176. Roșia Montană, com. Roșia Montană, jud. Alba [Alburnus Maior]

Punct: Dealul Islazului

Cod sit: 6770.04

Colectiv: Sergiu Iosipescu (MMN), Raluca Iosipescu (CPPCN)

S-a putut constata că pe limba de pământ de la SV de dealul Zănoaga s-au descoperit urme de locuire antică și medievală. Așezarea era întărită pe întreg perimetrul, cu excepția bazei limbii de pământ, de un șanț, amenajarea lui făcându-se prin săparea marginii limbii de pământ, la o cotă sub platforma așezării, rezultând astfel și un val la exteriorul șanțului.