194. Stupini, com. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud

Punct: Fânațele Archiudului

Cod sit: 34529.02

Colectiv: Corneliu Gaiu (MJ Bistrița Năsăud)

Așezarea care se întinde pe mai multe hectare de-a lungul pârâului Brătenilor ocupă pantele ușoare, cu expunere sudică din stânga Văii Bânda. Cercetările, ajunse la cea de-a șasea campanie, au explorat nivele de locuire care se derulează din neoliticul târziu până în evul mediu timpuriu. Nucleele acestor așezări se suprapun doar în parte și așa cum au evidențiat săpăturile de până acum doar așezarea de epocă romană în care s-au realizat sondaje sau au fost dezvelite suprafețe mai mari.

În anul 2000 cercetările s-au concentrat în partea sud-vestică a stațiunii, fiind practicate trei perechi de secțiuni (30 x 2,5 m; 26 x 2 m și 23 x 2 m) și mai multe casete pentru degajarea complexelor înregistrate. În acest sector depunerile arheologice se reduc treptat, stratigrafia mult mai simplă: stratul de lut galben, steril situat la -1,2 / -1,4 m este suprapus de un strat maroniu-negricios cu urme de chirpic și arsură, cu puține fragmente ceramice din bronzul târziu (Wietenberg) care are în general o grosime de 0,4 - 0,5 m. Urmează un nivel cu bogate depuneri din epoca romană peste care, cu intermitențe, poate fi delimitată o depunere de 0,15 - 0,2 m cu urme de locuire feudale timpurii.

Cele mai multe complexe dezvelite în cadrul acestei campanii aparțin nivelului roman, din care au fost identificate un număr de 7 locuințe și două gropi de provizii. Gropile locuințelor, de formă rectangulară se adâncesc cu 0,5 - 1 m de la nivelul antic de călcare, fiind, cu o excepție, lipsite de instalație de încălzire. O situație mai deosebită a oferit-o locuința 49, pe a cărei podină a fost depus, după abandonarea locuinței, un pachet de oase aparținând unui schelet uman, lângă care era așezat, culcat pe partea stângă, un schelet de câine. Caracterul ritual al acestor depuneri este confirmat de o situație asemănătoare înregistrată în urmă cu trei ani în cadrul aceleiași așezări.

Materialul arheologic este format mai ales din fragmente ceramice fine și zgrunțuroase lucrate la roată, alături de vase (borcane și cești) lucrate cu mâna. În cel puțin două dintre locuințele dezvelite se înregistrează o diminuare drastică a ceramicii cărămizii, vasele lucrate din pastă cenușie zgrunțuroasă sau fină cu decor lustruit devenind majoritare. Aceste observații care se adaugă altor elemente sesizate anterior, vin să întărească bănuiala unei prelungiri a habitatului dincolo de sfârșitul provinciei romane.

Din așezarea feudală timpurie au fost cercetate, în această campanie, un număr de 5 locuințe de formă rectangulară de tip semibordei cu vetre pietrar amenajate pe latura dinspre pantă. Inventarul acestora se reduce la puține fragmente ceramice lucrate cu roata înceată și decorate, în majoritatea cazurilor, cu benzi de linii drepte și în val, incizate. Lipsa unor piese care să asigure o datare mai strânsă îngrădesc posibilitățile de a fixa mai precis acest orizont de locuire, datat deocamdată destul de larg în secolele VIII - IX.

Résumé

Les fouilles ont été poursuivies dans l’établissement situe au lieu-dit "Fânațele Archiudului". L’établissement comprend des niveaux d’habitat praehistorique, romain, des huttes des Ve - VIe et VIIIe siècles.

Sur les 12 huttes découvertes en 2000, 7 appartiennent a l’établissement romain et 5 an VIIIe - IXe siècles.

L’établissement daco-romain, qui représente l’habitation la plus intense du site, consiste en huttes a demi enfoncées dans le sol a mobilier caractéristique. Les huttes du VIIIe - IXe siècles avaient soit des âtres avec de rebord de pierres.