175. Roșia Montană, com. Roșia Montană, jud. Alba [Alburnus Maior]

Punct: Zona Orlea - terenul lui Aurel Marc

Cod sit: 6770.03

Colectiv: Cristina Crăciun (CPPCN)

Perimetrul, desemnat sub sigla A 16 (Proiect Roșia Montană 2000) se află pe proprietatea lui Marc Aurel, situată la SV de Tăul Secuilor și la N de apa Roșiei, într-o zonă de pantă.

Alegerea locului săpăturii de salvare se datorează descoperirii fortuite, în deceniul precedent a unui capac de sarcofag de copil.

Cele două secțiuni în cruce S. I (20 x 2 m) și S. II (12 x 1 m) orientate în direcția punctelor cardinale principale, au surprins două nivele arheologice: primul nivel, corespunzător nivelului locuirii de epocă medievală târzie (sec. XVIII) și nivelul N 2, anterior construcției amintite.

Locuința de sec. XVIII, datată prin materialul ceramic descoperit, cu dimensiunile interioare de 7,8 x 5,2 m, are zid de fundație lat de -0,6 m, din piatră legată cu pământ, așezat direct pe lutul galben. Nu s-au descoperit urme ale elevației clădirii.

Deși prezența fragmentelor ceramice romane este indubitabilă, prezența acestora în ambele nivele de locuire surprinse pare a aparține unei zone periferice de habitat .

În exteriorul clădirii, a fost descoperit așezat direct pe lutul galben, în poziție secundară, un alt capac de sarcofag de copil, cu dimensiunile 0,91 x 0,6 x 0,1 m, conservat integral.

Prezența a două spolia de epocă romană pe o arie restrânsă lasă deschisă ipoteza existenței în vecinătate a unei necropole de înhumație de epocă romană, distrusă încă din perioada medievală și epoca modernă.