174. Roșia Montană, com. Roșia Montană, jud. Alba [Alburnus Maior]

Punct: Zona Orlea - Tăul Secuilor

Cod sit: 6770.02

Colectiv: Cristina Crăciun (CPPCN)

Situl arheologic este situat pe o terasa naturală de la N de apa Roșiei și la mică distanță de lacul artificial - Tăul Secuilor. În această zonă a fost descoperit în anul 1976, pe terenul lui I. Tomuș, unul dintre cele mai mari monumente funerare din Roșia Montană (IDR III/3, 412).

Săpătura de salvare din campania 2000 a evidențiat existența în această zonă a unei necropole tumulare de incinerație din epoca romană, suprapusă de un habitat medieval timpuriu (sec. XI - XIII).

Profilele celor patru secțiuni, orientate N - S și E - V (S. I - 20 x 2 m; S. II - 20 x 1 m ; S. III -10 x 1 m; S. IV - 10 x 1m) arată că dispunerea tumulilor a urmărit panta naturală a terenului.

Au fost cercetate integral trei morminte și au fost sesizate în profil urmele altor patru morminte. Cele trei morminte săpate integral indică o orientare E - V (M. 1 și M. 2) sau NV - SE (M. 3). Au fost sesizate mantalele de piatră ale tumulilor.

Incinerarea s-a făcut direct în groapă simplă, de formă rectangulară. Lățimea gropii de incinerație este de -0,6 m, iar adâncimea este de -0,32 / -0,35 m. S-a putut sesiza existența mormintelor suprapuse.

Ritul funerar indică puternice analogii cu necropola de la Boteș - Corabia.

Inventarul mobil este bogat, mai ales în ceea ce privește categoria ceramică (opaițe de tip monolychnis, urcioare, cănițe, castroane, oale-borcan, vase de ofrandă). Din categoria inventarului mobil din fier menționăm un fragment de cheie. În M. 1 au fost descoperite conglomerate rezultate din arderea unor produși metalici (depunere rituală). Analogiile cu inventarele necropolelor de la Vulcoi - Corabia și Ruda - Brad, dar și cu cele cercetate în anul 2000 la Tăul Cornii și punctul Hop (Roșia Montană) sunt categorice.

Fragmentelor ceramice de epocă romană li se adaugă cele din secolele XI - XIII (mai ales fragmente de oale-borcan și urcioare).

Situl a fost parțial afectat de lucrările de amenajare ale Tăului Secuilor (sec.XVIII - XIX).

Ilustrația