187. Sighișoara, jud. Mureș

Punct: Turnul Fierarilor

Cod sit: 114523.05

Colectiv: Sergiu Iosipescu - responsabil (MMN), Raluca Iosipescu (CPPCN)

Scurtă prezentare a sitului: Turnul Fierarilor se află în partea estică a cetății medievale a Sighișoarei, fiind primul turn ce se păstrează azi după turnul mare al orologiului, urmând sensul invers al acelor ceasornicului. După tradiție el înlocuise pe acest loc turnul Bărbierilor.

În anii '70 ai sec. XX, arheologul C. Baltag de la Muzeul Sighișoara a efectuat un sondaj de interior la parterul turnului, fără alt rezultat decât descoperirea unui strat de "sfărâmătură de cărămidă". Turnul urmează a fi restaurat și interiorul adaptat funcțiunii de mic teatru.

Turnul Fierarilor păstrează forma și o bună parte a caracteristicilor unei construcții fortificate din prima jumătate a sec. XVII.

Obiectivele cercetării. Cercetarea arheologică urmărea să lămurească fazele de construcție ale turnului, eventuala înglobare a unui alt turn, mai vechi (Turnul Bărbierilor) pentru fundamentarea istorică a proiectului de restaurare.

Tehnici de cercetare utilizate. După un studiu preliminar de parament, în vederea cercetării s-au practicat casete în interior și la exterior, adiacent peretelui nordic al turnului, în proximitatea sa în Zwinger-ul existent odinioară în aceeași zonă a turnului.

Materialul ceramic, osteologic și feroneria au fost analizate comparativ cu descoperiri similare, contemporane.

Scurtă descriere a descoperirilor. În caseta interioară din SE parterului turnului, desființându-se pavajul de cărămidă și placa de beton armat pe care era așezat acesta, s-a descoperit vechiul pervaz al ferestrei de tragere și bârnele vechi de susținere a podelei primului cat, subsolul fusese umplut în a doua jumătate a secolului trecut cu o masă de zgură de 2 - 3 m grosime.

Caseta practicată în exterior, unde paramentul turnului prezenta o diferențiere evidentă, a dovedit că zidul laturii de N înglobase un fost contrafort al vechii incinte a Sighișoarei.

În secțiunea și caseta săpată în interiorul fostului Zwinger, spre N în proximitatea turnului s-a descoperit un bogat material arheologic corespunzător momentului construirii și funcționării militare a turnului (prima jumătate a sec. XVII - mijlocul sec. XIX).

Săpăturile sunt primele efectuate în fortificațiile Sighișoarei.

Materialul arheologic este depozitat la Muzeul Militar Național.

Obiectivele cercetării viitoare. Stabilirea nivelului de călcare în subsolul turnului și raportul dintre turn și zidul exterior al fostului Zwinger al cetății; studiu general de parament interior și exterior pentru stabilirea fostelor goluri de tragere și accese.

Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare. Turnul Fierarilor face obiectul unui proiect de restaurare finanțat de Primăria Sighișoara și Ministerul Culturii.

Bibliografie

1. Paul Niedermaier, Atlasul orașelor istorice din România, voI. I, Sighișoara, București, 2000.

Ilustrație