207. Teregova, com. Teregova, jud. Caraș Severin

Punct: "La luncă" sau "La Hideg"

Cod sit: 54289.01

Colectiv: Adrian Ardeț - responsabil (MJERG Caransebeș), Lucia Carmen Ardeț (Liceul "Traian Doda" Caransebeș)

Scurtă prezentare a sitului. Castrul auxiliar roman de piatră și așezarea civilă aparținătoare, sunt situate în hotarul comunei Teregova, la 2 km N de aceasta, la confluența pârâului Hideg (Rece) cu Timișul (Pl. 1/a).

Dimensiunile castrului sunt de 120 x 120 m. Primele cercetări arheologice sunt inițiate în anul 1948 când este descoperită și o cărămidă ștampilată cu inscripția cohors VIII Raetorum (Macrea, 1960, p. 360). În anul 1969 a fost executat un sondaj arheologic pe latura de V, la aproximativ 25 m de colțul SV al castrului (Gudea, 1973, p. 97 - 103).

Obiectivele cercetării. Ca urmare a inundațiilor din primăvara anului 2000, colțul de SE al castrului a fost luat de ape. În acest sens ne-am deplasat la fața locului îndreptând malul aflat în stânga râului Hideg pe o lungime de 15 m N - S.

Rezultatele cercetărilor. Pe parcursul lunii august 2000, am îndreptat malul stâng al râului Hideg pe o lungime de 15 m observându-se în profil urmele lăsate de zidul de incintă (murus), a șanțului de apărare (fossa) aflat în fața zidului de incintă și a valului (agger) pe care este construit zidul și care se prelungește cca. 5 m (Pl. I/b).

Zidul de incintă (E - V) a fost surprins în apropierea colțului de SE (care nu mai există datorită spălării malului de către râul Hideg), cu o lățime de 0,8 m la care se adaugă un alt zid tot de 0,8 m. Ambele sunt construite din piatră de râu legată cu mortar. Zidul adosat are baza din piatră de râu pusă vertical iar patul acestuia se află în pietriș. Înălțimea zidului atinge cca. 0,5 m.

În interiorul castrului am constatat existența la 1,6 m adâncime a unui strat de pietriș, gros de 0,2 m în care sunt

prezente urme de arsură. Peste acest strat constatăm o peliculă continuă de lut amestecat cu nisip roșietic groasă de 0,05 - 0,1 m. Această peliculă este acoperită la rândul ei de un strat compact de pietriș cu nisip care pleacă din dreptul caroului 8 și până la caroul 15, reprezentând și patul pentru zidul adosat de incintă. Peste acest strat se află bine tasat un nivel compact de nisip aluvionar cu numeroase urme materiale gros de aproximativ 0,5 m. O peliculă foarte fină de arsură acoperă stratul de pământ aluvionar care nu este mai groasă de 0,1 m. Din dreptul zidului pornește în pantă un strat de pământ gălbui lutos care în dreptul caroului 10 are grosimea de 0,5 m, acesta subțiindu-se în dreptul caroului 15 la numai 0,2 m. Acest strat reprezintă valul de pământ (aggerul) castrului militar de la Teregova. În exteriorul zidului de incintă am reușit să depistăm urmele șanțului de apărare (fossa) pe o lungime de 6 m și pe o adâncime de 1 m, umplut cu piatră, urme de mortar, cărămizi și pământ.

Scurtă descriere a descoperirilor. Dat fiind faptul că nu am efectuat cercetări arheologice propriu-zise nici piese deosebite nu au apărut, cu excepția fragmentelor ceramice și cărămizilor descoperite la nivelul solului. Pe lângă acestea mai menționăm și trei monede din bronz datate în timpul lui Phillipus Arabs, o râșniță și un fragment din marmură.

Obiectivele cercetărilor viitoare. Pentru campania arheologică 2001, ne-am propus trasarea unei secțiuni magistrale orientată N - S care să cuprindă întreg sistemul de fortificație și nivelurile interioare ale castrului roman.

Propuneri de conservare. În următoarea perioadă se impun măsuri urgente de consolidare a malului stâng al râului Hideg pentru protejarea castrului.

Bibliografie

1. Macrea, 1960 - M. Macrea, Garnizoanele cohortei VIII Raetorum în Dacia, în: Omagiu lui Constantin Daicoviciu, București, 1960, p. 344

2. Gudea, 1973 - N. Gudea, Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraș Severin), Banatica II, Reșița 1973, p. 97 - 100

.