Institutul Național al Patrimoniului: patrimoniu.gov.ro     /    e-Patrimoniu.ro este întreținut de INP, colectivul CIMEC

 • Baze de date online - Arheologie

 • http://www.object-id.com/

  RAN - Repertoriul arheologic naţional

  Repertoriul arheologic national cuprinde date stiintifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum si orice alte informatii privitoare la:zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat, precum si zonele al caror potential arheologic devine cunoscut întâmplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive;

 • ACERA - Sistemul de Administrare a Cercetărilor Arheologice din România

  Aici găsiți informații despre săpăturile arheologice aprobate începând din anul 2000 și până la zi, arheologii acreditați cu drept de a face săpături și ce s-a descoperit.

 • CRONICA - Baza de date a cercetărilor arheologice din România (1983 - la zi). Raporte preliminare de cercetare arheologică

  Bază de date cu posibilitate de căutare pe localitate, an, județ, epocă sau categorie de sit.
  NOU! Rapoarte ilustrate!

 • Revista "Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne"; Indicele revistei Dacia (1924 - 2005)

  În 1924 vedea lumina tiparului primul număr al revistei "Dacia - Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie", prima publicaţie de istorie veche şi arheologie românească, cu articole scrise în limbi străine, purtând pe copertă drept fondator şi director pe Vasile Pârvan. Visul lui Vasile Pârvan, părintele şcolii româneşti de arheologie, a fost de-a crea în paginile revistei o tribună de expunere şi un forum de dezbatere al tuturor problemelor cercetărilor arheologice desfăşurate pe teritoriul României.

 • Revista "Materiale şi Cercetări Arheologice" (MCA) - indicele complet (1952 - 1999)

  Schimbările politice produse după 1949 au adus modificări şi la nivelul disciplinei arheologice. Una din modificări a fost punerea în practică a planului de cercetare arheologică, care presupunea impunerea unor teme principale de cercetare şi extinderea cercetării arheologice la nivelul întregii ţări. În acest context în 1952 vedea lumina tiparului primul număr din Materiale şi cercetări arheologice privind istoria veche a R.P.R., publicaţie a Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.

 • Indicele revistei SCIVA, tomurile 36, 1985 - 45, 1994

  Indicele de autori – cuprinde numele autorilor articolelor şi recenziilor, precum şi ale autorilor recenzaţi (marcaţi cu sigla r). S-au indexat, de asemenea, numele autorilor moderni/contemporani citaţi şi comentaţi pe larg (c) şi personalia: omagieri, aniversări, necroloage (p). Nu s-au indexat aici numele autorilor antici sau medievali şi nici numele de personaje istorice, care apar eventual în indicele tematic-cronologic Introducere (Mircea Babeş)

 • Bibliografia Histriei - 310 referinţe bibliografice (1898-1993)

  Baza de date "Bibliografia Histriei" are 310 referinţe bibliografice (1898-1993).

  Dacă doriţi să selectaţi după anumite criterii, folosiţi PAGINA DE SELECTIE.
  Criteriile de căutare sunt următoarele: Autorul lucrării / Tema lucrării / Anul apariţiei.

  Ceramica grecească descoperită la Histria

 • Glosar multilingv de termeni arheologici pentru monumente din epoca bronzului

  Glosar multilingv de termeni arheologici pentru monumente din epoca bronzului.
  Proiect al Consiliului Europei (1995).

 • Arhiva-fişier "Repertoriul Arheologic al României" (RAR) de la Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti

  Baza de date online conţine 2/3 din fişele de repertoriu arheologic completate intre 1950 - 1956, aflate in arhiva institutului, respectiv indice de locuri (peste 2.100) şi fişele digitizate de CIMEC. Arhiva a stat la baza repertoriilor arheologice judeţene publicate după 1968. Se poate accesa şi din serverul nostru cartografic.

 • Baze de date online - Etnografie

 • http://www.object-id.com/

  Muzeul virtual al monumentelor etnografice din România

  Baza de date este realizată prin colaborarea dintre Asociaţia Muzeelor in Aer Liber din România şi CIMEC (1997 - 2003). Include peste 1320 de obiective ilustrate, pe categoriile de monumente, aşa cum se află ele amplasate în cele 18 muzee în aer liber: ANSAMBLURI, CONSTRUCŢII (de sine stătătoare) şi INSTALAŢII. Introducere

 • Baze de date online - Arhitectură

 • http://www.object-id.com/

  Lăcașuri de cult din România

  Secretariatul de Stat pentru Culte în colaborare în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală (cIMeC) a iniţiat proiectul de evidenţă a lăcaşurilor de cult din România, acţiune demarată în 2003 şi continuată în anii următori.
  Obiectivele proiectului au fost înregistrarea pentru prima dată într-o bază de date a tuturor construcţiilor cu destinaţie de cult de pe teritoriul României, monumente istorice şi construcţii noi, precum şi o arhivă digitală de imagini. Acest fond de informaţii unicat la nivel naţional oferă o imagine asupra numărului şi reprezentării teritoriale a lăcaşurilor de cult cu informaţii de identificare, localizare, hram, data construcţiei, apartenenţă religioasă etc. În 2012 baza de date conţine peste 18.400 de înregistrări. Introducere

 • http://www.object-id.com/

  Lista Patrimoniului Arhitectural Creştin din România

  Biserici, mănăstiri, schituri, capele de pe teritoriul României.

 • http://www.object-id.com/

  Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

  Aflaţi aici ce obiective erau propuse pentru Planul naţional de restaurare a monumentelor istorice finanţat de Ministerul Culturii, 1996 - 1998.

 • Baze de date online - Muzee, patrimoniu mobil

 • http://www.object-id.com/

  Bunuri culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional

  Găsiți aici Inventarul Patrimoniului Cultural Național din România (bunuri culturale mobile clasate conform Legii 182/2000). Este cel mai mare catalog ilustrat de bunuri culturale din patrimoniul cultural românesc disponibil online (peste 35.000, sept. 2012).

 • http://www.object-id.com/

  Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România

  Ghidul Muzeelor şi Colecţiilor din România - prezintă peste 840 de entităţi muzeale de interes public - muzee, secţii muzeale, filiale, colecţii (școlare, religioase, locale), obiective in situ, grădini botanice şi zoologice, peşteri amenajate pentru vizitare. Ghidul este, în acest fel, cea mai completă şi la zi sursă de informaţii privind instituţiile muzeale din ţara noastră - desigur, în măsura în care am putut radiografia o realitate foarte dinamică. Consultarea acestor baze de date se poate realiza atât prin intermediul hărţii digitale a României cât şi prin intermediul formularelor de căutare avansată, ce permit criterii de căutare multiple.

 • http://www.object-id.com/

  Registrul experţilor în bunuri de patrimoniu cultural mobil

  Atestatele au fost eliberate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) şi ale art.54 lit.l) din Legea 182/2000 (republicare 9.12.2008) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în baza documentelor prezentate de candidat. Au fost constituite două registre R1 (Registrul experţilor, în care vor fi înscrişi specialiştii în domeniile menţionate la art. 3) şi R2 (Registrul conservatorilor şi restauratorilor)

 • http://www.object-id.com/

  Repertoriul specialiştilor din muzeele României

  Baza de date online cu peste 3.600 de nume de muzeografi, conservatori, restauratori, cercetatori care au lucrat in muzee după 1990.

 • http://www.object-id.com/

  Index al Revistei Muzeelor (1964 - 2009)

  "Revista Muzeelor” este o revistă de specialitate fondată in 1964, destinată informării muzeografilor şi specialiştilor dar şi tuturor celor interesaţi de muzee, istorie, patrimoniu. Puteţi consulta online indici pe autor, număr/an, domeniu tematic. Au fost indexate peste 6.330 de titluri de articole.

 • http://www.object-id.com/

  Index de conţinut al Bazei naţionale de date a patrimoniului cultural mobil (1982-1990)

  Baza naţională de date a patrimoniului cultural mobil
  (740.000 de inregistrări) a fost constituită in perioada 1982-1990 prin contributia muzeelor din toată ţara.
  Puteţi consulta online indici statistici ai conţinutului bazei de date pe domenii de patrimoniu, autori, epoci, tipuri, locuri.

 • Baze de date online - Carte

 • http://www.object-id.com/

  Catalogul incunabulelor existente pe teritoriul României

  Catalogul cuprinde descrierea cărţilor tipărite de la inventarea tiparului de către Johann Gutenberg (la jumătatea sec. al XV-lea) până la anul 1500 inclusiv, numite, cu un termen convenţional, incunabule.

 • http://www.object-id.com/

  Titlurile de publicații subvenţionate de Ministerul Culturii în anul 1998

   

 • Baze de date online - Arte interpretative

 • http://www.object-id.com/

  Repertoriul teatral din România, 1944 - la zi (STAR)

  STAR este o bază de date care vă oferă informaţii despre:
  Instituţiile teatrale din România ultimei jumătăţi de secol (localizare, istoric)

  Spectacolele reprezentate pe scenele româneşti începând cu anul 1944 - la zi.
  Personalităţile implicate în realizarea acestor spectacole (autori, regizori, scenografi, actori, etc.)
  Modul în care ne puteţi contacta

  Sistemul vă permite consultarea informaţiilor conţinute în baza de date după diverse criterii: teatru, artist, regizor etc.

 • http://www.object-id.com/

  PREMIERE MUZICALE după 1990

  Bază de date on-line interogabilă pe TITLU SPECTACOL sau INSTITUȚIA DE SPECTACOL sau STAGIUNE sau GEN SPECTACOL, fără a avea pretenția de exhaustiv, vă pune la dispoziție informații în domeniu și oferă o imagine a fenomenului teatral muzical din țara noastră în ultimii peste douăzeci de ani și poate constitui un prim pas într-o cercetare aprofundată a acestuia...

 • Baze de date online - File de calendar: evenimente muzicale

 • http://www.object-id.com/

  Astăzi (aniversări, comemorări, evenimente)

  SURSE: Istoria muzicii universale în date de Iosif SAVA şi Petru RUSU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1983 Mică enciclopedie muzicală de Iosif SAVA şi Luminiţa VARTOLOMEI, Craiova, Editura Aius: 1997 Baze de date ale proiectului „DOMINO”, cIMeC.

 • http://www.object-id.com/

  Luna aceasta (aniversări, comemorări, evenimente)

  SURSE: Istoria muzicii universale în date de Iosif SAVA şi Petru RUSU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1983 Mică enciclopedie muzicală de Iosif SAVA şi Luminiţa VARTOLOMEI, Craiova, Editura Aius: 1997 Baze de date ale proiectului „DOMINO”, cIMeC.