186. Sighișoara, jud. Mureș

Punct: Dealul Viilor

Cod sit: 114523.04

Colectiv: Radu Harhoiu - responsabil (IAB), George Baltag (MI Sighișoara), Erwin Gall (absolvent FIB), Andrei Gusty - Streifelder - student (FIB)

Sector: Necropolă

Cercetările din acest an s-au desfășurat în perioada: 22 iulie - 31 august 2000. Au fost deschise următoarele secțiuni arheologice: S. I. cu dimensiuni de 30 x 2 x 1m = 60 m3; S. II. cu dimensiuni de 10 x 3 x 1 m = 30 m3; S.III. cu dimensiuni de 10 x 2 x 1 m = 20 m3. Suprafață excavată a fost de 110 m3.

Obiectivul principal al campaniei din anul 2000 a constat în realizarea cercetării arheologice din punctul "necropolă" a sitului de la Sighișoara - Dealu Viilor. Una din problemele urmărite de cercetarea din acest an a constat în identificarea în teren a vechilor săpături, ceea ce permite și condiționează racordarea și integrarea noilor cercetări în cadrul unui program logic de investigare arheologică. Menționez că deși zona a fost declarată rezervație arheologică, aici, în urma schimbării regimului de proprietate a solului, au avut loc modificări masive, care au dus la degradarea microzonei, la pierderea sistemului de borne și din păcate și la distrugerea unor complexe arheologice.

Cercetările arheologice au dus la identificarea următoarelor complexe arheologice:

Complexul 355 = M. 183: groapă rectangulară cu colțurile rotunjite, care apare clar vizibilă la adâncimea de -0,4 m în profil; se vede că pornește imediat de sub solul arabil și are o adâncime de -0,68 m; orientare V 47; dimensiunile gropii erau de 2,2 x 0,6 m; adâncime -0,77 m; partea de V a gropii a fost jefuită; conținea un mormânt de înhumație; adult; oasele în poziție neanatomică; in situ numai oasele picioarelor; poate decubit dorsal. Fără inventar. Datare: secolul al VI-lea.

Complexul 356 = M. 184 (tăiat de complexul 356 = M. 183): groapă rectangulară cu colțurile rotunjite, care apar clar vizibilă la -0,4 m în profil; se vede că pornește imediat de sub solul arabil și are o adâncime de -0,68 m; orientare N 4 (deci N - S); dimensiunile gropii, cât se poate calcula datorită relației stratigrafice cu complexul 356 = M. 183, erau de 0,9 x 0,44 m; adâncimea de -0,77 m; partea de V a gropii era tăiată de M. 183; conținea un mormânt de înhumație; lipsește partea superioară a scheletului; adolescent; in situ numai oasele picioarelor; poate decubit dorsal. Fără inventar. Datare: secolul al VI-lea.

M. 182 (complex 357): mormânt de inhumație; copil; orientat V 47 (Bezard); groapă rectangulară cu colțurile rotunjite (1,55 x 0,4 m); de la bazin înspre V mormântul a fost jefuit în antichitate. În această porțiune oasele erau răvășite. Se găseau în poziție in situ femurul stâng, tibiile și peroneele și oasele labei piciorului. Fără inventar. Datare: secolul al VI-lea.

Complexul 358 (caroul 11; adâncimea de -0,4 m): o mică groapă de formă ovală a cărei parte estică intră în malul estic al secțiunii. Dimensiunile sale erau de 0,3 x 0,2 m. Inventarul constă din câteva fragmente ceramice și oase de animal, printre care și o mandibulă de la un animal. Sunt de menționat două fragmente de buză aplecată ușor în afară și rotunjită, din pastă de culoare neagră, cimentoasă. Datare: epoca bronzului.

Complexul 359 = B 1 / 2000: locuință mare (5 x 4 m), cu un cuptor construit din pietre mari legate cu lut. La demontarea sa a apărut vatra (1,2 x 1,1 m) marcată printr-o placă de lut puternic arsă la roșu groasă de 1,5 cm. Potrivit situației din teren, locuința se adâncește mai mult în partea de N (-0,75 m) și mai puțin în partea de S (-0,45 m). Cuptorul de piatră este poziționat înspre colțul de NE. Datare: secolul al VIII-lea. Inventarul ei cuprindea:

- ceramică lucrată la roata înceată, de culoare cenușie-brună, aproape nisipoasă; fragment de oală borcan cu buza rotunjită, aplecată în afară, cu striuri dese pe gât și caneluri înguste pe umăr, de culoare brun-cărămizie, zgrunțuroasă, cu pietricele; două buze și pereți cu benzi de linii orizontale, de culoare cenușiu-roșcată, cu pietricele; doi pereți, trei funduri, la unul urme de scândurică;

- ceramică lucrată cu mâna: fund de vas, de culoare roșu cărămiziu spre exterior, pastă cu pietricele și cioburi, acoperit de o jumătate de oală borcan, de culoare brun-cenușie, aproape nisipoasă, pastă cenușiu roșietică, cu pietricele; fragmente de pereți și unsprezece buze cu alveole de la mai multe vase, de culoare brun cenușie-roșietică, cu multe pietricele; două buze, de culoare cenușiu gălbuie, cu pietricele, zgrunțuroasă; o buză și un fund de vas, de culoare cenușiu roșcată, cu pietricele mari, poroasă, de calitate inferioară; o buză de culoare mai cenușie;

- materiale antrenate: fragmente ceramice lucrate cu mâna (preistorice): fragment de perete roșu cărămiziu pe exterior și interior, pastă nisipoasă, un fel de cățuie (?); fragment de perete roșu cărămiziu pe exterior, negru interior, pastă cu pietricele; zgrunțuroasă; fragmente de culoare neagră, cu slip sau fără, cimentoase: buze, pereți, unele mai cenușii; ar putea proveni de la castroane; un fragment de buză și umăr, cu caneluri largi pe gât, cu slip; pastă cimentoasă; un fragment de castron din pastă zgrunțuroasă cu pietricele; fragmente din pastă cenușie, cu pietricele, zgrunțuroasă; fragmente din pastă de calitate inferioară, cu pietricele vizibile, culoare roșie-cărămizie; fragmente din pastă cărămizie la exterior, neagră la interior, zgrunțuroasă cu pietricele; fragmente din pastă cenușiu-roșcat la exterior, cenușiu la interior, cu slip și ușoare caneluri pe exterior; fragmente cărămizi pe exterior și interior, pastă de calitate inferioară, atât în ceea ce privește arderea, cât și amestecul, cu pietre vizibile și cenușiu în spărtură.

Complexul 361: groapă (dimensiuni de 0,5 x 0,3 m) al cărei fund era ars. Adâncimea ei era de -0,62 m. Inventarul consta din cărbune, cenușă și câteva fragmente ceramice preistorice.