226. Vitănești, com. Purani, jud. Teleorman

Punct: Măgurice

Cod sit: 153785.01

Colectiv: Radian - Romus Andreescu (MNIR) - responsabil, Constantin Haită (MNIR - CNCP), Pavel Mirea, Pompilia Zaharia (MJ Teleorman)

Cercetările din așezarea gumelnițeană de tip tell de la Vitănești, desfășurate în perioada 24 iulie - 13 august, au avut următoarele obiective: continuarea lucrărilor în suprafața A - G; trasarea unui sondaj sedimentologic S. S2, pentru verificarea rezultatelor sondajului sedimentologic din anul 1999 (S. S1); continuarea lucrărilor în situl Vitănești II (Fig 5).

În suprafața A - G au fost demontate resturile locuinței L. 5 / 97, constând dintr-o succesiune de podele destul de prost păstrate. Între ele s-au descoperit mici fragmente ceramice și cenușă. Sub aceste podele se afla un nivel format din lutuieli succesive din chirpici nears. Acestea suprapuneau un strat relativ subțire de chirpici ars. Sub el un nivel omogen de chirpici nears cu urme de cărbune și mici fragmente ceramice. La demontare s-a constatat că, în C. F3, ele suprapuneau o structură (podea ?) din bârne de lemn destul de prost conservate (Fig 6). Păstrate pe o zonă de circa 1 x 1,5 m, erau orientate VNV - ENE; unele erau plate, altele aveau partea superioară rotunjită. Sunt puternic înclinate spre capătul dinspre ENE. În microprofilul trasat pe linia carourilor G. 1 - G. 2 s-a observat că aceste bârne suprapuneau un nivel de chirpici ars sub care se afla o vatră. Este posibil să avem de-a face cu o altă locuință (cea cu podeaua din bârne), care la rândul ei să suprapună o locuire mai veche căreia i-ar fi aparținut vatra. Lămurirea acestei situații se va face prin extinderea cercetărilor în această zonă.

Revenind la L. 5 / 97, în C. E1 au fost descoperite 10 greutăți și fragmente de greutăți din lut nears alături de o râșniță. Alte fragmente de greutăți se aflau lângă vatra nr. 2. Aceasta avea, ca și vatra nr. 1, o umplutură din chirpici nears, omogen, foarte tare. Gardina era compusă din mai multe lutuieli succesive din chirpici nears. În rest, locuința este distrusă, săpăturile relevând doar mici porțiuni de podele sau de pereți din chirpici nears în jurul zonei în care ea se păstrează mai bine. În privința inventarului semnalăm alte două mici fragmente ceramice pictate cu aur.

Sondajul sedimentologic S. S2. La 4 m V de primul sondaj realizat în anul 1999 s-a săpat un al doilea cu o lungime de 12 m și o lățime de 1 m în vederea verificării unor aspecte sedimentologice și arheologice (Fig. 7). Astfel s-a confirmat existența unei depuneri naturale care separă cele două faze de locuire a tell-ului. În plus au fost descoperite, spre baza tell-ului, într-o zonă argiloasă, foarte dură, mai multe resturi de coarne de cerb cu urme de prelucrare (un posibil atelier).

Vitănești II. S-a prelungit sondajul din 1999 spre NE și SV obținându-se un șanț de 24 lungime și 1 m lățime care taie locuirea pe această direcție (Fig 8). Resturile locuinței descoperite anul trecut se continuă doar sporadic pe traseul șanțului (e posibil ca aceasta să între în profilul vestic). De altfel stratigrafia este destul de simplă sugerând poate o locuire limitată (în raport cu tell-ul).

Concluzii. Timpul scurt nu a permis efectuarea unor cercetări care să ducă la atingerea obiectivelor propuse. Totuși se poate spune că locuirea neo-eneolitică de la Vitănești este complexă, și aici, ca și în cazul zonei Lăceni - Măgura, existând mai multe etape de locuire. Deoarece analiza materialului ceramic nu este încă finalizată nu ne putem pronunța asupra încadrărilor cronologice ale diverselor locuiri, exceptând pe cele deja cunoscute, L. 5 / 97 aparține fazei Gumelnița A2. Pentru campaniile următoare ne propunem următoarele obiective: continuarea cercetărilor în suprafața A - G; extinderea cercetărilor în suprafețele M - N pentru cercetarea resturilor de locuire Gumelnița B1; extinderea lucrărilor în situl Vitănești II.

.