210. Timișoara, jud. Timiș

Punct: Pădurea Verde - Muzeul Satului Bănățean, str. Aleea CFR nr. 1

Cod sit: 155252.04

Colectiv: Florin Medeleț - responsabil (IRT filiala Banat), Daniela Tănase (MB Timișoara)

În partea de E a municipiului Timișoara, în apropierea unei păduri numită de localnici "Pădurea Verde", este amplasată Uzina Mecanică Timișoara (UMT) unde în anul 1956, cu ocazia unor lucrări efectuate în incinta uzinei, au fost descoperite vase din prima epocă a fierului și fragmente ceramice de culoare roșie și cenușie, lucrate la roată, databile în secolele III - IV. În anul 1969, au fost făcute trei sondaje tot în incinta UMT și s-a descoperit un mormânt sarmatic databil în a doua jumătate a secolului III sau prima jumătate a secolului IV p. Chr. Nu au putut fi inițiate cercetări sistematice din cauza construcțiilor care aparțin uzinei.

În anul 2000, inițierea unor lucrări de amenajare în incinta Muzeului Satului Bănățean, care se află în imediata apropiere a Uzinelor Mecanice Timișoara, a impus descărcarea terenului de sarcină arheologică. S-a trasat secțiunea S. 1 (2 x 8 m), orientată NV - SV, imediat sub stratul vegetal a apărut un strat de cultură care pe baza fragmentelor ceramice cenușii lucrate la roată poate fi datat în secolele III - IV p. Chr. În carourile C. 2 - 4, în partea de V a secțiunii, am descoperit o groapă menajeră, G. 1, care se conturează la o adâncime de -0,55 m și ajunge până la -1,12 m; pentru a cerceta toată groapă a fost necesară trasarea unei casete, diametrul gropii fiind de 1,2 m. Au fost recuperate fragmente ceramice de culoare roșie și cenușie, lucrate la roată, care provin de la căni și oale, fragmente ceramice care provin de la vase lucrate cu mâna dintr-o pastă grosieră, precum și oase de animale. În restul secțiunii solul steril apare la o adâncime de -0,75 m.

Materialul arheologic a fost depozitat la Muzeul Banatului Timișoara, unde urmează a fi prelucrat, restaurat și conservat.

În viitor intenționăm efectuarea unor săpături de salvare.

Bibliografie

1. Ortansa Radu, Mormântul sarmatic de la Pădurea Verde, Timișoara, jud. Timiș (1969), Materiale, X, 1973, p. 147 - 149

2. Daniela Tănase, În legătură cu unele fragmente ceramice descoperite la Timișoara-Pădurea Verde în 1956, Analele Banatului, s.n., VI, 1998, p. 251 - 261