Indicele revistei

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE

ȘI ARHEOLOGIE (SCIVA)

Indicele revistei SCIVA, tomurile 1/1950 - 35/1984

Indicele revistei SCIVA, tomurile 36/1985 - 45/1994


Despre SCIVA

De-a lungul celor 45 de ani de apariție neîntreruptă, revista noastră a fost, mai mult decât oricare altă publicație de specialitate, oglinda fidelă a drumului parcurs de arheologia românescă în perioada postbelică. În primii 35 de ani (1950-1984), revista "Studii și cercetări de istorie veche" (SCIV), devenită în 1974 "Studii și cercetări de istorie veche și arheologie" (SCIVA), a publicat cca 21000 de pagini, respectiv 1982 de titluri. Sumarul general, însoțit de indici de autor, de localități și tematic-cronologic, a fost publicat în SCIVA 36, 1985, 1-2.

El cuprinde numeroase studii de sinteză, discuții, rapoarte de săpături, publicații de materiale, recenzii, note bibliografice, cronici etc. de o valoare sau, cel puțin, de o utilitate incontestabilă. Printre autori sunt multe nume de mare prestigiu în arheologia românească;, în primul rând din generația antebelică: R. Vulpe, I. Nestor, Vl. Dumitrescu, Gh. Ștefan, D. Popescu, Gr. Florescu, D. M. Pippidi, C. S. Nicolăescu-Plopșor, D. Berciu, D. Tudor, Em. Condurachi.

Lor li sau adăugat, cu timpul, reprezentanții generațiilor formate în anii de după război în condițiile precare, în esență adverse, ale regimului comunist. Odată cu dispariția acestui regim, cu abolirea cenzurii și a sistemului de comandă în știință, ne putem aștepta la progrese reale, ale arheologiei românești. Acestea presupun însă cu necesitate o exigență sporită față de conținutul și forma de prezentare a revistei.


Prof. Dr. Mircea Babeș


Data realizării: 26 noiembrie 1999 Ultima actualizare: 21 decembrie 2006

Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală.