177 bis. Saschiz, com. Saschiz, jud. Mureș

Punct: Turnul Bisericii evanghelice

Cod sit: 119215.02

Colectiv: Daniela Marcu - responsabil de șantier; Ioan F. Pascu (S.C. DAMASUS S.R.L.)

În perioada 9 august - 8 septembrie 2000, ca parte componentă a programului de restaurare, a fost efectuat un sondaj în interior, pe axul turnului bisericii de cult augustan din Saschiz, jud. Mureș.

Informațiile desprinse în urma săpăturii permit concluzia construirii turnului din interior, într-o singură fază. De la început în colțul de SV al acestuia a fost amenajată o fundație semicirculară pentru o scară în spirală, care însă nu a funcționat niciodată. Fundația este clădită îngrijit, pe asize regulate, din bolovani mari și medii legați că șape subțiri de mortar din var și nisip, relativ friabil din cauza umezelii existente în sol. În vechime accesul de la exterior la interior s-a realizat prin coborârea a două trepte din lespezi masive de piatră.

Stratigrafia din interior este diferită de cea din exterior. Peste solul viu, o argilă de culoare gri, cleioasă în partea superioară dar dură în adâncime, se află nivelul de construcție al turnului, alcătuit din argilă amestecată cu multe pietre, moloz de mortar și rare fragmente de cărămidă. Urmează un strat de nivelare cu argilă amestecată cu cărămidă și bulgări de mortar, apoi un nivel de incendiere, altul de reparație și un strat afânat aflat sub podeaua de lemn aferentă nivelului medieval de călcare. Ultimele două straturi, groase dar extrem de afânate, sunt contemporane funcționării turnului.