148. Pericei, com. Pericei, jud. Sălaj

Punct: Keller Tag

Cod sit: 142293.01

Colectiv: Sanda Băcueț Crișan - responsabil, Dan Băcueț Crișan (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului, tipul de sit: așezare cu vestigii din neolitic, epoca bronzului, secolele II - III, așezare medievală timpurie (secolele VII) dispusă pe terasa a II-a a Crasnei.
Obiectivele cercetării: continuarea cercetărilor din anii precedenți, cercetarea în întregime a complexelor surprinse în campania din 1999.
Rezultatele cercetării: În anul 2000 au fost continuate cercetările în zona carierei de pietriș, pe terasa a II-a a văii Crasnei. În acest an au fost deschise casete în paralel cu secțiunile trasate în 1999. Astfel caseta 1 (Cas. 1) a fost trasată în zona secțiunii I / 1999, confirmându-se astfel situația înregistrată și în anul precedent - scăderea densității de locuire dinspre buza terasei spre terasa a III-a. Astfel în Cas.1 / 2000, de 5 x 3 m au fost identificate doar părți din trei complexe - gropi (Gr. 22, Gr. 23, Gr. 24), în care au fost descoperite foarte puține fragmente ceramice. Complexele au aparținut epocii bronzului.
Pentru a surprinde restul complexelor L. 3, L. 5 / 1999, am deschis caseta Cas. 2 / 2000 pe latura estică a secțiunilor S. 2 și S. 3 / 1999, de 8 x 2,5 m. La adâncimea -0,6 m s-au conturat două gropi de mari dimensiuni Gr. 21 și Gr. 25 / 2000. Gr. 21 - surprinsă parțial și în S. 2 / 1999 taie un complex neolitic L. 3, pe care l-a distrus aproape în totalitate. Conținutul era destul de sărac - fragmente dacice de sec. I p. Chr. și o sârmă din bronz. Gr. 25 - a fost prinsă aproape în totalitate și avea un inventar mai bogat constând în fragmente ceramice, oase, chirpici. Complexul aparține sec. I p. Chr.
În caroul 6 - 8 s-au conturat urmele unei locuințe neolitice, de fapt o parte din L. 5 / 1999. Locuința este tăiată de un alt complex L. 6 în caroul 7 - 8. Ambele locuințe aveau un bogat material ceramic, litic (așchii, nuclee, lame de silex, calcedonie; dălți din piatră), oase. Pentru a determina limitele complexului L. 6 am deschis în prelungirea Cas. 2 / 2000 caseta Cas. 3 / 2000 cu dimensiunile de 2 x 2,5 m. În cadrul acestei casete pe lângă urmele L. 6 a fost identificat un nou complex L. 7 care tăia complexul L. 6. Cel mai bogat complex s-a dovedit a fi L. 7 în care au fost identificate numeroase fragmente ceramice, dălți, material osteologic.
Pe baza materialului arheologic putem aprecia că cele trei complexe surprinse în 2000 aparțin neoliticului târziu, fiind identificate mai multe etape de locuire. Materialul arheologic își găsește analogii printre materialele descoperite la Suplac "Corău", în special materialul din faza I, dar și printre materialele ceramice de la Cluj Napoca "Piața Unirii", prin apariția decorului spiralic realizat cu negru pe fond de angobă albă. Descoperirea unui număr de 20 de dăltițe pe o suprafață mică cercetată în anul 2000, care se adaugă la cele 70 descoperite anterior ne fac să credem că și la Pericei avem o așezare specializată în producerea de unelte, așa cum s-a demonstrat pentru alte așezări contemporane (ex. Suplac)
Din punct de vedere stratigrafic situația se prezintă astfel: 0 / -0,2 m strat arat; -0,2 / -0,4 m nivel din epoca bronzului; -0,4 / -0,6 m nivel de locuire neolitic, de la -0,6 m steril gălbui.
Obiectivele cercetării viitoare: Extinderea săpăturilor în vederea surprinderii mai multor complexe, stabilirea întinderii așezării și realizarea unei încadrări cronologice cât mai riguroase.
 
Bibliografie
 
1. Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1999., Deva, mai 2000, p. 73 - 74.