154. Podu Iloaiei, com. Podu Iloaiei, jud. Iași

Punct: Șesul Târgului

Cod sit: 98382.01

Colectiv: Vasile Chirica - responsabil, Mădălin Văleanu, Silviu Văcaru, Cristian Berescu, Gabriel Davidescu Ruxandra Alaiba, Luminița Bejenaru (CNMM Iași); Roxana Samoilă, Iordache Cojocea, Laurențiu Olaru, Constantin Hărmănescu, Dragoș Badragan, Iulia Huja, Aura Cristea - studenți (Universitatea M. Kogălniceanu Iași, Facultatea de Geografie-Istorie)

La 2 km de la ieșirea din satul Podu Iloaiei, spre Iași, în dreptul bornei kilometrice 51 a DN 28 Roman - Iași, pe terasa inferioară a Bahluiului situată pe partea stângă a șoselei, se află o bogată stațiune arheologică, numită "șesul Târgului". Aceasta a fost descoperită în data de 3 aprilie 2000 de către muzeografii Văleanu Mădălin, Silviu Văcaru și arheolog Ruxandra Alaiba, când efectuau cercetări de teren pentru a identifica siturile arheologice afectate de lucrările de modernizare a șoselelor. Deoarece acest nou sit identificat era afectat de aceste lucrări, în perioada 19 - 29 iunie 2000, împreună cu studenții anului I de la Universitatea M. Kogălniceanu Iași, Facultatea de Geografie-Istorie, care efectuau practica de specialitate, s-au întreprins cercetări de teren amănunțite în acest punct, colectând o cantitate apreciabilă de materiale arheologice încadrate astfel: 1. Neolitic: așezare a culturii Starèevo - Criș; 2. Eneolitic: așezare a culturii Cucuteni, faza B; 3. Epoca bronzului; 4. Epoca fierului: așezare hallstattiană faza A; 5. Secolele II - IV p. Chr.; 6. Secolul VI - IX p. Chr.; 7. Secolul XV - XVII.

Situl arheologic are o suprafață de 50 - 60 ha, iar pe cuprinsul său se găsesc și trei movile cu înălțimea de 1 - 2 m și diametrul de 15 - 20 m, care nu au putut fi încadrate cronologic. Toate aceste descoperiri sunt inedite. În partea de SE a sitului, cea mai afectată de aceste lucrările de modernizare a DN 28, Complexul Muzeal Național "Moldova" a întreprins, pe propria cheltuială, o săpătura arheologică de salvare, cu scopul de a determina situația existentă în zona afectată și a stabili stratigrafia sitului. Lucrările s-au efectuat în perioada 16 octombrie - 2 noiembrie 2000 și au constat în:

1. 5 șanțuri transversale amplasate perpendicular pe direcția șoselei Podu Iloaiei - Iași, pe partea stângă a acesteia, la 1 m de carosabil, cu dimensiunile de 5 m lungime, 1,5 m lățime și 1,5 m adâncime;

2. În interiorul sitului arheologic a fost trasat un sistem de șanțuri după cum urmează:

2.1. un șanț longitudinal (secțiunea I) pe terasa inferioară a Bahluiului cu dimensiunile de 50 m lungime, lățime 1,5 m și adâncimea medie de 2 m (până la epuizarea stratului de locuire);

2.2. un șanț (secțiunea II) transversal pe secțiunea II cu lungimea de 60 m, lățimea de 1,5 m și adâncimea medie de 1,75 m (până la epuizarea stratului de locuire).

Materialul arheologic rezultat din secțiunile de la punctul 1 ne-a indicat faptul că zona a fost afectată și de alte lucrări anterioare celei de modernizare, iar stratigrafia este puternic perturbată. În unele puncte locuirea se extinde pe sub șosea, traversând-o, urmând suprafața vechii terase a Bahluiului, până la albia majoră a sa.

Cel de-al doilea sistem de investigație realizat ne-a permis interceptarea parțială a 5 locuințe (din care una de adâncime), a unei vetre și a 5 gropi. Cu excepția unei gropi (probabil rituală) aparținând Hallstatt-ului faza A, obiectivele interceptate se încadrează cronologic Neoliticului timpuriu și aparțin culturii Starèevo - Criș faza III B - IV A. Sporadic, apar materiale arheologice ce aparțin culturii Cucuteni (faza B) și secolelor II - IV, fără a constitui straturi culturale distincte. Din săpătură a fost recoltat o cantitate apreciabilă de materiale arheologice (materiale ceramice, osteologice, litice), care se află în curs de prelucrare la Complexul Muzeal Național "Moldova".

În data de 1 noiembrie 2000, am primit pe șantier vizita d-lui academician Mircea Petrescu - Dîmbovița.