159. Poșta, com. Frecăței, jud. Tulcea

Punct: Cotul Celicului

Cod sit: 160412.08

Colectiv: Dorel Paraschiv, Liliana Terente (ICEM Tulcea), Mihai Paraschiv - student (UAIC, FII)

În perioada aprilie - august 2000 au fost efectuate cercetări arheologice de salvare la Cotul Celicului, la 1,2 - 2 km V de localitatea Poșta, de-a lungul conductei de gaz metan. Cu acest prilej au fost cercetate câteva obiective arheologice - două așezări și o necropolă de epocă romană.

Așezarea nr. 1. În stânga șoselei Poșta - Telița a fost realizată o secțiune cu dimensiunile 160 x 2 m. Săpătura s-a realizat până la o adâncime de -2 m. În zona mediană a secțiunii a fost identificat un complex, pentru cercetarea căruia au fost practicate alte două secțiuni, de o parte și de alta a primei, cu dimensiunile de 10 x 4 m, respectiv 10 x 2 m, lăsându-se martori de 1 m între secțiuni. Complexul poate fi datat pe baza materialului ceramic și a unei monede la sfârșitul sec. I sau începutul sec. II p. Chr. Descoperirea unui singur complex pe o lungime de 160 m demonstrează că suntem la limita de NE a așezării cercetate parțial în anii 1987 - 1988 de E. Lăzurcă.

Necropola romană. La S de secțiunea amintită, pe o lungime de 360 m, în șanțul conductei și în 11 secțiuni practicate de o parte și de alta a acestuia, au fost descoperite și cercetate 31 de morminte de epocă romană: 24 de incinerație și 7 de inhumație. În ceea ce privește mormintele de incinerație, 21 erau în gropi simple, iar trei în "sarcofage" din țigle, cu acoperiș în două ape. șase dintre mormintele de inhumație erau amenajate în gropi simple, iar unul în sarcofag din țigle, trapezoidal în secțiune. Terenul fiind în pantă, adâncimea la care au apărut mormintele este cuprinsă între -0,3 m (spre vârful pantei, unde terenul a suferit modificări datorită lucrărilor agricole) și -2,2 m (în vale). Toate mormintele de incinerație prezentau un inventar foarte bogat, compus din cel puțin două piese. Dintre mormintele de inhumație doar două prezentau inventar: cel amenajat cu țigle și unul din cele în gropi simple.

Majoritatea pieselor de inventar din morminte erau vase ceramice. La acestea se adaugă cinci unguentarii din sticlă cu gât cilindric și corp tronconic, un inel din argint, un ac de păr, monede. În ceea ce privește monedele trebuie remarcat faptul că cele din mormintele de incinerație se datează între sfârșitul sec. I - mijlocul sec. II p. Chr., iar cele din mormintele de inhumație în a doua jumătate a sec. II și la începutul secolului următor.

În perimetrul necropolei au mai ieșit la iveală un mormânt datat pe baza inventarului în prima epocă a fierului (cultura Babadag), o cupă attică (elenistică) și câteva fragmente ceramice feudale timpurii (sec. XI - XII).

Așezarea nr. 2. În dreapta șoselei Poșta - Telița, la circa 150 m de promontoriul stâncos, am descoperit și cercetat o locuință semiadâncită și două cuptoare. Din locuință au fost recoltate mai multe fragmente ceramice romane târzii (sec. IV - V). și de această dată am surprins marginea de SV a așezării ce fusese identificată anterior prin periegheze.

Importanța cercetărilor din această campanie constă în primul rând în identificarea și cercetarea bogatei necropole de epocă romană timpurie, cu atât mai mult cu cât s-a putut surprinde trecerea de la ritul incinerației la cel al inhumației în cuprinsul aceleiași necropole. Materialele descoperite fac dovada locuirii zonei cercetate de noi în prima epocă a fierului, în perioada elenistică și în evul mediu timpuriu, fapte neatestate până în prezent. Continuitatea și intensitatea locuirii în această zonă în diferite epoci istorice nu trebuie să ne surprindă dat fiind faptul că aceasta era străbătută de râul Telița.

Abstract

From April until August 2000 a rescue archaeological research project took place at "Cotul Cilicului", Tulcea county.

An Early Roman settlement, a Late Roman one and a biritual Roman necropolis were partially investigated. The necropolis contained 24 graves of incineration and 7 graves of inhumation, dating from the 1st - 3rd centuries A.D. Within the necropolis were also discovered a Hallstattian tomb (belonging to the Babadag culture), a Hellenistic cup and few ceramic fragments from Early Middle Age.