223. Vârtopu, com. Ciuperceni, jud. Gorj

Punct: Vârtoapele

Cod sit: 79718.01

Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabil (MJ Gorj)

În perioada 15 - 25 septembrie 2000 s-au efectuat cercetări arheologice în necropola tumulară din satul Vârtop, comuna Ciuperceni, punctul Vârtoapele, județul Gorj. În cadrul acestei necropole au fost cercetați trei tumuli de dimensiuni medii.

Tumulul 1 (fig. 1) are dimensiunile de 8,7 x 10 m și adâncimea de -0,65 m. La 1,5 m SV de centrul movilei și la adâncimea de -0,52 m s-au descoperit 4 vase de formă bitronconică. Vasele din partea centrală sunt în poziție verticală, cu gura în sus, iar cele de margine sunt în poziție oblică, aplecate spre vasele din centru. În jurul acestor vase pe o suprafață de 0,23 x 0,1 m și o grosime de 0,06 - 0,08 m s-au descoperit cărbuni și oase calcinate.

Tumulul 2 (fig. 2) are dimensiunile de 6,5 m x 7 m și o adâncime de -0,7 m. În poziție centrală la adâncimea de -0,68 m a fost descoperit un vas bitronconic cu buza evazată și fundul drept, iar în apropierea acestuia au fost găsite fragmente de la o căniță cu toarta supraînălțată, cu urme de arsură secundară. În jurul acestor vase, pe o suprafață de 0,4 x 0,5 m s-au descoperit oase calcinate, cărbuni și cenușă. În apropierea acestor două vase au mai fost descoperite fragmente ceramice de la un alt vas de formă bitronconică.

Tumulul 3 (fig. 3) are dimensiunile 7,5 x 7,25 m și adâncimea de -0,45 m. Pământul din umplutură a fost de culoare galbenă. În partea de SV la 3,5 m de centru și adâncimea de -0,38 m s-a descoperit un vas de formă bitronconică cu buza evazată și fundul drept. Vasul are o toartă trasă din buză. La -0,1 m N de acest vas s-au mai găsit fragmente ceramice de la un vas fragmentar de culoare roșie cu fundul drept; lângă aceste vase au fost descoperite bucăți mici de cărbune și oase calcinate pe o suprafață de 0,25 x 0,3 m. La 1,8 m NV de acest complex arheologic și la adâncimea de -0,36 m au fost descoperite fragmente ceramice de la alte două vase de formă bitronconică.

Ritul funerar descoperit în necropola tumulară de la Ciuperceni - "Vârtoapele" este unitar, incinerația folosindu-se în toate mormintele cercetate. Ritualul de înmormântare se manifestă prin depunerea rămășițelor funerare - oase calcinate, cărbune, cenușă - direct pe solul antic, lângă vasele de ofrandă. Aceste vase de ofrandă au fost aduse de la rugul funerar din afara necropolei.

Inventarul ceramic descoperit constă în vase bitronconice cu două torți, fragmente de străchini, cănițe cu o toartă sau două supraînălțate. Aceste vase în majoritate prezintă urme de arsură secundară.

Necropola tumulară de la Ciuperceni - "Vârtoapele" se datează în prima vârstă a fierului și va fi cercetată în anii viitori.