaturgul printre aceste fapte şi replici care au aparţinut realmente unor personaje reale e, însă, unul ce compoziţional dovedeşte ştiinţa dramaturgică a unei reînvieri scenice închegate artistic ca „poveste” fără adiţionări inutile ale unui fond documentar ce aparţine unui trecut istoriceşte trăit. Cele șase piese de teatru (Mircea Șeptilici sau Ultimele două ore din viaţa unui artist, Dosarul Curvelor sau Paula și Teodor, Prologul sau o repetiție cu o piesă interzisă de cenzura comunistă, Bătrânii din teatru să meargă în curte să facă pipi, Povestea unei trădări sau o scrisoare sustrasă, Alo, alo, Salvarea, deși toate se petrec pe scenă, cea cu miza realmente superioară e indiscutabil prima, piesă document centrată pe figura unuia dintre actorii celebrii ai teatrului românesc interbelic.(şi pentru puţină vreme şi postbelic)
  Mircea Şeptilici.
  Jeana Morărescu: Literatorul nr. 156-157, iunie-iulie 2012

 • Ridi Paliagccio

  Candid Stoica, Ridi Paliagccio, editura Tipo Moldova, Iași, 2015, ISBN 978-606-676-658-6 versiune digitală martie 2015


  ”De câteva zile a ieșit din teascurile editurii Tipo Moldova un nou volum al actorului Candid Stoica intitulat Ridi Paliagccio (Jurnal 2001-2004), fiind al treilea volum din ciclul Jurnal. Primele două numindu-se ”Acele lucruri aiuritoare care se găsesc în spatele scenei”(2009) și ”Culise”(2013). Toate trei prezintă viața culiselor, lumea teatrelor, întâmplări imprevizibile ale oamenilor scenei, vedete, mai puțin vedete, capete de afiș și chiar a actorilor anonimi: viața de zi cu zi, repetiții, premiere, turnee, șușanele, toate descrise într-un tur de forță amețitor”. (Claudia Voiculescu)

 • Teatrul Dramatic Elvira Godeanu şi miracolul de la Târgu-Jiu

  Ion Cepoi, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu şi miracolul de la Târgu-Jiu, Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu – Jiu, 2013, ISBN: 978-973-7847-57-7; 447 pagini versiune digitală martie 2015


  Volumul cuprinde în paginile sale istoria teatrului din ținutul Gorjului. O carte despre începuturile mișcării teatrale din această parte de țară. Descoperim primele manifestări de spectacol prin intermediul teatrului folcloric, apariția Teatrului Milescu și a Teatrului-Cinema Căldărușe. Autorul ne prezintă și cei 16 ani de existență ai Teatrul Popular din Târgu-Jiu. Peste 200 de pagini sunt rezervate actualei instituții profesioniste de teatru din Târgu-Jiu:Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” . “O poveste despre o lume numită scenă, despre niște oameni numiți actori și despre cum miracolul zidit de ei într-o seară se răsfrânge asupra altora sute de seri de-a rândul. O poveste despre teatru și despre veșnicia lui.” Ion Cepoi

 • Dumitru Velea, Forme vii

  Teodor Pracsiu, Clipa ca permanență, editura Arta XXI, Iași, 2006, 234 pag. versiune digitală septembrie 2014


  Volumul de față reunește 85 de cronici de teatru „risipite”, după cum mărturisește autorul, în periodice și volume publicate în perioada 1976-2005. Alcătuite ca un omagiu adus teatrului și scrierilor despre teatru, textele pun în discuție o foarte mare varietate de piese de teatru jucate în teatre din București și din țară, puse în scenă de regizori celebri sau mai puțin cunoscuți, cu actori ai epocii.

   

   


   

   

   

 • Dumitru Velea, Forme vii

  Dumitru Velea, Forme vii, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu” 2007, versiune digitală mai 2014


  „O suită de portrete artistice -60 dramatis personae - actori, regizori, scenografi. Sunt întru totul remarcabile.....Autorul nu reproduce doar fișa de creație, ci de fiecare dată biografia, principalele roluri interpretate, particularitățile de joc, extrase din cronici, interviuri, palmares, etc.... Poate că asta e adevărata istorie, mărturia sinceră și luminată de har despre histrionii care dau viață din viața lor, cu fantezie și dragoste.” (Constantin Paraschivescu – “Despre histrioni cu dragoste și har”, revista “Teatrul azi” nr.1-2/2008 )

 • Constantin Pascu, Tania Angelescu, Mircea Munteanu: Teatrul dramatic Ion D. Sirbu Petrosani sau Teatru in Valea Jiului, 60 de ani, schiţă monografică, Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", Petroşani, 2008 versiune digitală mai 2014


  Volumul este o amplă monografie a teatrului “Ion D. Sîrbu” realizată cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la înființare. La începutul lucrării este realizat un scurt istoric al mișcării artistice din Valea Jiului; apoi putem urmări pas cu pas viața acestei instituții de cultură prin prezentarea minuțioasă a tuturor spectacolelor jucate pe scena teatrului din Petroșani. “Aceasta lucrare constituie o însemnată pagină din istoria dramaturgiei românești” (Florin Al. Țene).

 • Elisabeta Pop “Teatrul din interior. Teatrul din culise”, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 2005


  “Cartea aceasta adună laolaltă,…, artiști din toate generațiile: bătrâni-chiar dacă nu foarte..., plecați de mult în pensie, ieșiți adică...din scenă, dar și foarte tineri, de-abia veniți de pe băncile facultății, actori deci cu o mare experiență și actori care de-abia au pășit timid pe scândura scenei...” Elisabeta Pop


 • Elisabeta Pop “Istorii și isterii teatrale”, Editura Nigredo, Arad, 2003


  “E o lungă taclá teatrală….Povești despre ce vrei și ce nu vrei. În fond e vorba de viața de zi cu zi a secretarului literar. Cu telefoane, ședințe, tipografie, scrisori, întâlniri cu autorii, cu traducătorii, vizionări, premiere…. …Am intenționat să păstrez în structura acestei cărți “nebunia” și dinamismul specifice programului zilnic al secretarului literar”. Elisabeta Pop • Eugen Țugulea “Unele mărturisiri (ale lui Chiţ•Chiţ•Roade•Tot) despre sine, despre alţii și altele, Editura Arca, Oradea, 2008


  “Cartea aceasta, cu un titlu cam ciudat, nu este nici o carte despre teatrul din Oradea, nici doar o carte de amintiri, nici măcar un jurnal de actor pensionar, nici o carte de reflecții și păreri despre teatru, ci, este câte puțin din toate, dar mai ales o carte-confesiune, un prilej pentru autorul ei de a-și limpezi aducerile aminte, de a se defini cu personalitate… ”
  Cartea lui Eugen Ţugulea se citeşte cu plăcere şi cu interes, chiar dacă nu eşti, ca cititor, nici vreun spectator împătimit, deci interesat de viaţa artiştilor - mai ales de cea de dincolo de scenă - nici un om, care-l cunoaşte bine şi vrea să verifice gradul de sinceritate al poveştilor. Elisabeta Pop

 • Ștefan Cervatiuc Istoria Teatrului la Botoșani, Editura QUADRAT, Botoșani, 2008
  Vol. 1 (1838-1900)
  Vol. 2 (1900-1924)
  Vol. 3 (1925-1944) versiune digitală ianuarie 2014


  “Ştefan Cervatiuc ne farmecă imaginaţia purtându-ne prin preajma mai tuturor marilor actori care au păşit prin Moldova, grădinile Botoşanilor - cu scene amenajate şi pentru spectacole de teatru - distrând protipendada, dar şi făcând "şcoală morală", publicul în cauză pedepsind cu asprime repertoriile slabe şi interpretările de mâna a doua... Fără a fi ostentativ în construcţie, Ştefan Cervatiuc ne lasă să înţelegem rolul teatrului în existenţa Moldovei în graniţele fireşti, accentuând pe starea de spirit care avea să ducă la existenţa României în limitele geografice normale.” Traian Apetrei, director al teatrului “Mihai Eminescu” din Botoșani

 • Anaid Tavitian și Georgeta Mărtoiu. “Thalia ex Ponto la cumpănă de milenii” O istorie sentimentală a Teatrului dramatic constănțean (2 mai 1951 – 2 mai 2001)

  Editura Muntenia & Leda – 2001, i.s.b.n.: 973-9286-86-0, i.s.b.n. 973-8082-41-2, (pdf 75 MB), “Ceea ce oferă publicului constănțean autorii “Thaliei ex Ponto la cumpănă de milenii” este, fără îndoială, cel mai complet demers teatrologic nu doar din arealul dobrogean ci la valoarea unui studiu național. Adevărate pagini de antologie teatrală, amintirile și mărturiile acestui consistent și valoros volum reconstituie cu fidelitate, secvențe de viață care înseamnă de fapt 50 de ani de teatru la Constanța”. (Dr. Aurelia Lăpușan)

 • “Mariana Voicu a scris o carte de referinţă despre teatrul românesc din Timişoara. Realizată în două masive tomuri, Istoria Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara şi Amintiri tăcute, ea vine în întâmpinarea specialistului dornic de informare corectă şi detaliată asupra vieţii unei instituţii de vârf a oraşului şi a României. Aşa cum a fost gândită, cartea este deopotrivă un instrument în mâna pasionatului spectator, dar şi a oricărui cititor interesat să afle ce anume s-a întâmplat cu adevărat memorabil în arta timişoreană în perioada postbelică. Mai este încă ceva foarte important ce rezultă dintr-o semenea întreprindere dedicată recuperării unui segment al trecutului Timişoarei: evidenţierea remarcabilei moşteniri de creaţie românească ce merită şi trebuie să fie recunoscută ca parte integrantă a patrimoniului cultural al României. Acestea sunt argumentele care au îndreptăţit aplecarea Marianei Voicu spre o amplă şi binevenită restituţie ştiinţifică şi literară. ” Victor Neumann

 • Mariana Voicu, Amintiri tăcute, Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara 1945-2005, O istorie trăită, asumată şi evaluată in respectul adevărului

  Timişoara, Editura Brumar, 2006, (pdf 9 MB) “Am trăit, incepand din 1971, in mod continuu, această istorie, profund implicată prin profesie in toate evenimentele, artistice şi neartistice, evenimente istorice ori economice, sociale ori civile, care au traversat-o. Amintiri tăcute este o reconstituire posibil subiectivă. Dar şi obiectivă, in acelaşi timp, in mod egal. Niciun eveniment trăit şi relatat, deci reflectat pe retina cuiva şi reprodus ulterior, nu poate pretinde obiectivitatea.”

 • Elisabeta Pop, redactor coordonator, Teatrul românesc la Oradea. Perspectivă monografică. editura Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2001. (pdf 55 MB)

  “Volumul este structurat pe capitole ce urmează evoluția cronologică a fenomenului teatral românesc, începând cu secolul XVIII, în această parte a țării. El cuprinde o micromonografie a Săptămânii Teatrului Scurt, o prezentare a Teatrului de poezie, interviuri sau mărturii ale foștilor directori, sute de fotografii. Anexele volumului – repertorii complete, fișele tuturor spectacolelor,...- oferă informații corecte și utile, atât cititorului, cât și istoricului sau cercetătorului teatral. ...Dorința noastră cea mai arzătoare este ca această carte să folosească.” Elisabeta Pop, redactor coordonator.

 • Chirilă, Dumitru - TEATRU - Fragmente dintr-o istorie trăită în teatru, editura Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2005. ISBN: 973-9401-49-X. Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte de Mircea Morariu.

  Revista Familia a hotărât să adune în pagini de carte o parte din cronicile scrise între 1965 şi 2003 de Dumitru Chirilă . Fatalmente, selecţia pe care am operat-o e incompletă, subiectivă şi – oricând - amendabilă. Dar sper că va părea relevantă pentru amploarea preocupărilor şi pentru ceea ce a însemnat pentru critica teatrală românească Dumitru Chirilă. Aşa că nu pot decât să îmi doresc ca, pe celelalte tărâmuri, această carte să-i poată sluji colegului meu drept argument ca atunci când e întrebat "tu ce ai vrut să te faci de ai ajuns critic?", să poată răspunde fără ezitare "asta am vrut, să fiu critic". Mircea Morariu

 • Dan Predescu, AUR ȘI AUROLAC
  însemnări din teatru & lume

  "O selecţie din cronicile, interviurile şi punctele de vedere exprimate în presă (ori la radio) de agitatul autor, în perioada 78 - 98. Dan Predescu, o spunem cu bucurie, are instinct critic. Simte valoarea. Diagnostichează precis. Cartea este vie. Incitantă. Cu opinii care sunt juste şi suspiciuni ce pot scandaliza. Ergo, merită mediatizată. Noi am făcut, aici, un pas..."
  "Intuiţie şi anecdotică" de Bogdan Ulmu
  (Convorbiri literare, Iaşi, iunie 2003)

 • Cepoi, Ion, - Elvira Godeanu – O poveste de pe Jiul de Sus

  "Acesta nu este un studiu monografic închinat Elvirei Godeanu, ci doar o încercare modestă de a spune o poveste despre un copil plecat cândva de pe malurile Jiului de Sus și întors acasă, după mulți ani, sub formă de statuie așezată cu pioșenie și admirație în holul Teatrului care-i poartă numele ". (Ion Cepoi)
  Editura: Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu – Jiu, 2011, ISBN: 978-973-7847-37-9

 • Cepoi, Ion, Îmblânzirea minotaurului sau nouă ani din viața unui teatru

  "Aceasta s-a vrut a fi întâia carte a nașterii și copilăriei unui teatru românesc. Întâmplarea a făcut ca evenimentul să se petreacă la Târgu - Jiu, după cum tot ea, întâmplarea, a făcut ca acei care au fost martorii acestei nașteri și acestei copilării... să aibă fiecare în parte și toți la un loc un imprescriptibil sentiment al istoriei trăite și a celei prefigurate care i-a îndemnat , într-un moment anume al existenței lor, să iubească ori să urască la fel de profund și de constant circumstanțe, fapte și oameni aflați vremelnic de o parte sau alta a graniței numite Teatru. " (Ion Cepoi)
  Editura: Editura Fundației "Constantin Brâncuși", Târgu – Jiu, 2002, ISBN: 973-8162-10-6

 • Cepoi, Ion, Ieșirea în lume – Istoria Teatrului "Elvira Godeanu" 2002 - 2008

  "…titlul celui de-al doilea volum al Istoriei Teatrului nu putea fi altul decât "Ieșirea în lume". Pentru că din toamna lui 2002 și până în acest mai al lui 2008, s-a ieșit în lume. Prin noul sediu și dotările sale, prin repertoriu, prin calitatea spectacolelor, prin turneele făcute în țară, prin turneele făcute în Maroc, Suedia, Danemarca, Turcia, Italia, prin opiniile favorabile ale unora dintre cei mai titrați critici de teatru români și străini, prin Festivalul – Zilele Elvira Godeanu, prin premiile obținute la diverse festivaluri naționale și chiar internaționale de actori ai Teatrului…. ………………………………………..
  Da, s-a ieșit în lume. Nici nu se putea altfel pentru o instituție care, cu fiecare spectacol, adaugă lumii o altă lume." (Ion Cepoi)
  Editura: Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu – Jiu, 2008, ISBN: 978-973-7847-17-1

 • Cepoi, Ion, Dl. Teatru et comp. (Interviuri cu Marian Negrescu)

  "…. tot ceaa ce a făcut Negrescu pentru teatrul din Gorj,…, nu a fost altceva decât o superbă declarație de dragoste adresată locului său de baștină. …cartea de față – care cuprinde interviuri cu Marian Negrescu și impresii despre instituția de artă din Târgu Jiu – nu vrea să facă altceva decât să prezinte tuturor un om și lucrarea sa pământească numită Teatru." (Ion Cepoi)
  Editura: Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu – Jiu, 2008, ISBN: 978-973-7847-20-1

 • Științele naturii

 • Păsările Contelui Marsigli

  Kiss, Andrei - Păsările Contelui Marsigli, Timişoara, editura Cosmopolitan-Art, 2006, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XL, ISBN 978-973-8903-25-8, ISBN 973-8903-25-4 versiune digitală iulie 2017


  Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730), originar din Bologna, a fosr reprezentantul unei culturi clasice, totodată şi promotorul unor ştiinţe consacrate (cartografia, oceanografia, istoriografia, ingineria militară ş.a.). Prin opera sa, Danubius Pannonico - Mysicus, editată în limba latină în 1726, a fost reeditată în limba franceză, Description du Danube, în 1744, a reuşit să influenţeze pozitiv dezvoltarea ştiinţelor şi culturii în Europa, în epocile ce i-au urmat. Accastă lucrare a fost creată cu multă perseverenţă şi îndrăzneală ştiinţifică fiind dovada unei corelări interdisciplinare, documentare şi concepţiei redacţionale unice, în spiritul ideilor renascentiste, în ea sînt conservate date privind biocenozele umede şi biodiversităţii acestora alături de o sumedenie de informaţii istorice privind definirea graniţelor Europei moderne.
  Tomul V, consacrat prezentării păsărilor, poate fi considerat o primă ediţie privind păsările Dunării - de la confluenţa rîului Tisa cu Dunărea din sudul Banatului istoric - însemnînd totodată şi începutul cercetărilor ornitologice pe aceste meleaguri. Determinarea exactă a speciilor, descrise şi prezentate în tabele de gravuri, executate cu o fineţe plastică remarcabilă, va ramîne în continuare un deziderat major, o provocare pentru ornitologii care vin în contact cu această operă de excepţie, reprezentativă. Prin documentarea corespunzătoare, precum şi prin amploarea problemelor abordate, opera lui Marsigli s-a impus ca un izvor istoric inedit, documentar şi ştiinţific, mai cu seamă privind Bazinul Carpatic, incluzînd Banatul istoric, unde datele au fost culese de el nemijlocit, la faţa locului.
  Fără contribuţia enciclopedistului italian, contele Luigi Ferdinando Marsigli, ştiinţele şi cultura europeană nu ar fi atins culmile dezvoltării lor cunoscute de noi astăzi.
  Moştenirea lăsată de el, o considerăm efectul Marsigli, care crează premiza continuării unor cercetări diverse astăzi şi pe viitor.
  Dr. Andrei Kto

 • Marisia

  MARISIA. Studii și materiale - Seria Stiințele Naturii, revistă editată de Muzeul Județean de Mureș versiune digitală iulie 2017


  Lucrările cuprinse în cadrul acestor volume propun ca teme subiecte ce țin de botanică, zoologie, mineralogie, paleontologie și palinologie, fiind structurate în funcție de domeniul din care fac parte. Sunt prezentate diverse colecții ale muzeelor de științe naturale din Transilvania, sinteze și studii de caz referitoare la floră și faună, dar și rezultate ale unor cercetări specializate, precum analizele palinologice. Suplimentul volumului din 1997 este dedicat vegetației din Delta Dunării.

  XXV - 1997 (pdf 26 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 1997, supliment (pdf 10 MB), nou!

  XXVI - 2000 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXVII - 2003 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXVIII-2006 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXIX-XXX - 2010 (pdf 20 MB), cuprins (pdf);

  XXXI - 2011 (pdf 8 MB), cuprins (pdf);

  XXXII - 2012 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  XXXIII-XXXIV - 2013-2014 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  XXXV - 2015 (pdf 20 MB), cuprins (pdf);

  XXXVI - 2016 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);

 • Drobeta seria Științele Naturii

  Drobeta, seria Științele Naturii - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Științele Naturii - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2014 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 2015 (pdf 26 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae

  Sargetia. Acta Musei Devensis - Series Scientia Naturae, Anuar Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, 1937- prezent versiune digitală octombrie 2016


  Sargetia Științele Naturii a apărut împreună cu Sargetia Acta Musei Devensis până la numărul 7 inclusiv. De la numărul 8, apar separat, continuând numerotarea veche.

  VIII - 1971 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!

  IX - 1972 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou!

  X - 1974 (pdf 26 MB), cuprins (pdf); nou!

  XI-XII - 1975-1976 (pdf 35 MB), cuprins (pdf); nou!

  XIII - 1983 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); nou!

  XIV-XV - 1993 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou!

  XVI - 1994 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); nou!

  XVII - 1997 (pdf 24 MB), cuprins (pdf); nou!

  XVIII - 1999 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); nou!

  XIX - 2002 (pdf 8 MB), cuprins (pdf); nou!

  XX - 2007 (pdf 8 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXI - 2008 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); nou!

  I - 2010 (pdf 36 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Studii și cercetări de geologie-geografie, biologie-muzeologie

  Studii și cercetări de geologie-geografie, biologie-muzeologie, revistă editată de Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț (1970 - ) versiune digitală septembrie 2014.

  Revista Studii și cercetări de geologie-geografie, biologie-muzeologie este publicată de Muzeul de Științe Naturale din Piatra Neamț din anul 1970, iar până în prezent însumează 13 numere. A fost gândită ca o culegere în care să fie publicate lucrări cu caracter fundamental și aplicativ din domeniul stratigrafiei, paleontologiei, geografiei, botanicii, zoologiei și muzeografiei, al căror conținuturi să prezinte indicații importante în cunoașterea teritoriului și naturii județului Neamț, dar și a altor zone din Moldova.
  Studii și cercetări de geologie-geografie, biologie-muzeologie, I, 1970;
  Studii și cercetări de geologie-geografie, biologie - seria geologie-geografie II, 1973;
  Studii și cercetări de geologie-geografie-biologie - seria botanică-zoologie II, 1974;
  Studii și cercetări - seria geologie-geografie III, 1976;
  Studii și cercetări - seria botanică-zoologie III, 1977;
  Studii și cercetări - seria geologie-geografie IV, 1978;
  Studii și cercetări - seria botanică-zoologie IV, 1979;
  Studii și cercetări - seria geologie-geografie V, 1980-1982;
  Studii și cercetări - seria biologie-muzeologie VI, 1992;
  Studii și cercetări - seria biologie-muzeologie VII, 1999;
  Studii și cercetări VIII, 1996;
  Studii și cercetări IX, 2000;
  Studii și cercetări X, 2006;
  Lucrarile simpozionului "Probleme ale ocrotirii și conservării mediului înconjurător în județul Neamț şi implicațiile lor social-economice" 1977;
  Felicia Monah - Flora şi vegetaţia cormofitelor din lunca Siretului, 2001;
  Felicia Monah - Flora şi vegetaţia cormofitelor din lunca Siretului, 2001;
  Nicoleta Nechita - Flora şi vegetatia cormofitelor din masivul Hăşmaş, Cheile Bicazului şi Lacu Roşu, 2003;
  Maria 1. Apetroaei - Creşterea peştilor în sistem intensiv, 2007;

  • Varia

  • Memoriu asupra alimentărei cu apă a orașului Ploesci

   Inginer I. Gheorghiu - Memoriu asupra alimentărei cu apă a orașului Ploesci. Stabilimentul de Arte Grafice "Progresul", Ploesci 1899, versiune digitală ianuarie 2017


   Lucrarea inginerului I. Gheorgiu, publicată în 1899 de Stabilimentul de Arte Grafice ,,Progresul’’, prezintă condițiile în care se făcea alimentarea cu apă a orașului Ploiești în acea perioadă și cum au evoluat acestea în funcție de creșterea necesităților și a numărului populației. De asemenea semnalează problema alterării calității apei potabile prin pătrunderea lichidelor din gropile de absorbții și necesitatea de a dispune de apa pentru incendii și uz casnic, udatul străzilor, fântâni monumentale, etc. Recomandarea Inginerul I. Gheorghe este de a păstra sursa alimentării cu apă, însă preluarea acesteia să se facă înainte de a fi contaminată, propunând ca soluții alternative apele superficiale Prahova, Teleajenul și apele de izvor. Alegând ca punct de captare și alimentare a orașului locul unde se afla puțul filtrant, inginerul prezintă în memoriul său studii privind: cantitatea de apă necesară pentru alimentarea orașului Ploiești, soluții de pompare a apei și cheltuielile necesare pentru implementarea măsurilor propuse.

  • Zona periurbană a Bucureștilor

   Ion Iordan - Zona periurbană a Bucureștilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973 versiune digitală ianuarie 2017


   “Lucrarea are calități incontestabile, fiind rezultanta unei informări ample de teren, împletită cu o bogată documentare geografică, bibliografică și cartografică. Cu un fond care reprezintă o contribuție remarcabilă la patrimoniul geografic românesc, această lucrare de pionierat în problemele periurbane din țara noastră face cunoscute azi, mult mai bine, caracterele specifice ale primei zone periurbane a țării șl problemele relațiilor oraș—zone periurbane care se pun. Avem convingerea că lucrarea va Interesa pe toți cel care lucrează în domenii diverse privind amenajarea și sistematizarea teritoriului, orășenesc și periurban.” Prof. dr. doc. N. AL. RADULESCU

  • Aurul verde al Dunarii

   Aurul verde al Dunării, editată de Casa de cultură „Nikola lonkov Vaptsarov 1873", Tutrakan, 2013, ISBN 978-619-90075-2-5 versiune digitală septembrie 2016


   Ideea acestei cărţi este să folosească drept enciclopedie populară, adică să prezinte pe înţelesul tuturor diverse informaţii, în primul rând despre zona celor două judeţe partenere în cadrul proiectului - Silistra din Bulgaria şi Călăraşi din România. Dar Dunărea, fiind un fluviu european - Regina fluviilor Europei - informaţiile referitoare doar la o parte a lui nu pot fi înţelese, dacă nu se prezintă în contextul întregului bazin dunărean. De asemenea, când vorbim de natura unei regiuni, prezentarea florei şi faunei nu au sens, nici valoare, dacă nu aducem în discuţie şi oamenii din zonă. Deoarece natura este valoroasă pentru oameni, iar oamenii trăiesc în mijlocul ei. Aceasta este pe scurt ideea urmărită la stabilirea cuprinsului cărţii, împărţit în patru părţi. Prima parte este destinată fluviului Dunărea, modalităţilor de protejare a apei, a florei şi a faunei din întregul bazin al celui mai mare curs de apă european. A doua parte prezintă informaţii bogate despre biosfera regiunii transfrontaliere de pe ambele maluri, cel românesc şi cel bulgar. Partea a treia prezintă istoria şi cultura regiunii şi felul în care oamenii utilizează patrimoniul natural pentru propria prosperitate. Ultima parte conţine scurte articole ce oferă cunoştinţe despre principiile actuale ale ocrotirii naturii, aşa cum sunt ele înţelese şi aplicate astăzi în lume

  • Un ardelean pe drumurile lumii

   Romulus Cioflec, Un ardelean pe drumurile lumii, editura Arcuș, 2007 versiune digitală august 2015


   Volum dedicat lui Romulus Cioflec, romancier, nuvelist, memorialist, dramaturg și publicist, este conceput cu scopul recuperării și promovării operei și memoriei sale. Cuprinzând lucrări prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice organizate la Arcuș, Sf. Gheorghe și Araci, volumul s-a axat în special pe comunicările legate în mod direct de activitatea și opera scriitorului Romulus Cioflec. Cuprinzând repere despre parcursul scriitorului și o bibliografie, acest volum este un bun prilej de cunoaștere pentru publicul nefamiliarizat cu opera și personalitatea scriitorului.

  • Moarte cu Bocluc

   Romulus Cioflec, Moarte cu Bocluc, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998 versiune digitală august 2015


   Comedia Moarte cu bocluc, face parte din Colecția Restituiri, vol. 1, editat de Ministerul Culturii- Muzeul Carpaților Răsăriteni, în 1998. Alcătuită din trei acte și cinci tablouri, ediția de față reprezintă versiunea corectată și adăugită de scriitor (păstrată de familie) constituind ,,un adevărat laborator de creație.’’ Multiplele versiuni pentru titlu (de la Caz de moarte în familie, Goană pentru moarte în familie, La cumpănă, Cumpăna, Între înmormântare și nuntă, De la înmormântare la nuntă până la Nuntă cu bocluc) au avut în vedere sintetizarea subiectului construit pe o farsă petrecută în viața școlarilor de altă dată.
   Bazat pe comicul de situație, acțiunea comediei Moarte cu Bocluc are la bază un fapt real petrecut în clasa din care însuși autorul a făcut parte la Școala Normală din Câmpulung Muscel. ,,Valoarea documentară a comediei Moarte cu bocluc constă în aceea că prezintă aspecte ale procesului de învățământ din România de la începutul secolului al XX-lea.’’ Autorul său, Romulus Cioflec, puțin publicat și cunoscut cititorilor este un scriitor interbelic care și-a exersat talentul în mai multe genuri literare (poezie, schițe și nuvele, romane și memoriale de călătorie) contribuind prin operele sale la dezvoltarea genurilor cărora le aparțin.

  • Cupa domeniilor

   Romulus Cioflec, Cupa domeniilor, Editura Angvstia, 2012 versiune digitală august 2015


   Volumul debutează cu un scurt tabel cronologic privind viața și activitatea lui Romulus Cioflec, urmat de o bibliografie generală și critică. Pornind de la afirmația că Romulus Cioflec a scris și piese de teatru, lucrarea de față este o editare a comediei în trei acte, Cupa Comediilor, scrisă la sfârșitul perioadei interbelice. Ediția de față are la bază textul dactilografiat și corectat de autor, pus la dispoziție de fiica scriitorului, Eleonora Popa.
   Romulus Cioflec (1882-1955) nuvelist, romancier, jurnalist, traducător și epistograf, rămâne o personalitate puțin cunoscută publicului care în perioada interbelică s-a bucurat de notorietate în rândul contemporanilor săi. Publicarea comediei Cupa domeniilor reprezintă un bun prilej de promovare a operei și personalității lui Romulus Cioflec în rândul cititorilor de azi.

  • Teculești din neam în neam

   Jean Velicy, Dincolo de păduri, Ardealul
   București, CIMEC, 2011. ISBN 978-973-7930-22-4
   versiune digitală octombrie 2015

   "... are calitatea rară, dacă nu unică, de a consemna o viziune din afară asupra unei părţi din România, şi de a ne ajuta s-o privim şi noi şi din perspectiva unor neromâni bine informaţi (prin osârdia unui român care, deplin integrat în mediul lor cultural, le cunoaşte fondul aperceptiv şi ştie ce-i interesează şi cum să-i sensibilizeze pentru a-i ajuta să sesizeze esența a tot ce li se dă ocazia să afle şi să vadă). Este aşadar un fel de carte străină despre România, dar o carte străină îndrăcit de românească, pentru că este premeditată şi scrisă de un doctor stabilit de decenii în Normandia, dar născut la Cluj, unde a devenit medic, a dobândit o educaţie şi o cultură care-l situează în elita intelectuală a Europei şi s-a format ca român ardelean luminat şi conştient de bogata şi diversificata zestre culturală a locului său de baştină". Felicia Antip (România Literară)

  • Teculești din neam în neam

   Teculești din neam în neam
   Luminița Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătușu
   Asociația Cultural-Creștină ,,Justinian Teculescu’’, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
   Editura Angvstia, 2008
   versiune digitală august 2015

   Publicația de față prezintă biografiile membrilor familiei Teculescu, personalități ce s-au remarcat ca ,,slujitori ai altarului, cărturari, medici, eroi.’’ Apărut ca urmare a inițiativelor Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi ale Asociaţiei Culturale Creştine "Justinian Teculescu", volumul de față este dedicat personalităţii episcopului Iustinian Teculescu (învăţător şi preot la Râşnov, protopop la Alba Iulia şi preşedinte al Comitetului de organizare al Marii Adunări Populare de la 1 Decembrie 1 9 1 8, ierarh, cărturar) şi ,,vrednicilor săi urmaşi’’: Horia Teculescu (profesor de limba şi literatura română, istoric literar şi folclorist, publicist, talentat şi pasionat conferenţiar, editor şi autor de lucrări monografice), Bujor Teculescu (avocat, doctor în Drept la Paris, profesor la Academia Comercială din Cluj, publicist, deţinut politic), Radu Teculescu (poet, jurnalist, traducător, a cărui opera cuprinde poezii, traduceri, articole în presa timpului şi un jurnal cu însemnări zilnice), Nicolae Teculescu (medic balneolog şi poet, deţinut politic), Ioan Teculescu (intelectual, economist, absolvent al Academiei Comerciale din Bucureşti, erou de război).
   Având în vedere privațiunile și umilințele închisorilor publice suferite de intelectualii Teculescu în timpul regimului comunist, acestă lucrare apare ca o datorie morală de recuperare a memoriei acestei familii.

  • Personalități ale orașului Covasna

   Personalități ale orașului Covasna
   Editura Eurocarpatica, 2009
   versiune digitală august 2015

   Volumul a apărut sub egida Asociaţiei Cultural-Creştine "Iustinian Teculescu" şi a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, își propune să promoveze personalitățile românești și maghiare din Covasna, evidențiind contribuția acestora la dezvoltarea patrimoniului științific, cultural și artistic local, regional și național. Debutând cu un studiu monografic asupra istoriei locale, lucrarea continuă cu prezentarea a 23 de personalități, a vieții și activității acestora ( Justinian Teculescu, Matei Basarab, Niță Buzea, Adrian Vlad Cășuneanu, Nicolae Ciangă, Ion Weidner-Ciurea, Horia Colan, Ioan Valer Dobros, Elena Glodeanu, Dumitru Furtună, Felix Furtună, Aurel Hulpoi, Gheorghe Jurebița, Matei Jurebiță, Dumitru Lungu, Ioan Ovidiu Măciucă, Codrin Munteanu, Gheorghe Olteanu, Gheorghe Papuc, Petru Pânzaru, Mihaela Suceveanu, Nicolae Teculescu, Nicolae Vleja). Aceștia s-au născut sau au activat în orașul Covasna, fiind autori de articole de specialitate, scriitori, cadre didactice universitare, editori, redactori și publiciști, teologi, medici, juriști etc.

  • Caietele de la Araci

   Caietele de la Araci, Publicație de literatură a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, nr. 1, decembrie 2013 versiune digitală iulie 2015

   Caietele de la Araci este o publicaţie realizată ca urmare a evenimentelor cultural-literare ce au avut loc la Casa memorială "Rumulus Cioflec" din Araci, de la înfiinţare, din anul 1998, până în 2013. Nepropunându-și întocmirea unei ,,cronici a multiplelor manifestări de la muzeul din Araci’’, publicația cuprinde creații literare, biografii și aspecte ale activităților literare ale unor personalități precum Nicolae Colan, Romulus Cioflec, articole de critică și istorie literară.


  • Republica Populară Română

   Republica Populară Română: noua geografie a patriei, autori T. Morariu, I. Rădulescu, M. Iancu et al., Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964, 354 p. versiune digitală februarie 2015

   Volumul conține un studiu geografic al României, structurat în nouă capitole, ce tratează pe rând așezarea geografică, granițele, suprafața, relieful, geologia, clima, hidrografia, solurile, vegetația, fauna și turismul. Informațiile sunt completate de fotografii, hărți și grafice. Lucrarea a fost elaborată sub redacția prof. dr. Tiberiu Morariu, membru corespondent al Academiei R.P.R. și se adresează unui public general.


  • rineu Mihălcescu

   Un manual de filosofie a religiei din perioada interbelică
   Irineu Mihălcescu, mitropolit al Moldovei.
   NOȚIUNI DE FILOSOFIA RELIGIUNII.
   Pentru clasa VII secundară de băieți și fete.
   Ed. a VII-a București, 1941
   versiune digitală ianuarie 2015

         Oferim mai jos un manual de Filosofie a religiei din perioada interbelică pentru a observa modul în care se preda religia în şcoli. Manualul era destinat elevilor de clasa a VII secundară, clasă de băieţi şi fete. Manualul a avut aprobarea Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor şi, de asemenea, aprobarea Sfântului Sinod. Considerăm mai mult decât necesară prezentarea acestui manual, acum când calitatea învăţământul românesc a scăzut considerabil, fie că e vorba de elevi fie, mai ales de cadrele didactice. De asemenea, manualul este cu atât mai necesar de a fi prezentat cu cât Religia ca materie nu s-a predat în perioada comunistă (perioadă atee). Mai mult, atitudinea factorilor de decizie comunişti vis-a vis de religie (în special de religia majoritară creştin ortodoxă) era una de ostilitate, manifestată prin ignorarea ei, prin derâdere şi mai ales prin marginalizarea celor care se aplecau către studiul religiei (ne referim la persoanele care vroiau să studieze religia dar să rămână mireni), ceea ce însemna interdicţia de a accede la funcţii de decizie de partid şi de stat.
          Manualul este strâns legat prin tematică de manualele similare de literatură, istorie şi filosofie. Se dau exemple din filosofie şi literatură (Homer, Cicero, Seneca, Platon, Marcus Aurelius, Fericitul Augustin, Decartes, Kant, William James, Laplace, Victor Hugo, Voltaire, Flammarion etc, Vechiul şi Noul Testament binenţeles) în acel fel în care stârneşte curiozitatea elevului pentru a citi respectivii autori şi lucrările lor, reducând la minim sentimentul de obligativitate. Desigur, autorul, mitropolit al Moldovei în acelaşi timp, era o autoritate în materie de filosofie a religiei. Mai mult, manualul nu plasează religia creştin ortodoxă în centru marginalizând sau combătând prin aceasta celelalte religii contemporane (islam, mosaism, budism) şi nici pe cele antice păgâne. Manualul conţine o serie întreagă de informaţii ce pot fi necesare inclusiv persoanelor licenţiate şi este o dovadă a gradului ridicat de şcolarizare al elevilor şi a modului în care se preda la şcoală în perioada interbelică.

  • Sculptorul Mihai Onofrei

   Constantin Teodorescu, Sculptorul Mihai Onofrei. Mărturii monografice, Iași, Junimea, 2003, 175 pg. versiune digitală decembrie 2014.

   Volumul semnat de Virgiliu Z. Teodorescu reprezintă un studiu aprofundat asupra vieții și activității sculptorului român Mihai Onofrei (1896-1980), renumit creator de monumente de for public. Cercetând documente și forografii păstrate în colecția Fototecii Arhivelor Naționale și în colecții private, corespondențe, articole și cataloage de expoziții, autorul a dorit să pună o piatră de temelie pentru o viitoare monografie a artistului.


  • Membrii Academiei Române originari din județul Vaslui

   Liviu Mărghitan, Ioan Mancaș, Academicieni ai județului Vaslui, editura Ramira, Arad, 2010, 120 pag. versiune digitală septembrie 2014.

   Lucrarea de față se dorește a fi o completare a volumului Membrii Academiei Române originari din județul Vaslui (secolele XIX-XX), apărut în anul 2007. Autorii au considerat necesar să completeze loja academicienilor vasluieni cu numele a încă 19 personalități printre care Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Averescu, Gheorghe Ghibănescu, Emil Racoviță ș.a.

    

    

  • Membrii Academiei Române originari din județul Vaslui

   Liviu Mărghitan, Ioan Mancaș, Membrii Academiei Române originari din județul Vaslui (secolele XIX-XX), volum apărut cu ocazia aniversării a 140 de ani de la înființarea Academiei Române, editura Multimedia Internațional, Arad, 2006, 265 pag. versiune digitală septembrie 2014.

   Lucrarea de față este o însumare a unor scurte monografii ale personalităților deținătoare a titulaturii de membru al Academiei (membri titulari, corespondenți și onorifici) ce provin de pe teritoriul județului Vaslui. „Academicienii vasluieni” au activat în domenii diverse precum botanica, chimia, economia, entomologia, filologia (literatura), filosofia, fizica, geografia, geologia, istoria, ingineria, jurisdicția, matematica, medicina, sociologia, teologia și zoologia. Răsfoind paginile volumului aflăm că domeniile unde s-au remarcat cele mai multe personalități vasluiene au fost medicina (7 academicieni vasluieni) și chimia (3 academicieni vasluieni).

  • Traian Nicola, Valori spirituale vasluiene

   Traian Nicola, Valori spirituale vasluiene. Biobibliografii, 2 vol., ed, Muzeului de Istorie „Ștefan cel Mare”, Vaslui, 2001, 590 pag.versiune digitală din septembrie 2014.

   Volumul conține bio-bibliografiile unor personalități vasluiene, enumerate în ordine alfabetică a numelor, din domeniile literar, științific, artistic, publicistic, militar și politic. Sunt reunite informații despre biografia fiecărei personalități, bibliografia din volume și periodice, precum și bibliografia de referință. Dacă unele texte sunt mai degrabă rezumative, altele abundă în detalii. În alcătuirea lucrării, autorul s-a folosit în special de informații din enciclopedia biobibliografică “Enciclopedia Cugetarea” (București, Ed. Cugetarea, 1940) a lui Lucian Predescu.
   vol.I, A-O;
   vol.II, P-Z;

  • Hyperion

   Revista Hyperion, editată de Fundaţia Culturală „Hyperion-caiete botoşănene”

         Revista „Hyperion" este editată de Fundația Culturală „Hyperion-caiete botoșănene". Ea a preluat activitatea revistei „Caiete botoșănene", care a apărut din ianuarie 1983, ca supliment, în patru pagini, format tabloid, în corpul revistei „Ateneu" din Bacău, fiind finanțată de fostul Comitetul de Cultură și Educație Socialistă Botoșani, cu redacția la Botoșani. În decembrie 1989 s-a desprins de revista „Ateneu" și a apărut la Botoșani, sporadic, cu diverse finanțări. Din 1997 apare trimestrial, în formar A4, broșată, cu copertă policromie în 64 de pagini, editată de Fundația Culturală „Hyperion-caiete botoșănene" Botoșani. Din 2009 apare tot trimestrial, cu trei numere cumulate, în 200 de pagini, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, prin Memorialul Ipotești - Centrul National de Studii „Mihai Eminescu", sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Revista este în anul 31 de apariție și a ajuns la numărul 236.
         Rubricile permanente ale revistei sunt: Accente, Invitatul revistei, Dialogurile revistei, Ancheta revistei, Antologia revistei, Poesis, Beletristică, Teatru, Cronica literară, Relecturi, Jurnal, Eminescu in aeternum, Universalis, Eseu, Okeanos, Memoria, Aniversări, Note.Comentarii.Idei.
         Redacţia: redactor şef: Gellu Dorian; redactori şefi-adjuncţi: Lucian Alecsa şi Nicolae Corlat; secretariat de redacţie: Vald Scultelnicu. redactori: Andra Rotaru, Ciprian Manolache şi Elena Pricopie, documentarist: Dora Corlat; tehnoredactor: Ciprian Boariu; corectură: Mihaela Boariu.
   nr. 1, 2, 3, anul 2009; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6, anul 2009; cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9, anul 2009; cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12, anul 2009; cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3, anul 2010; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6, anul 2010; cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9, anul 2010; cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12, anul 2010; cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3, anul 2011; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6, anul 2011; cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9, anul 2011; cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12, anul 2011; cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3, anul 2012; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6, anul 2012; cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9, anul 2012; cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12, anul 2012; cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3, anul 2013; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6, anul 2013; cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9, anul 2013; cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12, anul 2013; cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3, anul 2014; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6, anul 2014; cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9, anul 2014; cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12 anul 2014; cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3 anul 2015; cuprins (pdf);
   nr. 4, 5, 6 anul 2015. cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9 anul 2015. cuprins (pdf);
   nr. 10, 11, 12 anul 2015. cuprins (pdf);
   nr. 1, 2, 3 anul 2016. cuprins (pdf);

   nr. 4, 5, 6 anul 2016. cuprins (pdf);
   nr. 7, 8, 9 anul 2016. cuprins (pdf).

   nr. 1, 2, 3 anul 2017. cuprins (pdf).
   nr. 7, 8, 9 anul 2017. cuprins (pdf).
   nr. 1, 2, 3 anul 2018. cuprins (pdf). nou!
   nr. 4, 5, 6 anul 2018. cuprins (pdf). nou!
   nr. 7, 8, 9 anul 2018. cuprins (pdf). nou!
   nr. 4, 5, 6 anul 2019. cuprins (pdf). nou!
   nr. 1, 2, 3 anul 2019. cuprins (pdf). nou!
  • Revista Vitraliu

   Revista „Vitraliu", editată la Centrul de Cultură George Apostu din Bacău

         Revista „Vitraliu", editată la Centrul de Cultură George Apostu din Bacău (aflat în subordinea Ministerului Culturii), reflectă prin conţinutul său programele şi activităţile principale ale Centrului dar şi a altor instituţii culturale din oraş. Primul număr, apărut în februarie 1992, anunţa ca principal argument al înfiinţării acestei publicaţii, nevoia de ,,a fi memoria vie a lucrurilor semnificative care se întâmplă în acest loc’’. Ajunsă acum la numarul 41, revista este publicată semestrial, fiind văzută ca un spaţiu de dialog cultural interdisciplinar şi ca un permanent omagiu adus lui George Apostu (sculptor băcăuan, n. 20 decembrie 1934- d. 13 octombrie 1986).
   nr. 1, anul 1992; nr. 2, anul 1993; nr. 3, anul 1993; nr. 4, anul 1994; nr. 5-6, anul 1994; nr. 7, anul 1994; nr. 8, anul 1995; nr. 9-10, anul 1996; nr. 11, 1996; nr. 12, anul 1998; nr. 13, anul 1999; nr. 14, anul 2002;nr. 15, anul 2002; nr. 16, anul 2003; nr.17, anul 2003; nr. 18, anul 2003; nr. 19, anul 2005; nr. 20, anul 2004; nr. 21, anul 2005; nr. 22, anul 2005; nr. 23, anul 2006; nr. 24, anul 2004; nr. 25, anul 2006; nr. 26, anul 2006; nr. 27, anul 2007; nr. 28, anul 2007; nr. 29, anul 2007; nr. 30, anul 2008; nr. 31, anul 2008; nr. 32, anul 2009; nr. 33, anul 2009; nr. 34, anul 2010; nr. 35, anul 2010; nr. 36, anul 2011; nr. 37, anul 2011; nr. 38, anul 2012; nr. 39, anul 2012; nr. 40, anul 2013; nr. 41, anul 2013; nr. 42, anul 2014; nr. 42, anul 2014 - supliment; nr. 43, anul 2014; nr. 44, anul 2014; nr. 45, anul 2016; nr. 46, anul 2017; nr. 47, anul 2017 ; nr. 48, anul 2018

   nr. 49, anul 2018

   nr. 50, anul 2019

  • Mariana Gurza Vaslie Plavan.jpg

   Mariana Gurza, Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei, Editura Fundaţiei pentru cultură și învățământ “Ioan Slavici”, Editura Eurostampa, Timișoara 2013. ISBN 978-606-8480-19-0. ISBN 978-606-569-571-9

   Volumul Vasile Plăvan Un Slavici al Bucovinei, se dorește a fi o restituire, o reaşezare a volumului “Boabe de lacrimi”, purtând semnătura intelectualului Vasile Plăvan, cu adăugarea unor imagini și documente de epocă, astfel încât să-i fie mai bine cunoscută întreaga activitate.
   Prima ediţie a apărut la ,,Tiparul Glasul Bucovinei” Cernăuţi, 1936, cea de-a doua ediţie la editura Carpathia Press, în anul 2007, prin bunăvoinţa regretatului cărturar Artur Silvestri, care preciza că: ,,Volumul confirmă un „autor de epocă“. Proza lui este în chip izbitor sămănătoristă, eticistă şi „iorghistă“, arătându-ne un fel de Slavici de Bucovina însă mai degrabă un Slavici de „Popa Tanda“ decât cel din americanismul „Morii cu Noroc“. Această constatare se impune.”
   Am simţit nevoia de a reveni asupra imaginii și a documentelor vechi, pentru continuarea proiectului propus cu ani în urmă, ca un „urmaș veghetor” care dorește o imagine mai completă asupra vieții şi activităţii publicistului Vasile Plăvan.

  • București-ghidul străzilor

   București - ghidul străzilor. Editura Sport Turism, București, 1982

   Lucrarea a fost elaborată din necesitatea înregistrării schimbărilor și modificărule apărute la sfârșitul anilor ’70 ai sec. XX în rețeaua de străzi a municipiului București. Încă din prefață s-a subliniat mai ales caracterul cartografic al Ghidului și nu turistic, după cum s-ar bănui că rezidă din numele publicației. Ghidul conține un index complet al străzilor se regăsesc 138 de planșe (hărți), schema sectorului agricol Ilfov, schema generală a municipiului București, planșe cu noile (la inceputul anilor ’80 ai sec. XX) cartiere de locuințe (Titan, Drumul Taberei, Berceni). Este de remarcat și marcarea pe hartă a destul de multor obiective de interes public, precum biserici (cele mai numeroase), spitale, parcuri și cimitire.

  • Județele României Socialiste

   Andy Z. Lehrer, Codul Biocartografic al principalelor localităţi din R. S. România - în reţeaua UNIVERSAL TRANSVERSE MERCADOR (U.T.M.) cu pătrate de 10 X 10 km, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, 266 pp. + 12 planşe.


   Publicaţia de faţă reprezintă o colecţie de atlase biologice realizate în sistemul Universal Transverse Mercador (U. T. M.), cunoscută şi sub numele de Gauss-Kruger care urmăresc distribuţia speciilor din fauna şi flora României în raport de altitudine sau alţi factori de mediu etc. Codul biocartografic este constituit din două părţi: în prima parte se menţionează coordonatele pătratului în care se află localitatea iar în partea a doua se oferă posibilitatea de a „citi" aproximativ zonele cartografiate, pornind de la coordonatele localităţilor stabilite în prima parte.
   Codul biocartografic a venit în sprijinul tuturor specialiştilor pentru care harta a rămas instrumentul indispensabil de expunere, informare, inventariere sau interpretare a cuceririlor ştiinţifice, eliminind aproape în întregime munca laborioasă de cartometrie care se investeşte mai cu seamă in cartografierile tematice.
   Lucrarea aceasta se înscrie într-un şir de alte atlase tematice apărute în Europa din care exemplificăm Atlas of the British Flora (F.H. Perring şi S.M. WaltersS, 1962), European lnvertebrate Survey - Cartographie des lnvertebres Europeens - Erlassung der Europaischen Wirbellosen (Prof. d r. Jean Leclerco şi John Heath.

  • Județele României Socialiste

   Județele României Socialiste. Ediția II Editura Politică, 1972

   Volumul expune în 600 de pagini împărțirea adimistrativ teritorială a României socialiste, de la anul 1972. Cartea este structurată pe capitole organizate ca prezentări de județe, în care sun trecute în revista geografia, istoria, demografia, învățământul, economia (industra și agricultura în special) etc. De asemenea fiecare capitol conține un repertoriu al tuturor localităților componente, un număr destul de mare de fotografii, o hartă și stema oficială județului.

  • La Dobroudja, Littoral roumani, Delta du Danube - Guide)

   La Dobroudja, Littoral roumani, Delta du Danube - Guide. Text: Demetru Popescu, Claudiu Giurcăneanu, Ștefan Stoenesco, Alexandru Pop. Editura Meridiane Bucarest, 1964

   Lucrarea se prezintă ca un ghid turistic al Dobrogei și este redactată în limba franceză. La începutul lucrării este prezentat pe scurt cadrul geografic al zonei aduse în discuție, precum și istoricul acesteia. Este menționată și împărțirea administrativ-teritorială a Dobrogei la momentul publicării cărții, numărul populației și o scurtă situație cu privire la starea economiei din regiune. Lucrarea este însoțită și de numeroase ilustrații și hărții. Partea substanțială a ghidului este alcătuită din prezentarea rutelor și a locurilor turistice din Dobrogea.

  • Experţi acreditaţi în domenii ale patrimoniului cultural mobil

   Experţi acreditaţi în domenii ale patrimoniului cultural mobil / editor Anişoara BURLACU – Bucureşti: cIMeC, 2009, ISBN 978-973-7930-20-0

   Volumul conţine Registrul experţilor şi Registrul conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (până în sept. 2009) - 1067 de persoane cu expertiză în domenii ale patrimoniului cultural naţional mobil, care îşi desfăşoară activitatea în muzee, biblioteci, filiale ale Academiei Române, unităţi de cult, direcţii judeţene pentru cultură-culte-patrimoniu, institute de cercetare sau universităţi. Informaţiile cuprinse în registru pentru fiecare expert sunt: nume, prenume, profesia sau funcţia, registrul, numărul şi data atestatului, domeniul şi subdomeniul de patrimoniu pentru care a fost atestat ca expert. Prezentarea este făcută alfabetic, pe nume, cu un index pe judeţe şi unul pe domenii de patrimoniu. Am anexat deasemeni o listă cu adrese de contact instituţionale, ca un prim pas în contactarea expertului.

  • Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale

   Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu ; Dan Matei. — Bucureşti : CIMEC, 2009. ISBN 978-973-7930-26-2

   Lucrarea își propune să prezinte pentru prima dată în limba română principalele standarde de date, metadate și recomandări de catalogare, cu alte cuvinte, principalele norme, instrucţiuni şi recomandări la nivel internaţional, european şi naţional care guvernează domeniul documentării patrimoniului cultural şi care trebuie să fie incluse în orice proiect de inventariere sau aplicaţie informatică privind bunurile culturale, la nivel instituţional, local, naţional sau internaţional. Aceste reglementări se referă deopotrivă la patrimoniul fizic, documentat pe suport clasic sau digital, cât şi la patrimoniul digital (obținut în urma unor operaţiuni de digitizare, de exemplu fişiere cu documente şi imagini scanate, cât şi produs nemijlocit în mediu digital, cum ar fi hărţile și imaginile nativ digitale).

  • Spre Europeana.eu

   Spre Europeana.eu : o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei — București : CIMEC, 2009, ISBN 978-973-7930-28-6

   Lucrarea tratează atât problematica Bibliotecii Digitale Europene (Europeana.eu), cât și zonele mai tehnice (folosind un limbaj ne-tehnic) ale domeniului bibliotecilor digitale. Ea se adresează bibliotecarilor, muzeografilor, editorilor, cercetătorilor, arhiviștilor sau documentariștilor (în mai mică măsură informaticienilor), și mai ales persoanelor de decizie din instituțiile memoriei. Autorul a fost implicat direct în ultimii ani în proiectul Europeana.eu și în diverse procese de digitizare și publicare online de resurse culturale.

  • RECOMDOC '92. Eastern and Central European Regional Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation, 4-6 May, 1992

   "RECOMDOC '92. Eastern and Central European Regional Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation, 4-6 May, 1992. Papers, CIMEC, Bucharest, 1992." (restituire digitală a volumului realizată în iulie 2012).

   "The Regional Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation (RECOMDOC '92) is another consequence of the amazing events in Eastern Europe that occurred at the end of the 1980s. Few Westemers are aware of the fact that earlier, such a conference, i.e., within the Eastern Bloc, was practically impossible. The Iron Curtain between East and West obscured the (more rugged, maybe) Iron Curtains between Eastern countries."

  • IL VANGELO

   IL VANGELO. SECONDO LA CONCORDANZA. DE' QUATTRO EVANGELISTI. ESPOSTO. IN MEDITAZIONI. DAL SIGNOR. ABATE DUQUESNE. TRADUZIONI DAL FRANCESE. IN VENEZIA MDCCXCVI. TOMO II. PRESSO PIETRO ZERLETTI. Stampatore, e Librajo a S. Felice • Con Licenza, e Privilegio

   Fiecare carte e un produs al epocii sale. Lucrarea de față nu face excepție. Ea ne transpune în realitatea sfârșitului de secol XVIII, într-o lume catolică, franceză, afectată de marea schimbare socială care a fost Revoluția Franceză. Nu s-a mai vorbit niciodată după 1789 de Stări și cu atât mai puțin de Starea I (clerul). Poziția dominantă a Stării I a fost înlăturată definitiv iar faptul că această Stare deținuse până atunci poziția fruntașă în societate (poziție de care se folosise pentru promovarea și conservarea propriilor privilegii) a avut rezultate nefaste, inclusiv în ceea ce privește însăși practicarea religiei. De la înlăturarea privilegiilor și egalitarism s-a ajuns la naționalism, la ruperea de papalitate, la blamarea bisericii ca instituție, la înființarea unui nou calendar care înlătura ideea poziției centrale a creștinismului. Revoluționarii nu fuseseră niciodată antireligioși sau anti-catolici însă poziția ulterioară a papalității vis-a vis de doleanțele Adunării Constituante franceze, legăturile clerului francez cu reacțiunea regalistă, cu tulburările din Vandeea și cu monarhiile vecine susținătoare a vechiului regim au avut ca rezultat crearea unei imagini negative a bisericii, mai ales în rândul societății pariziene și în general a societății urbane septentrionale, mult mai dinamice. În 1796 dictatura ghilotinei și teroarea fuseseră înlăturate dar aspectele anticlericale rămăseseră și vor rămâne până în perioada restaurației de după 1815, desigur, atenuate.
   Cartea de față nu are nimic în comun cu revoluția și nu se dorește a fi vreun element de propagandă al clerului. Este vorba doar de o lucrare a unui cleric – abatele Duquesne – prin care se dorește interpretarea și explicarea faptelor Mântuitorului. Ea se adresează publicului creștin practicant familiarizat cu lectura evangheliilor. Interpretarea este simplă, abordabilă publicului larg dar cu o foarte fină notă academică. Sunt scoase în evidență virtuțile creștine – dragostea pentru aproapele și milostenia. Sunt condamnate avariția, mândria și în general cele șapte păcate capitale. Sunt explicate pildele lui Iisus, predica de pe munte, faptele lui Ioan Botezătorul, personalitățile apostolilor, ale Fecioarei Maria, ale lui Ioan Botezătorul, rolul acestora în viața creștinilor, în general toate cele patru evanghelii luate împreună. Lecturând lucrarea, publicul de acum, cercetăror sau nu al creștinătății catolice de la sfârșitul secolului XVIII, poate face o călătorie în timp.
   Prin vechimea ei, cartea are și o valoare patrimonială. A fost publicată la Veneția în anul 1796 (acum 230 de ani) în plin război franco-habsburgic din Italia, unde personalitatea lui Bonaparte se impunea uimind lumea prin faptele de eroism din bătăliile de la Lodi, Arcole și Rivoli, până într-acolo încât l-a determinat pe Beethoven să-i dedice a treia simfonie a sa, Eroica, numită inițial chiar Bonaparte (numele i-a fost schimbat în Eroica, după ce Bonaparte s-a încoronat împărat în 1804). Traducerea lucrării abatelui Duquesne în italiană ar putea fi la o primă vedere un rezultat al influenței culturii franceze, acum promotoare a ideilor de libertate, egalitate și fraternitate. Privind lucrurile mai îndeaproape și așezând lucrarea tradusă în cadrul mai larg al întregii activități a lui Pietro Zerletti, librar și publicist cunoscut în Veneția sfârșitului de secol XVIII lucrurile devin un pic mai complicate. Pietro Zerletti este atras de ideile lui Jacques-Bénigne Bossuet, episcop de Meaux (căruia îi publică în italiană toate lucrările, în mai multe ediții chiar) și înfocat sprijinitor al monarhiei absolutiste și al dreptului divin a regilor de a guverna, ceea ce-l așează în tabăra reacțiunii monarhiste antibonapartiste. De altfel, înainte de a fi eroul din Italia, pentru venețieni Bonaparte nu a fost altceva decât semnatarul “certificatului de deces” al republicii dogilor.
   Dragoș Ungureanu

  • Manualul Bibliotecarului Comunal, București, 1977 pdf

   Demostene • Eschine • Hiperide • Licurg - Pagini alese din oratorii greci, vol. II, București, 1969, Editura pentru Literatură pdf

   Constantin Teodorescu – Atlas geografic, Editura Institutul Cartografic Unirea, Brașov pdf

   Andocide, Lisias, Isocrate – Pagini alese din oratorii greci, vol. 1, Editura pentru literatură, București, 1969 pdf

   Dimitrie Bolintineanu – Călătorii, vol. 1, Editura pentru literatură, București, 1968 pdf
   Dimitrie Bolintineanu – Călătorii, vol. 2, Editura pentru literatură, București, 1968 pdf

   I. Al. Brătescu-Voinești - Niculăiță Minciună, Editura Tineretului, București, 1967 pdf

   Eschil, Sofocle, Euripide - TEATRU (PERŞII, ANTIGONA, TROIENELE), Editura Tineretului, București, 1968 , pdf

   B. P. Hasdeu - Etymologicum Magnum Romaniae DICŢIONARUL LIMBEI ISTORICE ŞI POPORANE A ROMÂNILOR (PAGINI ALESE), vol. 1, Editura Minerva, București, 1970 , pdf
   B. P. Hasdeu - Etymologicum Magnum Romaniae DICŢIONARUL LIMBEI ISTORICE ŞI POPORANE A ROMÂNILOR (PAGINI ALESE), vol. 2, Editura Minerva, București, 1970 , pdf

   Literatura Română Veche (1402-1647), vol I, Editura Tineretului, București, 1969, pdf
   Literatura Română Veche (1402-1647), vol II, Editura Tineretului, București, 1969, pdf

   Petru Maior – ISTORIA pentru ÎNCEPUTUL ROMÂNILOR ÎN DACIA, vol. I, Editura Albatros, București, 1970, pdf
   Petru Maior – ISTORIA pentru ÎNCEPUTUL ROMÂNILOR ÎN DACIA, vol. II, Editura Albatros, București, 1970, pdf

   Ion Neculce – LETOPISEȚUL ȚĂRII MOLDOVEI precedat de O SAMĂ DE CUVINTE, Editura Științifică, București, 1968, pdf

   Nuvela istorică românească în secolul al XIX-lea, Editura Albatros, București, 1972, pdf

   A. I. Odobescu - Scrieri Alese, vol. I, Editura Albatros, București, 1970, pdf
   A. I. Odobescu - Scrieri Alese, vol. II, Editura Albatros, București, 1970, pdf

   Titus Maccius Plautus - Comedia măgarilor (Teatru II), Editura Minerva, București, 1970, pdf

   Sextil Pușcariu – Memori, Editura Minerva, București - 1978, pdf

   Terențiu; Seneca - Teatru (Eunucul, Phormio, Medeea, Octavia, Editura pentru Literatură, 1966, pdf

   Dumitru Stăncescu - Sora soarelui (basme culese din popor), Editura Minerva, București, 1970, pdf

   Școala Ardeleană, vol. I, Editura Albatros, București, 1970, pdf
   Școala Ardeleană, vol. II, Editura Albatros, București, 1970, pdf
   Școala Ardeleană, vol. III, Editura Albatros, București, 1970, pdf

   Alecu Russo – Piatra teiului (scrieri alese), Editura pentru Literatura, 1967, pdf

   Liviu Rebreanu - Gorila, Editura Minerva, București - 1985, pdf

  • Norme de evaluare a bunurilor din Patrimoniul Cultural Național, pdf

   Ministerul Culturii - Politici și strategii culturale - 1997-1998, pdf

   Ministerul Culturii - Evenimente Culturale, 1996, pdf

   Ministerul Culturii - Evenimente Culturale, 1995, pdf

   Ministerul Culturii - Agenda Culturală 2001, pdf

   Instrucțiuni de completare a fișei analitice de evidență pentru bunuri culturale mobile - Domeniul Medalistică - 1986 - vol. I, pdf

   Costin STOICESCU - Actualitatea studiului problemei agrare, 1946, pdf

   Manualul bibliotecarului comunal, București, 1977, pdf

   Valori bibliofile din patrimoniul cultural național - cercetare și valorificare, vol. II, 1983, pdf

   Valori bibliofile din patrimoniul cultural național - cercetare și valorificare, vol. I, Muzeul Județean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 1980, pdf

   Ghid cultura Gumelnița, 2015, pdf

   Viorel Cosma - Mărturii ale istoriei locale în muzeele din județul Ilfov: Muzeul de Istorie din Giurgiu, Muzeul de Istorie din Olteniţa, Muzeul Memorial "Alexandru Sahia" din comuna Mănăstirea, pdf

   Perieţeanu, I. Gr. - Spicuiri marine în poezia eminesciană. Conferinţă ţinută la Ateneul Român în ziua de 8 martie 1942 de I. G. Perieteanu, Bucureşti, 1943, 26 p. pdf

   Rădulescu-Pogoneanu – I. H. PESTALOZZI o schiță a vieței și a ideilor sale, Cartea Românească, Bucureşti, 1927 pdf

   Săcară, Nicolae - Icoane pe sticlã din Banat, 2005, Seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXXV pdf

   Vestiges Romains en Roumanie, Carte Archéologique de la Roumanie pdf

   Vestigia Romane e Monumenti Storici della Romania, Carta Archeologica della Romania pdf