145. Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj

Punct: Baza DROMET SA

Cod sit: 141438.03

Colectiv: Dan Băcueț Crișan - responsabil, Matei V. Alexandru, Pop Horea, Sanda Băcueț Crișan, Stanciu Ioan (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului, tipul sitului: Situl este amplasat pe a doua terasă a Văii Zalăului în partea stângă a șoselei Zalău - Hereclean (spre Satu Mare). Săpătura arheologică desfășurată în acest punct a avut un caracter de salvare, rezultatele cercetărilor indicând existența unei locuiri din epoca bronzului, din perioada secolelor II- III p. Chr. precum și o necropolă slavă de incinerație (secolele VI - VII).
Obiectivele cercetării: săpătura arheologică desfășurată a avut un caracter de salvare datorită amenajării în acest punct a unei baze de aprovizionare cu materiale de construcție pentru firma DROMET S.A., firmă ce avea ca obiectiv lucrări de amenajare a unei porțiuni din șoseaua Zalău - Satu Mare. Scopul cercetării a fost acela de a salva posibilele complexe arheologice existente, stabilirea stratigrafiei precum și realizarea încadrării cronologice
Rezultatele cercetării. Situl arheologic este amplasat pe o terasă situată în partea stângă a șoselei Zalău - Hereclean în apropierea fostei ferme ISCIP, actualmente sediul bazei SC. Dromet S.A.. Săpătura arheologică a avut un caracter de salvare pentru eliberarea terenului de sarcină istorică, cauzată de descoperirea în urma cercetărilor de suprafață a unor materiale arheologice aparținând mai multor epoci istorice.
Cercetarea arheologică a sitului din acest punct, s-a realizat prin trasarea unei secțiuni și a mai multor casete. Secțiuni: S. 1 - cu dimensiunile de 1,5 x 85m; Casete: Cas. A - 5 x 6,5 m; Cas. B - 5 x 6,5 m; Cas. C - 5 x 6,5 m; Cas. D - 5 x 6,5 m, Cas. E - 5 x 6,5 m; Cas. F - 5 x 6,5 m; Cas. G - 5 x 6,5 m; Cas. H - 5 x 6,5 m; Cas. I - 5 x 6,5 m; Cas. J - 5 x 6,5 m; Cas. K - 5 x 6,5 m; Cas. L - 5 x 6,5 m; Cas. M - 5 x 6,5 m; Cas. N - 5 x 6,5 m; Cas. O - 5 x 6,5 m; Cas. P - 5 x 6,5 m.
Complexele arheologice cercetate. În S. 1 au fost surprinse mai multe complexe:
-          Groapa Gr. 1 conturată la -0,35 m adâncime, în care au apărut câteva fragmente dintr-o situlă celtică.
-          Groapa Gr. F conturată la adâncimea de -0,4 m din care provine un fragment de râșniță și câteva fragmente ceramice.
-          Locuința L. 4, locuință de suprafață. Au fost surprinse urmele tălpilor de lemn din cadrul pereților precum și gropile unor stâlpi din colțurile locuinței. Materialul arheologic recoltat pare să aparțină bronzului timpuriu.
-          Mormântul M. 2 conturat la -0,2 m adâncime. Este de incinerație cu resturile cinerare (oase umane) depuse în urnă. Aparține slavilor timpurii.
-          Locuința L. 1 conturată la -0,3 m adâncime. Este de tipul adâncit având o formă aproximativ circulară. Materialul arheologic descoperit aparține epocii romane (sec. II - III p. Chr.).
Cas. A - a fost surprinsă o parte din L. 1 cercetată și în S. 1.
Cas. B - la adâncimea de -0,15 m a fost cercetat mormântul M. 6 de incinerație în urnă (slav timpuriu).
În martorul dintre casetele C și B a mai fost cercetat încă un mormânt de incinerație M. 7, dar fără ca resturile cinerare să fie depuse în urnă.
Cas. C - la -0,3 m adâncime a fost surprinsă groapa Gr. 1, umplută cu pământ negru amestecat cu chirpic și cărbune.
În martorul dintre cas. D și cas. C a fost cercetat mormântul de incinerație M. 3 conturat la -0,32 m adâncime, resturile cinerare fiind depuse în urnă.
În casetele E și F la adâncimea de -0,3 m a fost conturată locuința L. 2. Aceasta este de tip adâncit, de formă aproximativ circulară, fiind surprinse și două gropi de la stâlpii de susținere. Materialul arheologic descoperit încadrează complexul în perioada romană (sec. II - III).
În casetele G, H și I au fost surprinse gropile de stâlpi de la mai multe locuințe de suprafață din sec. II - III.
În caseta I au fost cercetate două gropi notate cu A și B, conturate la adâncimea de -0,3 m. Materialul arheologic recoltat este redus din punct de vedere cantitativ.
În caseta J au fost cercetate mai multe complexe notate cu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru a putea stabili perioada cronologică în care pot fi încadrate aceste complexe sunt necesare analize asupra materialului arheologic descoperit.
În casetele K și L au apărut de asemenea gropi de stâlp de la locuințe de suprafață.
În caseta M a fost cercetat mormântul de incinerație M. 5 conturat la adâncimea de -0,35 m și groapa Gr. E, conturată de asemenea la -0,35 m adâncime.
În caseta N a fost cercetată locuința L. 3, conturată la adâncimea de -0,34 m. Este de formă circulară ușor alungită. Au fost surprinse de asemenea urmele a două gropi de stâlp. Materialul arheologic indică apartenența complexului perioadei secolelor II - III.
În caseta O au fost cercetate gropile G și O, conturate la adâncimea de -0,3 m.
În casetele O și P au fost surprinse mai multe gropi de stâlp aparținând unor locuințe de suprafață.
Săpăturile arheologice efectuate în acest punct au dus la descoperirea unui număr de trei locuințe de tip adâncit, șapte locuințe de suprafață, șapte morminte de incinerație aparținând slavilor timpurii și mai multe gropi.
Obiectivele cercetării viitoare: Importanța așezării descoperite aici precum și a necropolei de incinerație impune de la sine necesitatea cercetării prin săpături arheologice și a zonei necercetate.