190. Siliștea, com. Siliștea, jud. Brăila

Punct: Popină

Cod sit: 44006.01

Colectiv: Valeriu Sîrbu - responsabil; Mirela Vernescu, Simion Copilu (M Brăilei)

Situl - o așezare nefortificată din prima epocă a fierului, cultura Babadag I-II - se află pe un martor de eroziune (Popină), de formă triunghiulară (circa 120 x 80 m), cu înălțimea de 8 - 10 m față de luncă, aflat aproape de terasa înaltă din dreapta râului Buzău, la aproximativ 1 km spre NV de șoseaua Brăila - Focșani; o parte a sitului a fost distrusă de o cazemată și tranșee de război. În afara săpăturilor anterioare, a mai rămas de cercetat o suprafață de 800 - 900 m2.

În campania din anul 2000 s-a cercetat o suprafață de 120m2, identificându-se, cel puțin, 10 complexe: un bordei, o locuință de suprafață, o vatră exterioară și 7 gropi (alte 5 gropi sunt probabile, dar numai după epuizarea săpăturilor se va vedea dacă petele cenușii indică guri de gropi sau doar depuneri de cenușă cu rare materiale arheologice).

Întrucât majoritatea complexelor n-au fost săpate în întregime, materialul arheologic recoltat nu este nici prea bogat și nici prea variat: fragmente de vase ceramice, câteva unelte și oase de animale în cantitate modestă.

Dintre tipurile de vase remarcăm: a) vasele de provizii și borcanele din argilă comună, cu proeminențe și brâuri în relief alveolate; b) vasele mari bitronconice, uneori cu mijlocul bombat, prevăzute cu proeminențe conice, unele ornamentate cu benzi de linii incizate sau în val; c) vasele cu gura trompetiformă, unele având caneluri orizontale pe gât; d) castroanele și străchinile tronconice cu gura invazată, unele decorate cu linii oblice incizate și caneluri oblice pe buză; e) ceștile și cănile, unele cu umărul pronunțat și toarte supraînălțate, decorate cu benzi și triunghiuri incizate ori cu cercuri concentrice și tangente, incizate sau imprimate etc.

Marea majoritate a vaselor ceramice se încadrează în etapa Babadag II, dar există un procent semnificativ și din faza Babadag I.

În strat s-au identificat și câteva fragmente de vase tipice pentru cultura Noua II (îndeosebi de la cești), cât și de vase getice timpurii sau de amfore grecești, din sec. IV - III a. Chr.

Piesele au intrat în patrimoniul Muzeului Brăilei.

Bibliografie

1. N. Harțuche, O. Silivestru, Istros, VI, 1992, p. 17 - 40, 343 - 361;

2. V. Sîrbu, S. Pandrea, Istros, VII, 1994, p. 32 - 36, fig. 23 - 25.

Ilustrație