164. Răchiteni, com. Mircești, jud. Iași

Punct: Cimitirul vechi

Cod sit: 97857.01

Colectiv: Domnița Hordilă - responsabil, Vasile Ursachi (MI Roman - CMJ Neamț)

Scurtă prezentare a sitului. Cercetarea s-a făcut în satul Răchiteni, comuna Mircești, județul Iași, în punctul numit de localnici "Cimitirul vechi", aflat pe malul drept al râului Siret, în partea de SE a așezării susmenționate.

Deși satul medieval Răchiteni este atestat documentar la 1520, doar după anul 1696, data atestării primei biserici, putem vorbi despre cimitirul așezării. Apa Siretului a făcut în decursul anilor ca biserica și o parte din necropola medievală să se surpe. Pentru salvarea porțiunii ce s-a mai păstrat din vechea necropolă, amenințată și ea să dispară în ultimii ani, în anul 1999 au început săpăturile de salvare.

Obiectivele cercetării. Cercetarea întreprinsă în anul 2000 a avut ca scop salvarea necropolei medievale, dar și studiul privind cunoașterea satului medieval românesc la E de Carpați, cu precădere viața spirituală și culturală.

Rezultatele cercetării și interpretarea lor. Săpăturile arheologice au surprins 146 de morminte, care au oferit date interesante legate de ritualurile practicate, media de viață a locuitorilor, aducând informații suplimentare legate de lumea vieții spirituale. Pe baza rezultatelor înregistrate în timpul investigațiilor arheologice s-a putut încerca reconstituirea universului comunității rurale în sec. XVII - XVIII.

Scurtă descriere a descoperirilor. Mormintele săpate adăposteau scheletele aparținând diferitelor categorii de vârstă: copii, tineri, adulți, îngropați creștinește cu orientare V - E, cu mici deviații datorate anotimpului când a avut loc înhumarea. Spațiul destinat necropolei fiind limitat, s-a recurs la suprapuneri de morminte, fapt care a dus la reînhumări și deranjări de morminte.

Inventarul acestora era, în general, sărac și cuprindea atât obiecte cu caracter funerar: monede, cuie de la sicrie, cât și obiecte de podoabă și de vestimentație: monede, nasturi, cercei. Obiectele descoperite se află la Episcopia Romano-Catolică Iași.

Tehnici de cercetare utilizate. Investigația a constat din două secțiuni orientate N - S cu dimensiunile de 60 x 3 m. Asupra scheletelor s-a făcut cercetare antropologică la Institutul de Antropologie Iași și studiu de careologie comparată de către Facultatea de Stomatologie Iași din cadrul Universității de Medicină Iași.

Obiectivele cercetărilor viitoare. Se impune continuarea cercetării începute pentru salvarea restului necropolei și cunoașterii mai bune a universului spiritual al comunității Răchiteni în Evul Mediu.

Propuneri de conservare. Singura posibilitate de punere în valoare a obiectivelor descoperite este aceea de a organiza expoziții tematice și de a publica materialul descoperit.

Bibliografie

1. Domnița Hordilă, Câteva considerații de ordin arheologic privind populația catolică din zona Romanului în secolele XIV - XIX, în: Buletinul de Istorie nr. 1 / 2000, E.R.C. Iași, p. 69 - 70.