151. Pișcolț, com. Pișcolț, jud. Satu Mare

Punct: Lutărie

Cod sit: 138583.01

Colectiv: Németi János - responsabil (MM Carei), Robert Gindele (MJ Satu Mare)

Punctul numit Lutărie se află în partea dreaptă a șoselei internaționale nr. 19 între Pișcolț - Curtuișeni, la 600 m de la capătul comunei Pișcolț. Cercetările arheologice au ca scop salvarea unor complexe, care se suprapun din trei epoci istorice, respectiv din neolitic, epoca Latène și sec. IV - V p. Chr. Aceste situri arheologice deși "Lutăria" este declarată rezervație arheologică sistematic sunt deranjate de o cărămidărie, care funcționează aici și de localnici, care transportă lut pentru uz gospodăresc (terenul este rezerva comunală).

În anul 2000 au fost decopertate mecanizat două suprafețe paralele cu axa N - sud, pe partea sudică, de 3 X 60 m și de 4 X 25 m și 4 casete cu dimensiuni diferite C. A. = 3 X 3 m, C. B. = 5 X 4 m, C. C. = 5, 40 X 3, 50 m, C. D. = 4 X 3 m. Lucrările au fost efectuate în două serii : prima în iunie 2000, iar al doilea în octombrie aceluiaș an. La aceste cercetări au participat: Gindele Robert - muzeograf și Németi János - șef de șantier.

Cele două suprafețe au fost degajate cu ajutorul unui excavator, fiind eliminat stratul de humus actual până la adâncimea de 0, 40 m. Au fost semnalate în cursul lucrărilor 22 de complexe arheologice, respectiv 21 de gropi menajere și un mormânt de înhumație cu două schelete umane. Complexele nr. 51, 53, 54, 58, 63, 64 conțin materiale specifice neoliticului dezvoltat, grupul Pișcolț, faza a II - a evoluată. Complexele nr. 48, 50/ A - deranjat de mormântul de inhumație notat cu nr. 50 au materiale celtice, databile în Latène C 1.

Materialul arheologic recoltat a intrat în patrimoniul Muzeului Municipal Carei.

Din secolele IV - V au fost cercetate : nouă gropi de provizii, cu secțiune tronconică, cu diametrul gurii de 0, 80 - 1, 20 m și adâncimea de la suprafața actuală de 1, 20 - 1, 60 m ; un șanț pentru drenarea apei, cu o lățime de 0, 80 - 1, 20 m și adâncime de 1 - 1,20 m ; un mormânt dublu cu groapa de mormânt ovală, de 4, 40 X 2, 40 m, cu adâncimea de 0, 95 m, cu trepte pe latura mai scurtă, vestică, Mormântul conține un schelet de bărbat orientat V ( cap) - E, în poziție întinsă și un schelet de femeie, în poziție chircită, la S de craniul scheletului de bărbat. Inventarul mormântului : două plăcuțe de os de la capetele unei arc reflex, amnar, cremene, piese de harnașament .

Materialele din epoca romană sunt depozitate la Muzeul Județean Satu Mare.

Bibliografie

1. Gh. Lazarovici, J. Nemeti, Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul), Acta MP, VII, p. 17 - 61.

2. J. Nemeti, Celtic Glass Bracelets and Pearls Discovered in the North - West of Romania, în: Les Celtes et les Thraco - Daces de l est du Bassin des Carpates, Bistrița, 2000, p. 166 - 179.

3. J. Nemeti, R. Gindele, Așezarea din epoca romană de la Pișcolt - Lutărie, StCom Satu Mare, 15 - 16, 1998 - 1999, p. 75 - 103.

Abstract

At the site named Pișcolt-Lutărie, during systematical excavations, there were discovered 6 complexes dated in Late Neolithic Age, Pișcolt Group, the second phase of evolution; two Celtic complexes from Latène C1; nine Sarmatian provision pits and a grave with two skeletons from 4th - 5th centuries.