221. Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraș Severin

Punct: Chilii

Cod sit: 54519.02

Colectiv: Eugen Iaroslavschi, responsabil (MNIT); Ovidiu Bozu, membru (MBM Reșița)

Săpăturile efectuate în luna septembrie a anului 2000, pe platoul situat la partea superioară a dealului "Chilii" au fost o continuare a celor desfășurate cu intermitențe, începute încă în anul 1974. Platoul a fost amenajat și fortificat încă în preistorie (sfârșitul epocii bronzului, prima vârstă a fierului) cu un șanț adânc săpat spre NV, unde pantele sunt mai ușor accesibile. Partea centrală a platoului a fost ocupată de un castru roman de pământ, iar în afara acestuia au fost semnalate, în special spre N și V, urmele unor barăci din aceeași epocă.

Datorită fondurilor limitate, săpăturile s-au desfășurat într-un singur punct și anume în afara castrului, în zona barăcilor, ele fiind o continuare a celor din campaniile anilor anteriori. S-a urmărit elucidarea sistemului de construcții al acestor barăci și dimensiunile lor.

În cei 38 m ai secțiunii cu o lățime de 2 m și cu o adâncime variind între -0,5 și -1,6 m au fost identificate mai multe bordeie hallstattiene, gropi din aceeași epocă și resturile unor barăci romane. Acestea din urmă constau din fundațiile, săpate cu grijă în stânca de calcar și resturi carbonizate ale unor bârne din lemn ce formau tălpile și stâlpii construcțiilor. Descoperirea și apoi săparea printr-o casetă de 5 x 4 m, a unui bordei hallstattian bine păstrat a permis reconstituirea unei locuințe ovale, adâncite prin săparea cu ajutorul focului a stâncii calcaroase, cu un stâlp central, gros și cu un acoperiș din materiale vegetale. În ceea ce privește barăcile romane va trebui să mai săpăm și în anii viitori spre a putea avea dimensiunile și forma lor.

Materialul arheologic hallstattian constă din ceramică și câteva piese mărunte din bronz, iar cel roman din ceramică, fibule, materiale de construcție, vârfuri de săgeți și sulițe, monede de bronz. Tot materialul arheologic se păstrează la MBM Reșița, la fel ca și documentația fotografică și grafică.