Forul romanPrezentare:

Oraș în Dacia romană, fondat de primul guvernator al provinciei, Terentius Scaurianus, între anii 108 - 110, în timpul domniei împăratului Hadrian orașul primește și numele de Sarmizegetusa, purtat de capitala Regatului Dac al lui Decebal, situată la 40 de km E de noua ctitorie, iar din 222, până la 235 va purta și epitetul de metropolis. Fondată în sudul Transilvaniei, în sud-vestul depresiunii Hațeg, pe locul unei tabere a legiunii a V-a Macedonica, Ulpia Traiana este populată de veterani ai războaielor dacice, primind de la întemeiere, rangul de colonia, iar locuitorii ei beneficiind de ius italicum. Cu o suprafață de cca. 30 ha și o populație de 20.000 - 25.000 locuitori, puternic fortificată Ulpia Traiana a fost, în secolele II - III, centrul politic, administrativ religios al provinciei Dacia. S-au păstrat până astăzi forul, palatul augustalilor, thermele, amfiteatrul, edificii publice și particulare.


Sarmizegetusa, comună în județul Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată în sud-vestul depresiunii Hațeg, la poalele de nord-est ale muntilor Țarcu și cele de sud-est ale munților Poiana Ruscăi, pe cursul superior al râului Breazova, în zona pasului Poarta de Fier a Transilvaniei, prin care se asigură legăturile rutieră si feroviară cu Banatul, este teritoriul unde au fost descoperite vestigiile orașului roman cu rang de colonie, Colonia Dacică, întemeiat în anii 108 - 110 de către Decimus Terentius Scaurianus, în numele împaratului Traian, pe locul unde existase tabăra Legiunii a V-a Macedonica, imediat dupa victoria armatelor romane asupra dacilor si constituirea provinciei romane Dacia.


Colonizat ulterior cu veterani romani (deductio veteranorum) care participaseră la războiele de cucerire a Daciei, orașul a devenit capitala provinciei romane Dacia. Aici se aflau sediul guvernatorului provinciei, al aparatului administrativ, fiscal, militar, economic și religios. În timpul împăratului Hadrian (117-138), Sarmizegetusa a luat numele de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, căruia i se va adăuga în perioada 222-235 epitetul de metropolis. Semnificația numelui Sarmizegetusa nu se cunoaște cu exactitate, cel mai probabil o ipoteză ar fi accea a compunerii numelui din două elemente de bază: zermi (stâncă, înălțime) și zeget (palisadă, gard, cetate), el ar fi însemnat: "Cetatea de pe stâncă", "Cetatea înaltă". Cu timpul, numele orașului roman întemeiat de Traian se simplifică în acela de Colonia Sarmizegetusa.


Orașul a cunoscut o intensă și permanentă dezvoltare urbană fiind centru politic, economic, militar, religios și administrativ al Daciei și sediul pentru "Concilium provinciatum Daciarum trium" (Adunare provincială reprezentativă, creată o dată cu instituirea guvernării unice a celor trei Dacii în timpul lui Alexandru Sever). Ruinele orașului roman se extind pe c. 1500 m lungime și 1000 m lățime. Inițial orașul a avut o formă de patrulater - 600 m x 540 m – înconjurat de un puternic zid de incintă, înalt de circa 5 m, ce închidea o suprafață de cca. 33 ha, străjuit de turnuri circulare la colțuri. La capătul celor două străzi ale orașului se aflau porțile.


În centrul orașului, în jurul unei piețe pavate cu lespezi de calcar, existau Palatul Augustaliilor, Forul, clădiri administrative și locuințe particulare, iar în afara zidului de incintă au fost identificate edificiul termal, vestigiile unor villae suburbane și ale amfiteatrului roman. Aflat la 125 m spre nord de incinta orașului, amfiteatrul roman avea o formă elipsoidală, cu axele în lungime de 88, respectiv 99 m, cu 12 părți de acces la tribune și cu o arenă de 66 m x 47m.


În afara zidurilor orașului existau cuptoare de ars cărămida și necropola așezării, în cadrul căreia a fost identificat Mausoleul Aureliilor (un tumul cu soclu de piatră, stelă și altar pentru sacrificii funerare și cu un cavou din zidărie de cărămidă. La sud au fost descoperite un mare număr de morminte și cele mai numeroase inscripții din Dacia, cu referiri la monumente, temple, administrația orașului. Printre cele mai interesante descoperiri se numără: statuile votive ale lui Jupiter și Higeea, reliefuri ale Cavalerului Trac, ale Dianei, ale Cavalerilor Danubieni, capul unei statui din bronz reprezentând pe împăratul Traian, busturi ale lui Marte, Minerva, numeroase medalioane, fibule, ceramică, sticlărie. Vestigiile descoperite confirmă faptul că așezarea a continuat să existe și după abandonarea provinciei Dacia de către romani până în cursul secolului 4.


Oraș în Dacia romană, fondat de primul guvernator al provinciei, Terentius Scaurianus, între anii 108 - 110, în timpul domniei împăratului Hadrian orașul primește și numele de Sarmizegetusa, purtat de capitala Regatului Dac al lui Decebal, situată la 40 de km E de noua ctitorie, iar din 222, până la 235 va purta și epitetul de metropolis. Fondată în sudul Transilvaniei, în sud-vestul depresiunii Hațeg, pe locul unei tabere a legiunii a V-a Macedonica, Ulpia Traiana este populată de veterani ai războaielor dacice, primind de la întemeiere, rangul de colonia, iar locuitorii ei beneficiind de ius italicum. Cu o suprafață de cca. 30 ha și o populație de 20.000 - 25.000 locuitori, puternic fortificată Ulpia Traiana a fost, în secolele II - III, centrul politic, administrativ religios al provinciei Dacia. S-au păstrat până astăzi forul, palatul augustalilor, thermele, amfiteatrul, edificii publice și particulare.

ÎNAPOI