206. Telița, com. Frecăței, jud. Tulcea

Punct: Amza

Cod sit: 160421.01

Colectiv: Victor Henrich Baumann - responsabil (ICEM Tulcea)

În primăvara anului 2000 s-au desfășurat săpături arheologice de salvare la NE de satul Telița, pe traseul gazoductului nr. 4 care urmează să transporte gaze naturale din Rusia spre Grecia, pe teritoriul județului Tulcea, pe direcția Isaccea - Panduru. În această zonă, gazoductul a afectat limita răsăriteană a unei întinse așezări rurale geto-romane cunoscută din cercetările arheologice efectuate în anii 1987 - 1988 (vezi V. H. Baumann, Așezări rurale antice în zona Gurilor Dunării, Tulcea, 1995).

Săpăturile de salvare a urmărit eliberarea terenului de sarcină arheologică.

Au fost executate patru secțiuni pe direcția NE - SE, totalizând aprox. 300 m lungime, flancate de numeroase casete și secțiuni paralele, pe un front de aprox. 25 m lățime. S-a constatat că și în această zonă de SE a marii așezări de la Amza, locuirea romană s-a suprapus locuirii hallstattiene. În conformitate cu descoperirile recente și cele anterioare așezarea din prima epocă a fierului își începe evoluția în Hallstatt-ul mijlociu și continuă până în epoca de tranziție spre Latène. În această ultimă etapă, așezarea cunoaște cea mai mare întindere. Ca și în cazul celei de la Revărsarea (Cotul Tichilești), așezarea hallstattiană de la Amza este nefortificată.

Tipul de locuințe întâlnit frecvent este bordeiul semiadâncit, rotund sau oval.

Locuirea romană din această zonă este continuă din sec. II până în sec. IV p. Chr. Complexele de locuire se întrepătrund, rareori se suprapun; cele timpurii fiind mai mult locuințe semiîngropate, ovale sau rectangulare de aprox. 6 x 3 m. Locuințele din secolul IV sunt în majoritatea cazurilor de suprafață, pe temelii superficiale. Nu lipsesc gropile menajere și vasele de provizii, uneori adevărate magazii de 3 - 4 chiupuri. A fost cercetat și un bordei trapezoidal din sec. IV în care a fost descoperit un fragment de diplomă militară. Interesante sunt două edificii construite pe temelii solide din piatră și pardosite cu lespezi din piatră. Una din clădiri este ușor trapezoidală cu intrarea la SV, pe baza mică. Urmele de mortar de var de pe pietre relevă elevația din piatră prinsă cu mortar. Construcția are o suprafață de aprox. 55 m2. Cea de a doua construcție este un edificiu rectangular alcătuit dintr-o încăpere mare împărțită în trei nave de două șiruri de piloni și cu două pavilioane avansate care flanchează spațial intrarea la sud. La N edificiul dispunea de un chiup (d = 1,6 m) decorat cu brâuri și valuri aplicate și cu simboluri marcate prin impresiuni alveolare. Edificiul depășește suprafața de 400 m2.

Cercetările din acest an au confirmat aprecierile făcute în urma săpăturilor anterioare și au stabilit că așezarea a fost părăsită la sfârșitul sec. IV p. Chr.