215. Țuțora, com. Țuțora, jud. Iași

Punct: Cotu lui Bogdan

Cod sit: 99931.01

Colectiv: Costică Asăvoaie - responsabil (IA Iași), Silviu Văcariu, Iulia Moldovanu, Carmen Mugureanu (CMNM Iași)

Vatra târgului medieval Țuțora a fost reperată încă din anii '80 (ai secolului XX) când se întreprindeau investigații arheologice de suprafață pentru întocmirea Repertoriului Arheologic al Județului Iași. În cadrul unei teme cuprinse în Planul de cercetare al Institutului de Arheologie Iași s-a încercat să se întreprindă primele sondaje arheologice aici în anii 1993 - 1994. Lipsa fondurilor necesare a făcut - ani la rând - imposibilă o asemenea acțiune.

În anul 2000 Complexul Muzeal Național "Moldova" Iași a reușit, împreună cu Academia Română - filiala Iași, să pună la dispoziția colectivului care a inițiat cercetarea suma necesară unui prim sondaj. Primele două secțiuni trasate aici au relevat, printr-un număr de 19 morminte existența unui cimitir ce - pe baza monedelor - a putut fi datat în secolele XV - XVIII.

În anul 2000, cu fonduri asigurate de Complexul Muzeal Național "Moldova", s-au continuat cercetările, ajungându-se la un număr de 47 de morminte la care trebuiesc adunate 7 schelete reînhumate. Datele limită ale cimitirului, stabilite pe baza anilor în care au fost emise monedele descoperite în morminte, sunt 1448 (ante quem non) și 1825. În cadrul campaniei din anul 2000 au mai fost date la iveală resturi dintr-o fundație din piatră legată cu pământ ce a fost construită și a funcționat în secolul XVIII.

Se speră în posibilitatea de continuare a cercetărilor pentru a se determina detalii ale acestei necropole medievale și nu numai.