211. Turda, jud. Cluj [Potaissa]

Punct: Dealul Viilor - Dealul Cetății

Cod sit: 55268.01

Colectiv: Mihai Bărbulescu - responsabil, Ana Cătinaș, Claudia Luca, Adrian Husar, Pavel Husarik, Sorin Nemeti, Irina Nemeti, Mariana Pîslaru, Alexandru Stănescu, Florin Fodorean (UBB Cluj)

Castrul legiunii V Macedonica se află în marginea sud-vestică a municipiului Turda, pe platoul dealului Viilor (Dealul Cetății). Cercetările arheologice se desfășoară din 1971, până în prezent fiind dezvelite poarta de pe latura de vest, două bastioane, clădirea comandamentului, parțial termele, depozitul de cereale și câteva cazărmi. S-au executat lucrări de conservare la poarta de pe latura de vest, bastionul din colțul nord-vestic, un bastion de curtină de pe latura de V, un canal deversor din colțul nord-estic, clădirea comandamentului. Situl prezintă o importanță aparte, fiind singurul castru legionar din Dacia liber de construcții moderne, bine datat și cu cercetări sistematice de lungă durată.

Din 1993 a început cercetarea termelor situate în praetentura dextra, urmărindu-se dezvelirea sistematică a acestora. În intervalul 1993 - 1999, prin 7 campanii de săpături s-a cercetat un bazin identificabil cu un frigidarium, zidurile nordic și estic al palestrei, încăperile A, B, C, D cu hypocaustum, un frigidarium semicircular, latrinae I și II și canale de aducțiune și deversoare I, II și III.

Obiectivele campaniei din anul 2000 au fost continuarea cercetărilor arheologice în zonele de V și de S ale termelor. În acest sens s-au săpat secțiuni și casete și s-a procedat la dezvelirea unor suprafețe, pentru racordarea noilor edificii descoperite la planurile și releveele realizate în anii anteriori, precum și completarea situației stratigrafice prin coroborarea datelor nou obținute cu cele anterioare. S-au executat relevee, profile, fotografii de ansamblu și detaliu, verificări permanente, pe nivele, cu detectorul de metale.

Un sondaj la capătul estic al canalului de la latrinae II a surprins relația între canal, edificiul compus din încăperile A, B, C, D și palestra. În partea sudică a termelor, între zidul vestic cu absidă al edificiului A, B, C, D și bazinul absidat numit frigidarium II, s-au deschis trei casete peste canalele deversoare I și II, ceea ce a prilejuit decopertarea spre S a canalelor deversoare, observații asupra sistemului lor de construcție și descoperirea unor materiale arheologice. Cu această ocazie s-a descoperit conducta ce evacua apa din bazinul rectangular aflat la S de frigidarium I. Secțiunile trasate la S de frigidarium II au descoperit două bazine rectangulare și o absidă cu hypocaustum. Interiorul hipocaustului este înalt de 1 m cu suspensura din piatră groasă de 20 cm. Cea mai înaltă pila păstrată are înălțimea de aprox. 1 m și 19 cărămizi. S-au descoperit tegulae mamatae, cuie în formă de T și tuburi distanțatoare cu capetele evazate. Zidul absidei este traversat de canalul unui praefurnium descoperit la E de bazin. Spre V urmează un alt spațiu încălzit.

În suprafața săpată la V de frigidarium II (până la canalul III) s-au descoperit două altare votive. Completarea planului general al termelor spre E s-a realizat printr-o secțiune orientată paralel cu palestra, în care s-au descoperit ziduri excavate și o fântână.

Rezultatele cercetărilor din 2000 au confirmat ipoteza extinderii complexului termal spre S și V și au produs descoperirea unei zone din terme mai bine conservate (la absida decopertată în această campanie se păstrează, parțial, și elevația). Pe lângă descoperirea celor două altare menționate, s-au găsit fragmente de statui din piatră și bronz și un bogat material arheologic mărunt (monede, fibule, piese de echipament militar, podoabe). Materialele arheologice sunt depozitate în spațiile Muzeului de Istorie Turda.

În campania 2001 cercetările vor continua la V de absida descoperită în 2000, pentru completarea planului complexului termal, în vederea interpretării corecte a funcționalității spațiilor cercetate. Se impune demararea studiilor de specialitate în vederea realizării proiectului de conservare și a execuției lucrărilor de conservare.

Bibliografie

1. M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica și castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1987;

2. M. Bărbulescu, Das Legionslager von Potaissa (Turda). Castrul legionar de la Potaissa (Turda), Zalău, 1997;

3. M. Bărbulescu et alii, The Baths of the Legionary Fortress at Potaissa, Roman Frontiers Studies, XVII, Zalau, 1999, p. 431 - 441.

Ilustrație