PrimavaraOferte pentru vizitatori

Depresiunea Hațegului este locul unde istoria este o sursă inepuizabilă ce demonstrează perenitatea și ancestralitatea societății românești. Sarmizegetusa este unul dintre obiectivele turistice cele mai importante ale Țării Hațegului căreia i se adaugă peșterile: Cioclovina, Ohaba Ponor dar și Mănăstirea Prislop și "Cetatea de Colț" din satul Suseni.


Planul de acces
Sarmizegetusa poate fi abordată folosind fie DN 68 Hațeg - Caransebeș, fie calea ferată Petroșani - Subcetate sau Simeria - Subcetate. Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitală a Daciei romane fondată de împăratul Traian în secolul al II-lea imediat după cucerirea Daciei de către romani este situată în comuna Sarmizegetusa, unul dintre acele locuri unde trecătorul pășește pe istorie. Complexul arheologic oferă vizitatorilor vestigii romane: amfiteatrul, palatul augustalilor, forul, templele unor divinități. Vestigiile descoperite confirmă faptul că așezarea a continuat să existe și după abandonarea provinciei Dacia de către romani (271/275) până în cursul secolului IV. Vizitatorii pot urmări zidurile amfiteatrului de formă eliptică, precum și traseul canalului de scurgere din interiorul arenei. În partea de sud - vest a amfiteatrului se află un complex de sanctuare închinat diverșilor zei și o basilică. În partea de nord a complexului arheologic, vizitatorii pot vedea fostul palat al augustalilor, forumul și sediul procuratorului financiar. În nord - vestul coloniei Ulpia, pe partea opusă a DN 68 există un muzeu arheologic al fostei colonii în care sunt expuse obiecte aparținând coloniei: monede, pietre de mormânt, stele și altare funerare, inscripții, statuile votive ale lui Iupiter și Higeea, reliefuri ale Cavalerului Trac, ale Dianei, ale Cavalerilor Danubieni, capete de statui de bronz, busturi ale lui Marte, Minerva, medalioane, fibule, mozaicuri, obiecte de argint și bronz, ceramică, sticlărie, precum și capul unei statui de bronz reprezentând pe împăratul Traian. Muzeul, inaugurat la 9 august 1982, are o expoziție permanentă ce ocupă patru săli la parter și cinci săli la etaj. La parter mai există o sală care e destinată expozițiilor temporare. Câteva piese sunt expuse și în curtea și cerdacul muzeului. Multe dintre piesele descoperite la Ulpia Traiana sunt expuse în muzee sau colecții din țară: Muzeul Național de istorie din București, Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj Napoca, Muzeul Banatului Timișoara, Muzeul Brukenthal Sibiu etc. De asemeni pentru vizitatori există o parcare și un mic local unde se pot servi mîncăruri tradiționale hațegane. Ca posibilități de cazare poate fi folosită fie zona din jurul coloniei, unde poate fi amplasat foarte ușor un cort, sau satul unde se practică deja turismul rural. Turistul care se hotărăște să popsească trei zile la Sarmizegetusa are de văzut nu numai orașul antic ci și Cetatea Colț, Cetatea Mălăiești, Biserica din Densuș, Biserica din Strei ca și Cetatea de la Hațeg. Acestea fiind zise ne îngăduim să vă salutăm prezența pe ruinele monumentale ale Ulpiei Traiane cu antica urare:

Vale viator!

ÎNAPOI