168. Râșnov, jud. Brașov

Punct: Cetatea țărănească

Cod sit: 40376.03

Colectiv: Adrian Andrei Rusu - responsabil (IAIA Cluj), Vasile Mizgan (TransArheo Cluj), studenți ai Universității "Babeș - Bolyai" Cluj

Este vorba despre cunoscuta cetate "țărănească" din orașul Râșnov. De câțiva ani ea este obiectiv sistematic al investigațiilor de arhitectură și arheologie, în vederea realizării restaurării ei.

În campania anului 2000, cercetarea arheologică a avut în vedere: barbacana mică de la extrema de V a cetății, linia exterioară de fortificații a cetății de jos (nordul complexului), locuințe diverse din incinta superioară (insula mare de E, încăperi spre SV), căile de circulație interioară. Au fost practicate șase secțiuni noi S. 1 B, S. 47 - S. 51.

Cele mai importante noutăți sunt legate de antecedentele preistorice ale sitului. S-a demonstrat că au existat deja elemente de fortificație în epoca bronzului. Un mormânt din aceeași perioadă a fost descoperit, fiind cuptorit într-un val de apărare. Aceste fortificații au fost, probabil, preluate de către daci. Dar, în lumina descoperirilor campaniei, acestea ar trebui reinterpretate.

Cât privește celelalte componente, s-au adus precizări importante la topografia locuirii interioare, adăugându-se noi încăperi (actualmente, cifra acestora este de 80). În una dintre acestea a fost surprins un material arheologic bogat, de la sfârșitul sec. al XVII-lea (ceramică comună, sticlărie, cahle, monede).

Cercetarea va fi derulată în continuare, pe măsura intervenției sectoriale de restaurare.

Este în curs de publicare, un materiale privitor la locuirea târzie din cetate, respectiv studiul Capela din cetatea Râșnovului (jud. Brașov). Reinterpretarea unui monument arheologic, în: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmarean, 1999, p. 60 - 75.