201. Șuletea, com. Șuletea, jud. Vaslui

Punct: La șipot

Cod sit: 166146.01

Colectiv: Mircea Mamalaucă (Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad)

La sfârșitul anului 2000 am organizat un sondaj în locul numit " La șipot", com Șuletea, loc aflat la circa 600 m SE de sat, urmărind să descoperim așezarea și necropola de sec. IV p. Chr. semnalate încă din anul 1950, iar mai târziu, în anii 1997 - 1998 în urma unor periegheze. Existența unei necropole precum și a unei așezări din perioada mai sus menționată a fost semnalată, printr-un inventar numeros și în cursul anilor '80 când zona a fost amenajată în vederea cultivării viței de vie. Cu acel prilej au fost descoperite 11 morminte (10 de incinerație și unul de înhumație) de către un pasionat de arheologie, învățătorul Marin Rotaru, din satul Giurcani.

Pe baza însemnărilor lăsate de către Radu Vulpe, a celor relatate de Marin Rotaru, a perieghezelor efectuate am hotărât demararea cercetării sistematice a zonei. Nedispunând însă de o sumă prea mare de bani, începând cercetarea la sfârșitul lunii octombrie am considerat că pentru început s-ar impune realizarea unui sondaj care să ne ajute la stabilirea aproximativă a dispunerii necropolei sau a așezării. Învățătorul Marin Rotaru neaducându-și exact aminte de locul în care a descoperit cele 11 morminte am trecut la executarea unor secțiuni în spațiile unde la suprafața solului am observat atât fragmente ceramice cât și resturi steologice. Astfel au fost trasate 4 secțiuni lungi de peste 18 m cu lățimea de 1,5 m, secțiuni executate în diverse puncte din spațiul aflat în atenția noastră.

În perimetrul celor patru secțiuni trasate am descoperit o cantitate apreciabilă de ceramică, în totalitate fragmentară încadrată tipologic și cronologic din sec. IV p. Chr. până în secolele VIII - IX sau chiar din secolele XIV - XV. Singurele elemente in situ descoperite au fost două gropi menajere. În prima dintre gropi descoperită în S. 2 au fost găsite câteva fragmente ceramice, greu de încadrat cronologic și tipologic, chirpic și un maxilar inferior de animal. Groapa era de formă circulară cu diametrul de aproximativ 1,2 m, fundul gropii, puțin albiat găsindu-se la -2,7 m.

A doua groapă a fost descoperită în secțiunea S. 3 fiind de asemenea de formă circulară, cu diametrul de aproximativ 1,3 m, având fundul gropii la 1,4 m față de nivelul actual de călcare. În perimetrul gropii la -0,5 m, față de nivelul actual de călcare, am descoperit mai multe fragmente dintr-un vas (oală ?) lucrat cu mâna, din pastă de proastă calitate.

Deși rezultatele sondajului nu au fost spectaculoase, ne-au permis stabilirea probabil a extremității vestice a necropolei urmând ca în acest an să încercăm trasarea unor secțiuni puțin mai la E, pe o suprafață care sperăm să coincidă cu conturul necropolei. De asemenea vom continua căutarea așezării aferente necropolei, care fără îndoială trebuie să se afle undeva în zonă.