209. Timișoara, jud. Timiș

Punct: Freidorf

Cod sit: 155252.03

Colectiv: Mare Mircea - responsabil, Tănase Daniela (MB Timișoara)

Situl arheologic este situat la marginea de S a cartierului Freidorf al municipiului Timișoara, pe un promontoriu aflat în stânga drumului de legătură între acest cartier și Calea șagului (ieșirea din oraș pe DN 59 - Moravița).

Situl arheologic cuprinde o așezare daco-romană din secolele III - IV, suprapusă de o necropolă din secolul V p. Chr. Identificarea sitului a fost făcută în anul 1984, cu prilejul unor lucrări industriale când a fost efectuat și un sondaj arheologic. Începând cu anul 1986 s-a trecut la cercetări sistematice, care continuă și în prezent.

Importanța cercetării acestui sit constă în încercarea de reconstituire a habitatului rural autohton în perioada secolelor III - IV. Rezultatele cercetărilor anterioare constau în dezvelirea a 8 locuințe (5 de tip bordei, 3 de suprafață), 12 gropi de provizii și 13 gropi menajere, un cuptor menajer aflat în aer liber și un cuptor de olar.

În anul 2000, obiectivul a constat în delimitarea marginii de S a acestei așezări. În acest scop au fost practicate două secțiuni. În S. 1 / 2000, având dimensiunile de 10 x 1,5 m și orientarea NE - SV, s-a ajuns la solul viu la adâncimea de 0,8 m. Nu au fost găsite complexe arheologice, iar stratigrafic s-a constatat prezența nivelului din sec. III - IV la o adâncime cuprinsă între -0,25 m și -0,7 m. Parțial, stratul de cultură a fost distrus de prezența unui cablu electric industrial găsit pe lungimea secțiunii. Inventarul arheologic constă în fragmente ceramice cenușii, lucrate la roată, specifice secolelor III - IV. Secțiunea S. 2 / 2000, a fost practicată paralel cu S. 1 / 2000, la o distanță de 30 m SE de aceasta. Avea aceleași dimensiuni (10 x 1,5 x 0,8 m) și aceeași situație stratigrafică. În capătul de SV al secțiunii a apărut o parte dintr-un complex arheologic, fapt pentru care a fost practicată o casetă cu dimensiunile de 4 x 1,5 m. A fost dezvelită o locuință bordei, de formă ovală, cu dimensiunile de 2 x 1,8 m, având baza la -1,55 m față de nivelul actual de călcare. La capătul de NE al axei lungi se afla intrarea cu o treaptă joasă de lut, cu lățimea de 0,6 m. În capătul opus al axei lungi, pe direcția SV, se afla o vatră "cotlonită", săpată în peretele de lut viu, cu cenușă în jur și dispunând de o placă de lut, puternic arsă, cu dimensiunile de 0,4 x 0,4 m și grosimea de 4 - 7 cm. În pământul de umplutură al bordeiului a apărut material arheologic reprezentat de fragmente ceramice cenușii, lucrate la roată, chirpic și oase de animale. Pe baza stratigrafiei și a inventarului, locuința-bordei aparține așezării daco-romane din secolele III - IV.

Materialul arheologic recuperat a fost depozitat pentru studiu în depozitul de tranzit al Muzeului Banatului.

Obiectivele pentru viitor constau în delimitarea cât mai exactă a suprafeței pe care o avea așezarea și la eventuala descoperire de noi complexe arheologice în porțiunile încă necercetate.

Rezultatele cercetărilor întreprinse în situl arheologic de la Timișoara - Freidorf pentru perioada anilor 1994 - 1998 urmează să apară în volumul VI al publicației "Analele Banatului", S.N., aflat sub tipar.